« на головну 30.11.2023
Архів номерів  •  Актуальний номер » (1232)
26
Жовтень
 
Інтерв’ю
 
МАКСИМ БАЛАНЕНКО: «СЬОГОДНІ ПРАЦІВНИКИ ЗАЛИШАЮТЬСЯ НЕДООЦІНЕНИМИ»

МАКСИМ БАЛАНЕНКО: «СЬОГОДНІ ПРАЦІВНИКИ ЗАЛИШАЮТЬСЯ НЕДООЦІНЕНИМИ»


РУБРИКИ


Передплата

Статті Що відбувається?

Працівникам ПАТ «ОПЗ» повернули зарплатні борги

Працівникам ПАТ «ОПЗ» повернули зарплатні борги

За результатами розгля­ду звернення голови пер­винної профспілкової ор­ганізації ПАТ «Одеський припортовий завод» Воло­димира Дрібнохода щодо зростання заборгованос­ті із заробітної плати пра­цівникам Федерація проф­спілок України направила лист до Мінсоцполітики та Державної служби Украї­ни з питань праці з пропо­зицією провести перевірку підприємства щодо дотри­мання права на своєчасне отримання заробленого.

В одночас, із метою поновлення права працівників ПАТ «Одеський припор­товий завод» на сво­єчасне отримання заробітної плати СПО об’єднань проф­спілок, за поданням Проф­спілки працівників хімічних та нафтохімічних галузей промисловості України, про­понував Міністерству соці­альної політики внести на розгляд Комісії з питань по­гашення заборгованості із за­робітної плати (грошового за­безпечення), пенсій, стипен­дій та інших соціальних ви­плат проблемні питання ді­яльності підприємства.

Як повідомляє Мінсоцпо­літики, Головним управлін­ням Держпраці в Одеській об­ласті у лютому 2019 року про­ведено інспекційне відвіду­вання ПАТ «ОПЗ», під час якого встановлено порушен­ня вимог частини першої статті 115, частини першої статті 116 Кодексу законів про працю України. За ре­зультатами перевірки скла­дено акт та внесено припис про усунення виявлених по­рушень законодавства про працю.

За інформацією Головного управління Держпраці в Одеській області, ПАТ «ОПЗ» повідомило про виконання припису, зокрема погашення заборгованості із заробітної плати в сумі 25992,7 тис. грн, у тому числі 347,7 тис. грн пе­ред 24 звільненими працівни­ками, а також нарахування та виплату компенсації за пору­шення строків виплати заро­бітної плати на суму 226,2 тис. грн. Разом з тим, Мінсоцполі­тики поінформувало, що за­значене питання буде розгля­нуто при підготовці матеріа­лів до засідання Комісії з пи­тань погашення заборгова­ності із заробітної плати (гро­шового забезпечення), пен­сій, стипендій та інших соці­альних виплат.

ДЕПАРТАМЕНТ З ПИТАНЬ БЮДЖЕТУ ТА ОПЛАТИ ПРАЦІ АПАРАТУ ФПУ

 

Сучасні комунікації у профспілкових організаціях:

навчання інформаційників

Ідеальна аудиторія для ма­ніпулювання – це люди без критичного мислення. А для протистояння маніпуляці­ям потрібно вміти просію­вати інформацію, критично оцінювати мету та інтереси джерел інформації. Саме під таким гаслом нещодавно у м. Києві проведено семінар для фахівців з інформаційної роботи виконавчих апара­тів територіальних організа­цій Профспілки працівників освіти і науки України. Тема навчання – «Сучасні комуні­кації та PR у профспілкових організаціях. Оптимізація ро­бочого простору».

У часть у семінарі взяли фахівці, які відповідають за інформацій­ну складову в обласних органі­заціях Профспілки – ведуть сай­ти, сторінки соціальних мереж, дописують у власні та регіональні газети, журнали, бюлетені, а також відповідають за роботу із ЗМІ в області.

Відкрив навчання голова Профспілки Георгій Труханов. Він поінформував про дії Профспілки щодо захисту прав і гаран­тій освітян в умовах реформування галузі, розповів про основні видатки на освіту та їх розподіл по місцевих бюджетах, ознайо­мив з роллю та місцем організації у міжна­родному профспілковому русі.

Тему медіаграмотності розкрила завідувач відділу інформаційного забезпечен­ня та комунікацій апарату ЦК Профспіл­ки Інна Михальченко, зупинившись на актуальних питаннях та перспективах ін­формаційної роботи у територіальних ор­ганізаціях.

Разом з експертом з комунікації, редак­тором проекту Інституту розвитку регіо­нальної преси «По той бік новин» Альоною Романюк учасники семінару дізнавалися про фейки і маніпуляції у ЗМІ та як уберег­тися від них.

Завершили перший робочий день від­відини відновленого Будинку профспілок та Музею Майдану. Інформаційники мали нагоду поспілкуватися з Головою ФПУ Григорієм Осовим, його заступником Євге­ном Драп’ятим, колегами з Медіа-центру ФПУ.

Другий день семінару розпочався з практичного лекторію «Право особи на власне зображення», який провела завіду­вач відділу експертно-правової роботи апа­рату ЦК Профспілки Людмила Липець.

Продовжив навчальний день тренінг з фактчеку від керівника Центру освіти до­рослих «Перспектива» Віталія Копиша. Під час інтерактиву інформаційники вчилися відрізняти емоції від фактів, верифікувати та перевіряти інформацію, фото тощо.

У форматі круглого столу відбулося об­говорення актуальних питань та викликів інформаційної роботи у територіальних організаціях. Колеги з Луганська, Тернопо­ля, Черкас, Закарпаття, Вінниці, Дніпра, Чернігова, Волині, Запоріжжя ділилися до­свідом та власними напрацюваннями щодо організації робочого простору, співпраці із ЗМІ в регіоні, а також окреслили завдання на перспективу.

Окремим блоком було проведено прак­тичну панель «Ефективна комунікація онлайн. Лайфхаки для роботи в соціальних мережах» за участю координатора СД Платформи із SMM Марії Самойленко, яка й завершила роботу дводенного заходу.

Щиро сподіваємося, що окрім сертифі­катів, фахівці, які відповідають за інфор­маційну складову в обласних організаціях Профспілки, отримали корисний досвід, нові знання та практичні навички з вико­ристання сучасних методів для ефективної комунікації, що допомагатимуть їм у що­денній роботі.

ПРЕС-СЛУЖБА ПРОФСПІЛКИ ПРАЦІВНИКІВ ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

13.05.2019ДОДАТИ КОМЕНТАР 2000
Ваше ім'я:
Коментар:
  введіть цифри на картинці
УВАГА!

З метою підвищення попиту на газету "Профспілкові вісті" редакція прийняла рішення припинити практику розміщення повного чергового номеру у pdf-форматі на власному сайті. Натомість обмежитися публікацією першої сторінки та анонсів найрезонансніших матеріалів. Пропонуємо читачам передплачувати видання. З умовами передплати можна ознайомитися у розділі ПЕРЕДПЛАТА.

НОВИНИ

01.11.2023 18:44

01.11.2023 18:38

09.10.2023 21:08

09.10.2023 21:07

09.10.2023 21:06

25.09.2023 20:30

29.08.2023 21:07

18.08.2023 22:02

18.08.2023 22:01

21.07.2023 20:38

Усі новини


Опитування

Якою б Ви хотіли бачити улюблену газету "Профспілкові вісті" надалі?

Традиційною паперовою, друкованою
- 0 %
Новітньою електронною (виключно в інтернеті за передплатою)
- 0 %
Змішаною (відкриття передплати на електронну версію при збереженні паперово-друкованого формату)
- 0 %
Усього: голосів


 

Профспілкові ВІСТІ, 1990-2023©

01042, Украіна, м. Київ
Майдан Незалежності, 2
Тел/факс: 528-70-49
Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання