« на головну 10.12.2023
Архів номерів  •  Актуальний номер » (1235)
09
Листопад
 
Інтерв’ю
 
ЮРІЙ БАЛАНЮК: «УЖЕ ЗАРАЗ МИ ПРАЦЮЄМО ЗАДЛЯ ВІДБУДОВИ НАШОЇ КРАЇНИ

ЮРІЙ БАЛАНЮК: «УЖЕ ЗАРАЗ МИ ПРАЦЮЄМО ЗАДЛЯ ВІДБУДОВИ НАШОЇ КРАЇНИ


РУБРИКИ


Передплата

Статті Що відбувається?

ФПУ визначила завдання та особливості своєї роботи на період карантину

ФПУ визначила завдання та особливості своєї роботи на період карантину

1 квітня ухвалено постанову Президії Федерації проф­спілок України «Про осо­бливості організації роботи і завдання Федерації проф­спілок України та її член­ських організацій на період дії карантину в Україні».

У постанові зазначається: «Кри­тична ситуація в економіці, за­йнятості населення, запрова­дження органами влади і робо­тодавцями нетипових режи­мів праці та обмеження на пересування громадян у зв’язку з поширенням на те­риторії України гострої респіраторної ін­фекції, спричиненої коронавірусом COVID-19, та введенням з 12 березня по 24 квітня 2020 року карантину на всій тери­торії України потребує перебудови робо­ти профспілкових органів та організацій для здійснення своїх представницької та правозахисної функцій».

Від ФПУ, її членських організацій ви­магається оперативно реагувати на ви­клики та посилити взаємодію з органами влади й організаціями роботодавців, ефективно використовувати важелі ко­лективно-договірної роботи й контролю за дотриманням трудових, соціально-еко­номічних прав та інтересів працівників.

Постановою регламентовано особли­вості роботи на час дії карантину та над­звичайного стану і встановлюється як основна форма роботи дистанційна орга­нізація праці та взаємодії апарату ФПУ із членськими організаціями через вико­ристання сучасних комунікаційних засо­бів (Viber, Telegram, WhatsApp, e-mail, проведення відеоконференцій тощо).

Для обговорення актуальних питань захисту прав працівників, діяльності профспілок, обміну інформацією та при­йняття в окремих випадках рішень Пре­зидії ФПУ у системі Viber буде створено групу «Президія ФПУ».

Прийнято рішення відтермінувати дату проведення VI засідання Ради ФПУ з 9 квітня 2020 року, а рішення Президії ФПУ про дату скликання шостого засі­дання Ради ФПУ прийняти після зняття карантинних та обмежувальних заходів на території України та м. Києва.

Президією також схвалено проєкт по­станови Ради ФПУ «Про внесення змін до Регламенту Ради ФПУ» та рекомендова­но його прийняти шляхом опитувально­го голосування членів Ради ФПУ. У по­станові, зокрема, зазначено: «В окремих випадках, спричинених виникненням обставин непереборної сили (військові дії, запровадження надзвичайного ста­ну, карантинних або протиепідемічних заходів тощо), постанови Ради ФПУ за рі­шенням Президії ФПУ, окрім питань від­чуження майна, можуть прийматися шляхом опитувального голосування».

ПРЕС-ЦЕНТР ФПУ

 

Мінус субсидії, спорт та децентралізація

13 квітня народні депутати України 249 голо­сами ухвалили зміни до Закону України «Про Державний бюджет України на 2020 рік».


Б юджет побудований на прогнозах, а саме: ВВП – мінус 3,9% (раніше пе­редбачалося зростання на 3,7%); інфляція – 8,7%; безробіття – 9,4% (раніше пе­редбачалося 8,1%); середньоріч­ний курс гривні – 29,5 грн за 1 дол. США (раніше прогнозувалося 27 грн за дол.).

Серед основних параметрів «антикризового» бюджету:

l скорочення доходів бюдже­ту на 119,7 млрд грн, або 11%, які становитимуть 975,8 млрд грн;

l збільшення видатків на 82,4 млрд грн, або на 7%, до 1266,4 млрд грн;

l граничний обсяг дефіциту зросте більш ніж утричі до 298,4 млрд грн.

Держбюджет передбачає ство­рення Фонду боротьби з коронаві­русом та його наслідками, бю­джет якого становитиме 64,7 млрд грн. За словами Прем’єр-міністра Дениса Шмигаля, ці кошти підуть на додаткові виплати медпраців­никам, залученим до боротьби з коронавірусом, закупівлю медобладнання, а також надання гро­шової допомоги членам сімей ме­дичних працівників, які загинули від COVID-19, тощо.

Також збільшено видатки Пен­сійного фонду – на 29,7 млрд грн. Ці кошти підуть на індексацію пенсій, виплати по 1 тис. грн пен­сіонерам, які отримують менше 5 тис. грн.

У свою чергу, найбільше у держбюджеті скоротили:

  видатки на пільги та субси­дії – на 8,2 млрд грн;

  фінансування Державного фонду регіонального розвитку – на 2,6 млрд грн;

  кошти на розвиток фізичної культури і спорту – на 2,3 млрд грн;

  субвенцію на розвиток об’єднаних територіальних гро­мад – на 2,1 млрд грн;

  функціонування Фонду енер­гоефективності – на 1,6 млрд грн;

  субвенцію на соціальний за­хист педагогічних працівників – на 1,55 млрд грн;

  виплати допомоги багато­дітним та малозабезпеченим сім’ям, особам з інвалідністю тощо – на 1,3 млрд грн;

  видатки на проведення пере­пису населення – на 1,2 млрд грн;

  субвенцію на місцеві вибо­ри – на 1,15 млрд грн;

  субвенцію на реалізацію про­грами «Спроможна школа для кра­щих результатів» – на 1 млрд грн.

 

 

Профспілки пропонують антикризові ціни

Аналітична записка

«Про стан реалізації державної політики ціноутворення у сфері комунальних, транспортних послуг і послуг поштового зв'язку, а також на ринку енергетичних ресурсів. Можливі шляхи удосконалення політики в умовах пандемії, спричиненої коронавірусною інфекцією»

 

Кабінет Міністрів України постановою від 11 березня 2020 року № 211 «Про запобігання поширенню на території України коронавірусу COVID-19» (із змінами) запровадив з 12 березня до 24 квітня 2020 року на усій території України карантин та розпорядженням від 25 березня 2020 року № 338-р установив для єдиної державної системи цивільного захисту на всій території України режим надзвичайної ситуації.

З моменту запровадження карантину та надзвичайної ситуації в усіх сферах економіки країни відбулось зниження ділової активності, зокрема, частина підприємств не працює, ланцюги поставок перериваються, роботодавці змушені звільняти персонал, значна частина працівників залишилась без роботи або перебуває в неоплачуваних відпустках. Відбулось зниження споживання енергетичних ресурсів, внаслідок тимчасового призупинення виробництва у деяких галузях. Підприємства шукають нові можливості для отримання прибутку, які б дозволили компенсувати заподіяні збитки і вижити.

Наразі ситуація у сфері комунальних, транспортних та послуг поштового зв’язку, ринку електричної енергії та природного газу є критичною. Отже з метою подолання кризових явищ та забезпечення виконання рішень Уряду щодо запобігання поширенню коронавірусної інфекції слід терміново вжити адекватних заходів та удосконалити державну політику ціноутворення.

Сфера комунальних послуг

Наразі найголовнішим завданням органів місцевого самоврядування та суб’єктів господарювання є безперервне надання населенню житлово-комунальних послуг (окрім часу на ліквідацію аварійних ситуацій та проведення планових ремонтів), необхідних для нормального життя і діяльності кожної людини. З кожним днем кількість людей, що залишається вдома через карантинні обмеження, зростає. Тож житлово-комунальні послуги та їх якісне надання стають все більш актуальними питаннями, особливо зараз, в режимі надзвичайної ситуації.

17 березня 2020 року Верховна Рада України прийняла Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню коронавірусної хвороби», відповідно до якого громадянам України надаються певні відтермінування в строках сплати за комунальні послуги під час дії карантину та упродовж 30-ти днів після його відміни. Проте Міністр розвитку громад та територій України Олексій Чернишов звернувся до всіх громадян з проханням бути свідомими, адже несплата за житлово-комунальні послуги може призвести до складнощів у роботі постачальників. Зокрема, у разі суттєвого зростання заборгованості виникне загроза тимчасового припинення надання комунальних послуг.

За даними Держстату у лютому рівень оплати населенням за житлово-комунальні послуги складав 100,8%, заборгованість становила 66,7 млрд. грн. За підсумками березня (за оперативними даними) рівень оплати знизився приблизно на 20%, як наслідок, заборгованість суттєво зростає, підприємства галузі не можуть своєчасно розраховуватись з спожиту електричну енергію та природний газ.


Джерело: Мінрегіон. Діаграма не враховує заборгованість за електричну енергію та природний газ.

У сфері комунальних послуг тарифи встановлюють уповноважені органи, зокрема, НКРЕКП та органи місцевого самоврядування. З часу запровадження карантину рішення щодо зміни тарифів не приймались. Останні зміни відбулись згідно з постановами НКРЕКП від 4 лютого 2020 року щодо запровадження нових тарифів на послуги централізовано водопостачання та централізованого водовідведення у 22-х містах (Вінниця, Дніпро, Житомир, Запоріжжя, Івано-Франківськ, Київ, Кропивницький, Луцьк, Львів, Миколаїв, Одеса, Полтава, Рівне, Суми, Тернопіль, Ужгород, Харків, Херсон, Хмельницький, Черкаси, Чернівці, Чернігів).

Тарифи на послуги з постачання теплової енергії, постачання гарячої води не змінювались, навпаки згідно з постановою Уряду від 24.12.2019 №1082 «Деякі питання нарахування (визначення) плати за теплову енергію та послуги з централізованого опалення, централізованого постачання гарячої води для споживачів у зв’язку із зміною ціни природного газу» із 206-ти підприємств теплокомуненерго 152 здійснили перерахунок плати за опалення та/або постачання гарячої води у зв’язку із зниженням цін на природний газ та теплою зимою.

За результатами проведення перерахунків зменшення плати для населення, наприклад, у платіжках за лютий 2020 року по базових підприємствах обласних центрів становило:

-              за послуги з централізованого опалення від 4% (м. Біла Церква) до 31% (м. Вінниця, м. Львів) ;

за послуги з централізованого постачання гарячої води від 13% (м. Маріуполь) до 28% (м. Вінниця).

Згідно з даними Держстату в цілому по Україні відбулось зменшення плати за   житлово-комунальні послуги – на 2,8 %.

Пропозиції:

Федерації професійних спілок України

1)              звернутись до Кабінету Міністрів України з пропозицією зобов’язати Мінрегіон розробити проєкт постанови щодо затвердження Порядку коригування тарифів на послуги з постачання теплової енергії та постачання гарячої води у зв’язку із зміною цін на енергоносії та зменшенням обсягів виробництва теплової енергії;

2)              звернутись до НКРЕКП та органів місцевого самоврядування з проханням переглянути тарифи на послуги з постачання теплової енергії та постачання гарячої води населенню, у зв’язку із зменшенням ціни природного газу. Наразі в тарифах врахована ціна 6 235,51 грн. за тис. куб. метрів (без ПДВ, націнки газзбутів та витрат на транспортування газу магістральними і розподільними трубопроводами) у березні ціна становила 3 396,0 грн. за тис. куб.метрів (без ПДВ, націнки газзбутів та витрат на транспортування газу магістральними і розподільними трубопроводами).

ЦК профспілки працівників житлово-комунального господарства, місцевої промисловості, побутового обслуговування населення

1) звернутись до суб’єктів господарювання, основним видом господарської діяльності яких є надання послуг з постачання теплової енергії, постачання гарячої води, централізованого водопостачання, централізованого водовідведення, з пропозицією прискорити роботу з укладання договорів відповідно до Закону України «Про житлово-комунальні послуги».

Сфера послуг поштового зв'язку

Граничні тарифи на універсальні послуги поштового зв’язку затверджені Рішенням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації від 03.09.2019 № 403 із змінами, внесеними згідно з Рішенням НКРЗІ від 29.10.2019 № 505. З часу введення карантину тарифи не змінювались.

Пропозиції:

Федерації професійних спілок України

1)              звернутись до НКРЗІ з пропозицією розглянути доцільність запровадження на законодавчому рівні тимчасового, до моменту виходу економіки країни з кризи, пов’язаної з подоланням наслідків пандемії спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, мораторію на підвищення граничних тарифів на універсальні послуги поштового зв’язку.

Ринок електричної енергії

За період з часу запровадження карантинних заходів ціни на ринку електричної енергії коливались, проте, за березень місяць зросли майже на 9,5% та залишились найбільшими у порівнянні з енергоринками європейських країн сусідів.

Згідно даних моніторингу ДП «Оператор ринку» середньозважена ціна акцептованої електричної енергії у березні 2020 року на ринку «на добу наперед» (РДН) становила 1 391,23 грн/МВт. год., що на 9,42% більше, ніж середньозважена ціна у лютому.

Об’єднана енергосистема України (ОЕС України) : у порівнянні з лютим середньозважена ціна електричної енергії у березні збільшилася на 11,24% та становила 1 370,54 грн/МВт .год. Бурштинський енергоострів БуОс: : середньозважена ціна зменшилася на 5,44%, у порівнянні з минулим місяцем, та становила 1 587,41 грн/МВт.год.

На внутрішньодобовому ринку (ВДР) у березні 2020 року середньозважена ціна електричної енергії становила 1 360,29 грн/МВт. год., що на 20,88% більше, у порівняні з ціною акцептованої електроенергії на ВДР у лютому.

ОЕС України: середньозважена ціна електричної енергії у порівнянні з лютим збільшилася на 21,82% та становила 1 354,83 грн/МВт. год. Торгова зона « Острів Бурштинської ТЕС»: ціна становила 1 701,28 грн/МВт. год, що на 24,89% більше, ніж було у лютому.


Середньозважені ціни на ринку електричної енергії у квітні 2020 року РДН/ВДР (ринок на добу наперед/ внутрішньодобовий ринок) становили.

ОЕС України:

РДН – 1425.34 грн/МВт. год ( зростання на 4,00% до середньозваженої ціни попереднього місяця);

ВДР – 1536.40 грн/МВт. год ( зростання на 13,40% до середньозваженої ціни попереднього місяця);

БуОс:

РДН – 1357.49 грн/МВт. год ( зниження на 14.48% до середньозваженої ціни попереднього місяця);

ВДР – 1385.87 грн/МВт.год ( зниження на 18.54% до середньозваженої ціни попереднього місяця).Тарифи на електроенергію для населення та тарифи на послуги з розподілу електроенергії для всіх обленерго встановлює Національна комісія з регулювання енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП). Тарифи для населення з 01.03.2017 не змінювались. Тарифи на послуги з розподілу електроенергії діють з 10.12.2019, у поточному році вони не змінювались, окрім тарифів для ТОВ «Луганське енергетичне об’єднання», що введені в дію з 04.02.2020. Найнижчий тариф для першого класу напруги у ДПЕМ ПРАТ «АТОМСЕРВІС» – 14,70 грн. за 1 МВт год. без ПДВ, для другого класу напруги у ПРАТ «ДТЕК Київські електро­мережі» – 283,36 грн. за 1 МВт год. без ПДВ. Найвищий для першого і другого класу напруги у ТОВ «Луганське енергетичне об’єднання» відповідно: 345, 34 та 1298,56 грн. за 1 МВт год. без ПДВ.

Пропозиції:

Федерації професійних спілок України

1) звернутись до Кабінету Міністрів України, Верховної Ради України з пропозицією розглянути можливість удосконалення ринкових механізмів та запровадження тимчасового, до моменту виходу економіки країни з кризи, пов’язаної з подоланням наслідків пандемії спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, мораторію на підвищення ціни електричної енергії для населення;

2) звернутись до Міністерства енергетики та захисту довкілля України з пропозицією унеможливити відключення від електропостачання критично важливих установ і організацій, з цією метою: спростити процедуру та скоротити терміни для отримання статусу захищеного споживача, внести зміни до Правил про безпеку постачання електричної енергії для забезпечення безпеки постачання електричної енергії захищеним споживачам, запровадити прозору процедуру прийняття рішення щодо доцільності надання статусу захищеного споживача.

Ринок природного газу

23.03.2020 НАК «Нафтогаз України» встановив оптову ціну природного газу на березень 2020 року для потреб населення, виробників тепла та інших захищених споживачів, яким постачає газ в рамках спеціальних обов’язків (ПСО), яка становитиме 3,396 грн за кубометр (без врахування ПДВ, націнки газзбутів та витрат на транспортування газу магістральними і розподільними трубопроводами). Це на 14% менше, ніж у лютому 2020 року.

З січня 2020 року оптова ціна на природний газ в рамках спеціальних обов’язків розраховується відповідно до постанови Кабінету Міністрів України № 17 від 24 січня 2020 року. Основним індикативом при цьому є фактичні результати біржових торгів, які відбувалися з 1 по 22 число розрахункового місяця на найбільшому в Європі газовому хабі (ТТF).

Однак, у березні на внутрішньому ринку з’явився новий ціновий індикатор. Оператор Газотранспортної системи України провів тендер на закупівлю газу на період постачання березень-грудень 2020 року і торги продемонстрували, що в Україні існує значна конкуренція, яка призводить до зниження оптових цін на купівлю-продаж газу.

При розрахунку ціни газу для населення на березень Нафтогаз взяв до уваги нові ринкові обставини та обрав найменшу індикативну ціну з двох можливих опцій: розрахованої за постановою Уряду та середньозваженої ціни переможців за результатами торгів на постачання газу Оператору ГТС України.

Для кінцевих споживачів, з урахуванням ПДВ, націнки газзбутів і Укртрансгазу, ціна становитиме 4,326 грн./м³ плюс вартість доставки.

Як і раніше, у березні 2020 оплата за доставку не включатиметься в рахунки за газ. Споживачі будуть отримувати окремі рахунки: один за газ, другий – за його доставку. Вартість доставки газу у різних постачальників газу (облгазів та міськгазів) буде різною: від 0,336 грн. за 1 м3 з ПДВ у ПАТ «Київгаз» до 2,388 грн. у ТОВ «Спектргаз» Львівської обл. Тарифи на доставку (розподіл) для кожного суб’єкта, що надає послуги з   постачання газу на території області й окремих міст, встановлює НКРЕКП. У порівнянні з попереднім місяцем тарифи не змінилися.

Пропозиції: Федерації професійних спілок України

1)              звернутись до Кабінету Міністрів України, Верховної Ради України з пропозицією розглянути можливість запровадження тимчасового, до моменту виходу економіки країни з кризи, пов’язаної з подоланням наслідків пандемії, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, мораторію на підвищення тарифів на доставку (розподіл) природного газу споживачам.

Ринок транспортних послуг

Тарифи на перевезення автомобільним транспортом не змінюються, хоча триває зниження цін на паливо під впливом падіння світових цін за надлишкової пропозиції та падіння попиту.


За даними Корпорації підприємств міського електротранспорту України «Укрелектротранс» під час дії карантину тарифи на перевезення пасажирів міськелектротранспортом не змінювались, проте, підприємства отримують значні збитки через карантинні заходи.

Тарифи на залізничні перевезення не змінились.

Пропозиції: Федерації професійних спілок України

1)              звернутись до Кабінету Міністрів України, Верховної Ради України з пропозицією розглянути можливість запровадження тимчасового, до моменту виходу економіки країни з кризи, пов’язаної з подоланням наслідків пандемії спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, мораторію на підвищення тарифів на послуги з перевезень вантажів залізничним та автомобільним транспортом.

 

НОВИНИ

02.12.2023 18:55

02.12.2023 18:54

02.12.2023 18:52

02.12.2023 18:49

01.11.2023 18:44

01.11.2023 18:38

09.10.2023 21:08

09.10.2023 21:07

09.10.2023 21:06

25.09.2023 20:30

Усі новини


Опитування

Якою б Ви хотіли бачити улюблену газету "Профспілкові вісті" надалі?

Традиційною паперовою, друкованою
- 0 %
Новітньою електронною (виключно в інтернеті за передплатою)
- 0 %
Змішаною (відкриття передплати на електронну версію при збереженні паперово-друкованого формату)
- 0 %
Усього: голосів


 

Профспілкові ВІСТІ, 1990-2023©

01042, Украіна, м. Київ
Майдан Незалежності, 2
Тел/факс: 528-70-49
Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання