« на головну 30.11.2023
Архів номерів  •  Актуальний номер » (1232)
26
Жовтень
 
Інтерв’ю
 
МАКСИМ БАЛАНЕНКО: «СЬОГОДНІ ПРАЦІВНИКИ ЗАЛИШАЮТЬСЯ НЕДООЦІНЕНИМИ»

МАКСИМ БАЛАНЕНКО: «СЬОГОДНІ ПРАЦІВНИКИ ЗАЛИШАЮТЬСЯ НЕДООЦІНЕНИМИ»


РУБРИКИ


Передплата

Статті Що відбувається?

Соціальна модернізація суспільства – пріоритет для політиків та профспілок

Соціальна модернізація суспільства – пріоритет для політиків та профспілок

28 березня на зустрічі профак­тиву з кандидатом на посаду Президента України, народним депутатом України, першим за­ступником голови Комітету з питань соціальної політики, за­йнятості та пенсійного забез­печення, представником проф­спілок у Верховній Раді України Сергієм Капліним відбулась від­верта розмова стосовно того, який шлях обере наша держава після президентської кампанії.

С ергій Каплін зазначив, що для ньо­го є почесною місія представляти та відстоювати законні інтереси людини праці у парламенті. Він переконаний, що саме українські профспілки та Федерація профспілок України, як найчисельніше профоб’єднання країни, є тією силою, що здатна захистити права праців­ників на гідну зарплату, вирішити соціальні проблеми і відстояти такі цінності, як соціаль­ний діалог, створення нових робочих місць та економічне зростання України.

Презентувавши основні засади власної про­грами, з якою йшов на президентські вибори, Сергій Каплін підкреслив, що також розрахо­вує на представництво Соціал-демократичної партії разом з профспілками в органах місцево­го самоврядування і Українському парламенті. Політик наголосив, що головною метою має стати соціалізація української економіки, збільшення частки фонду оплати праці у собі­вартості продукції вітчизняних підприємств, проведення реформи гуманітарної сфери й об’єднання прогресивних політичних та патрі­отичних сил.

Сергій Каплін висловив подяку ФПУ, її членським організаціям від імені сотень тисяч людей, з якими йому, як кандидату на посаду Глави держави, довелося зустрічатись в регіо­нах, за підвищення зарплат працівникам «Ар­селорМіттал» у Кривому Розі, виплату 1,5 млрд грн боргів із зарплат шахтарям об’єднання «Ли­сичанськвугілля», повернення мільйонам укра­їнців права на отримання субсидій, послідов­ність у боротьбі за профспілкові санаторії та об’єкти соціальної інфраструктури.

Сергій Каплін змістовно відповів на запи­тання учасників зустрічі, яку провів керівник Прес-центру ФПУ Юрій Работа.

ПРЕС-ЦЕНТР ФПУ

Сергій Каплін, народний депутат України, представник Федерації профспілок України у Верховній Раді:

«Наш курс – соціальна модернізація суспільства, якої можна досягти лише у співпраці».

 

Стратегія розвитку АПСВТ

та інтеграція у міжнародну освітню систему

26 лютого відбулося засідання Наглядової ради Академії праці, соціальних відносин та туризму Федерації профспілок України.


З асідання було проведено в будівлі АПСВТ, у ньому взяли участь ректор Академії Вікторія Буяшенко, голова Наглядової ради АПСВТ, голова Профспілки працівників оборонної промисловості України Олександр Черниш та члени Наглядової ради.

На засіданні розглядалися питання реалізації Стратегії роз­витку АПСВТ–2020, інтеграції Академії у міжнародну освітню систему та розширення міжнародного співробітництва, про­сування її іміджу на ринку освітніх послуг, а також підсумки вступної компанії у 2018/2019 навчальному році.

Під час свого виступу Вікторія Буяшенко зазначила, що сьо­годні в Академії навчаються 1332 студенти. Для збільшення набору студентів Академія використовує різноманітні ресур­си, зокрема сайт АПСВТ, освітні інтернет-ресурси та соціальні мережі. Фахівцями Академії було проведено презентаційні за­ходи у вищих навчальних закладах ІІ рівня акредитації. Роз­роблена і затверджена нова маркетингова стратегія, в основу якої покладено формування інтересу абітурієнтів і рішення про вступ до Академії ще на стадії навчання в школі за раху­нок проведення навчальних і профорієнтаційних заходів.

Уже 2 роки поспіль реалізується освітня програма «Подорож у світ економічних професій», розрахована на школярів різних вікових категорій. Програма сприяє формуванню уявлення про зміст економічних спеціальностей і спрямовує на усвідом­лений вибір професії.

АПСВТ проводить активну міжнародну роботу. Підписано Меморандум про співпрацю Академії з Українсько-Китайським центром розвитку культури й освіти. На сьогодні в Академії вже навчаються двоє студентів з Китаю, започатковано вивчен­ня китайської мови для всіх охочих. Спільно з Міністерством освіти і науки України, Міністерством інформаційної політики України, Українсько-Китайським центром розвитку культури й освіти та Тренінговим центром «Акула» в Академії проведено форум «Глобалізаційні освітні тенденції 2018: Україна – Китай».

Академія налагоджує зв’язки з вишами-партнерами. Так, у 2018 році було запущено освітню програму 2D, що дозволяє нашим сту­дентам паралельно з навчанням в Академії здобувати ступінь магістра в Університеті управління охороною праці (Катовіце, Польща). Академія є надійним партнером у реалізації програми ЄС «ЕРАЗМУС+». У рамках проекту проводяться круглі столи, на­вчальні модулі спрямовані на підвищення якості освіти.

Члени Наглядової ради АПСВТ відзначили ефективну ді­яльність ректора Академії та її викладацького складу в підви­щенні престижу закладу серед вишів України, а також пози­тивні зміни у навчальному процесі та підготовці фахівців.

ДЕПАРТАМЕНТ ПРОФСПІЛКОВОГО РУХУ ТА ЗВ’ЯЗКІВ З ГРОМАДСЬКИМИ ОРГАНІЗАЦІЯМИ АПАРАТУ ФПУ

 


Роль молоді у процесі модернізації ФПУ

27 березня в приміщенні онов­леного Будинку спілок відбуло­ся засідання Виконавчого комі­тету Молодіжної ради ФПУ.

У засіданні взяли участь члени Ви­конкому Молодіжної ради ФПУ, член постійної комісії Ради ФПУ з питань роботи з молоддю Світ­лана Ліщук, керівник департа­менту профспілкового руху та зв’язків з гро­мадськими організаціями апарату ФПУ Лари­са Ровчак, запрошені. Головував на засіданні голова Молодіжної ради ФПУ Антон Смородін.

Відкрив засідання заступник Голови Феде­рації профспілок України Євген Драп’ятий, який відзначив важливість ролі молоді у про­цесі модернізації профспілок, пошуку можли­востей подолання викликів, які сьогодні поста­ли перед профспілковим рухом України.

Члени Виконкому наголосили на необхід­ності активізації роботи Молодіжної ради ФПУ, молодіжних органів всеукраїнських профспі­лок та профоб’єднань з метою напрацювання шляхів подолання сучасних загроз для молоді, розробки нових мотиваційних методів залучен­ня молодих людей до профспілок.

На засіданні було обговорено низку гострих молодіжних питань. Зокрема, заступник голови Профспілки працівників освіти і науки України Ольга Чабанюк виступила з інформацією про антиконституційний законопроект щодо вне­сення змін до Закону України «Про профспілки, їх права та гарантії діяльності» (щодо діяльнос­ті студентських профспілок, реєстр. № 3474 від 07.02.2019), включеного до порядку денного деся­тої сесії Верховної Ради України. Прийняття да­ного законопроекту спрямоване на обмеження конституційних прав громадян України й обся­гу існуючих прав осіб, що навчаються, на участь у професійних спілках, а також прав і гарантій профспілок, порушує міжнародні конвенції та Конституцію України. Виконкомом прийнято рішення про направлення листа-звернення на ім’я народного депутата України, першого за­ступника голови Комітету Верховної Ради Укра­їни з питань соціальної політики, зайнятості та пенсійного забезпечення Сергія Капліна.

ДЕПАРТАМЕНТ ПРОФСПІЛКОВОГО РУХУ

ТА ЗВ’ЯЗКІВ З ГРОМАДСЬКИМИ ОРГАНІЗАЦІЯМИ

АПАРАТУ ФПУ

 

11.04.2019ДОДАТИ КОМЕНТАР 2000
Ваше ім'я:
Коментар:
  введіть цифри на картинці
УВАГА!

З метою підвищення попиту на газету "Профспілкові вісті" редакція прийняла рішення припинити практику розміщення повного чергового номеру у pdf-форматі на власному сайті. Натомість обмежитися публікацією першої сторінки та анонсів найрезонансніших матеріалів. Пропонуємо читачам передплачувати видання. З умовами передплати можна ознайомитися у розділі ПЕРЕДПЛАТА.

НОВИНИ

01.11.2023 18:44

01.11.2023 18:38

09.10.2023 21:08

09.10.2023 21:07

09.10.2023 21:06

25.09.2023 20:30

29.08.2023 21:07

18.08.2023 22:02

18.08.2023 22:01

21.07.2023 20:38

Усі новини


Опитування

Якою б Ви хотіли бачити улюблену газету "Профспілкові вісті" надалі?

Традиційною паперовою, друкованою
- 0 %
Новітньою електронною (виключно в інтернеті за передплатою)
- 0 %
Змішаною (відкриття передплати на електронну версію при збереженні паперово-друкованого формату)
- 0 %
Усього: голосів


 

Профспілкові ВІСТІ, 1990-2023©

01042, Украіна, м. Київ
Майдан Незалежності, 2
Тел/факс: 528-70-49
Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання