« на головну 30.11.2023
Архів номерів  •  Актуальний номер » (1232)
26
Жовтень
 
Інтерв’ю
 
МАКСИМ БАЛАНЕНКО: «СЬОГОДНІ ПРАЦІВНИКИ ЗАЛИШАЮТЬСЯ НЕДООЦІНЕНИМИ»

МАКСИМ БАЛАНЕНКО: «СЬОГОДНІ ПРАЦІВНИКИ ЗАЛИШАЮТЬСЯ НЕДООЦІНЕНИМИ»


РУБРИКИ


Передплата

Статті Що відбувається?

Володимира Зеленського закликали захистити національні підприємства хімічної галузі

Володимира Зеленського закликали захистити національні підприємства хімічної галузі

Центральна рада Профспіл­ки працівників хімічних та на­фтохімічних галузей промис­ловості України стурбована перспективою скорочення ро­бочих місць на підприємствах хімічної галузі внаслідок від­мови Міністерства розвитку економіки, торгівлі і сільсько­го господарства задовольни­ти справедливі вимоги україн­ських виробників мінеральних добрив щодо запровадження спеціальних заходів з імпорту мінеральних добрив в Україну.

У листі до Президента України Во­лодимира Зеленського, зокрема, зазначається, що Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства заверши­ло два спеціальних розслідування стосовно імпорту добрив в Україну. За результатами розслідувань було підтверджено наявність фактів та обставин, що є правовою підставою для запровадження спеціальних заходів.

Фінансовий стан хімічних підприємств га­лузі вказує на наявність економічної доціль­ності та необхідності впровадження спеціаль­них обмежувальних заходів, що передбачені законом України та нормами ВТО. «Як стало відомо з численних публікацій у засобах ма­сової інформації, ціла низка публічних дер­жавних службовців з посиланням на Вашу зуcтріч із представниками аграрного бізнесу та їх асоціацій наводять нібито Ваше вислов­лювання про недоцільність введення обме­жень на імпорт іноземних добрив. Таку пози­цію фактично тиражують як Вашу особисту відмову від захисту хімічної галузі країни та вчиняють тиск на чиновників задля відмови від захисту національно виробника взагалі.

На вітчизняних хімічних підприємствах «Дніпроазот», «Рівнеазот», Сєвєродонецьке об’єднання «Азот», Одеський припортовий за­вод, Дніпровський завод мінеральних добрив (ДЗМД), «Сумихімпром», черкаський «Азот» зайняті 19489 працівників. Переважно ці під­приємства є містоутворюючими, де у біль­шості родин заробітна плата є єдиним джере­лом доходу.

Ми впевнені, що повна відмова від під­тримки національного виробництва не є Ва­шою позицією і Вашою метою як Президента. Адже відсутність певних обмежень (квот) на імпорт мінеральних добрив в Україну призве­де до зупинки вітчизняних підприємств, ма­сового скорочення працівників у період ві­йни, оголошеного карантину в державі, про­гнозованого росту соціальної напруги та на­ростання внутрішнього конфлікту в трудових колективах.

Пропонуємо разом з представниками хі­мічної та аграрної галузі відпрацювати аль­тернативні механізми забезпечення стабіль­ності роботи згаданих підприємств та забез­печення ними внутрішнього ринку своєю про­дукцією», – йдеться у листі.

МИКОЛА МИЦЬКО,

ГОЛОВА ЦЕНТРАЛЬНОЇ РАДИ ПРОФСПІЛКИ ПРАЦІВНИКІВ ХІМІЧНИХ ТА НАФТОХІМІЧНИХ ГАЛУЗЕЙ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ

 

Майдан у «білих халатах»

26 червня трудовий колектив державного закладу «Спеціалізо­вана медико - санітарна частина №3 МОЗ Укра­їни» провів акцію про­тесту під стінами Ва­раської міської ради, що на Рівненщині.

М едики-спілчани ультимативно за­явили: якщо влада не вирішить проблему сталого функціонуван­ня та належного фінансування СМСЧ № 3, вони змушені будуть відмовитися від надання медичних послуг міс­ту-супутнику Рівненської АЕС і довколишнім поселенням, а також застосують усі можливос­ті для захисту своїх соціальних і трудових прав аж до проведення більш радикальних дій.

АТОМПРОФСПІЛКА

 

Київські профспілки – за збереження пільгового проїзду для незареєстрованих у м. Києві


К иївська міська рада проф­спілок звернулася до міського голови Віталія Кличка щодо збереження права пільгових катего­рій громадян, які не зареєстровані в м. Києві, на безкоштовний піль­говий проїзд у столиці в громад­ському транспорті. Рішення було ухвалено 16 червня на засіданні президії міськради профспілок.

Президія вимагає:

l зберегти право пільгових ка­тегорій громадян, які не зареєстро­вані в м. Києві, на безкоштовний пільговий проїзд у столиці в гро­мадському транспорті;

l врегулювати питання ком­пенсації комунальним перевізни­кам плати за проїзд пільгових ка­тегорій, визначених державою.

КИЇВСЬКА МІСЬКА РАДА ПРОФСПІЛОК

Поки верстався номер, стало відомо, що столична влада про­довжила право пільгового проїзду до кінця поточного року.

 

 

06.07.2020ДОДАТИ КОМЕНТАР 2000
Ваше ім'я:
Коментар:
  введіть цифри на картинці
УВАГА!

З метою підвищення попиту на газету "Профспілкові вісті" редакція прийняла рішення припинити практику розміщення повного чергового номеру у pdf-форматі на власному сайті. Натомість обмежитися публікацією першої сторінки та анонсів найрезонансніших матеріалів. Пропонуємо читачам передплачувати видання. З умовами передплати можна ознайомитися у розділі ПЕРЕДПЛАТА.

НОВИНИ

01.11.2023 18:44

01.11.2023 18:38

09.10.2023 21:08

09.10.2023 21:07

09.10.2023 21:06

25.09.2023 20:30

29.08.2023 21:07

18.08.2023 22:02

18.08.2023 22:01

21.07.2023 20:38

Усі новини


Опитування

Якою б Ви хотіли бачити улюблену газету "Профспілкові вісті" надалі?

Традиційною паперовою, друкованою
- 0 %
Новітньою електронною (виключно в інтернеті за передплатою)
- 0 %
Змішаною (відкриття передплати на електронну версію при збереженні паперово-друкованого формату)
- 0 %
Усього: голосів


 

Профспілкові ВІСТІ, 1990-2023©

01042, Украіна, м. Київ
Майдан Незалежності, 2
Тел/факс: 528-70-49
Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання