« на головну 02.12.2023
Архів номерів  •  Актуальний номер » (1232)
26
Жовтень
 
Інтерв’ю
 
МАКСИМ БАЛАНЕНКО: «СЬОГОДНІ ПРАЦІВНИКИ ЗАЛИШАЮТЬСЯ НЕДООЦІНЕНИМИ»

МАКСИМ БАЛАНЕНКО: «СЬОГОДНІ ПРАЦІВНИКИ ЗАЛИШАЮТЬСЯ НЕДООЦІНЕНИМИ»


РУБРИКИ


Передплата

Статті Що відбувається?

СУЧАСНА СИСТЕМА МІЖНАРОДНОГО ПРАВА ТА БЕЗПЕКИ ЗОВСІМ НЕ ГОТОВА ДО СВІТОВОЇ ПОВЕДІНКИ ОДНОГО ІЗ ЗАСНОВНИКІВ ЦІЄЇ СИСТЕМИ

СУЧАСНА СИСТЕМА МІЖНАРОДНОГО ПРАВА ТА БЕЗПЕКИ ЗОВСІМ НЕ ГОТОВА ДО СВІТОВОЇ ПОВЕДІНКИ ОДНОГО ІЗ ЗАСНОВНИКІВ ЦІЄЇ СИСТЕМИ

 
Заступник Голови Федерації профспілок України, делегат від працівників України Олександр Шубін ви­ступив 6 червня у Женеві на 110-й сесії Міжнародної конференції праці. У своєму виступі він звернувся до присутніх від імені мільйонів по­страждалих та на згад­ку про тисячі загиблих у війні українських працівників:

«Перед усім світом та сві­том праці постали найгострі­ші проблеми. Вони ставлять під сумнів відданість і здат­ність міжнародного співтова­риства до їх подолання. Дока­зом цього є повномасштабна війна, розв’язана РФ проти України. З початку цієї війни наша країна зазнала колосаль­них втрат: тисячі людей було вбито, включаючи наших профспілкових братів та сес­тер, тисячі підприємств, сотні шкіл та лікарень, десятки профспілкових офісів та на­вчальних центрів було зруйно­вано, мільйони людей втрати­ли роботу та дохід, мільйони залишили свої будинки та були змушені податися до за­хідних регіонів України чи су­сідніх країн. Кожного дня ми дізнаємося про нові вбивства та руйнування. Крім завданих руйнувань на території самої України та виснажених доль людей, російська агресія, як випливає з доповіді Генераль­ного директора МОП, постави­ла під загрозу Цілі сталого роз­витку.

У ці страшні дні війни профспілки України разом з роботодавцями та Урядом вбачають своє головне за­вдання у підтримці та переза­пуску підприємств для стабі­лізації і збереження робочих місць, забезпечення гідних умов праці та життя.

Незважаючи на російську агресію, нам вдалося зберег­ти соціальний діалог, працює Національна тристороння со­ціально-економічна рада, створена Президентом Укра­їни як постійно діючий ор­ган, проводяться двосторонні та тристоронні зустрічі соці­альних партнерів. Це безпре­цедентне досягнення.

Українські профспілки ві­тали резолюцію Адміністра­тивної ради МОП про росій­ську агресію проти України, де міститься прохання до Міжна­родного бюро праці приєдна­тися до інших установ ООН у наданні всієї можливої допо­моги в рамках компетенції МОП тристороннім учасни­кам в Україні й перевести офіс МОП з Москви. Фактично, його очолюють російські гро­мадяни. Є надія, що питання про переїзд офісу буде виріше­но найближчим часом.

Враховуючи масштабну лібералізацію трудового за­конодавства в нашій країні, навіть у період воєнного ста­ну, маємо прохання до МОП надати Україні технічну до­помогу в його модернізації, зокрема розробці нового Тру­дового кодексу, який відпо­відатиме європейським стандартам та конвенціям МОП.

Хотів би подякувати МОП, а також ACTRAV за допомо­гу, яку вони надавали нам з перших днів війни. Особлива подяка – Генеральному ди­ректору МОП, з яким нещо­давно зустрічалися україн­ські соціальні партнери.

100 днів безпрецедентної, незаконної, агресивної та не­спровокованої війни дали нам кілька уроків. Один з них по­лягає в тому, що сучасна сис­тема міжнародного права та безпеки зовсім не готова до та­кого типу світової поведінки одного із засновників цієї сис­теми. Коли в березні ми ініці­ювали питання виключення РФ з МОП за безпрецедентне грубе порушення статутних документів МОП, ми отрима­ли відповідь, що Статут МОП не передбачає такої процеду­ри. Але сьогодні ми ясно бачи­мо, що не лише уряди, а й со­ціальні партнери заражені ві­русом порушення міжнарод­ного права та зневажання його принципів. На плечах ро­сійських військових окупан­тів вони відвідують окуповані території українських Доне­цька та Маріуполя й пропагу­ють там свою брудну політи­ку серед пригноблених укра­їнських працівників. У 1969 році МОП була удостоєна Но­белівської премії миру, тому миротворчі стандарти цієї ор­ганізації мають бути особли­во високими».

ВЛ. ІНФ.

 

ПРОФІЛЬНИЙ КОМІТЕТ ВРУ РЕКОМЕНДУВАВ РОЗГЛЯНУТИ ТОКСИЧНИЙ ЗАКОНОПРОЄКТ № 5371 У ДРУГОМУ ЧИТАННІ. ГОЛОВА СПО ОБ’ЄДНАНЬ ПРОФСПІЛОК ГРИГОРІЙ ОСОВИЙ ЗВЕРНУВСЯ ДО ГОЛІВ ФРАКЦІЙ ТА ДЕПУТАТСЬКИХ ГРУП У ВЕРХОВНІЙ РАДІ УКРАЇНИ

ЗВЕРНЕННЯ

7 червня 2022 року Комітетом з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів ухвалено рішення направити законопроєкт № 5371 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо спрощен­ня регулювання трудових відносин у сфері малого і середнього підприємництва та зменшення адміністративного наванта­ження на підприємницьку діяльність» на розгляд Верховної Ради України у другому читанні. Розгляд цього токсичного проєкту у парламенті можливий на пле­нарному тижні 13-17 червня поточного року.

Незважаючи на певні трансформації норм проєкту № 5371, підготовленого профільним Комітетом до другого читан­ня, правова позиція СПО об’єднань профспілок щодо невідповідності законопроєкту євроінтеграційним праг­ненням українців залишається незмінною.

Закладені у проєкті механізми крайньої форми лібералізації трудових відносин призведуть до їх розбалансування та пере­косу на суто індивідуальне договірне регу­лювання. Це у свою чергу призведе до дискримінаційного обмеження трудових прав і гарантій мільйонів працівників, які працюють на підприємствах чисельністю до 250 осіб.

Проти таких новацій застерігають керівництво парламенту України у своєму спільному листі від 1 червня 2022 року Ге­неральний секретар Міжнародної конфедерації профспілок (МКП) Шаран Барроу і Генеральний секретар Європейської конфедерації профспілок (ЄКП) Лука Вісентіні.

Зважаючи на зазначене, Голова СПО об’єднань профспілок Григорій Осовий звернувся до голів фракцій та депутатських груп у Верховній Раді України сто­совно доведення до народних депутатів України позиції міжнародних профспілкових організацій та СПО об’єднань профспілок України про неприйнятність підтримки законопроєкту № 5371 як такого, що викликає під час воєнного стану протестні настрої в суспільстві та шкодить процесу вступу України до ЄС.

ПРЕС-ЦЕНТР ФПУ ДЕПАРТАМЕНТ ПРАВОВОГО ЗАХИСТУ ФПУ

 

ДЕЛЕГАЦІЯ БЛАГОДІЙНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ CORUS INTERNATIONAL ВІДВІДАЛА БУДИНОК ПРОФСПІЛОК

3 червня у м. Києві відбулась робоча на­рада членів Гуманітарного штабу Федерації профспілок України та представників благодійної організації Corus International (США), яка активно співпрацює з профспілками України у наданні гуманітарної допомоги по­страждалим від бойових дій українцям та тимчасово переміщеним особам.

Перед початком нара­ди гостей зустрів Голо­ва ФПУ Григорій Осо­вий, який провів ознайомчу екскурсію Бу­динком профспілок на майдані Незалежності та розповів про його історію і сучасність, а також привернув ува­гу до фотоекспозиції, що ілюструє події Революції гідності, які відбувались у центрі Києва в 2013–2014 ро­ках. Григорій Осовий наголосив, що саме в профспілковій будівлі тоді розташовувався революційний штаб, який став центром про­тестного руху, а отже, профспілки в Україні завжди були в авангарді демократич­них перетворень. «Наша організація є незламною, і цей дух передається всьому українському суспільству, яке наразі боронить свою країну від ворогів», – зазначив Голова ФПУ.

У зустрічі взяли участь представники Corus International на чолі з Тамарою Шукакідзе-Демурія, керівництво ФПУ, її членських організацій. Відбувся обмін думками щодо спільної з американсь­кими партнерами ро­боти з надання необхідної допомоги постраждалим унаслідок російської воєнної агресії, яка ось уже понад 100 днів триває на нашій рідній землі. Було окреслено плани на майбутнє.

Під час свого візиту члени делегації мають відвідати об’єкти санаторно-курортної інфраструктури профспілок у різних регіонах України, де надається допомога тимчасово переміщеним особам. Вони подякували керівництву ФПУ за те­плий прийом, кон­структивну співпрацю та висловили сподівання на її плідне продовження.

ПРЕС-ЦЕНТР ФПУ

 

 

24.06.2022ДОДАТИ КОМЕНТАР 2000
Ваше ім'я:
Коментар:
  введіть цифри на картинці
УВАГА!

З метою підвищення попиту на газету "Профспілкові вісті" редакція прийняла рішення припинити практику розміщення повного чергового номеру у pdf-форматі на власному сайті. Натомість обмежитися публікацією першої сторінки та анонсів найрезонансніших матеріалів. Пропонуємо читачам передплачувати видання. З умовами передплати можна ознайомитися у розділі ПЕРЕДПЛАТА.

НОВИНИ

01.11.2023 18:44

01.11.2023 18:38

09.10.2023 21:08

09.10.2023 21:07

09.10.2023 21:06

25.09.2023 20:30

29.08.2023 21:07

18.08.2023 22:02

18.08.2023 22:01

21.07.2023 20:38

Усі новини


Опитування

Якою б Ви хотіли бачити улюблену газету "Профспілкові вісті" надалі?

Традиційною паперовою, друкованою
- 0 %
Новітньою електронною (виключно в інтернеті за передплатою)
- 0 %
Змішаною (відкриття передплати на електронну версію при збереженні паперово-друкованого формату)
- 0 %
Усього: голосів


 

Профспілкові ВІСТІ, 1990-2023©

01042, Украіна, м. Київ
Майдан Незалежності, 2
Тел/факс: 528-70-49
Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання