« на головну 30.11.2023
Архів номерів  •  Актуальний номер » (1232)
26
Жовтень
 
Інтерв’ю
 
МАКСИМ БАЛАНЕНКО: «СЬОГОДНІ ПРАЦІВНИКИ ЗАЛИШАЮТЬСЯ НЕДООЦІНЕНИМИ»

МАКСИМ БАЛАНЕНКО: «СЬОГОДНІ ПРАЦІВНИКИ ЗАЛИШАЮТЬСЯ НЕДООЦІНЕНИМИ»


РУБРИКИ


Передплата

Статті Що відбувається?

Профспілки Закарпаття вчергове дали рішучу відсіч рейдерам від влади

Профспілки Закарпаття вчергове дали рішучу відсіч рейдерам від влади

Триває жорстке протисто­яння за право власності на будівлю профспілок в м. Ужгороді на пл. Народ­ній, 5, між Закарпатською облпрофрадою та окруж­ним адміністративним су­дом. Чергову спробу рей­дерського захоплення будівлі, діючи в інтересах суду, здійснили працівники Мукачівського відділу дер­жавної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції Закар­патської області.

«К ругову оборону» перед центральним входом до будівлі обласної ради профспілок, аби захистити її від рей­дерства, зайняли працівники облпроф­ради, обласних організацій галузевих профспілок, підвідомчих організацій, профспілкові активісти різних галузей.

Голова Закарпатської облпрофради Володимир Фленько, звертаючись до присутніх, нагадав, що судові рішення щодо будівлі профспілок приймалися з грубими порушеннями правових норм, за повного ігнорування позиції і доводів профспілок. Тим самим обласну раду профспілок було позбавлено права влас­ності на свою будівлю, яка 55 років пере­буває у її віданні і в якій облпрофрада та галузеві профспілки виконують функції щодо захисту прав працюючих згідно Закону України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності».

Наголошувалося, що судовими орга­нами було свідомо приховано той факт, що Закарпатському окружному адміні­стративному суду згідно розпоряджен­ня Кабінету Міністрів України від 7 грудня 2011 року № 1241-р уже було пе­редано в оперативне управління трипо­верхову будівлю в м. Ужгороді по вул. Другетів, 91, корисною площею понад 2 тис. кв. метрів.

До речі, заступником голови комісії з прийому – передачі цієї будівлі був ни­нішній голова Закарпатського окружно­го адміністративного суду Олексій Ше­шеня. Продовженням судової вакхана­лії стало те, що окремі судді, які раніше приймали рішення на користь профспі­лок, потім ухвалювали протилежні рі­шення щодо права власності на будівлю на площі Народній. Ці та інші факти ви­кликали обурення міжнародних проф­спілкових організацій.

Але судове свавілля не припиняєть­ся. Закарпатський окружний адміні­стративний суд втягує облпрофраду в нові судові процеси. Зокрема, він вима­гає відшкодування боргу нібито за ви­мушену оренду приміщень у сумі близь­ко 500 тис. грн. У день спроби рейдер­ського захоплення Володимир Фленько отримав виклик до слідчого, проти ньо­го порушено кримінальну справу.

Під час свого виступу на площі На­родній профспілковий лідер області по­відомив, що президія облпрофради з урахуванням усіх обставин прийняла рішення не допускати працівників ви­конавчої служби у будівлю профспілок, що й було зроблено.

Якщо наступ на майнові права проф­спілок Закарпаття триватиме й надалі, вони змушені будуть вдатися до більш радикальних дій.

Позицію профспілок краю підтрима­ли у своїх виступах головний спеціаліст з правових питань облпрофради Василь Товтин, голова правління ГО «Закарпат­тя – Донбас» Костянтин Блажевич та ін.

Отже, профспілки Закарпаття відби­ли чергову спробу рейдерського захо­плення будівлі профспілок. Вони продо­вжують боротьбу за свої майнові права і впевнені у перемозі.

СЕРГІЙ БАРАНЧИКОВ,

ЗАВІДУВАЧ ВІДДІЛУ ОРГАНІЗАЦІЙНО-

ГУМАНІТАРНОЇ РОБОТИ

ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛПРОФРАДИ

ФОТО АВТОРА

 

Або ми домагаємося правди, або продовжуємо протест!

6 листопада відбувся черго­вий етап підготовчого засі­дання в Окружному адміні­стративному суді м. Києва у справі щодо визнання про­типравним і скасування Роз­порядження КМУ від 11 січня 2018 року № 13-р «Про пере­дачу будівлі профспілок у м. Полтаві Генеральній про­куратурі України».

П ід час засідання під стінами бу­дівлі суду відбулося інформа­ційне пікетування. В акції взяли участь понад 200 профактивіс­тів, представників профспілко­вих організацій Полтави, всеукраїнських профспілок та профоб’єднань, трудових колективів ПрАТ «Укрпрофоздоровниця», апарату ФПУ.

Перед спілчанами виступив голова Полтавської обласної ради профспілок Ле­онід Вернигора, який закликав більш рі­шуче боротися із спробами порушити за­конні права профспілок шляхом привлас­нення у різних областях України будинків профспілок та інших профспілкових об’єктів. У цьому його активно підтрима­ли учасники пікету.

На судовому засіданні було розглянуло клопотання сторін, зокрема з боку позива­ча, який пропонував у якості третьої осо­би на стороні відповідача залучити Мініс­терство юстиції України, мотивуючи це необхідністю більш об’єктивного розгля­ду справи та усунення суперечностей, які, на думку позивача, наразі існують у наяв­них на розгляді суду документах. Через заперечення протилежної сторони клопо­тання з боку сторони профспілок було від­хилено.

На цьому суд завершив підготовче за­сідання та призначив розгляд справи по суті, що відбудеться в колегіальному складі. Цьому передуватиме визначення складу судової колегії та часу проведення її засідання, про що буде повідомлено учасників процесу в установленому по­рядку.

Профспілкові організації вимагають від суду справедливого рішення, яке стане для них визначальним моментом у по­дальших діях: або ми домагаємося прав­ди, або продовжуємо протест.

ПРЕС-ЦЕНТР ФПУ

 

 

19.11.2018ДОДАТИ КОМЕНТАР 2000
Ваше ім'я:
Коментар:
  введіть цифри на картинці
УВАГА!

З метою підвищення попиту на газету "Профспілкові вісті" редакція прийняла рішення припинити практику розміщення повного чергового номеру у pdf-форматі на власному сайті. Натомість обмежитися публікацією першої сторінки та анонсів найрезонансніших матеріалів. Пропонуємо читачам передплачувати видання. З умовами передплати можна ознайомитися у розділі ПЕРЕДПЛАТА.

НОВИНИ

01.11.2023 18:44

01.11.2023 18:38

09.10.2023 21:08

09.10.2023 21:07

09.10.2023 21:06

25.09.2023 20:30

29.08.2023 21:07

18.08.2023 22:02

18.08.2023 22:01

21.07.2023 20:38

Усі новини


Опитування

Якою б Ви хотіли бачити улюблену газету "Профспілкові вісті" надалі?

Традиційною паперовою, друкованою
- 0 %
Новітньою електронною (виключно в інтернеті за передплатою)
- 0 %
Змішаною (відкриття передплати на електронну версію при збереженні паперово-друкованого формату)
- 0 %
Усього: голосів


 

Профспілкові ВІСТІ, 1990-2023©

01042, Украіна, м. Київ
Майдан Незалежності, 2
Тел/факс: 528-70-49
Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання