« на головну 22.07.2024
Архів номерів  •  Актуальний номер » (1254)
04
Липень
 
Інтерв’ю
 
ЗАКЛАД ВИЩОЇ ОСВІТИ – ЯК ОСНОВА СОЦІАЛЬНОЇ СТАБІЛЬНОСТІ ТА ВІДБУДОВИ УКРАЇНИ

ЗАКЛАД ВИЩОЇ ОСВІТИ – ЯК ОСНОВА СОЦІАЛЬНОЇ СТАБІЛЬНОСТІ ТА ВІДБУДОВИ УКРАЇНИ


РУБРИКИ


Передплата

Статті Що відбувається?

НАША СИЛА – В ЄДНОСТІ!

НАША СИЛА – В ЄДНОСТІ!

20 жовтня успіш­но відбулася ХХ звітно-ви­борна конфе­ренція Львів­ської обласної організації профспілки працівників осві­ти і науки.

Зважаючи на адаптивний ка­рантин, 139 делегатів працюва­ли за змішаною системою: онлайн і офлайн, а сама конфе­ренція відбувалася у комбінова­ній формі – очно в приміщенні Львівського Будинку вчених і дистанційно, завдяки платфор­мі для проведення відеоконфе­ренцій ZOOM.

Голова Львівської обласної організації профспілки освіти і науки Марія Яцейко, звітуючи про діяльність за 5 років, розпо­віла, що сьогодні облпрофорга­нізація об’єднує 92682 спілчани­на. А весь процес виборів у профспілках відбувався в умо­вах карантинних обмежень: «Конференція згідно з постано­вою була запланована на 13 травня 2020 року, але у зв’язку з карантином впродовж цього періоду і до сьогодні ми прово­дили конференції в районах, містах, у студентських органі­заціях. Звісно, було складно. Ми дотримувалися обмежень і пе­редбачали ту кількість людей на конференціях, яку дозволяли умови карантину, але явка і кво­рум завжди були, тож конфе­ренції проходили активно. Я справді дуже тішусь, що звітно- виборна кампанія сьогодні вда­ло завершується».

Також було підбито підсумки останнього п’ятиріччя, проголо­совано напрями діяльності на на­ступну каденцію, обрано прези­дію, делегатів на ІХ з’їзд Проф­спілки працівників освіти і нау­ки України, сформовано раду.

Однозначно визнано, що така громадська організація, як профспілка – це сила, здатна пе­реконати владу у надзвичайній важливості справи захисту ін­тересів та прав її членів.

ЗА МАТЕРІАЛАМИ ІНФОРМАЦІЙНИХ ПОВІДОМЛЕНЬ ЛЬВІВСЬКОГО ОБКОМУ ПРОФСПІЛКИ ПРАЦІВНИКІВ ОСВІТИ І НАУКИ ТА ЛНУ ІМ. ІВАНА ФРАНКА


 

ЧОМУ НЕ ФІНАНСУЮТЬСЯ ОПОРНІ ЛІКАРНІ?

2 листопада на засіданні президії Федерації проф­спілок Рівненської об­ласті розглянуто питан­ня: про ситуацію з поши­ренням пандемії СOVID-19 і дії профспілок; про ситуацію з ви­борами депутатів до місцевих рад; про пропозиції щодо фінан­сування членських організацій ФПУ; про проведення першого засідання Ради ФПО; про співпрацю профспілкового підпри­ємства «Санаторій «Горинь» з членськими профорганізаціями ФПО; про передплату на газету ФПО «За відродження» та ін.

Неабияку увагу й ажіотаж ви­кликало питання про ситуацію із збільшенням захворюваності на COVID-19. Зокрема, голова ФПО Микола Шершун повідо­мив присутніх про відсутність фінансування нових опорних ковідних лікарень в м. Остріг та м. Зарічне. Роз’яснення, чому виникла така ганебна ситуація, надав у своєму виступі голова обкому профспілки працівників охорони здоров’я Сергій Боро­вець. Він, зокрема, зазначив, що фінансування вказаних ліка­рень не відбувається тому, що відсутній відповідний наказ МОЗ. Під наказ виділятимуться кошти з ковід-фонду. Про при­чини такої ситуації на рівні мі­ністерства, а також коли буде відповідний наказ, наразі не відомо.

Микола Шершун висловив пропозицію надіслати від імені президії ФПО листи профільно­му міністерству з вимогою про­лити світло на цю патову ситуа­цію, а члени президії одноголос­но підтримали її.

ПРОФІНФОРМ ФЕДЕРАЦІЇ ПРОФСПІЛОК РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 


ПІДПРИЄМСТВА ЗОНИ ВІДЧУЖЕННЯ ПОТРЕБУЮТЬ ДОДАТКОВИХ КОШТІВ

П ідприємства Чорно­бильської зони по­требують додатко­вого фінансування – про це зазначено в листі Атомпрофспілки до Прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля та міністра захисту довкілля та природ­них ресурсів Романа Абра­мовського.

Профспілки доводять до ві­дома, що на підприємствах зони відчуження склалася над­звичайно критична ситуація з фінансуванням поточних ви­датків, зокрема із заробітної плати, електроенергії, а також відшкодуванням Пенсійному фонду України витрат на ви­плату і доставку пільгових пенсій.

Дефіцит коштів за бюджет­ною програмою «Підтримка у безпечному стані енергоблоків та об’єкта «Укриття» та заходи щодо підготовки до зняття з експлуатації Чорнобильської АЕС» становить 60 млн грн, а за програмою «Підтримка еко­логічно безпечного стану в зо­нах відчуження і безумовного (обов’язкового) відселення» – 20 млн грн.

У разі несплати щомісячних платежів Пенсійний фонд України подає позови до cуду щодо стягнення заборгованос­ті у примусовому порядку. Піс­ля задоволення позову вико­навча служба арештовує ра­хунки підприємства, стягує в примусовому порядку заборго­ваність разом з виконавчим збором у розмірі 10% від суми позову. Тож з метою уникнен­ня блокування діяльності під­приємств шляхом арешту ра­хунків, понесення додаткових витрат на виконавчий збір, не­виплати заробітної плати Дер­жавним агентством України з управління зоною відчуження разом з Міндовкілля було роз­роблено проєкт розпоряджен­ня Уряду щодо виділення до­даткового фінансування у роз­мірі 80 млн грн за рахунок за­лишку коштів Державного фонду охорони навколишнього природного середовища, що утворився станом на 1 січня 2020 року. Зазначений проєкт акта прийнято Мінекономіки без зауважень, водночас Мін­фіном висловлено низку заува­жень, тож документ наразі не погоджено.

Атомпрофспілка звертає увагу на те, що протягом 2015– 2019 років Урядом неодноразо­во приймалися рішення щодо виділення додаткового фінан­сування за рахунок залишку коштів Державного фонду охо­рони навколишнього природ­ного середовища для вирішен­ня проблем підприємств зони відчуження.

АТОМПРОФСПІЛКА

09.11.2020ДОДАТИ КОМЕНТАР 2000
Ваше ім'я:
Коментар:
  введіть цифри на картинці
УВАГА!

З метою підвищення попиту на газету "Профспілкові вісті" редакція прийняла рішення припинити практику розміщення повного чергового номеру у pdf-форматі на власному сайті. Натомість обмежитися публікацією першої сторінки та анонсів найрезонансніших матеріалів. Пропонуємо читачам передплачувати видання. З умовами передплати можна ознайомитися у розділі ПЕРЕДПЛАТА.

НОВИНИ

10.07.2024 21:02

08.07.2024 20:16

08.05.2024 21:25

08.05.2024 21:01

05.04.2024 21:44

22.03.2024 19:35

15.03.2024 18:49

15.03.2024 18:46

10.02.2024 18:02

10.02.2024 18:01

Усі новини


Опитування

Якою б Ви хотіли бачити улюблену газету "Профспілкові вісті" надалі?

Традиційною паперовою, друкованою
- 0 %
Новітньою електронною (виключно в інтернеті за передплатою)
- 0 %
Змішаною (відкриття передплати на електронну версію при збереженні паперово-друкованого формату)
- 0 %
Усього: голосів


 

Профспілкові ВІСТІ, 1990-2023©

01042, Украіна, м. Київ
Майдан Незалежності, 2
Тел/факс: 528-70-49
Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання