« на головну 05.12.2022
Архів номерів  •  Актуальний номер » (1182)
03
Листопад
 
Інтерв’ю
 
ДОСВІД КОЗАКІВ-ХАРАКТЕРНИКІВ – СУЧАСНИМ УКРАЇНСЬКИМ ВОЇНАМ

ДОСВІД КОЗАКІВ-ХАРАКТЕРНИКІВ – СУЧАСНИМ УКРАЇНСЬКИМ ВОЇНАМ


РУБРИКИ


Передплата

Статті Що відбувається?

ГУМАНІТАРНИЙ ШТАБ ФПУ ДОПОМАГАЄ СПІЛЧАНАМ, які постраждали від російської агресії

ГУМАНІТАРНИЙ ШТАБ ФПУ ДОПОМАГАЄ СПІЛЧАНАМ, які постраждали від російської агресії

6 травня в онлайн режимі відбулося засідання Гуманітарного штабу ФПУ, яке провів Голова Федерації профспілок України Григорій Осовий.

Учасники засідання розглянули питання звітності ПрАТ «Укрпрофоздоровниця» щодо реалізації грантової угоди з благодійним фондом Corus International , надання фінансо­вої допомоги Дніпропетровській облорганізації профспілки працівників ЖКГ для підготовки дитячих таборів оздоров­лення до розміщення вимушених переселенців, надання адресної безповоротної фінансової допомоги для розміщен­ня внутрішньо переміщених осіб ПрАТ «Укрпрофтур», а та­кож звернення територіальних профоб’єднань Дніпропе­тровської, Чернігівської, Харківської, Херсонської областей про надання фінансової допомоги для ліквідації наслідків пошкоджень будинків профспілок, НМЦ і для фінансуван­ня видатків на утримання об’єктів, де розміщуються виму­шені переселенці, а також фінансової та гуманітарної допо­моги членам профспілки, які постраждали від російської агресії.

Штаб прийняв рішення про виділення коштів за запита­ми, які було розглянуто під час засідання.

ПРЕС-ЦЕНТР ФПУ

 

САНАТОРНО-КУРОРТНІ ЗАКЛАДИ ФПУ ПРОДОВЖУЮТЬ

Голова Наглядової ради ПрАТ «Укрпрофоздоров­ниця», заступник Голови Федерації профспілок України Володимир Саєнко 5 травня провів засідання Наглядової ради ПрАТ «Укрпрофоз­доровниця».

Поряд з робочими питання­ми, особливу увагу було приді­лено роботі профспілкових са­наторно-курортних закладів, які в умовах воєнного стану надають притулок вимуше­ним переселенцям. Як відомо, певним категоріям осіб, за до­помоги профспілкових партне­рів та іноземних донорів, під­приємствами профспілок на­дається безкоштовне прожи­вання і харчування. На засі­данні ухвалено низку управ­лінських рішень, зокрема щодо співпраці з об’єднаними територіальними громадами для забезпечення потреб вну­трішньо переміщених осіб. Сподіваємось, що за допомо­гою Гуманітарного штабу ФПУ ці завдання буде втілено в життя.

ПРЕС-ЦЕНТР ФПУ

 

СОЛІДАРНА ПІДТРИМКА ВІД ПРОФСПІЛОК ЛИТВИ

7 травня у Вільнюсі від­бувся VII з’їзд Конфеде­рації профспілок Литви .

Цей з’їзд був особливим, оскільки пов’язаний з відзна­ченням 20-річчя Конфедерації профспілок Литви. Форум від­крився привітаннями на адре­су його делегатів.

До учасників зібрання у відео­форматі звернувся Голова Фе­дерації профспілок України Григорій Осовий, який привітав усіх присутніх і членів профспі­лок із знаменною датою в ді­яльності литовських профспі­лок. Профспілковий лідер на­голосив: «Наразі вирішується доля нашої держави, доля на­шого народу. Вирішується, чи українці будуть вільними. Чи збережуть свою демократію. Росія атакувала не просто нашу землю та наші міста. Вона пішла у жорстокий на­ступ на наші цінності. Основні цінності. Кинула танки та літа­ки проти нашої свободи. Проти нашого права жити вільно у своїй країні, самостійно обира­ючи своє майбутнє. Проти на­шого прагнення до щастя, яке ми захищали під час Революції гідності. Проти мрій нашого народу. Точно таких, як і у зви­чайних людей Литви, яким та­кож довелося відстоювати свою незалежність. Напевно, саме тому Литва стала пер­шою країною, яка прийшла на допомогу Україні, за що ми їй щиро вдячні».

Голова ФПУ побажав плідної роботи з’їзду, який має стати важливою віхою у підвищенні ролі профспілок у житті литов­ського суспільства, зміцненні єдності та міжнародної солі­дарності профспілкового руху.

Форум ухвалив зміни до осно­вних документів організації і знову обрав президентом ор­ганізації Інгу Ругінієне, яка в своєму виступі зазначила: «Разом ми повинні активізува­ти наші зусилля та створити стабільну якісну зайнятість із гідними умовами праці, на­лежним соціальним захистом і конкурентоспроможною еко­номікою з високою доданою вартістю».

ПРЕС-ЦЕНТР ФПУ

 

ПРОФСПІЛКИ ПРОПОНУЮТЬ ЗМІНИ ДО ПОДАТКОВОГО КОДЕКСУ УКРАЇНИ

Голова СПО об’єднань профспілок, Голова ФПУ Григорій Осовий направив листа до комітетів Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики, з питань соціальної політики та захи­сту прав ветеранів, з питань економічного розвитку щодо низки економічних законопроєктів з проханням врахувати позицію профспілок під час їх розгляду.

Йдеться про законопроєкти про вне­сення змін до Податкового кодексу та інших законів України щодо справляння окремих податків і збо­рів у період воєнного, надзвичайно­го стану (реєстр. №№ 7311, 7311-1, 7311-2, 7311-д). Пропозиції стосу­ються підвищення ставки військово­го збору з 1,5 до 3 відсотків, оподат­кування благодійної допомоги у формі профспілкової виплати, по­дання інформації про членство пра­цівника у профспілковій організації, внесення пропозицій з пенсійних пи­тань, строку дії запропонованих змін до законів України тощо.

ПРЕС-ЦЕНТР ФПУ

 

9 ТРАВНЯ ДЛЯ 80% УКРАЇНЦІВ Є ДНЕМ ПАМ’ЯТІ

Війна різко змінила погляди українців, і сьогодні 9 травня для 80% українців є Днем пам’яті, – свідчать дані опиту­вання соціологічної групи «Рей­тинг», проведеного 27 квітня 2022 року.

«Однією з ключових змін в історичній пам’яті є переоцінка ставлення до Дня перемоги 9 травня. Якщо до 2022 року це свято абсолютною більшіс­тю (80%) дорослого населення сприймалося як таке, що має особистий символізм, то у 2022 році для значної частини опитаних воно перейшло у розряд пережитків минулого (36%), або ж буден­ності (23%)», – зазначили автори дослідження. «Крім того, «переможний» символізм цього дня змінився на «меморіальний». З 2012 року фіксува­лася поступова динаміка переосмислення цієї дати. Але війна з Росією різко змінила погляди українців, і сьогодні для 80% опитаних – це День пам’яті, і лише для 15% – День перемоги (у 2018 та­ких було 58%)», – йдеться в повідомленні.

Попри зміну ставлення до символізму Дня пе­ремоги, за результатами опитування, українці високо (78%) оцінюють роль українського народу у перемозі над фашизмом, а 67% переконані, що саме Україна зробила найбільший внесок у пере­могу над Німеччиною у Другій світовій війні. Про РФ такої думки 23%, Білорусь – 24%, інші кра­їни СРСР – 21%. Щодо союзників: про найбільший внесок США говорять 30% українців, Великої Британії – 27%.«Відбулося зміщення акценту бо­ротьби українського народу під час війни з прора­дянського на проукраїнський. Якщо у 2008 році 74% опитаних вважали, що українські солдати й офіцери у складі радянської армії воювали за ра­дянську батьківщину, 13% – за звільнення Украї­ни, і лише 3% – за звільнення Європи, то у 2022 році тих, хто вважає, що українці воювали за свою землю стало 44%, за радянську батьківщину – 39%, за звільнення Європи – 7%. Як і у 2008 році, лише 3% вважають, що вони воювали за Сталі­на», – йдеться в дослідженні.

Цікаво, що оцінюючи сучасну україно-росій­ську війну, три чверті респондентів вважають, що українські солдати й офіцери захищають сьо­годні як народ України, так і народи Європи, і лише 22% – що тільки народ України.

Українці позитивно ставляться до воїнів, які в різний час і в різних арміях захищали рідну зем­лю від ворогів. Абсолютна більшість (96%) пози­тивно ставляться до воїнів сучасної української армії. Також у суспільстві домінує позитивне ставлення до воїнів радянської армії, які воюва­ли з фашизмом (85%) та воїнів УПА (71%). І якщо в оцінках радянських воїнів та воїнів УПА зали­шаються регіональні відмінності, то щодо сучас­них воїнів української армії спостерігається по­вний регіональний чи віковий консенсус.

ПРЕС-ЦЕНТР ФПУ

10.06.2022ДОДАТИ КОМЕНТАР 2000
Ваше ім'я:
Коментар:
  введіть цифри на картинці
УВАГА!

З метою підвищення попиту на газету "Профспілкові вісті" редакція прийняла рішення припинити практику розміщення повного чергового номеру у pdf-форматі на власному сайті. Натомість обмежитися публікацією першої сторінки та анонсів найрезонансніших матеріалів. Пропонуємо читачам передплачувати видання. З умовами передплати можна ознайомитися у розділі ПЕРЕДПЛАТА.

НОВИНИ

06.11.2022 13:44

06.11.2022 13:43

06.11.2022 13:40

21.10.2022 21:56

02.10.2022 19:06

02.10.2022 19:05

02.10.2022 19:04

02.10.2022 19:04

02.10.2022 19:03

02.10.2022 12:46

Усі новини


Опитування

Якою б Ви хотіли бачити улюблену газету "Профспілкові вісті" надалі?

Традиційною паперовою, друкованою
- 0 %
Новітньою електронною (виключно в інтернеті за передплатою)
- 0 %
Змішаною (відкриття передплати на електронну версію при збереженні паперово-друкованого формату)
- 0 %
Усього: голосів


 

Профспілкові ВІСТІ, 1990-2019©

01042, Украіна, м. Київ
Майдан Незалежності, 2
Тел/факс: 528-70-49
Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання