« на головну 30.11.2023
Архів номерів  •  Актуальний номер » (1232)
26
Жовтень
 
Інтерв’ю
 
МАКСИМ БАЛАНЕНКО: «СЬОГОДНІ ПРАЦІВНИКИ ЗАЛИШАЮТЬСЯ НЕДООЦІНЕНИМИ»

МАКСИМ БАЛАНЕНКО: «СЬОГОДНІ ПРАЦІВНИКИ ЗАЛИШАЮТЬСЯ НЕДООЦІНЕНИМИ»


РУБРИКИ


Передплата

Статті Що відбувається?

Інформаційників «душать» пошта, поліграфія і бюджет

Інформаційників «душать» пошта, поліграфія і бюджет

У рамках реалізації заходів Страте­гії інформаційної діяльності ФПУ на 2018–2021 роки у Федерації профспі­лок України проведено робочу нара­ду з проблемних питань роботи проф­спілкових засобів масової інформації.


М ета зібрання – не лише розібрати­ся в ситуації, а й напрацювати алгоритм спільних подальших дій, спрямованих на підвищення ефективності роботи профспіл­кової преси. Запропонувати в умовах кризових явищ в економіці шляхи вирішення проблеми, як профспілковим виданням не втратити свого читача і вистояти попри економічні негаразди.

Участь у нараді взяли представники член­ських організацій ФПУ, відповідальні за інфор­маційну роботу, керівники прес-служб, редакто­ри друкованих профспілкових ЗМІ. Нараду про­вели заступник Голови ФПУ Євген Драп’ятий і керівник Прес-центру ФПУ Юрій Работа.

Відбулась змістовна фахова дискусія щодо проблем, які доводиться вирішувати інформа­ційникам щодня, випускаючи газети, підтриму­ючи сайти в інтернеті та сторінки у соцмережах. Здебільшого це економічні труднощі, пов’язані із зростанням вартості поліграфії та послуг «Укрпошти» з доставки видань до передплатників профспілкових ЗМІ, недостатнє фінансування інформаційної роботи, що тягне за собою змен­шення накладів друкованих ЗМІ та дефіцит ка­дрів на цьому стратегічно важливому напрямі.

Під час наради було наведено дані про те, що на сьогодні до арсеналу профспілок мож­на зарахувати майже 60 різноманітних друко­ваних видань, які виходять у форматі газет, інформаційних бюлетенів, вісників та журна­лів. Більшість ЦК та територіальних профоб’єднань створили власні веб-сторінки, адже нині, в умовах наступу на профспілки, в тому числі на їх майнові об’єкти, саме проф­спілкові ЗМІ перетворюються на справжню зброю у боротьбі за законні права спілчан.

Власним досвідом роботи з колегами поді­лились фахівці, які не один рік працюють з профспілкою інформацією, зокрема головний редактор газети «Профспілкові вісті» Олексій Плаксін, керівник Прес-служби ЦК Профспіл­ки працівників освіти і науки України Інна Михальченко, редактор газети «Атомник України» Микола Петриченко, завідувач від­ділу ФПО Рівненської області Жанна Арсені­чева, інші учасники наради. Обговорено пись­мові пропозиції щодо вирішення проблемних питань діяльності профспілкових ЗМІ, які на­дійшли від колег з Дніпропетровської, Закар­патської, Львівської, Харківської та Хмель­ницької областей.

ПРЕС-ЦЕНТР ФПУ

 

ІЗ ПЕРШИХ ВУСТ

Євген Драп’ятий, заступник Голови Федерації профспілок України:

«Сьогодні роль ЗМІ у суспільстві зростає, і вони стають чи не голо­вним дієвим інструментом у фор­муванні свідомості громадян. Тому нам потрібно активізувати інформаційну роботу, щоб про нас якомога більше почули як громадяни, так і керівники орга­нів влади усіх рівнів. Профспілки працюють не тільки для своїх чле­нів, а й заради підвищення гіднос­ті життя всіх громадян. Для цього одночасно з газетами варто за­стосовувати електронні засоби інформування, такі як YouTube, соцмережі, для виходу інформації про діяльність профспілок на більш широку аудиторію».с

Інна Михальченко, керівник Прес- служби ЦК Профспілки працівників освіти і науки України:

«Невисокі наклади профспіл­кових ЗМІ, їх збитковість зу­мовлені тим, що вони не мають передплати на місцях. Щоб справа йшла, потрібна людина, відповідальна за інформаційну роботу. Невеликі зарплати спричиняють плинність кадрів. Ми рекомендуємо відкривати сайти, але їх потрібно комусь наповнювати, і ще потрібно постійно працювати в соцме­режах, вести власну сторінку, це дуже ефективно щодо ши­рокого охоплення аудиторії. Якщо є газета, це добре, але потрібно активніше користува­тися електронними ЗМІ».

Микола Петриченко, редактор газети «Атомник України»:

«Нас також дістав ціновий прес. Ідуть розмови про пере­хід в електронний формат. Ми зменшили ціну на газету. У нас колективна передплата газети проводиться на великих під­приємствах – АЕС, нас підтри­мують директори, начальники цехів. У нас не суто профспіл­кова газета, ми міксуємо ін­формацію профспілкову та виробничу, практикуємо ви­плату гонорару авторам. Має­мо фінансову підтримку від ЦК з бюджету профспілки. Газета розповсюджується в колекти­вах відповідно до кількості працюючих».

Жанна Арсенічева, завідувач відділу ФПО Рівненської області:

«У нас виходить газета Федерації профспілок Рівненської області. Як ми організуємо передплату? Насам­перед, потрібно налагодити контакт з людьми. Наша робота користуєть­ся попитом: ми пишемо про людей, первинку, голову профкому, і може­мо розраховувати, що ті, про кого ми пишемо, нас передплатять. Також ми працюємо із соціальними партне­рами, галузевими профспілками, ве­ликими підприємствами і робото­давцями, ОТГ. Вони також передпла­чують газету.

Потрібна мотивація інформаційної роботи. Роботу інформаційників по­трібно цінувати, щоб людина якісно й охоче її виконувала».

18.08.2018ДОДАТИ КОМЕНТАР 2000
Ваше ім'я:
Коментар:
  введіть цифри на картинці
УВАГА!

З метою підвищення попиту на газету "Профспілкові вісті" редакція прийняла рішення припинити практику розміщення повного чергового номеру у pdf-форматі на власному сайті. Натомість обмежитися публікацією першої сторінки та анонсів найрезонансніших матеріалів. Пропонуємо читачам передплачувати видання. З умовами передплати можна ознайомитися у розділі ПЕРЕДПЛАТА.

НОВИНИ

01.11.2023 18:44

01.11.2023 18:38

09.10.2023 21:08

09.10.2023 21:07

09.10.2023 21:06

25.09.2023 20:30

29.08.2023 21:07

18.08.2023 22:02

18.08.2023 22:01

21.07.2023 20:38

Усі новини


Опитування

Якою б Ви хотіли бачити улюблену газету "Профспілкові вісті" надалі?

Традиційною паперовою, друкованою
- 0 %
Новітньою електронною (виключно в інтернеті за передплатою)
- 0 %
Змішаною (відкриття передплати на електронну версію при збереженні паперово-друкованого формату)
- 0 %
Усього: голосів


 

Профспілкові ВІСТІ, 1990-2023©

01042, Украіна, м. Київ
Майдан Незалежності, 2
Тел/факс: 528-70-49
Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання