« на головну 30.11.2023
Архів номерів  •  Актуальний номер » (1232)
26
Жовтень
 
Інтерв’ю
 
МАКСИМ БАЛАНЕНКО: «СЬОГОДНІ ПРАЦІВНИКИ ЗАЛИШАЮТЬСЯ НЕДООЦІНЕНИМИ»

МАКСИМ БАЛАНЕНКО: «СЬОГОДНІ ПРАЦІВНИКИ ЗАЛИШАЮТЬСЯ НЕДООЦІНЕНИМИ»


РУБРИКИ


Передплата

Статті Що відбувається?

Новий імпульс соціального діалогу

Новий імпульс соціального діалогу

Днями відбулась зустріч голови Дніпропетровської обласної державної адміністра­ції Олександра Бондаренка з головою обласного об’єднання профспілок Віталієм Дубілем та очільником Федерації організацій роботодавців Дніпропетровщини Віктором Сергеєвим. Обговорювалися сучасний стан трудових відносин на підпри­ємствах та шляхи вдосконалення взаємодії соціальних партнерів у вирішенні соці­ально - економічних питань, зокрема через посилення ролі обласної тристоронньої соціально- економічної ради.

Г олова облпрофцентру зосередив увагу соціальних партне­рів на кризових явищах в окре­мих галузях економіки, зокре­ма гірничо-металургійному комплексі та машинобудуванні, що призводить до скорочення робочих місць, зростання боргів із зарплати та соціальних виплат. Крім інших причин, це, на думку профспілок, значною мі­рою викликано відсутністю продуманої державної промислової політики і під­тримки власного товаровиробника. Так, для ГМК, який працює в основному на експорт, дуже актуальним є розвиток внутрішнього ринку, для чого потрібне держзамовлення на продукцію галузі. Тому соціальним партнерам в регіоні необхідно напрацювати відповідні про­позиції до Уряду. Вони мають стосува­тися й дуже актуальних на сьогодні пи­тань вдосконалення управління Фон­дом соціального страхування (проф­спілки підтримують пропозиції робото­давців про запровадження закордонно­го досвіду щодо залишення соцстрахів­ських коштів на місцях), поліпшення підготовки трудових кадрів та підтрим­ки профтехосвіти (зокрема, впрова­дження дуальної системи навчання).

Донесли профспілки до соціальних партнерів й свою стурбованість зрос­танням трудової міграції, що насампе­ред викликано низьким рівнем оплати праці на українських підприємствах.

Торкнувся Віталій Дубіль і проблем бюджетної сфери: фінансування закла­дів освіти, охорони здоров’я та культу­ри, запланованого скорочення держ­службовців.

Ішлося також про розпочаті процеси реформування місцевої влади та участь у них профспілок, запланований проф­спілками спільно з Центром розвитку місцевого самоврядування захід з цих пи­тань за участю керівників об’єднаних те­риторіальних громад та обласних галузе­вих профорганізацій, де буде підбито під­сумки першого етапу децентралізації та визначено завдання на майбутнє.

Під час розмови було також досягну­то домовленостей про зустріч найближ­чим часом керівника області з членами президії облпрофоб’єднання для обгово­рення питань, які наразі турбують тру­дові колективи.

ПРЕС-ЦЕНТР ДНІПРОПЕТРОВСЬКОГО

ОБЛПРОФОБ’ЄДНАННЯ

15.11.2019ДОДАТИ КОМЕНТАР 2000
Ваше ім'я:
Коментар:
  введіть цифри на картинці
УВАГА!

З метою підвищення попиту на газету "Профспілкові вісті" редакція прийняла рішення припинити практику розміщення повного чергового номеру у pdf-форматі на власному сайті. Натомість обмежитися публікацією першої сторінки та анонсів найрезонансніших матеріалів. Пропонуємо читачам передплачувати видання. З умовами передплати можна ознайомитися у розділі ПЕРЕДПЛАТА.

НОВИНИ

01.11.2023 18:44

01.11.2023 18:38

09.10.2023 21:08

09.10.2023 21:07

09.10.2023 21:06

25.09.2023 20:30

29.08.2023 21:07

18.08.2023 22:02

18.08.2023 22:01

21.07.2023 20:38

Усі новини


Опитування

Якою б Ви хотіли бачити улюблену газету "Профспілкові вісті" надалі?

Традиційною паперовою, друкованою
- 0 %
Новітньою електронною (виключно в інтернеті за передплатою)
- 0 %
Змішаною (відкриття передплати на електронну версію при збереженні паперово-друкованого формату)
- 0 %
Усього: голосів


 

Профспілкові ВІСТІ, 1990-2023©

01042, Украіна, м. Київ
Майдан Незалежності, 2
Тел/факс: 528-70-49
Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання