« на головну 30.11.2023
Архів номерів  •  Актуальний номер » (1232)
26
Жовтень
 
Інтерв’ю
 
МАКСИМ БАЛАНЕНКО: «СЬОГОДНІ ПРАЦІВНИКИ ЗАЛИШАЮТЬСЯ НЕДООЦІНЕНИМИ»

МАКСИМ БАЛАНЕНКО: «СЬОГОДНІ ПРАЦІВНИКИ ЗАЛИШАЮТЬСЯ НЕДООЦІНЕНИМИ»


РУБРИКИ


Передплата

Статті Що відбувається?

«Не віддамо профспілкову власність рейдерам від влади!»

«Не віддамо профспілкову власність рейдерам від влади!»

Під таким гаслом 26 липня член­ські організації Федерації профспі­лок України вийдуть на пікетуван­ня Окружного адміністративного суду м. Києва на підтримку Полтав­ської обласної ради профспілок під час розгляду в суді справи про ви­знання протиправним та скасування розпорядження Кабінету Міністрів України від 11 січня 2018 року «Про передачу будівлі у м. Полтаві Гене­ральній прокуратурі України».

«Ф едерація профспілок Украї­ни, всеукраїнські профспіл­ки та територіальні профоб’єднання, трудові колек­тиви «Укрпрофоздоровниці» й «Укрпрофтуру» рішуче виступають проти свавілля, що чиниться не просто з відома влади, а самою владою, коли грубо порушуються Конституція і закони України, зокрема право на власність.

Так, за розпорядженнями КМУ згідно з рішен­нями місцевих судів у профспілок відбирають службові будівлі у Закарпатській, Полтавській, Одеській, Хмельницькій, Чернівецькій областях, вилучають навчально-методичні центри на Івано- Франківщині та Чернігівщині. У розпорядження органів державної влади та місцевого самовряду­вання передають заклади Укрпрофоздоровниці, дитячо-юнацькі спортивні школи та навчально- спортивні бази.

Зазіхаючи на профспілкове майно, влада не­хтує правами мільйонів людей, трудівників, кому воно, власне, і належить.

Ми розраховуємо на справедливий суд, який має стати на сторону закону, і вимагаємо від суддів рішу­че дати по руках рейдерам від влади, які використову­ють своє службове становище і намагаються збагати­тися за рахунок простого люду та переступають через конституційну норму верховенства права», – зазнача­ється в анонсі прес-центру ФПУ.

У свою чергу, профспілки Полтавщини в офіційній заяві проти свавілля органів державної влади висло­вили власну позицію щодо наступу влади на майнові права профспілок у Полтавській області: «Ми обурені шаленим тиском органів прокуратури на обласне профоб’єднання та судовими маніпуляціями з метою захоплення власності профспілок, що використовуєть­ся для здійснення їх статутної діяльності. Намагання позбавити профспілкових працівників робочих місць і виселити їх на вулицю – це грубе втручання держав­них органів у роботу профспілок, порушення Закону України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності», а також міжнародних норм права та дого­ворів, учасником яких є держава Україна. Все це є су­часною формою державного рейдерства. Ми рішуче заявляємо: профспілкова власність гарантована Кон­ституцією України і має рівні права з державною, і тому в жодному разі не може бути «націоналізованою» в інтересах осіб, які очолюють владні структури».

Учасники акції вимагатимуть від Прем’єр- міністра України, керуючись принципом верховен­ства права, а не сили, повернутися до зваженого і кон­структивного розгляду майнового конфлікту між профспілками України й органами державної влади, а також скасувати рішення щодо передачі профспіл­кового майна в м. Полтаві в оперативне управління Генеральної прокуратури.

Серед вимог до Генерального прокурора України – відмовитися від чужого майна і довести на ділі, що справедливість і повага до Закону залишаються нор­мою життя в нашій країні, що буде дійсно держав­ницьким рішенням і посприяє збереженню соціаль­ної стабільності, злагоди в країні, підвищить рівень довіри до органів прокуратури.

Від суддів профспілки вимагатимуть справед­ливого рішення, що стане визначальним моментом у подальших діях: або досягнуть правди, або продо­вжать соціальний спротив.

Нагадаємо, 12 квітня у м. Полтаві представники профспілкових організацій 15 обласних центрів Укра­їни солідарно виступили проти свавілля влади, яка своїми незаконними рішеннями намагається відібра­ти у профспілок Полтавщини їхній будинок та пере­дати його органам прокуратури.

Тоді в акції протесту біля стін прокуратури, Госпо­дарського суду Полтавської області та Полтавської об­лдержадміністрації взяли участь понад 2 тис. проф­спілкових активістів та представників громадськості. Вони рішуче засудили протиправні дії органів, які мали б стояти на сторожі законних прав та інтересів членів профспілок.

Мітинг розпочнеться 26 липня о 12.30 біля Окружного адміністративного суду м. Києва (вул. Васильківська, 81-А).

До теми

Будівля обласного профспілкового осередку за адресою: м. Полтава, вул. Ляхова, 1, де розташований навчально- методичний центр, – єдине місце в ре­гіоні, куди прості люди ще можуть вільно прийти, поскаржитись на пору­шені соціальні та трудові права, і безоплатно отримати реальну допомогу.

Її було зведено у 1974 році як навчаль­ний центр з підготовки профспілкових кадрів і активу за рахунок внесків чле­нів профспілок, добровільно консолі­дованих на здійснення адміністратив­ної та господарської діяльності проф­спілкових органів області за їх прямим призначенням – на соціально-еконо­мічний та правовий захист працюючих. У той час облпрофрада представляла інтереси 25 галузевих професійних спілок, які об’єднували до 1 млн членів.

Господарські суди різних інстанцій, відверто знехтувавши статтею 34 (Власність профспілок, їх об’єднань) Закону України «Про професійні спіл­ки, їх права та гарантії діяльності», по суті націоналізували в облпрофради приміщення – Будинок спілок (вул. Со­борності, 37), яким профспілки облас­ті користувалися з 1948 року. Тому 19 обласних галузевих профорганів та облпрофрада були вимушені працю­вати в приміщенні на вул. Ляхова, 1, утримуючи його за рахунок кооперу­вання коштів з профспілкових внесків обласних профорганізацій, але й це приміщення за рішенням суду було визнано державною власністю.

 


ФПУ та Держпраці підписали Угоду про співпрацю

Задля того, щоб спільними зусил­лями забезпечувати конститу­ційні права громадян на гідні та безпечні умови праці, 11 липня у Держпраці було підписано Уго­ду між Федерацією профспілок України та Державною службою України з питань праці. Угода та­кож має забезпечити дотриман­ня роботодавцями прав і гарантій застрахованих осіб, постражда­лих на виробництві.

Ц ей документ має на меті збіль­шення кількості та покращення якості робочих місць з гідними та безпечними умовами праці, наголошує на посиленні ефек­тивності державного нагляду і громадсько­го контролю за додержанням роботодавця­ми законодавства.

Під Угодою урочисто поставили підписи Голова ФПУ Григорій Осовий і Голова Держпраці Роман Чернега.

«Минулого разу ми підписували Угоду в профспілкових стінах, цього разу – в стінах нашої Держпраці, – сказав Роман Чернега. – Це теж приклад нашого партнерського паритету та рівноправ’я у спільних діях і співробітництві. Я дуже сподіваюсь, що коли ми будемо обговорювати якісь про­міжні результати, то завжди будемо зважа­ти на таке взаєморозуміння та співпрацю».

Підписану Угоду буде доведено до відо­ма членських організацій, а також задіяно механізм щодо її реалізації в інтересах чле­нів профспілок.

ПРЕС-ЦЕНТР ФПУ


Григорій Осовий, Голова Федерації профспілок України:

«У нас спільні цілі, спільні завдання. Бо життя, безпека, здоров’я людей – це найвищі цінності, якими ми опікуємося разом. Ви – з боку держави, ми – здій­снюючи громадський контроль. Тому бажання до співпраці виникає об’єктивно – із спільності тієї роботи, яку можна і потрібно нам здійснювати для людей, захисту їх прав та інтересів».

22.07.2018ДОДАТИ КОМЕНТАР 2000
Ваше ім'я:
Коментар:
  введіть цифри на картинці
УВАГА!

З метою підвищення попиту на газету "Профспілкові вісті" редакція прийняла рішення припинити практику розміщення повного чергового номеру у pdf-форматі на власному сайті. Натомість обмежитися публікацією першої сторінки та анонсів найрезонансніших матеріалів. Пропонуємо читачам передплачувати видання. З умовами передплати можна ознайомитися у розділі ПЕРЕДПЛАТА.

НОВИНИ

01.11.2023 18:44

01.11.2023 18:38

09.10.2023 21:08

09.10.2023 21:07

09.10.2023 21:06

25.09.2023 20:30

29.08.2023 21:07

18.08.2023 22:02

18.08.2023 22:01

21.07.2023 20:38

Усі новини


Опитування

Якою б Ви хотіли бачити улюблену газету "Профспілкові вісті" надалі?

Традиційною паперовою, друкованою
- 0 %
Новітньою електронною (виключно в інтернеті за передплатою)
- 0 %
Змішаною (відкриття передплати на електронну версію при збереженні паперово-друкованого формату)
- 0 %
Усього: голосів


 

Профспілкові ВІСТІ, 1990-2023©

01042, Украіна, м. Київ
Майдан Незалежності, 2
Тел/факс: 528-70-49
Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання