« на головну 24.06.2024
Архів номерів  •  Актуальний номер » (1249)
18
Квітень
 
Інтерв’ю
 
СЕРГІЙ БИЗОВ: «МИ ПРАЦЮЄМО НАД ЗРОСТАННЯМ АВТОРИТЕТУ ПРОФСПІЛОК У СУСПІЛЬСТВІ»

СЕРГІЙ БИЗОВ: «МИ ПРАЦЮЄМО НАД ЗРОСТАННЯМ АВТОРИТЕТУ ПРОФСПІЛОК У СУСПІЛЬСТВІ»


РУБРИКИ


Передплата

Статті Що відбувається?

ГРИГОРІЙ ОСОВИЙ: «СЛІД ШУКАТИ ПОРОЗУМІННЯ МІЖ НАДАВАЧАМИ ПОСЛУГ І ЇХ КОРИСТУВАЧАМИ»

ГРИГОРІЙ ОСОВИЙ: «СЛІД ШУКАТИ ПОРОЗУМІННЯ МІЖ НАДАВАЧАМИ ПОСЛУГ І ЇХ КОРИСТУВАЧАМИ»

Г олова Федерації проф­спілок України Григо­рій Осовий 28 жовтня взяв участь у Всеукра­їнській нараді редак­торів газет з питань захисту друкованих ЗМІ.

Проводив нараду голова На­ціональної спілки журналістів України Сергій Томіленко, участь у ній взяли генеральний директор АТ «Укрпошта» Ігор Смілянський, керівники підроз­ділів, 140 редакторів друкова­них ЗМІ. Нарада проходила у форматі Zoom .

Виступаючи перед присутні­ми, Голова ФПУ Григорій Осовий зробив акцент на партнерстві ФПУ і НСЖУ у захисті прав жур­налістів, пошуку діалогу з Укрпоштою, необхідності врахуван­ня позиції редакторів під час по­годження поштових тарифів. Профспілковий лідер, зокрема, зазначив: «Я підтверджую, що ті домовленості, яких ми досягли навесні поточного року щодо тристороннього співробітництва за участю Укрпошти, реалізу­ються, і сподіваюсь, що нинішня нарада теж сприятиме пошуку консенсусних підходів до забез­печення належних умов перед­плати у 2022 році. Наступний рік, вочевидь, буде ще складнішим, оскільки, на жаль, ціни в країні зростають все вище і вище, й ми вже і в трудових доходах, і в со­ціальних виплатах практично не наздоганяємо тих стрибків, які сьогодні ілюструють промисло­вий, житлово - комунальний сек­тори і сектор послуг.

Щодо цінової політики Укрпошти і взаємовідносин, ми три­маємо ці питання на постійному контролі, й буквально минулого тижня у нас відбувся діалог сто­совно зміни цін на кореспонден­цію, що відправляється поштою. Зрозуміло, що для підтримання конкурентоспроможності з Но­вою поштою Укрпошті потрібно враховувати інфляцію, зокрема споживчу внаслідок зростання цін на матеріали, сировину й енергоносії, і, звичайно, коригу­вати відповідні послуги, що на­даються. Тому слід шукати діа­лектичного порозуміння між на­давачами послуг і тими, хто ко­ристується цими послугами».

Користуючись нагодою, Гри­горій Осовий поінформував, що жовтень був достатньо актив­ним періодом для профспілок, оскільки 7 жовтня, у Всесвітній день дій за гідну працю, у більш ніж 160 країнах світу профспіл­ки виходили на маніфестації, в тому числі в Україні: «У м. Києві відбулася 10 - тисячна акція про­тесту профспілок, які входять до СПО об’єднань профспілок, з пікетуванням будівлі Уряду. Ми висунули сім вимог до парла­менту й Уряду, що стосуються, насамперед, порушення прав працівників унаслідок надмір­ної лібералізації трудових від­носин і спроби провести через парламент декілька законопро­єктів, які можуть завдати зна­чної шкоди трудовим правам і відсторонити профспілки, як правозахисні організації, від за­хисту працівників. Ще одне пи­тання, яке турбує профспілки, стосується Держбюджету–2022, оскільки цей фінансовий інстру­мент дозволяє побачити, на­скільки влада розуміє потреби громадян щодо заробітної пла­ти, пенсійного забезпечення, со­ціальних виплат, компенсацій унаслідок зростання цін і тари­фів. Тому його ми також внесли до порядку денного для обгово­рення, і найближчим часом від­будуться двосторонні консуль­тації профспілок та Мінфіну.

Звісно, нас украй турбує, а лю­дей не тільки турбує, а й прикро засмучує несвоєчасна виплата за­робітної плати. Через пандемію коронавірусної хвороби та інші фактори сьогодні понад 140 тис. працівників своєчасно не отриму­ють зарплати, й сума боргів уже сягнула майже 4 млрд грн. Це пи­тання ми обговорювали на зустрі­чі з Прем’єр - міністром України під час Всеукраїнської акції про­тесту, першим віцепрем’єр-міністром, міністрами, й наразі шукаємо рішення, що дозволили б, принаймні, пом’якшити ситуа­цію, а до кінця року максимально розрахуватися з працівниками.

На засіданні Уряду я звернув увагу Прем’єра на існуючу забор­гованість не лише із зарплати, а й перед застрахованими особами у системі загальнообов’язкового соціального страхування по без­робіттю, несвоєчасні виплати по лікарняних, по вагітності і поло­гах, тому сьогодні Урядом при­йнято рішення щодо фінансуван­ня Фонду страхування від безро­біття, аби своєчасно забезпечити усі виплати. Міністр соціальної політики Марина Лазебна поін­формувала, що черговий транш у понад 500 млн грн спрямовано на забезпечення виплат по декрет­них відпустках і лікарняних.

Тому хочу сказати, що ми три­маємо руку на пульсі в питаннях ринку праці й того, що стосується забезпечення прав і гарантій пра­цівників, провели зустріч також із Русланом Стефанчуком, ще у його ранзі першого віцеспікера парламенту, й частину питань адресуємо Верховній Раді. Зокре­ма, не форсувати прийняття зако­нів, які сьогодні можуть зашко­дити правам та інтересам найма­них працівників. Ми запропону­вали призупинити розгляд цих законопроєктів, сісти за стіл пе­ремовин і знайти рішення в інтересах держави і працівників, ну і, звичайно, бізнес також наполягає на врахуванні своїх вимог.

Також є спільне бачення щодо підготовки Трудового ко­дексу, який буде стосуватися усіх видів зайнятості, секторів економіки та сфер власності. Тобто є питання, над якими ми працюємо».

ПРЕС-ЦЕНТР ФПУ

 

671,4 МЛН ГРН ПЕРЕРАХОВАНО НА ЗАРПЛАТИ ГІРНИКАМ

1 листопада державним шахтам було пере­раховано 671,4 млн грн на виплату зарплат гірникам. Кошти буде використано для по­вного погашення заборгованості за липень і серпень, а також на виплату зарплати шахта­рям за вересень 2021 року.

Суму було перераховано в запланований термін, про який міністр енергетики Герман Галущенко повідомив під час зустрічі 26 жовтня з керівни­цтвом Укрвуглепрофспілки та керівниками проф­спілок державних вугледобувних підприємств. Зазначена сума – частина коштів, виділених від­повідно до змін до держбюджету про додаткове спрямування 1 млрд грн для виплат шахтарям. Ще 335,8 млн грн передбачено на виплату заро­бітної плати гірникам у грудні п.р.

Нагадаємо, що 8 жовтня Верховна Рада ухва­лила зміни до держбюджету, якими спрямова­но додатково 1 млрд грн для виплат працівни­кам державних вуглевидобувних підприємств.

ПРЕС-СЛУЖБА ПРОФСПІЛКИ ПРАЦІВНИКІВ

ВУГІЛЬНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ

06.11.2021ДОДАТИ КОМЕНТАР 2000
Ваше ім'я:
Коментар:
  введіть цифри на картинці
УВАГА!

З метою підвищення попиту на газету "Профспілкові вісті" редакція прийняла рішення припинити практику розміщення повного чергового номеру у pdf-форматі на власному сайті. Натомість обмежитися публікацією першої сторінки та анонсів найрезонансніших матеріалів. Пропонуємо читачам передплачувати видання. З умовами передплати можна ознайомитися у розділі ПЕРЕДПЛАТА.

НОВИНИ

08.05.2024 21:25

08.05.2024 21:01

05.04.2024 21:44

22.03.2024 19:35

15.03.2024 18:49

15.03.2024 18:46

10.02.2024 18:02

10.02.2024 18:01

10.02.2024 17:58

10.02.2024 17:48

Усі новини


Опитування

Якою б Ви хотіли бачити улюблену газету "Профспілкові вісті" надалі?

Традиційною паперовою, друкованою
- 0 %
Новітньою електронною (виключно в інтернеті за передплатою)
- 0 %
Змішаною (відкриття передплати на електронну версію при збереженні паперово-друкованого формату)
- 0 %
Усього: голосів


 

Профспілкові ВІСТІ, 1990-2023©

01042, Украіна, м. Київ
Майдан Незалежності, 2
Тел/факс: 528-70-49
Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання