« на головну 10.12.2023
Архів номерів  •  Актуальний номер » (1235)
09
Листопад
 
Інтерв’ю
 
ЮРІЙ БАЛАНЮК: «УЖЕ ЗАРАЗ МИ ПРАЦЮЄМО ЗАДЛЯ ВІДБУДОВИ НАШОЇ КРАЇНИ

ЮРІЙ БАЛАНЮК: «УЖЕ ЗАРАЗ МИ ПРАЦЮЄМО ЗАДЛЯ ВІДБУДОВИ НАШОЇ КРАЇНИ


РУБРИКИ


Передплата

Статті Що відбувається?

Тільки спільними зусиллями можна подолати пандемію

Тільки спільними зусиллями можна подолати пандемію

На Дніпропетровщи­ні триває збір коштів до Фонду допомоги медзакладам та особисто їх персоналу, який було створено за ініціативи обкому профспілки ме­диків (Ольга Валевська), облпрофоб’єднанням (Ві­талій Дубіль), Федерації організацій роботодавців (Віктор Сергеєв).

З а сприяння профспілково­го комітету ПАТ «ДніпроАзот», цим хімічним під­приємством безкоштовно виділено медзакладам м. Кам’янське 46 тонн дезінфікую­чих засобів, придбано апарат штучної вентиляції легенів, 200 захисних костюмів та 2 тис. масок для медиків. Підприємство також постійно забезпечує медзаклади міста киснем.

Суттєвий внесок до Фонду зро­бив і обком профспілки працівни­ків ЖКГ, місцевої промисловості, побутового обслуговування насе­лення, де на забезпечення індивіду­альними засобами захисту трудів­ників галузі, які повсякденно об­слуговують населення обласного центру, було витрачено понад 1 млн грн профспілкових коштів, а КП «Дніпроводоканал» перерахува­ло 10 тис. грн на закупівлю захис­них засобів для медиків міста.

Підприємства та організації об­кому працівників харчової промис­ловості профспілок АПК закупили 31 тис. медичних масок для облас­ної лікарні ім. Мечникова, а місь­кій лікарні № 16 – 100 літрів анти­септика та багато інших засобів за­хисту медпрацівників.

Відчувають суттєву підтримку і медики іншого промислового цен­тру області – Нікополя. Місцевий завод феросплавів спрямував кіль­касот тисяч гривень міській лікар­ні та заводській медсанчастині на придбання засобів індивідуального захисту, апарату ШВЛ та іншого медичного обладнання. Феросплав­ники також постійно забезпечують­ся захисними засобами.

І ця робота на Придніпров’ї три­ває. Тільки так, загальними зусил­лями, вважають профспілки Дні­пропетровщини, можна подолати пандемію коронавірусу.

ПРЕС-ЦЕНТР ДНІПРОПЕТРОВСЬКОГО ОБЛПРОФОБ’ЄДНАННЯ

 

Робота комунальників в умовах COVID-19

І без того напружена ро­бота комунальників ста­ла в період карантину ще складнішою. Разом з господарськими керів­никами Дніпропетров­ський обком профспілки галузі, його президія (го­лова обкому Анастасія Демідова) мобілізують та націлюють трудові ко­лективи та їх профорга­нізації на забезпечення життєдіяльності жителів області та медичних за­кладів у нинішніх непро­стих умовах.


З окрема, з великою відпові­дальністю поставився ко­лектив КП «Дніпроводока­нал» до ремонту та рекон­струкції мереж водопоста­чання спецмедзакладів, що задіяні в лікуванні хворих на коронавірус. Так, було замінено всі необхідні ді­лянки водопроводу та каналізації у 21-й інфекційній лікарні та термі­ново перепрофільованих лікарнях № 8 та № 16 м. Дніпра. Там же вста­новлено спеціальні знезаражуваль­ні системи, які очищатимуть стоки, що ведуть до загальноміської кана­лізації. В облаштуванні вже згаду­ваної міськлікарні № 8 разом з ін­шими взяв активну участь і колек­тив КП «Гідроспоруди». Крім того, це підприємство разом з Управлін­ням по ремонту та експлуатації ав­тошляхів придбали для медзакла­ду 300 ліжок.

Підприємствами житлового гос­подарства обласного центру вико­нано 100% обробку житлового фон­ду. Вже 8 разів комунальники про­дезінфікували під’їзди багатоквар­тирних будинків у місцях найбіль­шого скупчення людей: перші по­верхи, сходові майданчики і кабіни ліфтів. Очікується завершення 9-ї черги таких дій. У будинках, де було виявлено громадян з підозрою на коронавірусну інфекцію, додатково проводиться обробка через день. На сьогодні таких будинків по місту нараховано 150. Жителям цих бага­топоверхівок роздали 1200 флаконів антисептика безкоштовно.

У посиленому режимі працюють й електротранспортники Дніпропе­тровщини, забезпечуючи переве­зення важливих категорій праців­ників. Своєчасно проводяться ре­монт та щоденна обробка всього транспорту дезінфікуючими засо­бами, профілактичні роботи для на­лежного стану контактної мережі та колійного господарства. При цьому керівництво, профкоми під­приємств та адмінперсонал створи­ли для працівників галузі належні умови праці, забезпечили їх захис­ними засобами й антисептиками.

Крім того, у Кривому Розі за ра­хунок коштів міського комітету профспілки (голова міськкому Олександр Родь) було надано безпо­воротну фінансову допомогу пер­винним профспілковим організаці­ям підприємств галузі міста для за­безпечення засобами індивідуаль­ного захисту працівників – членів профспілки, які безпосередньо на­дають послуги населенню міста.

ПРЕС-ЦЕНТР ДНІПРОПЕТРОВСЬКОГО ОБЛПРОФОБ’ЄДНАННЯ

 

Профспілка – за зняття обмежень на пасажирські перевезення

6 травня ЦК Профспілки працівників автомо­більного транспорту та шляхового господар­ства України надіслав Звернення Президенту України Володимиру Зеленському, Прем’єр- міністру Денису Шмигалю, міністру інфра­структури Владиславу Криклію та міністру охорони здоров’я Максиму Степанову щодо зняття обмежень на здійснення регулярних пе­ревезень пасажирів автомобільним транспор­том у міському та приміському сполученні.

Аналогічні звернення направлено від низки обласних орга­нізацій Профспілки.

ПРОФСПІЛКА ПРАЦІВНИКІВ АВТОМОБІЛЬНОГО ТРАНСПОРТУ ТА ШЛЯХОВОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ

 

Благодійний музичний марафон

Молодіжна рада Федерації профспілок Рівнен­ської області на засіданні виконкому, що відбу­лось в онлайн режимі, вирішила не залишатись осторонь ситуації, пов’язаної з поширенням ін­фекції COVID-19, та долучитись до благодій­ного музичного марафону на підтримку укра­їнських лікарів, адже саме вони насамперед мають найбільші ризики захворіти.

З а даними Міністерства охорони здоров’я України, кількість випадків захворювань на COVID-19 серед українських лікарів постійно зростає. Щоб захистити їх життя і здоров’я під виконання професійних обов’язків, коли вони рятують людство від небезпеч­ної коронавірусної інфекції, на телеканалі «1+1» прийняли рі­шення підтримати медиків та провести благодійний музичний марафон «Ти не один» для збору коштів на придбання засобів індивідуального захисту для них: респіраторів, захисних кос­тюмів, рукавичок та ін. Відомі українські артисти, які перебу­вають нині на самоізоляції, у форматі онлайн дали концерт прямо із своїх домівок.

Марафон розпочався 3 травня та завершився 8 травня. Увесь цей час небайдужі українці мали змогу надсилати смс із сло­вами підтримки лікарям. Вартість одного благодійного пові­домлення складала 20 грн, тож чим більше було повідомлень, тим більша підтримка.

Молодіжна рада долучилася до допомоги лікарям. Будь-яка велика справа починається з малого доброго вчинку!

КАТЕРИНА ПАСЬКО

 

 

16.05.2020ДОДАТИ КОМЕНТАР 2000
Ваше ім'я:
Коментар:
  введіть цифри на картинці
УВАГА!

З метою підвищення попиту на газету "Профспілкові вісті" редакція прийняла рішення припинити практику розміщення повного чергового номеру у pdf-форматі на власному сайті. Натомість обмежитися публікацією першої сторінки та анонсів найрезонансніших матеріалів. Пропонуємо читачам передплачувати видання. З умовами передплати можна ознайомитися у розділі ПЕРЕДПЛАТА.

НОВИНИ

02.12.2023 18:55

02.12.2023 18:54

02.12.2023 18:52

02.12.2023 18:49

01.11.2023 18:44

01.11.2023 18:38

09.10.2023 21:08

09.10.2023 21:07

09.10.2023 21:06

25.09.2023 20:30

Усі новини


Опитування

Якою б Ви хотіли бачити улюблену газету "Профспілкові вісті" надалі?

Традиційною паперовою, друкованою
- 0 %
Новітньою електронною (виключно в інтернеті за передплатою)
- 0 %
Змішаною (відкриття передплати на електронну версію при збереженні паперово-друкованого формату)
- 0 %
Усього: голосів


 

Профспілкові ВІСТІ, 1990-2023©

01042, Украіна, м. Київ
Майдан Незалежності, 2
Тел/факс: 528-70-49
Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання