« на головну 10.12.2023
Архів номерів  •  Актуальний номер » (1235)
09
Листопад
 
Інтерв’ю
 
ЮРІЙ БАЛАНЮК: «УЖЕ ЗАРАЗ МИ ПРАЦЮЄМО ЗАДЛЯ ВІДБУДОВИ НАШОЇ КРАЇНИ

ЮРІЙ БАЛАНЮК: «УЖЕ ЗАРАЗ МИ ПРАЦЮЄМО ЗАДЛЯ ВІДБУДОВИ НАШОЇ КРАЇНИ


РУБРИКИ


Передплата

Статті Що відбувається?

Уряд дав «відмашку» на знищення системи соцзахисту

Уряд дав «відмашку» на знищення системи соцзахисту


11 грудня Уряд на своєму за­сіданні проголосував за два законопроєкти, які у разі їх ухвалення парламентом кар­динально змінять підходи до встановлення державних со­ціальних стандартів в Україні.

Й деться, насамперед, про міні­мальний розмір посадового окладу для бюджетників, а також прожитковий мінімум та мінімальну зарплату.

Одним із законопроєктів, розглянутих та проголосованих урядовцями, вносять­ся зміни до прикінцевих та перехідних положень Бюджетного кодексу України, згідно з якими мінімальний розмір поса­дового окладу для працівників галузей бюджетної сфери, державних органів та військовослужбовців буде затверджува­тись за поданням КМУ в законі про держ­бюджет з урахуванням наявних фінансо­вих ресурсів державного та місцевого бюджетів.

Іншим законопроєктом планується «ві­дірвати» прожитковий мінімум від міні­мальної зарплати, пенсії та інших гаранто­ваних державою соціальних виплат, що фактично означає повний демонтаж напра­цьованої в Україні за роки незалежності системи соціальних стандартів і гарантій.

За оцінкою Голови СПО об’єднань проф­спілок, Голови Федерації профспілок Укра­їни Григорія Осового, це ставить гарантова­ні державою виплати у повну залежність від наявних на даний час фінансових ресур­сів, що є абсурдним. Адже розмір оплати праці має гарантуватись працівникові за­коном, але аж ніяк не Бюджетним кодек­сом. На сьогодні це питання регулюється Законом України «Про оплату праці», Ко­дексом законів про працю. Тому на засідан­ні Уряду Головою ФПУ було висловлено конкретні зауваження та заперечення.

За висновками профспілок, внесення питань оплати праці до Бюджетного ко­дексу суперечить конституційним повно­важенням органів виконавчої влади, оскільки питання оплати праці має регу­люватись спеціальними законами. Це те, що стосується процесуальних зауважень. Щодо змісту запропонованих законодав­чих новацій, представник профспілок на­голосив на тому, що поставити всі держ­виплати виключно в залежність від наяв­ності грошей у казні означає індульген­цію для Уряду щодо його результатів ро­боти. «Тоді можна собі уявити, що за умов, коли будь-який Уряд, що працює неефективно, не зумів організувати на­лежним чином економічні відносини, за­лучити інвестиції для розвитку економі­ки, налагодити податкову та фіскальну політику, каже: «Ну що ж, ми не зібрали грошей, тому будемо виплачувати лише те, на що спроможні». Таким чином мож­на пояснити будь-що, – зазначив проф­спілковий лідер. – Визначені законом хоча б мінімальні гарантії для працюю­чих зобов’язують Уряд досягати певного, законодавчо встановленого нормативу, мотивувати його працювати більш ефек­тивно, щоб забезпечити громадянам га­рантований мінімум. Врешті-решт, це є обов’язком будь-якого Уряду. А якщо ти досягаєш більшого, ось тоді можуть всту­пати в силу такі критерії, як наявність до­даткових фінансових можливостей. Лише в такому випадку можна розмірковувати: а чи спрямувати ці додаткові ресурси на підвищення мінімальних стандартів або на якісь інші цілі? Але спочатку потрібно виконати закон!».

Як нагадав Григорій Осовий, зазначе­ний законопроєкт із демонтажу системи соціального захисту приблизно з жовтня п.р. у різних редакціях опрацьовувався Мінсоцполітики, й щодо нього СПО проф­спілок було висловлено категоричне не­прийняття.

«Уряд не дослухався, тепер що скажуть парламентарі? Вони ж народні обранці, а люди, коли голосували за зміни у владі, все таки сподівались на кращі зміни, в тому числі й на зростання добробуту і збільшення власних доходів. І саме цьому має бути підпорядкована робота усіх владних інституцій!» – наголосив Григо­рій Осовий.

  • ПРЕС-ЦЕНТР ФПУ

Григорій Осовий, Голова Федерації профспілок України:

«На наше переконання, «ручний режим» управління державою, ви­ходячи лише з наявних фінансових можливостей, провокує Уряд пра­цювати неефективно».

 

Боротьба за Будинок профспілок Закарпаття триває

У зв’язку із захопленням будин­ку, в якому розміщуються Закар­патська облпрофрада та обласні організації профспілок, і недо­пуском працівників на робочі міс­ця, Голова Федерації профспілок України Григорій Осовий звер­нувся під час засідання Кабіне­ту Міністрів України до Прем’єр-міністра Олексія Гончарука із закликом невідкладно втрути­тися в ситуацію та провести на­раду для забезпечення виконан­ня постанови КМУ від 21 серпня 2019 року щодо надання в орен­ду профспілкам Закарпаття і Пол­тавщини частини приміщення в будівлях, що визнані судами дер­жавною власністю.

Т акож Голова ФПУ провів зу­стріч із головою Державної судової адміністрації України Зеновієм Холод­нюком, якій розпоряджен­ням Уряду передано в управління бу­дівлю закарпатських профспілок.

Варто зазначити, що Григорій Осо­вий особисто поінформував Уповно­важену Верховної Ради України з прав людини Людмилу Денісову про ситуацію з недопуском працівників профспілкових органів до робочих місць, що блокує правозахисну робо­ту відповідних профцентрів.

Найближчим часом очікуються пе­ремовини з цих питань.

ПРЕС-ЦЕНТР ФПУ

29.12.2019ДОДАТИ КОМЕНТАР 2000
Ваше ім'я:
Коментар:
  введіть цифри на картинці
УВАГА!

З метою підвищення попиту на газету "Профспілкові вісті" редакція прийняла рішення припинити практику розміщення повного чергового номеру у pdf-форматі на власному сайті. Натомість обмежитися публікацією першої сторінки та анонсів найрезонансніших матеріалів. Пропонуємо читачам передплачувати видання. З умовами передплати можна ознайомитися у розділі ПЕРЕДПЛАТА.

НОВИНИ

02.12.2023 18:55

02.12.2023 18:54

02.12.2023 18:52

02.12.2023 18:49

01.11.2023 18:44

01.11.2023 18:38

09.10.2023 21:08

09.10.2023 21:07

09.10.2023 21:06

25.09.2023 20:30

Усі новини


Опитування

Якою б Ви хотіли бачити улюблену газету "Профспілкові вісті" надалі?

Традиційною паперовою, друкованою
- 0 %
Новітньою електронною (виключно в інтернеті за передплатою)
- 0 %
Змішаною (відкриття передплати на електронну версію при збереженні паперово-друкованого формату)
- 0 %
Усього: голосів


 

Профспілкові ВІСТІ, 1990-2023©

01042, Украіна, м. Київ
Майдан Незалежності, 2
Тел/факс: 528-70-49
Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання