« на головну 24.06.2024
Архів номерів  •  Актуальний номер » (1249)
18
Квітень
 
Інтерв’ю
 
СЕРГІЙ БИЗОВ: «МИ ПРАЦЮЄМО НАД ЗРОСТАННЯМ АВТОРИТЕТУ ПРОФСПІЛОК У СУСПІЛЬСТВІ»

СЕРГІЙ БИЗОВ: «МИ ПРАЦЮЄМО НАД ЗРОСТАННЯМ АВТОРИТЕТУ ПРОФСПІЛОК У СУСПІЛЬСТВІ»


РУБРИКИ


Передплата

Статті Що відбувається?

ГУМАНІТАРНИЙ ШТАБ ФПУ ПРОДОВЖУЄ НАДАВАТИ ДОПОМОГУ

ГУМАНІТАРНИЙ ШТАБ ФПУ ПРОДОВЖУЄ НАДАВАТИ ДОПОМОГУ

У Будинку профспілок відбулось чергове засідання Штабу ФПУ з гуманітарної допомоги.

Головував на засіданні Голова Федерації профспілок України Григорій Осовий. Під час обгово­рення першого питання порядку денного йшлося про необхід­ність підтримки членів профспі­лок, постраждалих унаслідок во­єнної агресії росії проти України, зокрема надання їм гуманітар­ної допомоги у вигляді продукто­вих наборів. Було вирішено при­дбати продукти для формування наборів за кошти Фонду солідар­ності ФПУ та міжнародної фінан­сової допомоги. Члени Штабу дали відповідні доручення щодо організації закупівель та достав­ки такої гуманітарної допомоги для членів первинних профспіл­кових організацій на підприєм­ствах (в організаціях, установах) на територіях, які постраждали внаслідок воєнної агресії або на яких тривають активні бойові дії. Управління фінансів та де­партамент корпоративних прав ФПУ опрацюють дане питання в частині фінансування придбан­ня і поставки зазначених продук­тових товарів.

Другим питанням засідання стала необхідність підтримки профспілкових активістів, чле­нів виборних організацій проф­спілок і профспілкових праців­ників на територіях активних бо­йових дій, а також підтримка статутної діяльності територі­альних профоб’єднань, які по­страждали внаслідок військової агресії або перебувають у зоні ак­тивних бойових дій. Після обго­ворення цього не менш актуаль­ного питання було вирішено на­дати фінансову допомогу терито­ріальним профоб’єднанням, які звернулись до Штабу, за рахунок коштів, що надійшли від МКП, а саме профспілковим працівни­кам Харківської, Дніпропетров­ської, Запорізької, Донецької, Сумської та Чернігівської облас­тей. Також було ухвалено рішен­ня про встановлення граничної суми фінансової допомоги по­страждалим профспілковим ак­тивістам, членам виборних профорганізацій і профспілковим пра­цівникам у розмірі 6500 грн.

Штаб заслухав та затвердив проміжний звіт ПрАТ «Укрпрофоздоровниця» щодо реалізації грантової угоди з Благодійним фондом С orus International за пе­ріод з 27 червня по 12 липня. Са­наторіям ПрАТ «Укрпрофоздо­ровниця», що зазначені в звіті, вирішено перерахувати кошти, які надійшли від фонду, на реалі­зацію проєкту, відповідно до об­сягу виконаних ними робіт з роз­міщення і харчування внутріш­ньо переміщених осіб. Також прийнято рішення про надання безповоротної фінансової допо­моги за рахунок коштів МКП на компенсацію витрат на прожи­вання вимушено переміщених осіб у закладах ПрАТ «Укрпроф­туру»: ПрАТ «Полтаватурист», ПрАТ «Рівнетурист», ПрАТ «Іва­но-Франківськтурист», ДП «Го­тельний комплекс «Турист», ТОВ «Закарпаттятурист» тощо. Безпо­воротну фінансову допомогу за рахунок коштів МКП також на­дано ФПО Хмельницької області – на харчування вимушено пере­міщених осіб, Тернопільській об­ласній раді профспілок – на про­живання таких осіб.

ПРЕС-ЦЕНТР ФПУ

 

ЗАКОНОПРОЄКТ № 3663 ЗРУЙНУЄ ФУНДАМЕНТАЛЬНІ ЗАСАДИ ЗАГАЛЬНООБОВ’ЯЗКОВОГО ДЕРЖАВНОГО СОЦІАЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ В УКРАЇНІ

Володимир Саєнко

заступник Голови Федерації профспілок України

«Нардепи «проштовхують» закон, який повністю зруйнує систему виплат лікарняних, декретних, ре­гресу та інших соціальних допомог українцям. Йдеться про проєкт авторства екс-регіонала Папієва № 3663 про передачу самоврядного Фон­ду соціального страхування під управління Пенсійного фонду. Цей документ, який нині активно лобіює пані Третьякова, зруйнує фундаментальні засади загальнообов’язкового дер­жавного соціального страху­вання в Україні. Ба, більше – він базується на застарілих нормах, які втратили чинність. Щоб його ухвали­ти, доведеться змінювати або скасовувати чимало законів України.

Мотивація влади проста – пе­редати систему соцстраху­вання у приватні руки. Традиційно – за рахунок урізання прав простих українців. І все це під час війни та й без того непростої економічної ситуації. «Робо­тодавець може закуповувати своє покриття, свою відповідальність перед працівником або у держави або в приватному секторі. Але приватний сектор дасть реальну чесну ціну такого страхування», – сказала на засіданні Комітету ВРУ з пи­тань соціальної політики його голова Галина Третьяко­ва. Я вже навіть не кажу про те, що у разі передбаченої реорганізації та злиття структур будуть звільнені та опиняться на вулиці тисячі унікальних вузькопрофільних фахівців.

Наразі документ готують до другого читання. В ньому жодного слова про виплати заборгованості з лікарняних чи допомог по безробіттю. Не кажучи вже про механізми погашення багатомільярдного дефіциту Пенсійного фонду.

І ще один нюанс. У липні цьо­го року держдумою росії було прийнято такий самісінький законопроєкт. Що цікаво: обидва документи набувають чинності з «1 січня 2023 року». Дивна синхронізація соціального законодавства України із за­конодавством країни-агресора, чи не так?».

02.09.2022ДОДАТИ КОМЕНТАР 2000
Ваше ім'я:
Коментар:
  введіть цифри на картинці
УВАГА!

З метою підвищення попиту на газету "Профспілкові вісті" редакція прийняла рішення припинити практику розміщення повного чергового номеру у pdf-форматі на власному сайті. Натомість обмежитися публікацією першої сторінки та анонсів найрезонансніших матеріалів. Пропонуємо читачам передплачувати видання. З умовами передплати можна ознайомитися у розділі ПЕРЕДПЛАТА.

НОВИНИ

08.05.2024 21:25

08.05.2024 21:01

05.04.2024 21:44

22.03.2024 19:35

15.03.2024 18:49

15.03.2024 18:46

10.02.2024 18:02

10.02.2024 18:01

10.02.2024 17:58

10.02.2024 17:48

Усі новини


Опитування

Якою б Ви хотіли бачити улюблену газету "Профспілкові вісті" надалі?

Традиційною паперовою, друкованою
- 0 %
Новітньою електронною (виключно в інтернеті за передплатою)
- 0 %
Змішаною (відкриття передплати на електронну версію при збереженні паперово-друкованого формату)
- 0 %
Усього: голосів


 

Профспілкові ВІСТІ, 1990-2023©

01042, Украіна, м. Київ
Майдан Незалежності, 2
Тел/факс: 528-70-49
Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання