« на головну 25.02.2024
Архів номерів  •  Актуальний номер » (1244)
08
Лютий
 
Інтерв’ю
 
ГРИГОРІЙ ОСОВИЙ: РАТИФІКАЦІЯ В ПОВНОМУ ОБСЯЗІ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ СОЦІАЛЬНОЇ ХАРТІЇ Є НАШОЮ ВИМОГОЮ І УМОВОЮ НАБУТТЯ УКРАЇНОЮ ЧЛЕНСТВА В ЄС

ГРИГОРІЙ ОСОВИЙ: РАТИФІКАЦІЯ В ПОВНОМУ ОБСЯЗІ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ СОЦІАЛЬНОЇ ХАРТІЇ Є НАШОЮ ВИМОГОЮ І УМОВОЮ НАБУТТЯ УКРАЇНОЮ ЧЛЕНСТВА В ЄС


РУБРИКИ


Передплата

Статті Що відбувається?

ДЕЛЕГАЦІЯ ФПУ ВІДВІДАЛА ХАРКІВ

ДЕЛЕГАЦІЯ ФПУ ВІДВІДАЛА ХАРКІВ

17 серпня делегація Федерації профспілок України у складі Голови ФПУ Григорія Осового, заступника Голови ФПУ Євгена Драп’ятого, за участю голови Наглядової ради Укр­профтуру, голови Профспілки працівників авіабудування і машинобудування України Яреми Жугаєвича, голови Профспілки працівників держустанов України Юрія Піжука та голови правління Укрпрофоздоровниці Миколи Суботи прибула у м. Харків, де зустрілась із профспілковим активом Харківської області.

У своєму виступі Голова ФПУ ак­центував на тому, що наразі проф­спілкам доводиться працювати у надважких умовах, які склались в економіці, на ринку праці, й потріб­но реагувати на ці виклики, тому що профспілки покликані захища­ти людей праці, як це приписано їм законом. Він зазначив, що як ФПУ, так і більшість профорганізацій на місцях з початку війни жодного дня не припиняли своєї роботи. Дехто перейшов на дистанційну форму ро­боти, але на центральному рівні ми не відійшли від лінії, яку проводи­мо постійно, а саме підтримки ко­мунікацій з Урядом та роботодавця­ми, НТСЕР тощо. Наразі профспіл­ки головують в УСПГС (Українська сторона Платформи громадянсько­го суспільства). Ця організація па­тронує процес імплементації нашо­го законодавства в європейське та вступ України до ЄС. «Ми проводи­мо велику роботу на міжнародному рівні, – сказав Григорій Осовий, – плідно співпрацюємо з європей­ськими та американськими профоб’єднаннями. Від наших за­кордонних партнерів надходить до­помога, яка дає можливість розмі­щати в санаторно-курортних закла­дах ФПУ внутрішньо переміщених осіб. Така співпраця на благо на­ших людей буде продовжена».

Розповідаючи про особливості роботи профспілок у період воєнно­го стану, профспілковий лідер за­значив, що це питання розгляда­лось на останньому засіданні Ради ФПУ. «Для нас головне – зберегти для людей робочі місця, – наголо­сив Григорій Осовий. – Але статис­тичні дані та експертні оцінки свід­чать про те, що приблизно 50% пра­цівників уже втратили роботу або мають часткову зайнятість. Зарпла­та також пішла на спад, і перспек­тиви зайнятості й зарплат, на жаль, поки є невтішними. Зокрема, НБУ у своєму дослідженні зазначає, що рі­вень безробіття до кінця п.р. може становити близько 35%. Це найви­щий показник за всі часи незалеж­ності».

Наразі триває робота над держ­бюджетом на наступний рік. Він буде надзвичайне жорстким, адже більше 30% ВВП потрібно буде спрямувати на потреби війська. Тому на освіту, охорону здоров’я, бюджетну сферу залишиться об­маль. Інфляція вже до кінця п.р. ся­гатиме більше 30%, а наступного, за деякими оцінками, до 20%, тому профспілки боротимуться за те, щоб у таких умовах індексувати хоча б мінімальну зарплату. Вже розпочато перемовини щодо рівня мінімалки на наступний рік.

Велику увагу було приділено ін­формаційній роботі в умовах пору­шення сталих комунікацій, важли­вості подачі оперативної інформа­ції в електронному форматі та по­ширення газети «Профспілкові ві­сті». Підкреслено необхідність в умовах воєнного стану поновлення діяльності підприємств, створення додаткової кількості робочих місць в рамках програми Національної відбудови. «Економічне становище в країні напряму залежатиме від розвитку ситуації на фронтах», – підсумував Голова ФПУ та зробив акцент на роботі Штабу ФПУ з гума­нітарної допомоги членам профспі­лок та профспілковим організаці­ям, постраждалим від війни. За рі­шенням Штабу постійно надається фінансова допомога на відновлення діяльності профцентрів, а також конкретним членам профспілок. Так, за зверненням Об’єднання профспілок Харківщини щодо на­дання фінансової допомоги на від­будову Палацу праці в Харкові, зруйнованого внаслідок обстрілів росіян, на засіданні Штабу 5 серпня ц.р. було вирішено надати безпово­ротну фінансову допомогу у розмірі 250 тис. грн на проведення ремонт­но-відновлювальних робіт. Голова ФПУ та члени делегації оглянули руїни Палацу праці, де голова Об’єднання профспілок Харківської області Сергій Тесленко розповів про обсяг робіт з ремонту будівлі, відновлення частини даху та по­крівлі.

ПРЕС-ЦЕНТР ФПУ

 

ГРИГОРІЙ ОСОВИЙ: «САМЕ ВІД НАС ЗАЛЕЖИТЬ МАЙБУТНЄ ПРОФСПІЛКОВОГО РУХУ»

16 серпня делегація Федерації профспілок України провела робочу зустріч з проф­спілковим активом Полтавської області.

На зустрічі виступив Голова ФПУ та поінформував представників 23 галузей Полтавщини про основні напрями роботи Федерації. Зо­крема, профспілковий лідер навів приклади міжнародної підтримки українських профспілок, гуманітарної допомоги міжнародних профспілкових організацій та профцентрів, гро­мадських організацій і фондів ВПО, окреслив проблемні питання у сфері зайнятості й оплати праці, позицію ФПУ з цих питань та необхідність залучення соціальних партнерів до їх ефективного вирішення в інтересах трудової людини. Окремо Григорій Осовий розповів про зусилля ФПУ щодо проведення внутрішніх та міжнародних інформаційних кампаній спротиву лібералізації трудових відносин, які нав’язуються владою і знижують рівень трудових гарантій працівників: «Для нас сьогодні головне – збе­регти організації. Для цього ми маємо підтримувати контакти з нашими спілчанами: якщо їх втратимо, втратимо і профспілку. Потрібно їздити в свої організації, треба втримати ситуацію – саме від вас залежить майбутнє профспілкового руху.

Звернулись до Глави держави із закликом накласти президентсь­ке вето на Закон України «Про внесення змін до деяких законодав­чих актів щодо спрощення регулювання трудових відносин у сфері малого і середнього підприємництва та зменшення адміністративного навантаження на підприємницьку діяльність» (законопроєкт № 5371). Нас у цьому активно підтримують наші ко­леги за кордоном, зокрема, щодо ветування 5371. Європейські і міжнародні профспілки звернулись до всіх очільників Євросоюзу, щоб вони зробили відповідні заклики до влади. Наразі можна об’єктивно стверджувати, що весь світ кинувся на захист українських профспілок.

Нам пишуть звичайні люди, члени профспілок. Чи підпише ці за­кони Президент? Якщо так, то це буде не на користь профспілкового руху. Ми зустрічаємось із високопосадовцями і доносимо думку: якщо країна взяла курс на євроінтеграцію, то ма­ють бути соціальний діалог, колективні договори, профспілковий рух – інструменти, присутні у цивілізованому суспільстві. Ми й надалі в усіх наших перемовинах та контактах з владою будемо цю модель обстоювати.

Окрім цього, виникла ще одна загроза – голосування за законопроєкт № 3663 «Про внесення змін до Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування» (нова редакція), яким здійснюється спроба об’єднати Пенсійний фонд України з Фондом соціального страхування. Таке об’єднання загрожує перетіканням грошей із ФСС на пенсії, а систему соціального страхування планується передати у приватні страхові компанії, що фактично руйнує всі існуючі здобутки, над якими ми працювали останніми десятиліттями. І це також відхід від європейської соціальної моделі».

Григорій Осовий закликав профактив Полтавщини до консолідації зусиль, спрямованих на захист законних прав та інтересів працівників. У дискусії взяли участь та виступили голо­ва Полтавської обласної ради профспілок Ірина Богуш, члени делегації ФПУ.

ПРЕС-ЦЕНТР ФПУ

 

ОМБУДСМАН ПОДІЛЯЄ ПОЗИЦІЮ ПРОФСПІЛОК

У Секретаріаті Уповнова ­женого Верховної Ради України з прав людини підтримують позицію Федерації профспілок України щодо необхідності ветування законопроєкту № 5371, спрямованого на спрощення регулювання трудових відносин.

У відповідь на лист ФПУ до Уповно­важеного Верховної Ради України з прав людини представник Уповно­важеного повідомив, що наведені у зверненні ФПУ аргументи та засте­реження щодо можливих негатив­них наслідків прийняття законо­проєкту № 5371 заслуговують на увагу.

У листі до ФПУ зазначено, що Вер­ховна Рада України 19 липня ухва­лила Закон України (реєстр. № 5371 від 13.04.2021), який ще не набрав чинності. Наразі у парламенті заре­єстровано два проєкти постанов, якими пропонується скасувати рі­шення ВРУ про прийняття у другому читанні та в цілому як Закону Украї­ни зазначеного законопроєкту.

У Секретаріаті Уповноваженого опрацьовується зазначене питан­ня. Про прийняті рішення ФПУ буде повідомлено додатково.

ПРЕС-ЦЕНТР ФПУ

02.09.2022ДОДАТИ КОМЕНТАР 2000
Ваше ім'я:
Коментар:
  введіть цифри на картинці
УВАГА!

З метою підвищення попиту на газету "Профспілкові вісті" редакція прийняла рішення припинити практику розміщення повного чергового номеру у pdf-форматі на власному сайті. Натомість обмежитися публікацією першої сторінки та анонсів найрезонансніших матеріалів. Пропонуємо читачам передплачувати видання. З умовами передплати можна ознайомитися у розділі ПЕРЕДПЛАТА.

НОВИНИ

10.02.2024 18:02

10.02.2024 18:01

10.02.2024 17:58

10.02.2024 17:48

12.01.2024 20:50

12.01.2024 20:49

24.12.2023 14:26

24.12.2023 14:21

24.12.2023 14:20

12.12.2023 21:10

Усі новини


Опитування

Якою б Ви хотіли бачити улюблену газету "Профспілкові вісті" надалі?

Традиційною паперовою, друкованою
- 0 %
Новітньою електронною (виключно в інтернеті за передплатою)
- 0 %
Змішаною (відкриття передплати на електронну версію при збереженні паперово-друкованого формату)
- 0 %
Усього: голосів


 

Профспілкові ВІСТІ, 1990-2023©

01042, Украіна, м. Київ
Майдан Незалежності, 2
Тел/факс: 528-70-49
Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання