« на головну 23.06.2024
Архів номерів  •  Актуальний номер » (1249)
18
Квітень
 
Інтерв’ю
 
СЕРГІЙ БИЗОВ: «МИ ПРАЦЮЄМО НАД ЗРОСТАННЯМ АВТОРИТЕТУ ПРОФСПІЛОК У СУСПІЛЬСТВІ»

СЕРГІЙ БИЗОВ: «МИ ПРАЦЮЄМО НАД ЗРОСТАННЯМ АВТОРИТЕТУ ПРОФСПІЛОК У СУСПІЛЬСТВІ»


РУБРИКИ


Передплата

Статті Що відбувається?

УРЯД ПОЧУВ ПРОФСПІЛКИ

УРЯД ПОЧУВ ПРОФСПІЛКИ

Н а засіданнях

Кабінету Міні-

стрів України

22 та 24 лютого

підтримано

пропозиції профспілкової

сторони щодо індексації

пенсій. Це стосується як

терміну виплат, так і змін

у пенсійному законодав-

стві. Глава Уряду Денис

Шмигаль заявив, що під-

тримує пропозиції проф-

спілок і запропонує внести

зміни до відповідного за-

кону, замінивши термін «з

1 березня» на «у березні».

«Вважаємо, що цим

кроком ми зробили свій

відповідний внесок у

справу соціального захис-

ту, – зазначив, коментую-

чи рішення Уряду, Голова

СПО об’єднань профспі-

лок, Голова Федерації

профспілок України Гри-

горій Осовий. – Згідно із

законом, така індексація

проводиться щороку. За-

звичай вона здійснювала-

ся з 1 березня. І відповідно

Мінсоцполітики і Пенсій-

ний фонд України готува-

ли свої пропозиції для роз-

гляду на засіданні Уряду.

Але проєкт постанови

Уряду, надісланий на по-

годження СПО об’єднань

профспілок, передбачав

проведення індексації

пенсій у 2021 році на коефі-

цієнт, що відповідає тем-

пам зростання споживчих

цін та середньої заробіт-

ної плати (доходу) в Укра-

їні у попередньому періо-

ді (11,1%), поетапно з 1 бе-

резня і з 1 вересня».

Як наголосив Григорій

Осовий, підхід профспілок

є принциповим: внесена

пропозиція щодо прове-

дення індексації пенсій у

два етапи є не тільки не-

правомірною, а й необґрун-

тованою. Минулого року

відбулося значне зростан-

ня цін на товари першої не-

обхідності та послуги, та

сама тенденція зберігаєть-

ся і в поточному році. Ціни

на житло, воду, електроенергію,

газ та інші види

палива, наприклад, у ми-

нулому році зросли на

13,6%, а у поточному – на

6,0%. Тому зволікання з

підвищенням пенсій у по-

вному обсязі погіршить

вкрай складний матеріаль-

ний стан пенсіонерів, і ще

більша їх кількість опи-

няться за межею бідності.

Враховуючи зазначе-

не, СПО об’єднань проф-

спілок наполягав на про-

веденні індексації пен-

сій у повному обсязі з 1

березня, як передбачено

Порядком проведення

індексації, затвердже-

ним постановою Уряду.

Слід зазначити, що ця

позиція профспілок була

озвучена ще в грудні

2020 року при обговорен-

ні бюджету Пенсійного

фонду України на засі-

данні правління фонду.

Григорій Осовий наго-

лосив, що ФПУ та СПО

об’єднань профспілок

наполягають на тому,

щоб на законодавчому

09.03.2021ДОДАТИ КОМЕНТАР 2000
Ваше ім'я:
Коментар:
  введіть цифри на картинці
УВАГА!

З метою підвищення попиту на газету "Профспілкові вісті" редакція прийняла рішення припинити практику розміщення повного чергового номеру у pdf-форматі на власному сайті. Натомість обмежитися публікацією першої сторінки та анонсів найрезонансніших матеріалів. Пропонуємо читачам передплачувати видання. З умовами передплати можна ознайомитися у розділі ПЕРЕДПЛАТА.

НОВИНИ

08.05.2024 21:25

08.05.2024 21:01

05.04.2024 21:44

22.03.2024 19:35

15.03.2024 18:49

15.03.2024 18:46

10.02.2024 18:02

10.02.2024 18:01

10.02.2024 17:58

10.02.2024 17:48

Усі новини


Опитування

Якою б Ви хотіли бачити улюблену газету "Профспілкові вісті" надалі?

Традиційною паперовою, друкованою
- 0 %
Новітньою електронною (виключно в інтернеті за передплатою)
- 0 %
Змішаною (відкриття передплати на електронну версію при збереженні паперово-друкованого формату)
- 0 %
Усього: голосів


 

Профспілкові ВІСТІ, 1990-2023©

01042, Украіна, м. Київ
Майдан Незалежності, 2
Тел/факс: 528-70-49
Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання