« на головну 30.11.2023
Архів номерів  •  Актуальний номер » (1232)
26
Жовтень
 
Інтерв’ю
 
МАКСИМ БАЛАНЕНКО: «СЬОГОДНІ ПРАЦІВНИКИ ЗАЛИШАЮТЬСЯ НЕДООЦІНЕНИМИ»

МАКСИМ БАЛАНЕНКО: «СЬОГОДНІ ПРАЦІВНИКИ ЗАЛИШАЮТЬСЯ НЕДООЦІНЕНИМИ»


РУБРИКИ


Передплата

Статті Що відбувається?

У Рівненській ФПО підбили підсумки діяльності

У Рівненській ФПО підбили підсумки діяльності

23 квітня у Будинку профспілок Рівненської області відбулось дев’яте засідання Ради ФПО.

Н а засіданні було розгля­нуто питання: «Про зміни у складі Ради Федерації профспілок об­ласті», «Про виклики та за­грози профспілковому руху і завдання Федерації профспілок Рівненської об­ласті, її членських органі­зацій в сучасних умовах», «Про хід виконання у 2018 році Програми дій ФПО на 2016–2020 роки», «Про вико­нання бюджету ФПО за 2018 рік та затвердження бю­джету на 2019 рік» тощо.

У роботі Ради взяв участь та виступив Голова Федерації профспілок України Григорій Осовий.

У ході засідання голова ФПО Микола Шершун та директор Виконавчої ди­рекції ФСС України в Рів­ненській області Лілія Кра­вець підписали Угоду про співпрацю, яка сприятиме подальшому розвитку соці­ального діалогу в регіоні та посиленню захисту лю­дини праці.

В обговоренні основних питань взяли участь і ви­ступили: голова Рівнен­ської обласної організації профспілки працівників культури Петро Давидюк, голова Березнівської ра­йонної організації проф­спілки працівників спо­живчої кооперації Надія Грушевська, голова Косто­пільської районної органі­зації Профспілки праців­ників освіти і науки Лари­са Головачик, голова Рів­ненської обласної організа­ції профспілки працівни­ків соціальної сфери Ірина Григорчук, директор під­приємства профспілки «Профінформ ФПО» Жанна Арсенічева, голова Рівнен­ської обласної організації профспілки працівників агропромислового комп­лексу Віктор Грибок, голо­ва Рівненського обласного об’єднання організацій ро­ботодавців «Роботодавці Рівненщини» Михайло Кривко.

На засіданні було від­значено профспілковими нагородами багатьох спілчан.

ПРОФІНФОРМ ФПО

 

Обрано голову Молодіжної ради ФПУ

19 квітня у Будинку спілок в м. Киє­ві відбулося засідання Молодіжної ради Федерації профспілок України.

У роботі Моло­діжної ради взяли участь Голова ФПУ Григорій Осо­вий, заступник Голови ФПУ Євген Драп’ятий, фахівці Департаменту профспілко­вого руху та зв’язків з гро­мадськими організаціями апарату ФПУ.

Молодіжна рада розгля­нула питання порядку денно­го: про стан молодіжної полі­тики ФПУ, про зміни до Поло­ження про Молодіжну раду ФПУ, про план роботи Моло­діжної ради ФПУ на 2019 рік.

Шляхом відкритого голо­сування одноголосно обрано голову Молодіжної ради ФПУ. Ним став Володимир Ворох, голова Чернігівської обласної Профспілки пра­цівників агропромислового комплексу України. Він та­кож очолює Молодіжну раду профспілки АПК.

На засіданні було обрано й заступників голови Моло­діжної ради ФПУ: Павла Олещука (Атомпрофспілка), Oльгу Чабанюк (Профспілка працівників освіти і науки України) та Олега Долін­ського (Об’єднання профспі­лок Львівщини). Сформова­но склад її Виконкому на термін до 2021 року, який та­кож провів своє перше засі­дання. Виконком, зокрема, обговорив питання про стан роботи з молоддю та запро­понував розглянути його на Президії ФПУ, про фінансу­вання діяльності молодіж­них організацій членських організацій ФПУ, досвід їх роботи. Розглянуто й інші актуальні питання молодіж­ного життя.

ПРЕС-ЦЕНТР ФПУ

 

 

29.04.2019ДОДАТИ КОМЕНТАР 2000
Ваше ім'я:
Коментар:
  введіть цифри на картинці
УВАГА!

З метою підвищення попиту на газету "Профспілкові вісті" редакція прийняла рішення припинити практику розміщення повного чергового номеру у pdf-форматі на власному сайті. Натомість обмежитися публікацією першої сторінки та анонсів найрезонансніших матеріалів. Пропонуємо читачам передплачувати видання. З умовами передплати можна ознайомитися у розділі ПЕРЕДПЛАТА.

НОВИНИ

01.11.2023 18:44

01.11.2023 18:38

09.10.2023 21:08

09.10.2023 21:07

09.10.2023 21:06

25.09.2023 20:30

29.08.2023 21:07

18.08.2023 22:02

18.08.2023 22:01

21.07.2023 20:38

Усі новини


Опитування

Якою б Ви хотіли бачити улюблену газету "Профспілкові вісті" надалі?

Традиційною паперовою, друкованою
- 0 %
Новітньою електронною (виключно в інтернеті за передплатою)
- 0 %
Змішаною (відкриття передплати на електронну версію при збереженні паперово-друкованого формату)
- 0 %
Усього: голосів


 

Профспілкові ВІСТІ, 1990-2023©

01042, Украіна, м. Київ
Майдан Незалежності, 2
Тел/факс: 528-70-49
Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання