« на головну 30.11.2023
Архів номерів  •  Актуальний номер » (1232)
26
Жовтень
 
Інтерв’ю
 
МАКСИМ БАЛАНЕНКО: «СЬОГОДНІ ПРАЦІВНИКИ ЗАЛИШАЮТЬСЯ НЕДООЦІНЕНИМИ»

МАКСИМ БАЛАНЕНКО: «СЬОГОДНІ ПРАЦІВНИКИ ЗАЛИШАЮТЬСЯ НЕДООЦІНЕНИМИ»


РУБРИКИ


Передплата

Статті Що відбувається?

Атомпрофспілка передала медикам засоби спецзахисту та тест-набори COVID-19

Атомпрофспілка передала медикам засоби спецзахисту та тест-набори COVID-19

Атомпрофспілка передала до відділу охорони здоров’я ВП «Запорізька АЕС» та Енергодар­ської медико-санітарної частини спецзасоби захисту та експрес-тести, що вкрай необхідні медпрацівникам під час роботи з пацієнтами, які мають підозру на захворювання COVID-19.

Д опомога для енерго­дарських медиків включає 200 захис­них масок-респіра­торів, 20 захисних масок-щитків, 20 захисних комбінезонів, 200 хірургічних одноразових масок, 12 захис­них окулярів закритого типу з непрямою вентиляцією, 200 тест-наборів COVID-19.

Окрім цього, медичні части­ни міст-супутників україн­ських АЕС отримають від Атомпрофспілки по 150 тис. грн матеріальної допомоги, яку та­кож буде спрямовано на заходи боротьби з коронавірусом.

«Наразі саме медперсонал є тією вразливою категорією, яка найбільше ризикує потра­пити під ураження небезпеч­ною хворобою. Отримані засо­би допоможуть медичному персоналу станції мінімізува­ти ризик поширення захворю­вання серед персоналу», – за­значив начальник відділу охо­рони здоров’я ВП «Запорізька АЕС» Андрій Долганов та по­дякував профспілці за своєчас­ну й важливу допомогу.

Первинна профспілкова ор­ганізація ВП «ЗАЕС» також ро­бить свій внесок у протидію поширенню коронавірусу міс­том та країною. Уже придбано та роздано 2 тис. одноразових захисних масок для індивіду­ального захисту працівників.

Керівництво та профспілко­вий комітет Запорізької АЕС закликають усіх дотримува­тись карантинних заходів, адже відповідальність рятує життя.

АТОМПРОФСПІЛКА

 

Підтримай ветерана праці!

Під час встановлених Кабінетом Міністрів України карантину та обмежувальних захо­дів, запроваджених у зв’язку з поширенням на території України гострої респіраторної ін­фекції, спричиненої коронавірусом COVID-1, первинна профспілкова організація Київської міськпрофради 16 квітня провела флешмоб «Підтримай ветерана праці!».

П рацівники Київської міськпрофради при­дбали продуктові на­бори, предмети пер­шої необхідності та вручили непрацюючим ветера­нам праці апарату Київської міської ради профспілок, які сьогодні, в такий складний час як ніколи потребують нашої спільної підтримки.

Не будь байдужим, підтри­май ветерана праці!

КИЇВСЬКА МІСЬКПРОФРАДА

 

Підтримка найменш захищених – у пріоритеті організацій Укрнафтогазпрофспілки

Реагуючи на виклики та загрози, що постали пе­ред спілчанами внаслідок поширення коронавіру­су в Україні, Об’єднаною профспілковою організа­цією разом з адміністра­цією АТ «Укртранснафта» прийнято рішення про під­тримку пенсіонерів та ве­теранів Товариства, які через протиепідемічні за­ходи залишилися в умо­вах обмеженого доступу до продуктів харчування, предметів першої необхід­ності, засобів гігієни, ліків.

Т ак, з метою централізова­ної матеріальної підтрим­ки найбільш вразливої частини населення – лю­дей похилого віку в період карантинних обмежень, профорга­нізацією за участю адміністрації підприємства придбано 2256 соці­ально необхідних наборів.

Завдяки соціально відповідаль­ній позиції керівництва компанії та наполегливим зусиллям ОПО АТ «Укртранснафта» набори, що включають в себе крупи, муку, па­штети, цукор, масло, печиво, чай тощо, були доставлені пенсіонерам та ветеранам праці з Київської, Житомирської, Рівненської, Львів­ської, Закарпатської, Вінницької, Одеської, Херсонської, Полтав­ської та Сумської областей. Окрім пенсіонерів АТ «Укртранснафта», допомогу отримали 150 найбільш незахищених людей похилого віку з різних куточків України.

Загалом, на придбання близько 20 тонн продуктів та предметів пер­шої необхідності спрямовано біль­ше 850 тис. грн. Для профспілкової організації АТ «Укртранснафта» людський фактор, життя і здоров’я працівників, членів їх сімей, пенсі­онерів завжди були і залишаються пріоритетом, особливо в такий складний час.

Також напередодні Великодніх свят Об’єднана профспілкова орга­нізація АТ «Укртранснафта» приві­тала працівників апарату управ­ління Товариства та вручила набо­ри, що включають захисні медичні маски, гумові рукавички, засоби знезараження та тести на виявлен­ня коронавірусної інфекції.

АНДРІЙ ІВАШИНА,

ГОЛОВНИЙ ФАХІВЕЦЬ АПАРАТУ ЦР УКРНАФТОГАЗПРОФСПІЛКИ,

ЗА ІНФОРМАЦІЄЮ ОПО АТ «УКРТРАНСНАФТА»

 

Зібрали понад 100 тис. грн на засоби захисту для медиків

Україна, як i весь свiт, опинилася перед загрозою не­бачених до сьогоднi масштабiв розвитку пандемiї, зумовленої COVID-19. Безпосередньо на передовiй, вiч-на-вiч з небезпечною iнфекцiєю, перебувають медичнi працiвники закладiв охорони здоров’я. Вони щоденно докладають усiх зусиль для по­рятунку людей, гідно виконують свої професiйнi обов’язки, надаючи допомогу хворим в умовах під­вищеного ризику для власного здоров’я та життя.

Н а жаль, стан забезпечення комунальних медичних закладiв засобами iндивiдуального захисту є недостатнiм. Тому 2 квіт­ня, за ініціативою Вінницької облас­ної профспілки працівників охорони здоров’я, президією ФПО було створе­но Благодійний фонд та оголошено збір коштів cеред усіх профспілок об­ласті для надання допомоги медич­ним працівникам, які трудяться в не­безпечних умовах пандемії, на при­дбання засобів індивідуального захисту.

Уже навіть за цей короткий період членські організації змогли спрямува­ти понад 100 тис. грн із профспілкових внесків на підтримку медиків області. За ці кошти вже закуплено й передано трудовим колективам лікувальних за­кладів області засоби індивідуального та колективного захисту медперсона­лу. Так, колективу Вінницької станції екстреної медичної допомоги пред­ставники ФПО безоплатно передали 55 комплектів захисних костюмів багато­разового використання.

Благодійна допомога медичним пра­цівникам області триватиме до ліквіда­ції пандемії коронавірусної інфекції.

Велика шана і подяка профспілков­цям області за солідарну підтримку на­ших колег – медичних працівників.

ВІННИЦЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПРОФСПІЛКИ ПРАЦІВНИКІВ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ

 

ФПУ надала фінансову допомогу спілчанам

Федерація профспілок України у відповідь на звер­нення Київської міської ради профспілок виділила без­поворотну фінансову до­помогу в розмірі 10 тис. грн первинній профспілковій організації Центру екстреної медичної допомоги та меди­цини катастроф м. Києва.

К ошти виділено з метою забезпечення виконання ме­дичними працівниками Центру протиепідемічних заходів у бо­ротьбі з коро­навірусом для закупівлі засобів інди­відуального захисту.

Відповідне розпоря­дження підписано Го­ловою ФПУ Григорієм Осовим 15 квітня.

ПРЕС-ЦЕНТР ФПУ

02.05.2020ДОДАТИ КОМЕНТАР 2000
Ваше ім'я:
Коментар:
  введіть цифри на картинці
УВАГА!

З метою підвищення попиту на газету "Профспілкові вісті" редакція прийняла рішення припинити практику розміщення повного чергового номеру у pdf-форматі на власному сайті. Натомість обмежитися публікацією першої сторінки та анонсів найрезонансніших матеріалів. Пропонуємо читачам передплачувати видання. З умовами передплати можна ознайомитися у розділі ПЕРЕДПЛАТА.

НОВИНИ

01.11.2023 18:44

01.11.2023 18:38

09.10.2023 21:08

09.10.2023 21:07

09.10.2023 21:06

25.09.2023 20:30

29.08.2023 21:07

18.08.2023 22:02

18.08.2023 22:01

21.07.2023 20:38

Усі новини


Опитування

Якою б Ви хотіли бачити улюблену газету "Профспілкові вісті" надалі?

Традиційною паперовою, друкованою
- 0 %
Новітньою електронною (виключно в інтернеті за передплатою)
- 0 %
Змішаною (відкриття передплати на електронну версію при збереженні паперово-друкованого формату)
- 0 %
Усього: голосів


 

Профспілкові ВІСТІ, 1990-2023©

01042, Украіна, м. Київ
Майдан Незалежності, 2
Тел/факс: 528-70-49
Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання