« на головну 10.12.2023
Архів номерів  •  Актуальний номер » (1235)
09
Листопад
 
Інтерв’ю
 
ЮРІЙ БАЛАНЮК: «УЖЕ ЗАРАЗ МИ ПРАЦЮЄМО ЗАДЛЯ ВІДБУДОВИ НАШОЇ КРАЇНИ

ЮРІЙ БАЛАНЮК: «УЖЕ ЗАРАЗ МИ ПРАЦЮЄМО ЗАДЛЯ ВІДБУДОВИ НАШОЇ КРАЇНИ


РУБРИКИ


Передплата

Статті Що відбувається?

Працівникам державних шахт заборгували 550 млн грн

Працівникам державних шахт заборгували 550 млн грн

Голова СПО об’єднань профспілок, Голова Федерації профспі­лок України Григорій Осовий на засіданні Уряду 5 червня пору­шив питання про кри­тичну ситуацію, що склалась з несвоєчас­ною виплатою зарплати працівникам державних шахт.

З а даними Профспілки працівників вугіль­ної промисловості України, станом на 1 червня 2019 року за­боргованість складає 550 млн грн, і у разі невжиття термінових захо­дів найближчим часом може збільшитись до 1 млрд. Така ситу­ація призводить до постійних ви­ступів шахтарів та акцій протесту. Зокрема, у Львівсько-Волинсько­му басейні, де існує велика сума заборгованості із зарплат праців­никам державних вугледобувних підприємств, шахтарі готові до ак­тивних протестних дій.

Як зазначив у своєму комента­рі Григорій Осовий, причинами виникнення заборгованості є не­своєчасне виділення коштів за бюджетною програмою «Реструк­туризація вугільної галузі» та відсутність збуту готової вугіль­ної продукції державних шахт. Таким чином, за його оцінкою, Міненерговугілля і державні вуг­ледобувні підприємства не на­лежним чином виконують свої функції, незважаючи на підписа­ний між ними протокол про вжит­тя невідкладних дій задля забез­печення безперебійної роботи підприємств і пошуку надійних споживачів вугільної продукції.

За висновками Профспілки працівників вугільної промис­ловості України, постійні за­тримки виплати зарплати і на­копичення її заборгованості на підприємствах держсектору пов’язані з відсутністю реаль­них кроків щодо реалізації Дер­жавної програми розвитку ву­гільної галузі. Так, за потреби річного фінансування вугільної галузі державного сектору в об­сязі понад 6 млрд грн, у бюджеті на поточний рік фактично пе­редбачено суму втричі меншу.

За ініціативи голови Проф­спілки Віктора Турманова 17 травня відбулася зустріч з Прем’єр-міністром України Воло­димиром Гройсманом, на якій обговорено кризову ситуацію, що склалася у вугільній галузі Укра­їни. За пропозицією Профспілки, народним депутатом України Михайлом Бондарем зареєстро­вано у Верховній Раді України законопроект «Про внесення змін до Закону України «Про Держав­ний бюджет України на 2019 рік» щодо збільшення видатків за бюджетною програмою «Реструк­туризація вугільної галузі» (№ 10307 від 17 травня 2019 року). Це дозволить здійснити необхід­ні технічні заходи з оновлення шахтного фонду, сплачувати ви­трати за спожиту електричну енергію та своєчасно і в повному обсязі виплачувати поточну за­робітну плату з одночасним по­гашенням існуючої заборгованос­ті.

Однак, виходячи з необхід­ності прийняття невідкладних заходів, які б дозволили вивести державні шахти на стабільно прибуткову форму діяльності, представник профспілок в Уряді звернувся до Прем’єр-міністра України Володимира Гройсмана з пропозицією дати протокольне доручення про підготовку на роз­гляд Уряду відповідного рішен­ня з погашення заборгованості і, тим самим, зняття соціальної напруги у трудових колективах.

Позицію профспілок на засі­данні Уряду підтримав міністр екології Остап Семерак, який підтвердив факт загострення со­ціальної обстановки в трудових колективах, зокрема м. Червоно­града, і запропонував системно виконувати ухвалені Урядом рішення із забезпечення розви­тку вугільної галузі.

Було також зазначено, що Прем’єром надано доручення відповідним міністерствам про забезпечення пріоритетної заку­півлі вугілля у державних ком­паній, а також збуту вугільної продукції шляхом відвантажен­ня вугілля з державних шахт у державні енергетичні компанії.

ПРЕС-ЦЕНТР ФПУ

 

Шахтарі Львівщини налаштовані на проведення акцій протесту в м. Києві

11 червня на централь­ній площі м. Червоногра­да зібралися представники шахтарських колективів ДП «Львіввугілля», щоб виголосити свої вимоги.


Н а своєму зібранні шахтарі одностайно ухвалили відеозвернення до Прези­дента України, Кабінету Міністрів, РНБО, Верхо­вної Ради і Міністерства енергетики та вугільної промисловості, в якому ви­магають термінового погашення забор­гованості із зарплати за березень – тра­вень п. р., забезпечення своєчасного збуту видобутого вугілля на розташо­вані в регіоні Добротвірську і Бурш­тинську ТЕС, а також Калуську ТЕЦ, встановлення справедливої ціни на нього.

Домагаються гірники й перегляду Держбюджету 2019 року у частині виді­лення коштів на покриття різниці у собівартості товарної вугільної про­дукції та збереження ДП «Львіввугіл­ля» як цілісного майнового комплексу.

Варто зазначити, що напередодні, 10 червня, шахтарі на чолі з головою Львівської територіальної організації Профспілки Олегом Турчиним пере­кривали рух на трасі Львів – Рава-Русь­ка на знак протесту проти невиплати зарплати та відсутності ринку збуту для товарної вугільної продукції ДП «Львіввугілля».

ЗА МАТЕРІАЛАМИ ЛЬВІВСЬКОЇ

ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ПРОФСПІЛКИ

ПРАЦІВНИКІВ ВУГІЛЬНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ

 

НОВИНИ

02.12.2023 18:55

02.12.2023 18:54

02.12.2023 18:52

02.12.2023 18:49

01.11.2023 18:44

01.11.2023 18:38

09.10.2023 21:08

09.10.2023 21:07

09.10.2023 21:06

25.09.2023 20:30

Усі новини


Опитування

Якою б Ви хотіли бачити улюблену газету "Профспілкові вісті" надалі?

Традиційною паперовою, друкованою
- 0 %
Новітньою електронною (виключно в інтернеті за передплатою)
- 0 %
Змішаною (відкриття передплати на електронну версію при збереженні паперово-друкованого формату)
- 0 %
Усього: голосів


 

Профспілкові ВІСТІ, 1990-2023©

01042, Украіна, м. Київ
Майдан Незалежності, 2
Тел/факс: 528-70-49
Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання