« на головну 10.12.2023
Архів номерів  •  Актуальний номер » (1235)
09
Листопад
 
Інтерв’ю
 
ЮРІЙ БАЛАНЮК: «УЖЕ ЗАРАЗ МИ ПРАЦЮЄМО ЗАДЛЯ ВІДБУДОВИ НАШОЇ КРАЇНИ

ЮРІЙ БАЛАНЮК: «УЖЕ ЗАРАЗ МИ ПРАЦЮЄМО ЗАДЛЯ ВІДБУДОВИ НАШОЇ КРАЇНИ


РУБРИКИ


Передплата

Статті Що відбувається?

Захистимо права підприємців!

Захистимо права підприємців!

Федерація профспілок України, колектив ПрАТ «Укрпрофтур» активно та рішуче підтримали представників підпри­ємницького руху, які 3 грудня провели акцію протесту біля Верхо­вної Ради України.

П редставники проф­спілок та малого бізнесу вийшли на площу Конституції з конкретними ви­могами до народних депутатів України. Серед основних вимог – збереження спрощеної системи оподаткування, обліку та звіт­ності, скасування законодавчої ініціативи представників фрак­ції «Слуга народу» у вигляді за­конопроєктів 1053 і 1073, які стали законами України 128-IX, 129-IХ.

Як зазначили в ексклюзивних коментарях голова ВГО «Союз за­хисту підприємництва», інші учасники акції, цими законами за­проваджуються додаткові адміні­стративні процедури для суб’єктів підприємницької діяльності, які працюють на спрощеній системі оподаткування. Вони підкресли­ли, що обов’язок використання ка­сових чи програмних реєстраторів розрахункових операцій фактично нівелює спрощену систему опо­даткування, обліку та звітності, яка є єдиною можливістю розви­тку бізнес-ініціативи в сучасній Україні. Саме спрощена система оподаткування, без витрат з дер­жавного бюджету, створила міль­йони робочих місць і дає можли­вість будь-кому, без спеціальних знань та досвіду, започаткувати і вести свою власну справу.

Наші співрозмовники наголо­сили, що найгучнішими наступа­ми на спрощену систему оподат­кування, обліку та звітності були утиски за часів Януковича та По­рошенка, що спровокували багато­тисячні протести, – «Податковий майдан», «Майдан проти РРО».

Є у підприємців і конкретні, конструктивні пропозиції. Так, учасники прес-конференції, що відбулась напередодні, 2 грудня, презентували суспільству зако­нопроєкти народного депутата України Антона Полякова, яки­ми він ініціює скасування норм, запроваджених законами Украї­ни 128-IX, 129-IХ, що знищують спрощену систему оподаткуван­ня, обліку та звітності.

На мітингу на площі Конститу­ції підприємці оголосили Звернен­ня до народних депутатів України, депутатських фракцій і груп у Вер­ховній Раді України щодо підпи­сання Меморандуму заради збере­ження і розвитку мікропідприєм­ництва та спрощеної системи опо­даткування, обліку та звітності.

ОЛЕКСІЙ ПЕТРУНЯ

 


Атомпрофспілка проти спрямованої на знищення вітчизняної ядерної галузі політики Мінекоенерго

28 листопада, в день проведення V плену­му ЦК Атомпрофспілки, біля будівлі Мініс­терства енергетики та захисту довкілля відбулась акція протесту представників трудових колективів атомно-промисло­вого комплексу, які вимагали припинити знущання над атомною галуззю, розвер­тання енергетичного вектора в бік РФ та поновити на посаді президента ДП «НАЕК «Енергоатом» Юрія Недашковського, який є уособленням проукраїнського ви­бору майбутнього атомної енергетики.

У часники попереджувального мі­тингу – працівники АЕС та ін­ших відокремлених підрозділів «Енергоатома» звернулися до Президента України Володими­ра Зеленського з проханням вжити заходів для відновлення на посаді Юрія Недашковського, «оскільки на сьогодні в Україні відсутні інші авторитетні для атомників України та світу компетентні фахівці його рівня, які можуть за­безпечити достатній рівень ядерної та радіацій­ної безпеки при експлуатації АЕС».

Учасники акції протесту прийняли резолю­цію, в якій, зокрема, висловили переконання, що рішення Кабінету Міністрів України від 27 листо­пада 2019 року про звільнення Юрія Недашков­ського, яке ініціював міністр енергетики та за­хисту довкілля Олексій Оржель, призведе до дестабілізації роботи ядерної галузі та збурить лю­дей у містах-супутниках розташування атомних об’єктів. «Упевнені, що поки ДП «НАЕК «Енерго­атом» очолює людина, яка є справжнім професі­оналом і пройшла всі службові щаблі на атомній електростанції – від обхідника котельно-допо­міжного обладнання до генерального директора Хмельницької АЕС, фахівця, який був заступни­ком міністра енергетики з питань ядерної галузі та відновлювальної енергетики, людини, яка має високий авторитет та довіру всіх можливих сві­тових інституцій у ядерній галузі, – безпека екс­плуатації українських АЕС буде забезпечена. Адже кожному атомнику України добре відомо, яку пріоритетність Юрій Недашковський надає питанням ядерної та радіаційної безпеки та фі­зичному захисту ядерних установок під час війни з РФ», – наголошується у резолюції.

ПРЕС-СЛУЖБА АТОМПРОФСПІЛКИ

  • До теми

Поки верстався номер 4 грудня біля будівлі Кабінету Міні­стрів України відбувся другий етап безстрокової акції протесту Атомпрофспілки України. Вимоги Атомпрофспілки надіслано на адресу Прем’єр-міністра України Олек­сія Гончарука: – негайна відставка міністра енергетики та захисту довкілля Олексія Оржеля; – створення окремого органу держав­ного управління підприємствами атомно-енергетичного комплексу України, очолюваного професіонала­ми-енергетиками; – проведення термінової наради щодо стратегії розвитку атомної галузі України; – поновлення на посаді президента ДП НАЕК «Енергоатом» Юрія Недашков­ського. Атомпрофспілка також заявила про початок підготовки до проведення акцій протесту у містах-супутниках АЕС

Представники профспілкових організацій, об’єднань фі­зичних осіб – підприємців, малого та середнього підпри­ємництва, об’єднань аграріїв, фермерів та сільгоспвироб­ників створили Загальнонаціональний страйковий комітет України та 2 грудня уклали Меморандум, в якому закріпи­ли домовленості щодо консолідації зусиль учасників із за­безпечення спільного моніторингу та аналізу законодав­чих ініціатив, проведення роз’яснювальної роботи та від­стоювання інтересів членів організацій учасників.

 

«Ні» розпродажу України!

4 грудня відбулась акція протесту під Верховною Радою України під гаслом «Ні» безвідповідальному продажу землі!».

Л юди, небайдужі до долі української землі, за­стигли в очікуванні вирішення нашого майбут­нього. Те, які поправки будуть враховані парла­ментом і якою буде кінцева редакція законо­проекту, визначатиме, хто буде господарем на українській землі: прості українці чи олігархи й іноземці.

Членами Аграрного союзу України є малі та середні агро­виробники, які на сьогодні обробляють 75% сільгоспземель. Вони – основа для існування села, адже створюють вдвічі біль­ше робочих місць, ніж агрохолдинги, платять у 1,5 раза більше податків з розрахунку на 1 га землі в обробітку та беруть на себе соціальне навантаження.

Саме тому Аграрний союз України наголошує, що ринок землі має запроваджуватись поетапно.

Перший етап: створення законодавчих та організаційних умов. На цьому етапі, до відновлення територіальної ціліснос­ті України, право викупу земель має держава та органи місце­вого самоврядування. Діє заборона на продаж та будь-яке від­чуження земель сільгосппризначення державної та комуналь­ної власності.

Другий етап: реалізація принципу «Землею має володіти той, хто на ній живе та працює». Перші 5 років – доступ до рин­ку фізичних осіб громадян України без подвійного/мультигро­мадянства із запровадженням сертифікації сільськогосподар­ської діяльності та обмеженням площі в одні руки у 200 га.

Лише комплексне впровадження даних принципів дасть змогу перелаштувати роботу на нові умови без кризи, хвилі банкрутств малих сільськогосподарських виробників, падіння темпів росту виробництва і занепаду українського села.

Однак, як показав процес розгляду законопроєкту № 2178-10 у першому читанні, людей не чують. Наразі до законопроєкту надійшло понад 2 тис. поправок. Серед них, найімовірніше, є й такі, що захищають інтереси олігархів, зміцнюють позиції аг­рохолдингів, створюють шпарини, які дають можливість іно­земним транснаціональним компаніям купувати українську сільськогосподарську землю.

Депутати мають розглянути усі поправки. Це означає, що в результаті закон може бути прийнятим у будь-якій редакції.

Саме тому небайдужі українці під стінами Верховної Ради стали на захист розумної, виваженої, а найголовніше – вигідної для простих людей, а не олігархів і міжнародних фінансових спекулянтів моделі земельної реформи.

Аграрії готові до серйозної боротьби за українську землю і не мають наміру відступати назад.

29.12.2019ДОДАТИ КОМЕНТАР 2000
Ваше ім'я:
Коментар:
  введіть цифри на картинці
УВАГА!

З метою підвищення попиту на газету "Профспілкові вісті" редакція прийняла рішення припинити практику розміщення повного чергового номеру у pdf-форматі на власному сайті. Натомість обмежитися публікацією першої сторінки та анонсів найрезонансніших матеріалів. Пропонуємо читачам передплачувати видання. З умовами передплати можна ознайомитися у розділі ПЕРЕДПЛАТА.

НОВИНИ

02.12.2023 18:55

02.12.2023 18:54

02.12.2023 18:52

02.12.2023 18:49

01.11.2023 18:44

01.11.2023 18:38

09.10.2023 21:08

09.10.2023 21:07

09.10.2023 21:06

25.09.2023 20:30

Усі новини


Опитування

Якою б Ви хотіли бачити улюблену газету "Профспілкові вісті" надалі?

Традиційною паперовою, друкованою
- 0 %
Новітньою електронною (виключно в інтернеті за передплатою)
- 0 %
Змішаною (відкриття передплати на електронну версію при збереженні паперово-друкованого формату)
- 0 %
Усього: голосів


 

Профспілкові ВІСТІ, 1990-2023©

01042, Украіна, м. Київ
Майдан Незалежності, 2
Тел/факс: 528-70-49
Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання