« на головну 30.05.2020
Архів номерів  •  Актуальний номер » (1053)
14
Травень
 
Інтерв’ю
 
Марія Яцейко: «Потреба в профспілці посилюється»

Марія Яцейко: «Потреба в профспілці посилюється»


РУБРИКИ


Передплата

Статті Що відбувається?

Працівникам державних шахт заборгували 550 млн грн

Працівникам державних шахт заборгували 550 млн грн

Голова СПО об’єднань профспілок, Голова Федерації профспі­лок України Григорій Осовий на засіданні Уряду 5 червня пору­шив питання про кри­тичну ситуацію, що склалась з несвоєчас­ною виплатою зарплати працівникам державних шахт.

З а даними Профспілки працівників вугіль­ної промисловості України, станом на 1 червня 2019 року за­боргованість складає 550 млн грн, і у разі невжиття термінових захо­дів найближчим часом може збільшитись до 1 млрд. Така ситу­ація призводить до постійних ви­ступів шахтарів та акцій протесту. Зокрема, у Львівсько-Волинсько­му басейні, де існує велика сума заборгованості із зарплат праців­никам державних вугледобувних підприємств, шахтарі готові до ак­тивних протестних дій.

Як зазначив у своєму комента­рі Григорій Осовий, причинами виникнення заборгованості є не­своєчасне виділення коштів за бюджетною програмою «Реструк­туризація вугільної галузі» та відсутність збуту готової вугіль­ної продукції державних шахт. Таким чином, за його оцінкою, Міненерговугілля і державні вуг­ледобувні підприємства не на­лежним чином виконують свої функції, незважаючи на підписа­ний між ними протокол про вжит­тя невідкладних дій задля забез­печення безперебійної роботи підприємств і пошуку надійних споживачів вугільної продукції.

За висновками Профспілки працівників вугільної промис­ловості України, постійні за­тримки виплати зарплати і на­копичення її заборгованості на підприємствах держсектору пов’язані з відсутністю реаль­них кроків щодо реалізації Дер­жавної програми розвитку ву­гільної галузі. Так, за потреби річного фінансування вугільної галузі державного сектору в об­сязі понад 6 млрд грн, у бюджеті на поточний рік фактично пе­редбачено суму втричі меншу.

За ініціативи голови Проф­спілки Віктора Турманова 17 травня відбулася зустріч з Прем’єр-міністром України Воло­димиром Гройсманом, на якій обговорено кризову ситуацію, що склалася у вугільній галузі Укра­їни. За пропозицією Профспілки, народним депутатом України Михайлом Бондарем зареєстро­вано у Верховній Раді України законопроект «Про внесення змін до Закону України «Про Держав­ний бюджет України на 2019 рік» щодо збільшення видатків за бюджетною програмою «Реструк­туризація вугільної галузі» (№ 10307 від 17 травня 2019 року). Це дозволить здійснити необхід­ні технічні заходи з оновлення шахтного фонду, сплачувати ви­трати за спожиту електричну енергію та своєчасно і в повному обсязі виплачувати поточну за­робітну плату з одночасним по­гашенням існуючої заборгованос­ті.

Однак, виходячи з необхід­ності прийняття невідкладних заходів, які б дозволили вивести державні шахти на стабільно прибуткову форму діяльності, представник профспілок в Уряді звернувся до Прем’єр-міністра України Володимира Гройсмана з пропозицією дати протокольне доручення про підготовку на роз­гляд Уряду відповідного рішен­ня з погашення заборгованості і, тим самим, зняття соціальної напруги у трудових колективах.

Позицію профспілок на засі­данні Уряду підтримав міністр екології Остап Семерак, який підтвердив факт загострення со­ціальної обстановки в трудових колективах, зокрема м. Червоно­града, і запропонував системно виконувати ухвалені Урядом рішення із забезпечення розви­тку вугільної галузі.

Було також зазначено, що Прем’єром надано доручення відповідним міністерствам про забезпечення пріоритетної заку­півлі вугілля у державних ком­паній, а також збуту вугільної продукції шляхом відвантажен­ня вугілля з державних шахт у державні енергетичні компанії.

ПРЕС-ЦЕНТР ФПУ

 

Шахтарі Львівщини налаштовані на проведення акцій протесту в м. Києві

11 червня на централь­ній площі м. Червоногра­да зібралися представники шахтарських колективів ДП «Львіввугілля», щоб виголосити свої вимоги.


Н а своєму зібранні шахтарі одностайно ухвалили відеозвернення до Прези­дента України, Кабінету Міністрів, РНБО, Верхо­вної Ради і Міністерства енергетики та вугільної промисловості, в якому ви­магають термінового погашення забор­гованості із зарплати за березень – тра­вень п. р., забезпечення своєчасного збуту видобутого вугілля на розташо­вані в регіоні Добротвірську і Бурш­тинську ТЕС, а також Калуську ТЕЦ, встановлення справедливої ціни на нього.

Домагаються гірники й перегляду Держбюджету 2019 року у частині виді­лення коштів на покриття різниці у собівартості товарної вугільної про­дукції та збереження ДП «Львіввугіл­ля» як цілісного майнового комплексу.

Варто зазначити, що напередодні, 10 червня, шахтарі на чолі з головою Львівської територіальної організації Профспілки Олегом Турчиним пере­кривали рух на трасі Львів – Рава-Русь­ка на знак протесту проти невиплати зарплати та відсутності ринку збуту для товарної вугільної продукції ДП «Львіввугілля».

ЗА МАТЕРІАЛАМИ ЛЬВІВСЬКОЇ

ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ПРОФСПІЛКИ

ПРАЦІВНИКІВ ВУГІЛЬНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ

 

НОВИНИ

16.05.2020 23:47

20.04.2020 01:07

20.04.2020 00:19

06.04.2020 03:13

06.04.2020 03:12

09.03.2020 02:27

09.03.2020 02:27

29.12.2019 00:52

29.12.2019 00:48

29.12.2019 00:44

Усі новини


Опитування

Якою б Ви хотіли бачити улюблену газету "Профспілкові вісті" надалі?

Традиційною паперовою, друкованою
- 0 %
Новітньою електронною (виключно в інтернеті за передплатою)
- 0 %
Змішаною (відкриття передплати на електронну версію при збереженні паперово-друкованого формату)
- 0 %
Усього: голосів


 

Профспілкові ВІСТІ, 1990-2019©

01042, Украіна, м. Київ
Майдан Незалежності, 2
Тел/факс: 528-70-49
Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання