« на головну 10.12.2023
Архів номерів  •  Актуальний номер » (1235)
09
Листопад
 
Інтерв’ю
 
ЮРІЙ БАЛАНЮК: «УЖЕ ЗАРАЗ МИ ПРАЦЮЄМО ЗАДЛЯ ВІДБУДОВИ НАШОЇ КРАЇНИ

ЮРІЙ БАЛАНЮК: «УЖЕ ЗАРАЗ МИ ПРАЦЮЄМО ЗАДЛЯ ВІДБУДОВИ НАШОЇ КРАЇНИ


РУБРИКИ


Передплата

Статті Що відбувається?

ПРОФСПІЛКИ ДОПОМАГАЮТЬ ВНУТРІШНЬО ПЕРЕМІЩЕНИМ ОСОБАМ

ПРОФСПІЛКИ ДОПОМАГАЮТЬ ВНУТРІШНЬО ПЕРЕМІЩЕНИМ ОСОБАМ

18 липня в Інформагенції «Укрін­форм» відбулась прес- конференція «Профспілки допо­магають тимчасово переміще­ним особам».

Захід організовано Федерацією профспілок Укра­їни. Спікерами виступили: Голова Федерації проф­спілок України Григорій Осовий, заступник Голови ФПУ, голова Наглядової ради ПрАТ «Укрпрофоздо­ровниця» Володимир Саєнко, заступник голови Правління ПрАТ «Укрпрофоздоровниця» Ганна Гай­дамака, голова Профспілки працівників авіабуду­вання та машинобудування України, голова нагля­дової ради ПрАТ «Укрпрофтур» Ярема Жугаєвич, президент ПрАТ «Укрпрофтур» Сергій Стрілець.

Основні питання прес-конференції: як профспіл­ки перебудували свою діяльність в умовах воєнного стану, яку гуманітарну роботу вони проводять сьо­годні та кому заважають?

Голова ФПУ Григорій Осовий у своїй промові роз­повів про допомогу, яку в співпраці з міжнародними партнерами надають ФПУ, її членські організації та підприємства нашим співгромадянам, які вимушені були полишити свої домівки через війну. Він наголо­сив, що війна створила нові орієнтири у роботі проф­спілок, насамперед на допомогу ЗСУ, які боронять Україну. «Цинічно розв’язана росією загарбницька війна проти нашої країни потребувала залучення усіх громадських спільнот до її осуду. Ми активно працювали з усіма нашими міжнародними партне­рами, зокрема Міжнародною конфедерацією проф­спілок, Всеєвропейською регіональною радою проф­спілок, Європейською конфедерацією профспілок, які об’єднують мільйони спілчан із сотень країн сві­ту. Нам вдалося розвінчати всілякі інсинуації та міфи довкола війни проти нашої країни. Також ми почали вимагати очищення міжнародних організа­цій та структур, у тому числі МОП, від членства в них російських профспілок», – зазначив профспілко­вий лідер.

Таким чином, ФПУ згенерувала величезні зусил­ля на підтримку нашої держави на міжнародній аре­ні. Десятитисячні мітинги у Німеччині, Великій Бри­танії, Італії, Швейцарії проходили за участю проф­спілок, де лунав голос і українських профспілок та був почутий.

Григорій Осовий поінформував, що з перших днів російської агресії ФПУ долучилася до зміцнення обо­роноздатності країни. Профспілковими організація­ми всіх рівнів на допомогу Збройним Силам України та Силам територіальної оборони вже перераховано десятки мільйонів гривень, спілчани із зброєю в ру­ках боронять рідну країну й проводять активну во­лонтерську роботу.

За рішенням ФПУ було створено штаб з надання гуманітарної допомоги членам профспілок, проф­спілковим організаціям та внутрішньо переміщеним особам. За підтримки Міжнародної та Європейської конфедерацій профспілок, європейських національ­них профцентрів, Міжнародної організації праці для задоволення потреб біженців та ВПО з початку війни залучено 16 профспілкових санаторіїв, 8 туристич­них об’єктів, близько 10 об’єктів галузевих профспі­лок та територіальних профоб’єднань, які за цей пе­ріод надали тимчасовий або постійний прихисток сотням тисяч вимушених переселенців. Сьогодні на профспілкових об’єктах мешкають понад 6 тис. осіб, переважна більшість яких – жінки з дітьми, члени сімей військовослужбовців, а також особи похилого віку та з обмеженими можливостями. «Профспілки поклали на себе велику відповідальність за стан сус­пільства і трудівників в умовах війни, цю роботу ми не припиняємо і сподіваємось тут на допомогу від держави», – сказав Григорій Осовий.

Саме про соціальну місію Укрпрофоздоровниці й Укрпрофтуру розповіли у своїх виступах керівники цих підприємств. Вони повідомили, що з початку по­вномасштабної воєнної агресії росії проти України допомогу в санаторіях та на інших профспілкових об’єктах отримали майже пів мільйона осіб. Це дуже важливо, адже люди потребують медичної, психоло­гічної допомоги, харчування та даху над головою.

Усе це вони отримують від профспілок. Тим на­хабнішими виглядають намагання з боку деяких на­родних депутатів, а саме представників Комітету Верховної Ради України з питань економічного роз­витку, реанімувати законопроєкти «Про правовий режим майна загальносоюзних громадських органі­зацій колишнього Союзу РСР» (№ 6420 від 10.12.2021) та «Про мораторій на відчуження майна загальносо­юзних громадських об’єднань (організацій) колиш­нього Союзу РСР» (№ 6421 від 10.12.2021), які передба­чають вилучення у профспілок соціально значущих об’єктів, а саме санаторіїв, навчальних центрів, ди­тячих таборів, офісів і т. ін., щоб передати їх спочат­ку державі, а потім у приватні руки. «Проте, це неза­конно, – наголосив у своєму виступі заступник Голо­ви ФПУ Володимир Саєнко. – З цього приводу було оприлюднено Заяву ФПУ, де зазначено, що громад­ськість обурена тим, що в умовах війни, коли голо­вним завданням парламенту є законодавче забезпе­чення реалізації та захисту національних інтересів, зокрема в сферах безпеки й оборони, економіки, со­ціального захисту громадян України, народні депу­тати звертаються до унормування права власності, що є неактуальним та цілком немотивованим кро­ком. У профспілок на всі означені об’єкти є законні права. Ми спромоглися зберегти всі ці об’єкти в останні десятиріччя, й вони досі слугують трудівни­кам, а тому профспілки сподіваються, що нам спіль­но з представниками влади все ж таки вдасться зна­йти механізми, які дозволять, щоб об’єкти соціальної інфраструктури профспілок й надалі працювали на користь людям».

За словами голови наглядової ради ПрАТ «Укрпрофтур» Яреми Жугаєвича, нападки на профспіл­кове майно здійснювалися давно, і це вже не перша спроба протягнути через парламент ганебні закони щодо майна профспілок та інших громадських орга­нізацій. Чи це на часі? Слід зазначити, що вказані за­конопроєкти суперечать нормам Конституції Украї­ни, Цивільного кодексу України та Конвенції про за­хист прав людини й основоположних свобод, які є частиною національного законодавства. В такій оцінці профспілки підтримують численні міжнарод­ні організації та їх експерти. Невже у парламентсько­го Комітету з питань економічного розвитку в цей трагічний для країни час, коли понад 50% підпри­ємств зупинили роботу, а 30% перебувають в тіньо­вій економіці, втрачено близько 5 млн робочих місць, критично зменшився експорт, зростають ціни й ін­фляція, а також існують багато інших важливих для людей питань, немає більш нагальних справ, аніж займатися майном громадських організацій?

Учасники прес-конференції висловили думку, що законопроєктам №№ 6420, 6421 саме зараз було дано хід у відповідь на принципову позицію профспілок, які останнім часом активно протидіяли прийняттю законопроєктів №№ 5371, 5388, що значно звужують права працівників. Особливо зважаючи на те, що країна, яка отримала статус кандидата в члени ЄС, має поважати не лише цінності Європейського Со­юзу, а й зобов’язання щодо ратифікованих конвенцій Міжнародної організації праці. Тож профспілки спо­діваються, що Голова Верховної Ради України, пред­ставники депутатських фракцій та груп у ВРУ дослу­хаються до їхніх аргументів та знімуть з розгляду законопроєкти №№ 6420, 6421. У цьому парламента­рям сприятимуть і Міжнародна організація праці, і Європейський Союз, і наші міжнародні партнери з європейських профспілок. Отже, гуманітарна місія профспілок триває!

ПРЕС-ЦЕНТР ФПУ

 

У САНАТОРІЯХ, ДЕ ЩЕ ВЧОРА ЛІКУВАЛИ ЛЮДЕЙ, СЬОГОДНІ ПОВИНОСИЛИ НАВІТЬ СТІНИ

Володимир Саєнко

заступник Голови Федерації профспілок України

«Поки Україна кров’ю виборює своє право на існування, у владних кабінетах «віджимають» майно профспілкових організацій.

Голова Комітету Верховної Ради з пи­тань економічного роз­витку Дмитро Наталуха видав в ефір опус про «історичне засідання комітету», на якому роз­глядалось, за його словами, питання «так зва­них» профспілкових організацій та їхнього майна. Які, на думку активіста, продовжують «перебувати в сірій зоні закону». В історію вже увійшов один бункерний «любитель історії», який маніпулює і переписує факти на догоду своїй хворій уяві. Тепер на горизонті замайоріли й внутрішні вороги, які, прикрива­ючись війною, хочуть «отнять и поделить». Ділити будуть, безумовно, між своїми «міцними державними господарниками». Про інтереси суспільства і співгромадян ніхто не говорить.

А що означає формулювання «так звані» та «самопроголошені лідери профспілок»? Пред­ставники українських профспілок зараз не си­дять у затишних кабінетах десь на Печерську і не думають, де і що би вкрасти. Вони на передовій або працюють на заводах під обстрілами заради нашої Перемоги.

У жодній країні світу влада не дозволяє собі таких формулювань. Очільники країн Європи та США мають за честь брати участь у профспілкових заходах. Бо ці організації в цивілізованих країнах користуються повагою: з ними радяться, їх думку враховують при розробленні найважливіших законопроєктів.

А що за дике порівняння майна профспілкових організацій з тягарем? Цей непідйомний «тя­гар» 30 років незалежності сплачував і продовжує сплачувати, незважаючи на війну, мільйонні податки до бюджету, забезпечує робочі місця нашим громадянам і оздоровлен­ня за адекватними цінами, слугуючи на ко­ристь людям.

Наталуха і компанія просто-таки з «нищівною» критикою накинулись на профспілки. Але давайте відкинемо пафос та розберемося по суті. Вони кажуть: «Якби не профспілки, то в Моршині ми б та-а-ак розвер­нулися!». Даруйте, а що вам заважало робити це всі 30 років незалежності? Назвіть хоча б один об’єкт, який ви збудували. На базі майна міністерств і відомств, наприклад. Усе, що було до 2014 року на балансі цих структур, роз­продано та розкрадено, тобто «приватизова­но». І лише профспілки змогли зберегти для людей майно, розвинути його. Пане Наталухо, покажіть українцям хоча б один-два з тих 70 об’єктів, який ви розвинули. Чи хоча б віддали у добрі руки. За весь цей час продано лише один готель «Рассвет» у м. Дніпро! І той за 20% ринкової вартості.

Ми не полінувалися і відвідали кожен з відібраних об’єктів. Там не те що майно, а вже навіть будівлі розбирають на цеглини. Цьому є відео- і фотопідтвердження».

 

ЗУСТРІЧ З ПРОФАКТИВОМ НА ЧЕРНІГІВЩИНІ

7 липня Голова ФПУ Григорій Осовий зу­стрівся з профспілковими активістами під час робочої поїздки до Чернігівської об­ласті.

У ході спілкування він поінформував присутніх про завдання, які виконує ФПУ в умовах воєнного стану. Зокрема, щодо організації роботи трудових колекти­вів для досягнення перемоги на трудовому фронті, надання гуманітарної допомоги тимчасово перемі­щеним особам за рахунок профспілок, їх розміщення в оздоровчих закладах, туристських готелях, гурто­житках науково-методичних центрів, безкоштовного харчування і проживання, виділення фінансової до­помоги регіональним об’єднанням на ремонт будин­ків профспілок, що постраждали від обстрілів, у тому числі Федерації профспілок Чернігівської області.

Григорій Осовий також розповів про значний обсяг роботи, проведеної ФПУ на міжнародному рівні, щодо засудження російської агресії та підтримки України. Він наголосив, що євроінтеграційний вибір ФПУ було закріплено ще 2016 року в Стратегії «Європейський вибір», і тепер ФПУ на порозі вступу до Європейської конфедерації профспілок.

ПРЕС-ЦЕНТР ФПУ

07.08.2022ДОДАТИ КОМЕНТАР 2000
Ваше ім'я:
Коментар:
  введіть цифри на картинці
УВАГА!

З метою підвищення попиту на газету "Профспілкові вісті" редакція прийняла рішення припинити практику розміщення повного чергового номеру у pdf-форматі на власному сайті. Натомість обмежитися публікацією першої сторінки та анонсів найрезонансніших матеріалів. Пропонуємо читачам передплачувати видання. З умовами передплати можна ознайомитися у розділі ПЕРЕДПЛАТА.

НОВИНИ

02.12.2023 18:55

02.12.2023 18:54

02.12.2023 18:52

02.12.2023 18:49

01.11.2023 18:44

01.11.2023 18:38

09.10.2023 21:08

09.10.2023 21:07

09.10.2023 21:06

25.09.2023 20:30

Усі новини


Опитування

Якою б Ви хотіли бачити улюблену газету "Профспілкові вісті" надалі?

Традиційною паперовою, друкованою
- 0 %
Новітньою електронною (виключно в інтернеті за передплатою)
- 0 %
Змішаною (відкриття передплати на електронну версію при збереженні паперово-друкованого формату)
- 0 %
Усього: голосів


 

Профспілкові ВІСТІ, 1990-2023©

01042, Украіна, м. Київ
Майдан Незалежності, 2
Тел/факс: 528-70-49
Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання