« на головну 10.12.2023
Архів номерів  •  Актуальний номер » (1235)
09
Листопад
 
Інтерв’ю
 
ЮРІЙ БАЛАНЮК: «УЖЕ ЗАРАЗ МИ ПРАЦЮЄМО ЗАДЛЯ ВІДБУДОВИ НАШОЇ КРАЇНИ

ЮРІЙ БАЛАНЮК: «УЖЕ ЗАРАЗ МИ ПРАЦЮЄМО ЗАДЛЯ ВІДБУДОВИ НАШОЇ КРАЇНИ


РУБРИКИ


Передплата

Статті Що відбувається?

Протидія викликам і загрозам у сфері праці

Протидія викликам і загрозам у сфері праці

2 березня у столичному Будинку профспі­лок відбулась робоча зустріч Голови Феде­рації профспілок України Григорія Осового з делегацією проєкту Міжнародної органі­зації праці з вдосконалення системи опла­ти праці в Україні на чолі із старшим спе­ціалістом з питань умов праці та гендерної рівності Групи технічної підтримки з питань гідної праці Бюро МОП для країн Централь­ної та Східної Європи Маріко Оучі.

У зустрічі взяли участь заступник Голови ФПУ Олександр Шу­бін, керівники структурних підрозділів апа­рату ФПУ. Обговорено низку заходів щодо реалізації проєк­ту в Україні, зокрема прове­дення тематичних дискусій, круглих столів за участю соці­альних партнерів.

Звертаючись до міжнарод­них партнерів, Григорій Осо­вий висловив вдячність МОП за велику увагу до нашої кра­їни та допомогу. За оцінкою профспілкового лідера, влад­на команда останнім часом декларує лібералізацію тру­дових відносин та прагне до скасування існуючих параме­трів у соціальній сфері, що були досягнуті в тому числі завдяки співпраці з МОП. Це стосується і розміру прожит­кового мінімуму, а також дер­жавних стандартів та соціаль­них гарантій, зокрема міні­мальної зарплати. У системі соціального страхування по­значилась тенденція до її по­вної комерціалізації. На пере­конання Григорія Осового, будь - яка технічна допомога з боку МОП дасть змогу соці­альним партнерам й надалі обстоювати принципи вико­нання конвенцій МОП, рати­фікованих Україною. Дотри­муватись умов конвенцій є зобов’язанням влади, адже за Конституцією Україна є соці­альною і правовою державою.

Григорій Осовий наголо­сив, що проблема своєчасної та в повному обсязі виплати заробітної плати є довготри­валою для нашої країни. З одного боку, це пов’язано з негараздами в економіці, а з іншого – низькою відпові­дальністю роботодавця за невиплату зарплат. А також з відсутністю в країні зако­нодавства, яке б дозволяло профспілкам проводити страйки. Тому від реалізації проєкту МОП ми очікуємо вирішення проблеми повер­нення боргів із зарплати, ви­значення справедливого роз­міру мінімальної зарплати, а також напрацювання кон­структивних пропозицій, які можна було б представити народним депутатам.

У зустрічі взяли участь представники Національного координатора МОП в Україні Андрій Фіголь та Віталіна Вергелес, консультант Про­єкту МОП Франсуа Ейро.

ПРЕС-ЦЕНТР ФПУ

 

Робота над законодавством з врегулювання трудових відносин

3 березня на засіданні Спільного представницького органу об’єднань профспілок заслухано інформа­цію Робочої групи про хід роботи над компромісним законопроєктом з врегулювання трудових відносин, а також пропозиції профспілкового СПО до проєкту Рекомендацій комі­тетських слухань стосовно внесен­ня змін до законодавства про проф­спілки та соціальний діалог.

С ПО сформовано склад робо­чої комісії з ведення пере­говорів про підготовку пропозицій щодо встанов­лення розмірів мінімаль­ної заробітної плати, підбито підсумки роботи за 2019 рік та розглянуто План роботи на 2020 рік.

На засіданні зазначалось, що у ході комітетських слухань: «Сучасний стан українських профспілок. Потреба у за­вантаженні соціального/публічного діалогу», що відбулись 19 лютого у пар­ламентському Комітеті з питань соці­альної політики та захисту прав вете­ранів, до проєкту Рекомендацій цих слухань фахівці ФПУ та представники профспілок надали низку пропозицій.

Зокрема, запропоновано відкликати законопроєкт «Про внесення змін до де­яких законодавчих актів України (щодо окремих питань діяльності професій­них спілок)» (реєстр. № 2681) та створи­ти робочу групу з представників Уряду, профспілок і роботодавців для його до­опрацювання. Профспілки пропонують вилучити із законопроєкту норми щодо майна профспілок та розробити окре­мий законопроєкт, який врегулює пра­вовий статус майна як профспілок, так і інших громадських організацій.

Також запропоновано створити робочу групу для доопрацювання проєкту Закону України «Про страйки та локаути» (ре­єстр. № 2682). З метою вироблення консо­лідованої позиції СПО об’єднань профспі­лок та подальших спільних дій вирішено повернутись до розгляду цього питання на одному з наступних засідань СПО.

ПРЕС-ЦЕНТР ФПУ

 

 

09.03.2020ДОДАТИ КОМЕНТАР 2000
Ваше ім'я:
Коментар:
  введіть цифри на картинці
УВАГА!

З метою підвищення попиту на газету "Профспілкові вісті" редакція прийняла рішення припинити практику розміщення повного чергового номеру у pdf-форматі на власному сайті. Натомість обмежитися публікацією першої сторінки та анонсів найрезонансніших матеріалів. Пропонуємо читачам передплачувати видання. З умовами передплати можна ознайомитися у розділі ПЕРЕДПЛАТА.

НОВИНИ

02.12.2023 18:55

02.12.2023 18:54

02.12.2023 18:52

02.12.2023 18:49

01.11.2023 18:44

01.11.2023 18:38

09.10.2023 21:08

09.10.2023 21:07

09.10.2023 21:06

25.09.2023 20:30

Усі новини


Опитування

Якою б Ви хотіли бачити улюблену газету "Профспілкові вісті" надалі?

Традиційною паперовою, друкованою
- 0 %
Новітньою електронною (виключно в інтернеті за передплатою)
- 0 %
Змішаною (відкриття передплати на електронну версію при збереженні паперово-друкованого формату)
- 0 %
Усього: голосів


 

Профспілкові ВІСТІ, 1990-2023©

01042, Украіна, м. Київ
Майдан Незалежності, 2
Тел/факс: 528-70-49
Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання