« на головну 10.12.2023
Архів номерів  •  Актуальний номер » (1235)
09
Листопад
 
Інтерв’ю
 
ЮРІЙ БАЛАНЮК: «УЖЕ ЗАРАЗ МИ ПРАЦЮЄМО ЗАДЛЯ ВІДБУДОВИ НАШОЇ КРАЇНИ

ЮРІЙ БАЛАНЮК: «УЖЕ ЗАРАЗ МИ ПРАЦЮЄМО ЗАДЛЯ ВІДБУДОВИ НАШОЇ КРАЇНИ


РУБРИКИ


Передплата

Статті Що відбувається?

Криза у медійній сфері становить загрозу інформаційній безпеці країни

Криза у медійній сфері становить загрозу інформаційній безпеці країни

12 лютого у Києві відбулась Всеукраїнська нарада редак­торів газет, яку ініціювала На­ціональна спілка журналістів України. Учасники зібрання, а це понад 120 керівників ре­дакцій друкованої преси май­же з усіх регіонів України, схвалили звернення, в якому закликали керівництво дер­жави вжити невідкладних за­ходів для подолання кризи в медійній сфері, що становить загрозу інформаційній безпе­ці країни.

З а 5 останніх років тарифи на пе­редплату й доставку періодики зросли вчетверо, що набагато пе­ревищує індекс інфляції, наріка­ють учасники наради. У кілька разів подорожчали друкарські послуги, підви­щилися комунальні тарифи, ціни на папір тощо. Усе це позначилося на вартості газет, які для багатьох читачів стали вже недоступними.

На ділі преса стала заручницею АТ «Укрпо­шта»: закриття її відділень у сільській місце­вості, скорочення листонош, зміна в односто­ронньому порядку маршрутів і графіка достав­ки роблять газети залежними від поштовиків, а не від читача. Шкода, що на запрошення іні­ціаторів наради не відгукнулися й не взяли в ній участь ні Президент України, ні найвищі урядовці, ні міністри інформаційної політики та інфраструктури. Це свідчить про їхнє став­лення як до самої преси й проблем інформацій­ної сфери, так і до права громадян мати досто­вірні відомості з надійних джерел.

Присутній на зустрічі голова Держкомте­лерадіо Олег Наливайко у своєму виступі звернув увагу, що в державі ніщо так стрімко не дорожчає, як тарифи Укрпошти. «За остан­ні 10 років Укрпошта підвищувала вартість на свої послуги в 13,5 раза. І все це відбуваєть­ся на фоні фінансової непорядності: на сьо­годні підприємство заборгувало друкованим виданням передплатні кошти й не реагує на численні вимоги щодо розрахунків», – наго­лошує Олег Наливайко.

Замість запрошеного гендиректора АТ «Укрпошта» Ігоря Смілянського участь у Всеукраїн­ській нараді редакторів взяв директор департа­менту поштових послуг Сергій Гречко. Він за­уважив, що останнє підвищення тарифів на по­слуги Укрпошти відбулося в березні 2018 року й найближчим часом зростання цін на доставку не заплановано. «Головна причина зростання тарифу – збільшення розміру мінімальної заро­бітної плати: у 2016 році вона становила трохи більше 1200 грн, натомість на сьогодні зросла до понад 4100 грн, – розповів Сергій Гречко. – Щодо розрахунків із видавцями, то на сьогодні забор­гованість сягає до 29,5% загальної суми. До кін­ця лютого маємо виплатити всі кошти».

НСЖУ і редактори більш як 120 видань ви­словили недовіру генеральному директорові Укрпошти Ігорю Смілянському, подальше пере­бування якого на посаді, на думку учасників на­ради, призведе до занепаду друкованої преси.

Зважаючи на висловлені пропозиції, учас­ники наради вирішили, зокрема, рекомендува­ти Уряду розробити і схвалити цільову програ­му державної підтримки друкованої преси в Україні – за зразком аналогічних моделей під­тримки друкованих ЗМІ в європейських краї­нах, а також забезпечити розробку аналогіч­них цільових програм для кожної області, з виділенням коштів на підтримку друкованих ЗМІ для підвищення професійного рівня і кон­курентоздатності на ринку. Крім того, розро­бити, прийняти та передбачити фінансування цільової державної програми на 2019–2021 роки, спрямованої на відновлення виробни­цтва українського газетного паперу.

Серед рекомендацій газетярів урядовцям – скасувати державне мито на газетний па­пір імпортного виробництва як стратегічно важливу продукцію, накласти мораторій на закриття поштових відділень і скорочення персоналу Укрпошти, призначити незалеж­ний аудит поштових тарифів на передплату й доставку періодичної преси, створивши комісію і включивши до її складу представ­ників НСЖУ, Рахункової палати, редакцій друкованих ЗМІ, правоохоронних органів, депутатів різних рівнів.

Учасники наради вирішили підтримати вимогу до Наглядової ради АТ «Укрпошта» про відставку генерального директора Ігоря Смілянського.

Утворено робочу групу, до складу якої уві­йшли відомі діячі медійної сфери, серед яких голова найбільшої журналістської організа­ції України Сергій Томіленко (у складі НСЖУ, нагадаємо, майже 20 тис. членів твор­чої спілки). Крім представника столиці, в раді редакторів є громадські діячі й фахівці з Харкова, Львова, Вінниці, Житомира. Їм до­ручено представляти інтереси учасників на­ради під час заходів з реалізації прийнятих пропозицій і вимог, підготовки необхідних документів та проведення консультацій.

На думку медіаспільноти, якщо Уряд дослу­хається до її рекомендацій, то відповідні захо­ди збережуть для читача високоякісну пресу.

СЕРГІЙ ШЕВЧЕНКО,

СЕКРЕТАР НСЖУ


 

Соціальний діалог має бути наповнений реальним змістом

Актуальні питання розвитку та підвищення ефективності соціального діалогу в Україні обговорили 12-13 лютого в Києві учасники дводенного тристороннього семінару «Стан соці­ального діалогу в Україні, перспективи його розвитку. Міжнародні трудові стандарти».

Н а цьому заході, організованому Міжнародною організа­цією праці та Міністерством закордонних справ Данії, з промовами виступили Голова Федерації профспілок України Григорій Осовий, Державний секретар Мініс­терства соціальної політики України Віктор Іванкевич, заступник голови Об’єднання організацій роботодавців України Ва­силь Піддубний, Національний координатор МОП в Україні Сергій Савчук, голова Конфедерації вільних профспілок України Михайло Волинець, старший технічний радник проекту МОП «Інклюзивний ринок праці для створення робочих місць в Україні» Джемал Ходжич, старший спеціаліст МОП з питань соціального діалогу та трудового законодавства Крістіна Міхес, незалежний експерт Надія Зарько та ін.

Позицію профспілкової сторони представив Співголова НТСЕР з профспілкової сторони, Голова ФПУ Григорій Осовий. Його виступ можна побачити на офіційній сторінці ФПУ у Facebook.

ПРЕС-ЦЕНТР ФПУ

28.02.2019ДОДАТИ КОМЕНТАР 2000
Ваше ім'я:
Коментар:
  введіть цифри на картинці
УВАГА!

З метою підвищення попиту на газету "Профспілкові вісті" редакція прийняла рішення припинити практику розміщення повного чергового номеру у pdf-форматі на власному сайті. Натомість обмежитися публікацією першої сторінки та анонсів найрезонансніших матеріалів. Пропонуємо читачам передплачувати видання. З умовами передплати можна ознайомитися у розділі ПЕРЕДПЛАТА.

НОВИНИ

02.12.2023 18:55

02.12.2023 18:54

02.12.2023 18:52

02.12.2023 18:49

01.11.2023 18:44

01.11.2023 18:38

09.10.2023 21:08

09.10.2023 21:07

09.10.2023 21:06

25.09.2023 20:30

Усі новини


Опитування

Якою б Ви хотіли бачити улюблену газету "Профспілкові вісті" надалі?

Традиційною паперовою, друкованою
- 0 %
Новітньою електронною (виключно в інтернеті за передплатою)
- 0 %
Змішаною (відкриття передплати на електронну версію при збереженні паперово-друкованого формату)
- 0 %
Усього: голосів


 

Профспілкові ВІСТІ, 1990-2023©

01042, Украіна, м. Київ
Майдан Незалежності, 2
Тел/факс: 528-70-49
Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання