« на головну 30.11.2023
Архів номерів  •  Актуальний номер » (1232)
26
Жовтень
 
Інтерв’ю
 
МАКСИМ БАЛАНЕНКО: «СЬОГОДНІ ПРАЦІВНИКИ ЗАЛИШАЮТЬСЯ НЕДООЦІНЕНИМИ»

МАКСИМ БАЛАНЕНКО: «СЬОГОДНІ ПРАЦІВНИКИ ЗАЛИШАЮТЬСЯ НЕДООЦІНЕНИМИ»


РУБРИКИ


Передплата

Статті Що відбувається?

Відбито чергову спробу «захапати» профспілкове майно

Відбито чергову спробу «захапати» профспілкове майно

До розгляду Урядом 5 серпня ц.р. Мінекономіки підготувало проєкт розпорядження КМУ про віднесення будівлі На­вчально-методичного центру Федерації профспілкових ор­ганізацій Чернігівської облас­ті до сфери управління Фон­ду державного майна України. Документ передбачав пере­дання будівлі по вул. Шевчен­ка, 105-А, у м. Чернігові, де розташований профспілковий навчально-освітній заклад, до Фонду держмайна з метою її подальшої приватизації або оренди. Але не вдалося!

Ф едерація профспілок України ка­тегорично не погоди­лася з такими намірами, вважаючи це протиправ­ним. Адже рішенням Госпо­дарського суду Чернігів­ської області у березні 2017 року було встановлено за­борону виселяти із зазначе­ної будівлі Навчально-ме­тодичний центр, як такий, що є добропорядним корис­тувачем цього майна і здій­снює його цільове викорис­тання. Зазначене рішення ухвалено у відповідь на ак­тивну протидію спілчан рі­шенню Господарського суду Чернігівської області, прийнятому 26 грудня 2011 року, яким визнавалось право власності на цю бу­дівлю за Фондом державно­го майна України.

Про обставини судових перипетій було поінформо­вано керівництво міністер­ства, фахівців Секретаріату Кабміну, що й принесло ба­жаний для профспілок ре­зультат: на засіданні Уряду 5 серпня міністр економіч­ного розвитку Ігор Петраш­ко запропонував зняти зга­даний проєкт постанови з розгляду і направити його на доопрацювання.

Голова СПО об’єднань профспілок, Голова Федера­ції профспілок України Григорій Осовий висловив сподівання, що у ситуації з Навчально - методичним центром Федерації проф­спілкових організацій Чер­нігівської області врешті-решт буде знайдено спра­ведливе й об’єктивне рі­шення з тим, аби не позбав­ляти численну когорту профспілкових активістів можливості отримувати не­обхідні знання та навички. Адже відстоюючи законні інтереси працівників, проф­спілки фактично викону­ють державницьку функ­цію із забезпечення захисту прав людини. І це має бути враховано при прийнятті остаточних рішень, коли йдеться про передання тих чи інших соціально значу­щих об’єктів від профспі­лок до інших власників.

Боротьба не припиняєть­ся. Справедливість за нами!

ПРЕС-ЦЕНТР ФПУ

  • ПРЯМА МОВА

Григорій ОСОВИЙ, Голова СПО об’єднань профспілок, Голова Федерації профспілок України:

«Профспілки схвально сприйняли цю пропозицію міністра, адже Чернігів­ський НМЦ виконує важливу соціальну функцію, будучи регіональним осеред­ком підготовки профспілкових фахів­ців з усієї України та різних галузей економіки. Щорічно там набувають практичних знань сотні й тисячі спіл­чан, і свої знання вони використовують для більш ефективного захисту трудя­щих, ведення колективних переговорів з роботодавцями, відстоювання прав працівників на гідну працю, зарплату та безпеку на робочих місцях».

 

Профспілки контролюють реформу медицини

Реформування медичної галузі, забез­печення прав на гідні умови праці та її оплату стали основними питаннями, які обговорювались під час робочої зустрічі представників СПО об’єднань профспілок та організацій роботодав­ців, що відбулась 3 серпня у Міністер­стві охорони здоров’я України.

В ід профспілок у зустрічі взяли участь Голова СПО об’єднань профспілок, Голова ФПУ Григорій Осовий, голова Профспілки працівників охорони здоров’я України Вікторія Коваль, представники КВПУ, ОВПП «Єдність», ОВАП, фахівці структурних підрозділів апарату ФПУ.

У ході розмови відбувся обмін думками щодо взаємодії з міністерством, зокрема в процесі опрацювання нормативно - правових актів, врегулювання системи оплати праці медиків, необхідності укладення галузевої угоди у сфері охорони здоров’я на новий термін і т. ін.

Заступник міністра охорони здоров’я України Світлана Шаталова підтримала більшість висловлених пропозицій та запропонувала проводити робочі зустрічі з представниками профспілок на регулярній основі.

ПРЕС-ЦЕНТР ФПУ,

ПРОФСПІЛКА ПРАЦІВНИКІВ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ

 

 

15.08.2020ДОДАТИ КОМЕНТАР 2000
Ваше ім'я:
Коментар:
  введіть цифри на картинці
УВАГА!

З метою підвищення попиту на газету "Профспілкові вісті" редакція прийняла рішення припинити практику розміщення повного чергового номеру у pdf-форматі на власному сайті. Натомість обмежитися публікацією першої сторінки та анонсів найрезонансніших матеріалів. Пропонуємо читачам передплачувати видання. З умовами передплати можна ознайомитися у розділі ПЕРЕДПЛАТА.

НОВИНИ

01.11.2023 18:44

01.11.2023 18:38

09.10.2023 21:08

09.10.2023 21:07

09.10.2023 21:06

25.09.2023 20:30

29.08.2023 21:07

18.08.2023 22:02

18.08.2023 22:01

21.07.2023 20:38

Усі новини


Опитування

Якою б Ви хотіли бачити улюблену газету "Профспілкові вісті" надалі?

Традиційною паперовою, друкованою
- 0 %
Новітньою електронною (виключно в інтернеті за передплатою)
- 0 %
Змішаною (відкриття передплати на електронну версію при збереженні паперово-друкованого формату)
- 0 %
Усього: голосів


 

Профспілкові ВІСТІ, 1990-2023©

01042, Украіна, м. Київ
Майдан Незалежності, 2
Тел/факс: 528-70-49
Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання