« на головну 10.12.2023
Архів номерів  •  Актуальний номер » (1235)
09
Листопад
 
Інтерв’ю
 
ЮРІЙ БАЛАНЮК: «УЖЕ ЗАРАЗ МИ ПРАЦЮЄМО ЗАДЛЯ ВІДБУДОВИ НАШОЇ КРАЇНИ

ЮРІЙ БАЛАНЮК: «УЖЕ ЗАРАЗ МИ ПРАЦЮЄМО ЗАДЛЯ ВІДБУДОВИ НАШОЇ КРАЇНИ


РУБРИКИ


Передплата

Статті Що відбувається?

ГУМАНІТАРНИЙ ШТАБ ФПУ ДОПОМАГАЄ СПІЛЧАНАМ, які постраждали від російської агресії

ГУМАНІТАРНИЙ ШТАБ ФПУ ДОПОМАГАЄ СПІЛЧАНАМ, які постраждали від російської агресії

6 травня в онлайн режимі відбулося засідання Гуманітарного штабу ФПУ, яке провів Голова Федерації профспілок України Григорій Осовий.

Учасники засідання розглянули питання звітності ПрАТ «Укрпрофоздоровниця» щодо реалізації грантової угоди з благодійним фондом Corus International , надання фінансо­вої допомоги Дніпропетровській облорганізації профспілки працівників ЖКГ для підготовки дитячих таборів оздоров­лення до розміщення вимушених переселенців, надання адресної безповоротної фінансової допомоги для розміщен­ня внутрішньо переміщених осіб ПрАТ «Укрпрофтур», а та­кож звернення територіальних профоб’єднань Дніпропе­тровської, Чернігівської, Харківської, Херсонської областей про надання фінансової допомоги для ліквідації наслідків пошкоджень будинків профспілок, НМЦ і для фінансуван­ня видатків на утримання об’єктів, де розміщуються виму­шені переселенці, а також фінансової та гуманітарної допо­моги членам профспілки, які постраждали від російської агресії.

Штаб прийняв рішення про виділення коштів за запита­ми, які було розглянуто під час засідання.

ПРЕС-ЦЕНТР ФПУ

 

САНАТОРНО-КУРОРТНІ ЗАКЛАДИ ФПУ ПРОДОВЖУЮТЬ

Голова Наглядової ради ПрАТ «Укрпрофоздоров­ниця», заступник Голови Федерації профспілок України Володимир Саєнко 5 травня провів засідання Наглядової ради ПрАТ «Укрпрофоз­доровниця».

Поряд з робочими питання­ми, особливу увагу було приді­лено роботі профспілкових са­наторно-курортних закладів, які в умовах воєнного стану надають притулок вимуше­ним переселенцям. Як відомо, певним категоріям осіб, за до­помоги профспілкових партне­рів та іноземних донорів, під­приємствами профспілок на­дається безкоштовне прожи­вання і харчування. На засі­данні ухвалено низку управ­лінських рішень, зокрема щодо співпраці з об’єднаними територіальними громадами для забезпечення потреб вну­трішньо переміщених осіб. Сподіваємось, що за допомо­гою Гуманітарного штабу ФПУ ці завдання буде втілено в життя.

ПРЕС-ЦЕНТР ФПУ

 

СОЛІДАРНА ПІДТРИМКА ВІД ПРОФСПІЛОК ЛИТВИ

7 травня у Вільнюсі від­бувся VII з’їзд Конфеде­рації профспілок Литви .

Цей з’їзд був особливим, оскільки пов’язаний з відзна­ченням 20-річчя Конфедерації профспілок Литви. Форум від­крився привітаннями на адре­су його делегатів.

До учасників зібрання у відео­форматі звернувся Голова Фе­дерації профспілок України Григорій Осовий, який привітав усіх присутніх і членів профспі­лок із знаменною датою в ді­яльності литовських профспі­лок. Профспілковий лідер на­голосив: «Наразі вирішується доля нашої держави, доля на­шого народу. Вирішується, чи українці будуть вільними. Чи збережуть свою демократію. Росія атакувала не просто нашу землю та наші міста. Вона пішла у жорстокий на­ступ на наші цінності. Основні цінності. Кинула танки та літа­ки проти нашої свободи. Проти нашого права жити вільно у своїй країні, самостійно обира­ючи своє майбутнє. Проти на­шого прагнення до щастя, яке ми захищали під час Революції гідності. Проти мрій нашого народу. Точно таких, як і у зви­чайних людей Литви, яким та­кож довелося відстоювати свою незалежність. Напевно, саме тому Литва стала пер­шою країною, яка прийшла на допомогу Україні, за що ми їй щиро вдячні».

Голова ФПУ побажав плідної роботи з’їзду, який має стати важливою віхою у підвищенні ролі профспілок у житті литов­ського суспільства, зміцненні єдності та міжнародної солі­дарності профспілкового руху.

Форум ухвалив зміни до осно­вних документів організації і знову обрав президентом ор­ганізації Інгу Ругінієне, яка в своєму виступі зазначила: «Разом ми повинні активізува­ти наші зусилля та створити стабільну якісну зайнятість із гідними умовами праці, на­лежним соціальним захистом і конкурентоспроможною еко­номікою з високою доданою вартістю».

ПРЕС-ЦЕНТР ФПУ

 

ПРОФСПІЛКИ ПРОПОНУЮТЬ ЗМІНИ ДО ПОДАТКОВОГО КОДЕКСУ УКРАЇНИ

Голова СПО об’єднань профспілок, Голова ФПУ Григорій Осовий направив листа до комітетів Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики, з питань соціальної політики та захи­сту прав ветеранів, з питань економічного розвитку щодо низки економічних законопроєктів з проханням врахувати позицію профспілок під час їх розгляду.

Йдеться про законопроєкти про вне­сення змін до Податкового кодексу та інших законів України щодо справляння окремих податків і збо­рів у період воєнного, надзвичайно­го стану (реєстр. №№ 7311, 7311-1, 7311-2, 7311-д). Пропозиції стосу­ються підвищення ставки військово­го збору з 1,5 до 3 відсотків, оподат­кування благодійної допомоги у формі профспілкової виплати, по­дання інформації про членство пра­цівника у профспілковій організації, внесення пропозицій з пенсійних пи­тань, строку дії запропонованих змін до законів України тощо.

ПРЕС-ЦЕНТР ФПУ

 

9 ТРАВНЯ ДЛЯ 80% УКРАЇНЦІВ Є ДНЕМ ПАМ’ЯТІ

Війна різко змінила погляди українців, і сьогодні 9 травня для 80% українців є Днем пам’яті, – свідчать дані опиту­вання соціологічної групи «Рей­тинг», проведеного 27 квітня 2022 року.

«Однією з ключових змін в історичній пам’яті є переоцінка ставлення до Дня перемоги 9 травня. Якщо до 2022 року це свято абсолютною більшіс­тю (80%) дорослого населення сприймалося як таке, що має особистий символізм, то у 2022 році для значної частини опитаних воно перейшло у розряд пережитків минулого (36%), або ж буден­ності (23%)», – зазначили автори дослідження. «Крім того, «переможний» символізм цього дня змінився на «меморіальний». З 2012 року фіксува­лася поступова динаміка переосмислення цієї дати. Але війна з Росією різко змінила погляди українців, і сьогодні для 80% опитаних – це День пам’яті, і лише для 15% – День перемоги (у 2018 та­ких було 58%)», – йдеться в повідомленні.

Попри зміну ставлення до символізму Дня пе­ремоги, за результатами опитування, українці високо (78%) оцінюють роль українського народу у перемозі над фашизмом, а 67% переконані, що саме Україна зробила найбільший внесок у пере­могу над Німеччиною у Другій світовій війні. Про РФ такої думки 23%, Білорусь – 24%, інші кра­їни СРСР – 21%. Щодо союзників: про найбільший внесок США говорять 30% українців, Великої Британії – 27%.«Відбулося зміщення акценту бо­ротьби українського народу під час війни з прора­дянського на проукраїнський. Якщо у 2008 році 74% опитаних вважали, що українські солдати й офіцери у складі радянської армії воювали за ра­дянську батьківщину, 13% – за звільнення Украї­ни, і лише 3% – за звільнення Європи, то у 2022 році тих, хто вважає, що українці воювали за свою землю стало 44%, за радянську батьківщину – 39%, за звільнення Європи – 7%. Як і у 2008 році, лише 3% вважають, що вони воювали за Сталі­на», – йдеться в дослідженні.

Цікаво, що оцінюючи сучасну україно-росій­ську війну, три чверті респондентів вважають, що українські солдати й офіцери захищають сьо­годні як народ України, так і народи Європи, і лише 22% – що тільки народ України.

Українці позитивно ставляться до воїнів, які в різний час і в різних арміях захищали рідну зем­лю від ворогів. Абсолютна більшість (96%) пози­тивно ставляться до воїнів сучасної української армії. Також у суспільстві домінує позитивне ставлення до воїнів радянської армії, які воюва­ли з фашизмом (85%) та воїнів УПА (71%). І якщо в оцінках радянських воїнів та воїнів УПА зали­шаються регіональні відмінності, то щодо сучас­них воїнів української армії спостерігається по­вний регіональний чи віковий консенсус.

ПРЕС-ЦЕНТР ФПУ

10.06.2022ДОДАТИ КОМЕНТАР 2000
Ваше ім'я:
Коментар:
  введіть цифри на картинці
УВАГА!

З метою підвищення попиту на газету "Профспілкові вісті" редакція прийняла рішення припинити практику розміщення повного чергового номеру у pdf-форматі на власному сайті. Натомість обмежитися публікацією першої сторінки та анонсів найрезонансніших матеріалів. Пропонуємо читачам передплачувати видання. З умовами передплати можна ознайомитися у розділі ПЕРЕДПЛАТА.

НОВИНИ

02.12.2023 18:55

02.12.2023 18:54

02.12.2023 18:52

02.12.2023 18:49

01.11.2023 18:44

01.11.2023 18:38

09.10.2023 21:08

09.10.2023 21:07

09.10.2023 21:06

25.09.2023 20:30

Усі новини


Опитування

Якою б Ви хотіли бачити улюблену газету "Профспілкові вісті" надалі?

Традиційною паперовою, друкованою
- 0 %
Новітньою електронною (виключно в інтернеті за передплатою)
- 0 %
Змішаною (відкриття передплати на електронну версію при збереженні паперово-друкованого формату)
- 0 %
Усього: голосів


 

Профспілкові ВІСТІ, 1990-2023©

01042, Украіна, м. Київ
Майдан Незалежності, 2
Тел/факс: 528-70-49
Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання