« на головну 22.07.2024
Архів номерів  •  Актуальний номер » (1254)
04
Липень
 
Інтерв’ю
 
ЗАКЛАД ВИЩОЇ ОСВІТИ – ЯК ОСНОВА СОЦІАЛЬНОЇ СТАБІЛЬНОСТІ ТА ВІДБУДОВИ УКРАЇНИ

ЗАКЛАД ВИЩОЇ ОСВІТИ – ЯК ОСНОВА СОЦІАЛЬНОЇ СТАБІЛЬНОСТІ ТА ВІДБУДОВИ УКРАЇНИ


РУБРИКИ


Передплата

Статті Що відбувається?

МКП ТА ЄКП ЗАСУДЖУЮТЬ ПОЛІТИКУ З ПІДРИВУ ПРОФСПІЛКОВОГО РУХУ В УКРАЇНІ

МКП ТА ЄКП ЗАСУДЖУЮТЬ ПОЛІТИКУ З ПІДРИВУ ПРОФСПІЛКОВОГО РУХУ В УКРАЇНІ

«С екретаріат Пан’європейської регі­ональної ради МКП висловив підтримку Федерації профспі­лок України, її членським органі­заціям та всім демократичним проф­спілкам України і звернувся до ФПУ з проханням якнайшвидше передати Президенту Володимиру Зеленсько­му Звернення генерального секрета­ря Міжнародної конфедерації проф­спілок Шаран Барроу та генерально­го секретаря Європейської конфеде­рації профспілок Луки Вісентіні, в якому вони засуджують політику з підриву профспілкового руху і зазна­чають, що рішення суду про арешт профспілкового майна підриває до­віру до верховенства права, судової влади та професійної сумлінності судової системи України.

Генеральні секретарі МКП та ЄКП закликали Президента України забез­печити виконання міжнародних зобов’язань згідно з конвенціями МОП, Європейською соціальною хар­тією та Європейською конвенцією з прав людини, а також Угодою про асо­ціацію між Україною та ЄС і Угодою про ПВЗВТ шляхом:

• негайного виконання рішень та рекомендацій Комітету МОП зі свободи об’єднання, КПЛ ООН та ЄСПЛ;

• припинення будь-яких спроб відчуження або заволодіння май­ном профспілок;

• призупинення прийняття за­конопроєкту № 2681 та інституціо­налізації належного залучення представницьких профспілкових організацій до розробки законо­давства про профспілки з викорис­танням досвіду Міжнародного бюро праці;

• сприяння соціальному діало­гу щодо соціально-економічних реформ та політики, які розробля­ються в Україні, а також консуль­таціям з представницькими профспілковими організаціями.

Шаран Барроу та Лука Вісенті­ні поінформують генерального ди­ректора МОП, Європейську комі­сію, Європарламент та Раду Євро­пи про ситуацію з підривом проф­спілкового руху в Україні».

Володимир Саєнко,

заступник Голови Федерації профспілок України

Поки верстався номер, Апеляційний суд зняв арешт з понад 16 об’єктів профспілкового майна

Правда завжди перемагає!

23 грудня Апеляційний суд за­довольнив в повному обсязі апеляційні скарги Федерації профспілок України та ПрАТ «Укрпрофоздоровниця».

Арешт знято з понад 16 об’єктів, що належать проф­спілкам (а це і Будинок профспі­лок, і Жовтневий палац, готелі та санаторії).

Дякую всім, хто брав участь у нашій боротьбі!

 

МІЖНАРОДНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПРАЦІ ЗАКЛИКАЄ УРЯД ДО КОНСУЛЬТАЦІЙ ІЗ ПРОФСПІЛКАМИ

Н а сайті Міжнародної організації праці дня­ми оприлюднено Звіт Комітету МОП зі свободи об’єднання, який на своєму засі­данні 26–30 жовтня ц.р. розглянув скаргу Федерації профспілок України щодо сис­темних порушень в Україні конвенцій МОП № 87 про свободу асоціації та захист права на організацію і № 98 про застосування принципів права на об’єднання.

Що стосується питання власності на майно, яке наразі перебуває у володінні ФПУ та яке було влас­ністю профспілок колишнього СРСР, у своїх реко­мендаціях Комітет МОП наполягає, щоб Кабінет Мі­ністрів України провів консультації з профспілкови­ми організаціями задля пошуку взаємоприйнятного рішення. Комітет просить Уряд надати інформацію про розвиток ситуації і, зокрема, про будь-яку домов­леність, якої буде досягнуто з цього питання.

Наразі ФПУ готує додаткову інформацію на за­пити Комітету МОП.

ДЕПАРТАМЕНТ МІЖНАРОДНИХ ЗВ’ЯЗКІВ ФПУ

 

ПІДПИСАНО МЕМОРАНДУМ ЩОДО ВПРОВАДЖЕННЯ ПРОГРАМИ ГІДНОЇ ПРАЦІ

17 грудня у м. Киє­ві відбулося підписання Ме­морандуму про взаєморозумін­ня щодо впровадження Програ­ми гідної праці для України на 2020–2024 роки.

Під час урочистої церемонії свої підписи під документом по­ставили: від профспілкової сторо­ни – Голова СПО об’єднань проф­спілок, Голова Федерації профспі­лок України Григорій Осовий, від сторони роботодавців – голова Об’єднання організацій роботодав­ців України, президент Україн­ського союзу промисловців і під­приємців Анатолій Кінах. Напере­додні меморандум підписали: від сторони органів виконавчої влади – міністр розвитку економіки, тор­гівлі та сільського господарства України Ігор Петрашко, від Міжна­родної організації праці (МОП) – директор Регіонального бюро МОП для країн Європи та Цен­тральної Азії Хайнц Коллер.

Сторони підтвердили своє зобов’язання співпрацювати у впровадженні Програми, погодже­ними пріоритетами якої є покра­щення соціального захисту, досяг­нення інклюзивної і продуктивної зайнятості, поліпшення умов праці та соціального захисту. Було кон­статовано, що наразі ринок праці в Україні є неструктурованим. По­трібна детінізація праці, її легалі­зація, скорочення безробіття та кращі умови для безпеки на роботі.

Слід зазначити, що Програма ставить перед собою амбітні, про­те цілком вимірювані цілі. Сюди належить розбудова системи служби зайнятості, навчання ін­спекторів, прийняття необхідно­го законодавства, технічні реко­мендації, семінари для підприєм­ництва, інклюзія тощо. Партнери будуть проводити щорічний мо­ніторинг виконання Програми.

«За допомогою МОП ми вибу­дуємо систему регулювання тру­дових відносин в Україні», – під­сумував профспілковий лідер Григорій Осовий.

Після церемонії підписання меморандуму Григорій Осовий, Анатолій Кінах та присутній під час підписання заступник міні­стра розвитку економіки, торгів­лі та сільського господарства України Олександр Романішин провели прес-конференцію та від­повіли на численні запитання.

ПРЕС-ЦЕНТР ФПУ

 

ПРОЖИТКОВИЙ МІНІМУМ У ЦІНАХ ЛИСТОПАДА

Відповідно до статті 5 Закону України «Про прожитковий мінімум» Міністерство соці­альної політики України повідомляє, що фактичний розмір прожиткового мінімуму у цінах листопада 2020 року в розрахунку на місяць на одну особу становив:

• з урахуванням суми податку на доходи фізичних осіб та військового збору – 4 494,15 грн (без урахування платежів – 3 922,03 грн);

• для дітей віком до 6 років – 3 676,01 грн;

• для дітей віком від 6 до 18 років – 4 504,52 грн;

• для працездатних осіб з урахуванням суми обов’язкових платежів відповідно до чинного законодавства – 5 058,55 грн (без урахування платежів – 4 072,13 грн);

• для осіб, які втратили працездатність, – 3 322,66 грн.

ДЕПАРТАМЕНТ З ПИТАНЬ БЮДЖЕТУ ТА ОПЛАТИ ПРАЦІ АПАРАТУ ФПУ

02.01.2021ДОДАТИ КОМЕНТАР 2000
Ваше ім'я:
Коментар:
  введіть цифри на картинці
УВАГА!

З метою підвищення попиту на газету "Профспілкові вісті" редакція прийняла рішення припинити практику розміщення повного чергового номеру у pdf-форматі на власному сайті. Натомість обмежитися публікацією першої сторінки та анонсів найрезонансніших матеріалів. Пропонуємо читачам передплачувати видання. З умовами передплати можна ознайомитися у розділі ПЕРЕДПЛАТА.

НОВИНИ

10.07.2024 21:02

08.07.2024 20:16

08.05.2024 21:25

08.05.2024 21:01

05.04.2024 21:44

22.03.2024 19:35

15.03.2024 18:49

15.03.2024 18:46

10.02.2024 18:02

10.02.2024 18:01

Усі новини


Опитування

Якою б Ви хотіли бачити улюблену газету "Профспілкові вісті" надалі?

Традиційною паперовою, друкованою
- 0 %
Новітньою електронною (виключно в інтернеті за передплатою)
- 0 %
Змішаною (відкриття передплати на електронну версію при збереженні паперово-друкованого формату)
- 0 %
Усього: голосів


 

Профспілкові ВІСТІ, 1990-2023©

01042, Украіна, м. Київ
Майдан Незалежності, 2
Тел/факс: 528-70-49
Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання