« на головну 22.07.2024
Архів номерів  •  Актуальний номер » (1254)
04
Липень
 
Інтерв’ю
 
ЗАКЛАД ВИЩОЇ ОСВІТИ – ЯК ОСНОВА СОЦІАЛЬНОЇ СТАБІЛЬНОСТІ ТА ВІДБУДОВИ УКРАЇНИ

ЗАКЛАД ВИЩОЇ ОСВІТИ – ЯК ОСНОВА СОЦІАЛЬНОЇ СТАБІЛЬНОСТІ ТА ВІДБУДОВИ УКРАЇНИ


РУБРИКИ


Передплата

Статті Що відбувається?

Захистимо права підприємців!

Захистимо права підприємців!

Федерація профспілок України, колектив ПрАТ «Укрпрофтур» активно та рішуче підтримали представників підпри­ємницького руху, які 3 грудня провели акцію протесту біля Верхо­вної Ради України.

П редставники проф­спілок та малого бізнесу вийшли на площу Конституції з конкретними ви­могами до народних депутатів України. Серед основних вимог – збереження спрощеної системи оподаткування, обліку та звіт­ності, скасування законодавчої ініціативи представників фрак­ції «Слуга народу» у вигляді за­конопроєктів 1053 і 1073, які стали законами України 128-IX, 129-IХ.

Як зазначили в ексклюзивних коментарях голова ВГО «Союз за­хисту підприємництва», інші учасники акції, цими законами за­проваджуються додаткові адміні­стративні процедури для суб’єктів підприємницької діяльності, які працюють на спрощеній системі оподаткування. Вони підкресли­ли, що обов’язок використання ка­сових чи програмних реєстраторів розрахункових операцій фактично нівелює спрощену систему опо­даткування, обліку та звітності, яка є єдиною можливістю розви­тку бізнес-ініціативи в сучасній Україні. Саме спрощена система оподаткування, без витрат з дер­жавного бюджету, створила міль­йони робочих місць і дає можли­вість будь-кому, без спеціальних знань та досвіду, започаткувати і вести свою власну справу.

Наші співрозмовники наголо­сили, що найгучнішими наступа­ми на спрощену систему оподат­кування, обліку та звітності були утиски за часів Януковича та По­рошенка, що спровокували багато­тисячні протести, – «Податковий майдан», «Майдан проти РРО».

Є у підприємців і конкретні, конструктивні пропозиції. Так, учасники прес-конференції, що відбулась напередодні, 2 грудня, презентували суспільству зако­нопроєкти народного депутата України Антона Полякова, яки­ми він ініціює скасування норм, запроваджених законами Украї­ни 128-IX, 129-IХ, що знищують спрощену систему оподаткуван­ня, обліку та звітності.

На мітингу на площі Конститу­ції підприємці оголосили Звернен­ня до народних депутатів України, депутатських фракцій і груп у Вер­ховній Раді України щодо підпи­сання Меморандуму заради збере­ження і розвитку мікропідприєм­ництва та спрощеної системи опо­даткування, обліку та звітності.

ОЛЕКСІЙ ПЕТРУНЯ

 


Атомпрофспілка проти спрямованої на знищення вітчизняної ядерної галузі політики Мінекоенерго

28 листопада, в день проведення V плену­му ЦК Атомпрофспілки, біля будівлі Мініс­терства енергетики та захисту довкілля відбулась акція протесту представників трудових колективів атомно-промисло­вого комплексу, які вимагали припинити знущання над атомною галуззю, розвер­тання енергетичного вектора в бік РФ та поновити на посаді президента ДП «НАЕК «Енергоатом» Юрія Недашковського, який є уособленням проукраїнського ви­бору майбутнього атомної енергетики.

У часники попереджувального мі­тингу – працівники АЕС та ін­ших відокремлених підрозділів «Енергоатома» звернулися до Президента України Володими­ра Зеленського з проханням вжити заходів для відновлення на посаді Юрія Недашковського, «оскільки на сьогодні в Україні відсутні інші авторитетні для атомників України та світу компетентні фахівці його рівня, які можуть за­безпечити достатній рівень ядерної та радіацій­ної безпеки при експлуатації АЕС».

Учасники акції протесту прийняли резолю­цію, в якій, зокрема, висловили переконання, що рішення Кабінету Міністрів України від 27 листо­пада 2019 року про звільнення Юрія Недашков­ського, яке ініціював міністр енергетики та за­хисту довкілля Олексій Оржель, призведе до дестабілізації роботи ядерної галузі та збурить лю­дей у містах-супутниках розташування атомних об’єктів. «Упевнені, що поки ДП «НАЕК «Енерго­атом» очолює людина, яка є справжнім професі­оналом і пройшла всі службові щаблі на атомній електростанції – від обхідника котельно-допо­міжного обладнання до генерального директора Хмельницької АЕС, фахівця, який був заступни­ком міністра енергетики з питань ядерної галузі та відновлювальної енергетики, людини, яка має високий авторитет та довіру всіх можливих сві­тових інституцій у ядерній галузі, – безпека екс­плуатації українських АЕС буде забезпечена. Адже кожному атомнику України добре відомо, яку пріоритетність Юрій Недашковський надає питанням ядерної та радіаційної безпеки та фі­зичному захисту ядерних установок під час війни з РФ», – наголошується у резолюції.

ПРЕС-СЛУЖБА АТОМПРОФСПІЛКИ

  • До теми

Поки верстався номер 4 грудня біля будівлі Кабінету Міні­стрів України відбувся другий етап безстрокової акції протесту Атомпрофспілки України. Вимоги Атомпрофспілки надіслано на адресу Прем’єр-міністра України Олек­сія Гончарука: – негайна відставка міністра енергетики та захисту довкілля Олексія Оржеля; – створення окремого органу держав­ного управління підприємствами атомно-енергетичного комплексу України, очолюваного професіонала­ми-енергетиками; – проведення термінової наради щодо стратегії розвитку атомної галузі України; – поновлення на посаді президента ДП НАЕК «Енергоатом» Юрія Недашков­ського. Атомпрофспілка також заявила про початок підготовки до проведення акцій протесту у містах-супутниках АЕС

Представники профспілкових організацій, об’єднань фі­зичних осіб – підприємців, малого та середнього підпри­ємництва, об’єднань аграріїв, фермерів та сільгоспвироб­ників створили Загальнонаціональний страйковий комітет України та 2 грудня уклали Меморандум, в якому закріпи­ли домовленості щодо консолідації зусиль учасників із за­безпечення спільного моніторингу та аналізу законодав­чих ініціатив, проведення роз’яснювальної роботи та від­стоювання інтересів членів організацій учасників.

 

«Ні» розпродажу України!

4 грудня відбулась акція протесту під Верховною Радою України під гаслом «Ні» безвідповідальному продажу землі!».

Л юди, небайдужі до долі української землі, за­стигли в очікуванні вирішення нашого майбут­нього. Те, які поправки будуть враховані парла­ментом і якою буде кінцева редакція законо­проекту, визначатиме, хто буде господарем на українській землі: прості українці чи олігархи й іноземці.

Членами Аграрного союзу України є малі та середні агро­виробники, які на сьогодні обробляють 75% сільгоспземель. Вони – основа для існування села, адже створюють вдвічі біль­ше робочих місць, ніж агрохолдинги, платять у 1,5 раза більше податків з розрахунку на 1 га землі в обробітку та беруть на себе соціальне навантаження.

Саме тому Аграрний союз України наголошує, що ринок землі має запроваджуватись поетапно.

Перший етап: створення законодавчих та організаційних умов. На цьому етапі, до відновлення територіальної ціліснос­ті України, право викупу земель має держава та органи місце­вого самоврядування. Діє заборона на продаж та будь-яке від­чуження земель сільгосппризначення державної та комуналь­ної власності.

Другий етап: реалізація принципу «Землею має володіти той, хто на ній живе та працює». Перші 5 років – доступ до рин­ку фізичних осіб громадян України без подвійного/мультигро­мадянства із запровадженням сертифікації сільськогосподар­ської діяльності та обмеженням площі в одні руки у 200 га.

Лише комплексне впровадження даних принципів дасть змогу перелаштувати роботу на нові умови без кризи, хвилі банкрутств малих сільськогосподарських виробників, падіння темпів росту виробництва і занепаду українського села.

Однак, як показав процес розгляду законопроєкту № 2178-10 у першому читанні, людей не чують. Наразі до законопроєкту надійшло понад 2 тис. поправок. Серед них, найімовірніше, є й такі, що захищають інтереси олігархів, зміцнюють позиції аг­рохолдингів, створюють шпарини, які дають можливість іно­земним транснаціональним компаніям купувати українську сільськогосподарську землю.

Депутати мають розглянути усі поправки. Це означає, що в результаті закон може бути прийнятим у будь-якій редакції.

Саме тому небайдужі українці під стінами Верховної Ради стали на захист розумної, виваженої, а найголовніше – вигідної для простих людей, а не олігархів і міжнародних фінансових спекулянтів моделі земельної реформи.

Аграрії готові до серйозної боротьби за українську землю і не мають наміру відступати назад.

29.12.2019ДОДАТИ КОМЕНТАР 2000
Ваше ім'я:
Коментар:
  введіть цифри на картинці
УВАГА!

З метою підвищення попиту на газету "Профспілкові вісті" редакція прийняла рішення припинити практику розміщення повного чергового номеру у pdf-форматі на власному сайті. Натомість обмежитися публікацією першої сторінки та анонсів найрезонансніших матеріалів. Пропонуємо читачам передплачувати видання. З умовами передплати можна ознайомитися у розділі ПЕРЕДПЛАТА.

НОВИНИ

10.07.2024 21:02

08.07.2024 20:16

08.05.2024 21:25

08.05.2024 21:01

05.04.2024 21:44

22.03.2024 19:35

15.03.2024 18:49

15.03.2024 18:46

10.02.2024 18:02

10.02.2024 18:01

Усі новини


Опитування

Якою б Ви хотіли бачити улюблену газету "Профспілкові вісті" надалі?

Традиційною паперовою, друкованою
- 0 %
Новітньою електронною (виключно в інтернеті за передплатою)
- 0 %
Змішаною (відкриття передплати на електронну версію при збереженні паперово-друкованого формату)
- 0 %
Усього: голосів


 

Профспілкові ВІСТІ, 1990-2023©

01042, Украіна, м. Київ
Майдан Незалежності, 2
Тел/факс: 528-70-49
Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання