« на головну 02.12.2023
Архів номерів  •  Актуальний номер » (1235)
09
Листопад
 
Інтерв’ю
 
МАКСИМ БАЛАНЕНКО: «СЬОГОДНІ ПРАЦІВНИКИ ЗАЛИШАЮТЬСЯ НЕДООЦІНЕНИМИ»

МАКСИМ БАЛАНЕНКО: «СЬОГОДНІ ПРАЦІВНИКИ ЗАЛИШАЮТЬСЯ НЕДООЦІНЕНИМИ»


РУБРИКИ


Передплата

Статті Що відбувається?

ДО 6 ТИС. ВПО ЩОДНЯ ПЕРЕБУВАЮТЬУ ПРОФСПІЛКОВИХ САНАТОРІЯХ, ГОТЕЛЯХ І ПАНСІОНАТАХ

ДО 6 ТИС. ВПО ЩОДНЯ ПЕРЕБУВАЮТЬУ ПРОФСПІЛКОВИХ САНАТОРІЯХ, ГОТЕЛЯХ І ПАНСІОНАТАХ

 Гуманітарний штаб ФПУ, який очолює Голова ФПУ Григорій Осовий, продовжує активну ро­боту з надання допомоги грома­дянам, членам профспілок та профспілковим активістам, які постраждали від російської агресії.

Ця робота, зокрема, включає розміщення та харчування ВПО у санаторно-курортних і турис­тичних закладах ФПУ. За даними Укрпрофоздо­ровниці, щодня в 34 профспілкових санаторіях, го­телях і пансіонатах перебувають до 6 тис. наших співгромадян – внутрішніх біженців. 1200 з них отримують харчування, проживання та медичні послуги за кошти профспілок.

ПРОДОВОЛЬЧА ДОПОМОГА ФПУ

У взаємодії з благодійними фондами й органі­заціями, в тому числі закордонними, формуються продовольчі набори для передачі їх переселенцям, які переїхали з регіонів, де ведуться бойові дії.

Така допомога за рішенням Гуманітарного штабу ФПУ надається і працівникам підпри­ємств, що зазнали руйнувань внаслідок війни. Так, члени штабу на чолі з Головою ФПУ нещо­давно з благодійною місією відвідали Харківську, Полтавську та Чернігівську області, де трудовим колективам таких підприємств, як «Харківгаз», «Турбатом», «Нафтогаз», «Світло шахтаря», «Танкоремонтний завод», обласному комітету профспілки працівників державних установ, ВПО санаторіїв «Антей» і «Березівські мінеральні води» було передано 10 тонн гуманітарної допо­моги. Такі візити відбулись також до мм. Запо­ріжжя і Дніпра.

29 серпня ухвалено постанову Президії ФПУ про надання єдиноразової фінансової допомоги членам профспілок, профактивістам і працівни­кам, постраждалим через війну.

Виходячи з наявних ресурсів, що закумульова­ні у фонді солідарності та надійшли до ФПУ як гумдопомога від партнерів із західних країн – від МКП і ЄКП, Американської федерації праці та ін., за рішенням Президії ФПУ буде надано допомогу 450 членам профспілок. Проведено збір та узагаль­нення відповідної інформації від профспілкових організацій, визначено пріоритетність причин, які є підставами для отримання фінансової допомоги членами профспілок. Отже, її отримають:

– насамперед родини, що втратили на війні чле­нів сім’ї, які загинули під час воєнних дій, зникли безвісти або потрапили в полон;

– члени профспілок, які зазнали фізичних травм внаслідок бомбардування населених пунк­тів та потребують лікування;

– ті, хто внаслідок війни втратили житло, або воно було пошкоджене під час обстрілів та непри­датне для проживання;

– категорії працівників, які постраждали через бойові дії під час виконання ними службових обов’язків, зокрема ті, хто працює на залізниці, в га­лузі енергетики, ЖКГ, на виробничих об’єктах ци­вільної інфраструктури, які ворог бомбардує, і т. ін.

ДОПОМОГА З-ЗА КОРДОНУ

Наразі завершується робота з укладення нової угоди про співпрацю з благодійною організацією Corus International (США), яка за сприяння Конфе­дерації американських профспілок працює у по­над 30 країнах світу.

На першому етапі співпраці з ФПУ, що тривав з початку березня по серпень ц.р., на підтримку ВПО, які знайшли тимчасовий прихисток у проф­спілкових санаторіях, за сприяння Corus International було витрачено 1 млн дол. США. Піс­ля перемовин, що нещодавно відбулись у Києві, вдалося досягти домовленості про продовження співпраці. ФПУ готується підписати з цією органі­зацією нову угоду. Згідно з нею, до березня 2023 року обсяг допомоги на утримання найбільш нуж­денних ВПО у закладах профспілок збільшиться до 2,5 млн дол. США.

Одночасно ведуться перемовини з Агентством профспілкового розвитку Данії, яке брало участь у гуманітарній підтримці внутрішніх біженців і профспілок України. З березня по серпень ц.р. реалізовувався спільний проєкт, і наразі постало пи­тання щодо його пролонгації, оскільки воєнний стан в Україні продовжено й потреба у такій під­тримці лише зростає. Значну підтримку надають такі організації, як Американська федерація праці – Конгрес профспілок, центр «Солідарність». З ними вже проведено відповідні консультації і пе­ремовини, в результаті яких ухвалено рішення про подальшу фінансову підтримку, що надходитиме до ФПУ.

ДІАЛОГ ФПУ – МКП

На звернення Голови ФПУ Григорія Осового до генерального секретаря Міжнародної конфедера­ції профспілок Шаран Барроу на День незалежнос­ті України як привітання надійшов лист-відповідь:

«Шановні колеги! Ми високо цінуємо роботу, яку ви за найскладніших обставин проводите в Україні. Продовження роботи ФПУ є необхідною основою гуманітарних зусиль. З цією метою ми пе­реказуємо вам суму в розмірі 160 тис. євро. Ці ко­шти можуть бути використані для надання гума­нітарної допомоги, а також для структурної під­тримки профспілкових організацій, щоб мати можливість захищати права працівників та проф­спілок в Україні. Щиро ваша, Шаран Барроу».

Григорій Осовий відповів: «Ми щиро вдячні за ту допомогу, яку ось уже пів року з моменту почат­ку повномасштабної російської агресії проти Укра­їни нам надає МКП. Вона є вкрай актуальною, зо­крема, у зв’язку з протистоянням ФПУ антисоці­альним та антитрудовим реформам в Україні. Ми високо оцінюємо внесок МКП, адже сподівання на закінчення війни влітку цього року, за прогнозами експертів, на жаль, не справдились. Через це нам дуже важко покрити дефіцит бюджету ФПУ. Тепер частину наданої вами допомоги ми зможемо спря­мувати на забезпечення діяльності нашої органі­зації, адже на початку літа ми вже були змушені провести скорочення штату працівників апарату й планували вдатися до повторного скорочення».

Не менш важливою є допомога, яку надає Євро­пейська конфедерація профспілок, до лав якої ФПУ має намір вступити й уже подала відповідну заявку.

Наприкінці вересня ц.р. на засіданні Президії ФПУ буде підбито підсумки проведеної гуманітар­ної роботи, проаналізовано її ефективність та ви­значено завдання на наступний період. Голова ФПУ Григорій Осовий закликає членські організа­ції ФПУ, профспілкові організації усіх ланок ак­тивно долучатися до цієї роботи на благо кожного спілчанина.

ПРЕС-ЦЕНТР ФПУ

 


ГРИГОРІЙ ОСОВИЙ: «СЛОВО – ЦЕ ТАКОЖ ЗБРОЯ!»

У серці столиці України, в осередку штабів двох революцій української сучасності – Будинку профспілок 23 серпня відбулася тепла зустріч керівництва Федерації профспілок України з представниками потуж­ного британського руху, який об’єднав усіх небайдужих до долі України в боротьбі з рашистським злом.

У зустрічі з української сторони взяли участь Голова ФПУ Григорій Осовий та його заступники Євген Драп’ятий і Василь Андреєв, керівники структурних підрозділів ФПУ, а з британської – керівник Кампанії солідарності з Україною Крістофер Форд, помічник генерального се­кретаря Профспілки машиністів потягів ASLEF, член Генеральної ради Британсько­го конгресу тред-юніонів Саймон Веллер та представниця неурядової організації кампанії «Інша Європа можлива» Єлена Іванова.

У ході зустрічі Голова ФПУ поінформував гостей про гуманітарну діяльність профспілок та їхніх підприємств із ВПО, негативні зміни у трудовому законодавстві України через низку парламентських зако­нодавчих «новацій», відповів на численні запитання.

У відповідь на репліку британських колег, що профспілки, на превеликий жаль, не мо­жуть допомогти Україні зброєю, наголосив, що у профспілок є зброя, і ця зброя – слово, з чим погодилися британські колеги. Григорій Осовий закликав британських го­стей до посилення допомоги Україні, зокре­ма українським біженцям, які перебувають у Великобританії, а також роз’яснення того, що Україна не просто захищає свою територію та відстоює свою незалежність, а боронить усю Європу від російської агресії. Говорячи про відбудову України, очільник ФПУ висловив побажання, щоб до цього долучилися британські профспілки. Унаслідок російської агресії в низці обла­стей зруйновано будинки профспілок та їхні навчальні центри. Григорій Осовий та­кож запропонував взяти шефство над Академією праці, соціальних відносин і ту­ризму. Насамкінець профспілковий лідер подякував за надану гуманітарну допомо­гу, яку було розповсюджено серед ВПО. Гості пообіцяли продовжити проведення Кампанії солідарності з Україною.

ПРЕС-ЦЕНТР ФПУ

 

З ДНЕМ АВІАЦІЇ УКРАЇНИ!

Шановні колеги! Прийміть найщи­ріші вітання з Днем авіації Украї­ни – великим і славним святом нашої держави!

Завдяки професіоналізму, постійному по­шуку та новаторському підходу фахівців нашої галузі, наполегливій, творчій праці авіабудівників Україна посіла гідне місце серед передових авіаційних держав у всьо­му світі.

На превеликий жаль, свято ми зустрічаємо в умовах війни. Новини про ворожі обстріли, постійні сигнали повітряної тривоги за­тьмарюють його. Проте ми знаємо, що пра­цюємо, боремося за гідну справу, кожен на своєму фронті захищає рідну землю. Нас не зламає жоден ворог, бо наша сила в нашій єдності та порозумінні.

Бажаю вам і вашим рідним мирного неба, міцного здоров’я, добробуту, професійних досягнень та нових звершень в ім’я України! 02.10.2022ДОДАТИ КОМЕНТАР 2000
Ваше ім'я:
Коментар:
  введіть цифри на картинці
УВАГА!

З метою підвищення попиту на газету "Профспілкові вісті" редакція прийняла рішення припинити практику розміщення повного чергового номеру у pdf-форматі на власному сайті. Натомість обмежитися публікацією першої сторінки та анонсів найрезонансніших матеріалів. Пропонуємо читачам передплачувати видання. З умовами передплати можна ознайомитися у розділі ПЕРЕДПЛАТА.

НОВИНИ

01.11.2023 18:44

01.11.2023 18:38

09.10.2023 21:08

09.10.2023 21:07

09.10.2023 21:06

25.09.2023 20:30

29.08.2023 21:07

18.08.2023 22:02

18.08.2023 22:01

21.07.2023 20:38

Усі новини


Опитування

Якою б Ви хотіли бачити улюблену газету "Профспілкові вісті" надалі?

Традиційною паперовою, друкованою
- 0 %
Новітньою електронною (виключно в інтернеті за передплатою)
- 0 %
Змішаною (відкриття передплати на електронну версію при збереженні паперово-друкованого формату)
- 0 %
Усього: голосів


 

Профспілкові ВІСТІ, 1990-2023©

01042, Украіна, м. Київ
Майдан Незалежності, 2
Тел/факс: 528-70-49
Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання