« на головну 30.11.2023
Архів номерів  •  Актуальний номер » (1232)
26
Жовтень
 
Інтерв’ю
 
МАКСИМ БАЛАНЕНКО: «СЬОГОДНІ ПРАЦІВНИКИ ЗАЛИШАЮТЬСЯ НЕДООЦІНЕНИМИ»

МАКСИМ БАЛАНЕНКО: «СЬОГОДНІ ПРАЦІВНИКИ ЗАЛИШАЮТЬСЯ НЕДООЦІНЕНИМИ»


РУБРИКИ


Передплата

Статті Що відбувається?

Новий проект МОП на підтримку створення робочих місць в Україні

Новий проект МОП на підтримку створення робочих місць в Україні

3 липня в столичному готе­лі Radisson Blue відбулось офіційне відкриття 5-річ­ного проекту Міжнародної організації праці «Інклю­зивний ринок праці для створення робочих місць в Україні» (2017–2022 роки), що реалізується в рамках Данської програми сусід­ства (DANEP) на 2017–2021 роки та Данської програми підтримки для України.

П роект спрямований на комплексне вирішення проблем зайнятості та рин­ку праці на національному та регіональному рівнях, зокрема вдосконалення механізмів управління ринком праці, розвиток професійних навиків учасників ринку праці, зміцнення соціального діалогу.

У заході взяли участь та виступили міністр соціальної політики України Андрій Рева, перший заступник міні­стра соціальної політики України Оль­га Крентовська, Посол Королівства Да­нія в Україні Рубен Мадсен, директор регіонального офісу МОП Хайнц Кол­лер, заступник Голови ФПУ Олек­сандр Шубін, генеральний директор директорату професійної освіти МОНУ Ірина Шумік, голова КВПУ Ми­хайло Волинець, Національний коор­динатор МОП в Україні Сергій Сав­чук, старший технічний радник про­екту МОП «Інклюзивний ринок праці для створення робочих місць в Украї­ні» Джемал Ходжич та ін.

Доповідачі представили цілі проек­ту, поінформували про стан соціальної політики та зайнятості в Україні, роль бізнесу в створенні гідних робочих місць та роль профспілок у захисті прав працівників.

«Дуже добре і своєчасно, що МОП започаткував цей проект в Україні, – зазначив заступник Голови ФПУ Олександр Шубін. – Це надзвичайно актуальна для профспілкової сторо­ни тема».

Представник профспілок зазна­чив, що гострими для України зали­шаються проблеми трудового потен­ціалу, дешевої робочої сили, масової міграції фахівців за кордон, підго­товки фахівців, які вкрай необхідні економіці країни. Дуже болючими є і проблеми створення гідних робо­чих місць, а також гідної оплати праці, надійного захисту законних прав та інтересів працівників.

Партнерам по соціальному діалогу – урядовцям, роботодавцям, профспіл­кам – необхідно чесно проаналізувати ситуацію з трудовим потенціалом та створенням нових робочих місць, спільно працювати над вирішенням проблем. У цьому їм має допомогти но­вий проект МОП.

Ольга Крентовська наголосила на необхідності вдосконалення чинних законодавчих актів, що регулюють со­ціально-трудові відносини, а також впровадження ефективних механізмів щодо розвитку інституцій ринку пра­ці, усунення невідповідності попиту та пропозицій фахової підготовки і про­фесійних навичок працівників, запро­вадження нових підходів до ведення соціального діалогу як на національ­ному, так і регіональному рівнях.

Сторони відзначили важливість співпраці із зацікавленими централь­ними органами виконавчої влади: Мі­ністерством освіти і науки, Міністер­ством економічного розвитку і торгів­лі, Міністерством регіонального роз­витку, будівництва та житлово-кому­нального господарства, Міністер­ством молоді та спорту, а також із со­ціальними партнерами – профспілка­ми і роботодавцями.

Під час засідання було розглянуто механізм та шляхи подальшої реаліза­ції проекту й обговорено низку пропо­зицій та актуальних питань.

ПРЕС-ЦЕНТР ФПУ

08.07.2018ДОДАТИ КОМЕНТАР 2000
Ваше ім'я:
Коментар:
  введіть цифри на картинці
УВАГА!

З метою підвищення попиту на газету "Профспілкові вісті" редакція прийняла рішення припинити практику розміщення повного чергового номеру у pdf-форматі на власному сайті. Натомість обмежитися публікацією першої сторінки та анонсів найрезонансніших матеріалів. Пропонуємо читачам передплачувати видання. З умовами передплати можна ознайомитися у розділі ПЕРЕДПЛАТА.

НОВИНИ

01.11.2023 18:44

01.11.2023 18:38

09.10.2023 21:08

09.10.2023 21:07

09.10.2023 21:06

25.09.2023 20:30

29.08.2023 21:07

18.08.2023 22:02

18.08.2023 22:01

21.07.2023 20:38

Усі новини


Опитування

Якою б Ви хотіли бачити улюблену газету "Профспілкові вісті" надалі?

Традиційною паперовою, друкованою
- 0 %
Новітньою електронною (виключно в інтернеті за передплатою)
- 0 %
Змішаною (відкриття передплати на електронну версію при збереженні паперово-друкованого формату)
- 0 %
Усього: голосів


 

Профспілкові ВІСТІ, 1990-2023©

01042, Украіна, м. Київ
Майдан Незалежності, 2
Тел/факс: 528-70-49
Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання