« на головну 19.06.2024
Архів номерів  •  Актуальний номер » (1249)
18
Квітень
 
Інтерв’ю
 
СЕРГІЙ БИЗОВ: «МИ ПРАЦЮЄМО НАД ЗРОСТАННЯМ АВТОРИТЕТУ ПРОФСПІЛОК У СУСПІЛЬСТВІ»

СЕРГІЙ БИЗОВ: «МИ ПРАЦЮЄМО НАД ЗРОСТАННЯМ АВТОРИТЕТУ ПРОФСПІЛОК У СУСПІЛЬСТВІ»


РУБРИКИ


Передплата

Статті Що відбувається?

ЗМІНЕНО ПОРЯДОК РЕАБІЛІТАЦІЙНОГО ЛІКУВАННЯ ЗА КОШТИ ФОНДУ СОЦСТРАХУВАННЯ

ЗМІНЕНО ПОРЯДОК РЕАБІЛІТАЦІЙНОГО ЛІКУВАННЯ ЗА КОШТИ ФОНДУ СОЦСТРАХУВАННЯ

Відповідно до рішень правління Фонду соціального страхування України, з 1 січня 2018 року ме­ханізм замовлення та розподілу путівок на відновлювальне лікування за рахунок коштів Фонду замінило адресне забезпечення медичною реабілітацією, яке передбачає укладення тристорон­нього договору – між Фондом, санаторієм і хворим, та має на меті покращити ефективність надан­ня послуг і збільшити кількість осіб, які матимуть змогу відновити здоров’я на базі санаторіїв.

М едична реабілітація після перенесених захворювань і травм у санаторно-курорт­них закладах здійснюється за рахунок коштів Фон­ду соціального страху­вання України, який по­криває 100% витрат на проходження відновлю­вального лікування.

Фонд соціального страхування України фі­нансує медичну реабілі­тацію за профілями: не­йрореабілітація, м’язово-скелетна реабіліта­ція, кардіопульмонарна реабілітація, медико-психо­логічна реабілі­тація учасників АТО, реабіліта­ція після опера­тивних втручань на органах зору, реабілітація при порушенні перебігу ва­гітності, інша (соматична) реабілітація (після опера­тивних втручань на орга­нах травлення, сечостате­вої системи, жіночих стате­вих органах).

Правом на відновлення здоров’я за рахунок коштів Фонду може ско­ристатись кожна застрахована осо­ба (яка сплачує та/або за яку спла­чується єдиний вне­сок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування) у разі настання страхового випад­ку в період роботи.

Підтвердженням потреби подаль­шого лікування у реабілітаційному відділенні санаторно-курортного за­кладу є висновок лікарсько-консуль­тативної комісії. Медичний заклад по­винен поінформувати робочий орган Фонду про страховий випадок пацієн­та (застрахованої особи), що має пока­зання для проходження реабілітації.

Застрахована особа має право вільного вибору реабілітаційного відділення санаторно-курортного за­кладу відповідно до показань. Три­валість лікування залежить від ме­дичних показань та може становити до 24 днів.

Управління соціального страхування і пенсійного забезпечення

(за інформацією Виконавчої дирекції ФССУ)

КОМЕНТАР

Володимир САЄНКО, голова правління Фонду соціального стра­хування України, заступник Голови Федерації профспілок України:

«Реабілітація стосується людей, які часто не мають фізичної можливості ані збирати довідки, ані йти до Фонду за путівкою. Тому при розробленні нового механізму надання реабілітаційного лікування ми керувались принципом зробити порядок максимально прозорим і зручним для люди­ни. Відтепер не потрібно не лише збирати жодних довідок, а й ходити по кабінетах – що­йно лікувальний заклад повідомляє Фонд про особу, яка потребує реабілітації, для паці­єнта процес автоматизується. Працівник Фонду приходить в стаціонар до хворого, якому необхідно лише пред’явити паспорт та ідентифікаційний код, усю іншу інформацію Фонд самостійно дізнається з електронного реєстру, без участі застрахованої особи».

 

ОРГАНИ ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ НЕ ЛІКВІДУЮТЬСЯ, А РЕОРГАНІЗУЮТЬСЯ

Пенсійний фонд України відреагував на по­відомлення у ЗМІ щодо ліквідації його орга­нів, і на своєму офіційному веб-сайті спрос­тував цю інформацію, а також поінформував про стан перетворень у системі, що прово­дяться на виконання Стратегії модернізації та розвитку Пенсійного фонду України на період до 2020 року.

З окрема, в повідомленні прес-служби Пенсійного фонду України зазначається, що останнім ча­сом у медіа-просторі з’явились повідомлення про нібито ліквідацію органів Пенсійного фон­ду у м. Києві.

Пенсійний фонд України повідомляє, що дана інфор­мація не відповідає дійсності. Жителі Києва можуть лишатися спокійними: їхнього права на отримання пенсійних послуг обмежено не буде.

Утім, перетворення в органах Пенсійного фонду м. Ки­єва дійсно відбуваються. І вони обумовлені необхідніс­тю змінити на краще ситуацію з обслуговуванням гро­мадян, яка викликає справедливі нарікання мешкан­ців міста. Зокрема, на великі черги, відсутність належ­них умов обслуговування, а інколи й на неповажне ставлення з боку працівників.

Про невдоволеність киян рівнем надання послуг свід­чать і звернення до контакт-центру Пенсійного фонду України. У 2017 році із загальної кількості скарг на фа­хівців Фонду понад 18% надійшло від мешканців Киє­ва. З цього приводу є і письмові звернення відвідува­чів, громадських організацій, депутатів.

Тому минулого року Уряд ухвалив постанову про змі­ни структури органів Фонду в столиці. Наразі завершу­ється реорганізація головного управління Пенсійного фонду України у м. Києві. Замість двох управлінських ланок у місті діятиме одна, де будуть зосереджені всі адміністративно-управлінські функції: кадрова, юри­дична, бухгалтерська служби тощо. Натомість колиш­ні місцеві управління функціонуватимуть як підрозді­ли з обслуговування громадян.

Навіть більше: кількість таких підрозділів зростатиме. Вони з’являтимуться там, де мешканцям буде зручніше – у житлових масивах, поблизу транспортних розв’язок тощо. Зростатиме також і кількість віддалених робочих місць та агентських пунктів, де можна буде отримати якісні пенсійні послуги. Вони будуть організовуватись на базі підприємств, ЖЕКів, бібліотек тощо.

Подібні перетворення дадуть можливість максималь­но наблизити пенсійні послуги до громадян, розванта­жити черги, у більш стислі терміни обробляти заяви на призначення чи перерахунок пенсій тощо. Отже, ко­жен житель міста зможе скористатися послугами фа­хівця Фонду у зручному для нього місці. До речі, така практика вже успішно діє в усіх регіонах України.

Процес реорганізації столичних органів Фонду перед­бачає і кадрове перезавантаження. Загальна чисель­ність працівників скоротиться, але покращаться умо­ви їх роботи та рівень зарплати. Наразі оголошено кон­курс на всі посади в органах Пенсійного фонду м. Киє­ва. Більшість спеціалістів, які мають належний фахо­вий рівень, працюватимуть і надалі.

Управління соціального страхування і пенсійного забезпечення

(за матеріалами Пенсійного фонду України)

18.02.2018ДОДАТИ КОМЕНТАР 2000
Ваше ім'я:
Коментар:
  введіть цифри на картинці
УВАГА!

З метою підвищення попиту на газету "Профспілкові вісті" редакція прийняла рішення припинити практику розміщення повного чергового номеру у pdf-форматі на власному сайті. Натомість обмежитися публікацією першої сторінки та анонсів найрезонансніших матеріалів. Пропонуємо читачам передплачувати видання. З умовами передплати можна ознайомитися у розділі ПЕРЕДПЛАТА.

НОВИНИ

08.05.2024 21:25

08.05.2024 21:01

05.04.2024 21:44

22.03.2024 19:35

15.03.2024 18:49

15.03.2024 18:46

10.02.2024 18:02

10.02.2024 18:01

10.02.2024 17:58

10.02.2024 17:48

Усі новини


Опитування

Якою б Ви хотіли бачити улюблену газету "Профспілкові вісті" надалі?

Традиційною паперовою, друкованою
- 0 %
Новітньою електронною (виключно в інтернеті за передплатою)
- 0 %
Змішаною (відкриття передплати на електронну версію при збереженні паперово-друкованого формату)
- 0 %
Усього: голосів


 

Профспілкові ВІСТІ, 1990-2023©

01042, Украіна, м. Київ
Майдан Незалежності, 2
Тел/факс: 528-70-49
Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання