« на головну 30.11.2023
Архів номерів  •  Актуальний номер » (1232)
26
Жовтень
 
Інтерв’ю
 
МАКСИМ БАЛАНЕНКО: «СЬОГОДНІ ПРАЦІВНИКИ ЗАЛИШАЮТЬСЯ НЕДООЦІНЕНИМИ»

МАКСИМ БАЛАНЕНКО: «СЬОГОДНІ ПРАЦІВНИКИ ЗАЛИШАЮТЬСЯ НЕДООЦІНЕНИМИ»


РУБРИКИ


Передплата

Статті Що відбувається?

Накопичувальна професійна пенсійна програма – на обговоренні у профспілок

Накопичувальна професійна пенсійна програма – на обговоренні у профспілок 14 травня відбулось за­сідання Спільного пред­ставницького органу репрезентативних все­українських об’єднань профспілок на націо­нальному рівні. Засідан­ня проходило дуже жва­во та зацікавлено. Це й не дивно, бо пи­тання порядку денного були важливими та акту­альними, торкалися бо­лючих для членів проф­спілок, людей праці проблем. Це і пенсійне забезпечення, і соціаль­не страхування, і проект Трудового кодексу.

В ів засідання Голова СПО об’єднань профспілок, Го­лова Федерації профспі­лок України Григорій Осо­вий.

Заслухавши інформацію керівни­ка Управління соціального страху­вання і пенсійного забезпечення ФПУ Володимира Максимчука про результати опрацювання проекту Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо на­копичувальної професійної пенсій­ної програми», СПО об’єднань проф­спілок вирішив його не погоджува­ти, оскільки в ньому не передбача­ється участь у професійній програмі працівників, зайнятих на роботах, виконання яких призводить до втра­ти професійної працездатності або придатності до настання віку, що дає право на пенсію за віком, відсут­ні розрахунки щодо прогнозних роз­мірів пенсійних виплат, не визначе­но гарантії збереження пенсійних коштів, а також мають місце інші недоліки.

З інформацією про діяльність Фон­ду соціального страхування України виступили директор виконавчої ди­рекції Фонду Євген Баженков, члени правління від профспілкової сторони.

Про узгодження позиції суб’єктів СПО об’єднань профспілок на націо­нальному рівні стосовно висловле­них коментарів Міжнародної конфе­дерації профспілок до проекту Трудо­вого кодексу поінформував керівник робочої групи з опрацювання комен­тарів МОП та МКП до проекту Трудо­вого кодексу України, заступник го­лови КВПУ, голова Київського місь­кого об’єднання КВПУ Петро Тулей.

ПРЕС-ЦЕНТР ФПУ

 


Позиція Мінсоцполітики: розмір мінімальної зарплати має бути не нижче фактичного розміру прожиткового мінімуму

У рамках переговорного про­цесу з напрацювання проек­ту Генеральної угоди на новий строк за ініціативи профспіл­кової сторони 8 травня відбу­лися консультації щодо фор­мування прогнозу основних макроекономічних показни­ків на 2019–2021 роки за учас­тю першого заступника Голови СПО об’єднань профспілок, за­ступника Голови ФПУ Олексан­дра Шубіна, першого заступни­ка міністра соціальної політики України Ольги Крентовської, директора Департаменту еко­номічної стратегії та макроеко­номічного прогнозування Мініс­терства економічного розвитку і торгівлі України Наталі Горш­кової, представників всеукраїн­ських профспілок, Мінсоцполі­тики та Мінекономрозвитку.

П редставники Мінеко­номрозвитку поінфор­мували, що загально­прийнятою міжнарод­ною практикою для формування бюджетних показни­ків є розрахунок прогнозу за кон­сервативним сценарієм в існуючих умовах. Саме тому при підготовці Прогнозу економічного і соціаль­ного розвитку України на 2019–2021 роки в міністерстві взято за основу такий сценарій. Однак, зважаючи на реформи, що наразі відбувають­ся в країні, одночасно розробля­ються ще два варіанти (зокрема, з урахуванням запровадження по­датку на виведений капітал та зе­мельної реформи).

Ольга Крентовська висловила позицію Мінсоцполітики щодо роз­міру мінімальної заробітної плати, який має бути встановлений при­наймні не нижче фактичного роз­міру прожиткового мінімуму для працездатних осіб. Обговорюючи можливості економіки щодо підви­щення мінімальної зарплати, На­таля Горшкова зазначила, що вели­ких проблем у забезпеченні зазна­ченого показника в реальному секторі у міністерстві не бачать.

За підсумками консультацій учасники зустрічі домовились у процесі підготовки нової Генераль­ної угоди спільно напрацювати законодавчі пропозиції та механіз­ми, які б дозволили значно підви­щити рівень заробітної плати, в тому числі мінімальної, одночасно мінімізувавши окремі проблеми, що можуть при цьому виникнути (зокрема, щодо сплати податку з доходів фізичних осіб та єдиного соціального внеску).

ДЕПАРТАМЕНТ З ПИТАНЬ БЮДЖЕТУ ТА ОПЛАТИ ПРАЦІ ФПУ

21.05.2018ДОДАТИ КОМЕНТАР 2000
Ваше ім'я:
Коментар:
  введіть цифри на картинці
УВАГА!

З метою підвищення попиту на газету "Профспілкові вісті" редакція прийняла рішення припинити практику розміщення повного чергового номеру у pdf-форматі на власному сайті. Натомість обмежитися публікацією першої сторінки та анонсів найрезонансніших матеріалів. Пропонуємо читачам передплачувати видання. З умовами передплати можна ознайомитися у розділі ПЕРЕДПЛАТА.

НОВИНИ

01.11.2023 18:44

01.11.2023 18:38

09.10.2023 21:08

09.10.2023 21:07

09.10.2023 21:06

25.09.2023 20:30

29.08.2023 21:07

18.08.2023 22:02

18.08.2023 22:01

21.07.2023 20:38

Усі новини


Опитування

Якою б Ви хотіли бачити улюблену газету "Профспілкові вісті" надалі?

Традиційною паперовою, друкованою
- 0 %
Новітньою електронною (виключно в інтернеті за передплатою)
- 0 %
Змішаною (відкриття передплати на електронну версію при збереженні паперово-друкованого формату)
- 0 %
Усього: голосів


 

Профспілкові ВІСТІ, 1990-2023©

01042, Украіна, м. Київ
Майдан Незалежності, 2
Тел/факс: 528-70-49
Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання