« на головну 23.06.2024
Архів номерів  •  Актуальний номер » (1249)
18
Квітень
 
Інтерв’ю
 
СЕРГІЙ БИЗОВ: «МИ ПРАЦЮЄМО НАД ЗРОСТАННЯМ АВТОРИТЕТУ ПРОФСПІЛОК У СУСПІЛЬСТВІ»

СЕРГІЙ БИЗОВ: «МИ ПРАЦЮЄМО НАД ЗРОСТАННЯМ АВТОРИТЕТУ ПРОФСПІЛОК У СУСПІЛЬСТВІ»


РУБРИКИ


Передплата

Статті Що відбувається?

ГРИГОРІЙ ОСОВИЙ: «ВЛАДА ПОСИЛЮЄ НАСТУП НА МАЙНОВІ ПРАВА ПРОФСПІЛОК»

ГРИГОРІЙ ОСОВИЙ: «ВЛАДА ПОСИЛЮЄ НАСТУП НА МАЙНОВІ ПРАВА ПРОФСПІЛОК»

Профспілки обурені діями органів прокуратури Полтавської області, які силоміць виселяють посеред зими працівників обласної ради і комітетів профспілок з Будинку спілок, який свого часу було збудовано за кошти спілчан.

З а попередньої злочинної влади під адміністративним тиском суди неправомірно, всупереч Конституції і законам України приймали рішення про визнання проф­спілкових об’єктів державною власніс­тю. Прикро, але, на жаль, нинішня вла­да йде стопами попередників, адже за­мість того, щоб відновити справедли­вість і законність у цьому питанні, при­ймаються судові рішення про роздачу профспілкових центрів в Івано-Франків­ській, Закарпатській, Одеській, Полтав­ській областях, де отримують соціаль­но-економічний захист і правову допо­могу тисячі простих людей.

Усупереч законним правам їх проф­спілкових власників відбувається засе­лення цих будівель різними державни­ми організаціями й установами, фак­тично паралізується робота обласних профспілкових організацій.

Це удар по національному профспіл­ковому руху в цілому з метою ослабити силу профспілок і їх боротьбу за права та інтереси трудового люду.

З цього приводу чисельні профорга­нізації висловили своє обурення дія­ми влади і вимагають від Президента України як Гаранта Конституції, Уря­ду, Генерального прокурора забезпе­чити законні права та існуючі гаран­тії профспілок на захист їхньої власності.

Прес-центр ФПУ

 


ДОКИ ТРИВАТИМЕ СУДОВА ВАКХАНАЛІЯ У ЗАКАРПАТТІ?

Конфлікт між Закарпатською облпрофрадою та Закарпатським окружним адміністративним судом триває.


Н езважаючи на те, що 26 січня на нараді у Кабінеті Міні­стрів України першим віце-прем’єр-міністром України Степаном Кубівим було дано доручення юридичній служ­бі Кабміну спільно з Фондом державного майна України та профспілками запропонувати шляхи реалізації відпо­відного розпорядження Кабінету Міністрів України від 29.03.2017 № 221-р щодо будівлі в м. Ужгороді на пл. Народній, 5, Закарпатський окружний адміністра­тивний суд, не чекаючи виконання цього доручення, продовжує чинити тиск на облпрофраду.

І хоча чергове засідання апеляційного господарського суду у Львові перенесено на 8 лютого, керівники окруж­ного адміністративного суду вже намагалися розпоча­ти оздоблювальні роботи і, зокрема, встановити обре­шітку на зовнішньому фасаді Будинку профспілок.

Крім того, раніше під тиском суду в будівлі профспі­лок було припинено електропостачання, що паралі­зувало роботу облпрофради, обласних організацій га­лузевих профспілок, а також дирекцій Фонду соці­ального страхування України. І лише після особисто­го втручання голови Закарпатської облдержадміністрації Генна­дія Москаля електропостачання в будівлі було відновлено.

Близько 130 тис. членів профспілок Закарпаття вважають такі дії продовженням судового свавілля і подальшими кроками рейдер­ського захоплення будівлі, яка вже 55 років належить Закарпат­ській облпрофраді і є її символом.

Це робиться в той час, коли, претендуючи на будівлю профспі­лок, Закарпатський окружний адміністративний суд приховав той факт, що розпорядженням Кабінету Міністрів України № 1241-р від 07.12.2011 йому вже було передано в оперативне управління триповерхову будівлю в м. Ужгороді по вул. Другетів, 91, корисною площею до 2 тис. кв. м. У його розпорядженні залишається також будівля суду по вул. Загорській, 30, і приміщення будівлі ко­лишнього тресту «Закарпатбуд» на пл. Богдана Хмельницького. Наявних площ достатньо для нор­мальної роботи 13 суддів та їхніх помічників.

Свого часу перший віце-прем’єр-міністр України Сте­пан Кубів запропонував голові Закарпатської облпрофради Володимиру Фленьку у цій напруженій си­туації не форсувати подій, утриматися від проведен­ня протестних акцій. Профспілковий лідер нашого краю свого слова дотримав.

Враховуючи агресивні дії судової гілки влади, Закар­патська обласна рада профспілок розпочинає збір під­писів за відставку суддів Закарпатського окружного ад­міністративного суду, причетних до рейдерських дій. І не тільки…

Доки триватиме судова вакханалія і тиск на профспілки Закарпаття?

Сергій БАРАНЧИКОВ,

завідувач відділу організаційно-гуманітарної роботи Закарпатської облпрофради

 

СФОРМОВАНО ГРОМАДСЬКУ РАДУ ФОНДУ СОЦІАЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ

1 лютого відбулись установчі збори для формування складу Громадської ради Фонду соціального страхуван­ня України.

З а результатами рейтингового голосу­вання до складу Громадської ради уві­йшли 21 представник інститутів гро­мадянського суспільства, зокрема де­легат від Федерації профспілок України, представники профспілок працівників річко­вого транспорту, працівників державних установ, працівників рибного господарства України, трудящих металургійної та гірничо­добувної промисловості України, працівників атомної енергетики та промисловості Украї­ни, працівників зв’язку України та ін.

З 56 включених до списку кандидатів до скла­ду Громадської ради на установчих зборах за­реєструвались і отримали мандат 50 делега­тів від всеукраїнських громадських організа­цій, всеукраїнських профспілок і всеукраїн­ських об’єднань організацій роботодавців.

Звертаємо увагу, що сформувати діючий і правомочний орган громадського контролю інститути громадянського суспільства нама­гались ще з грудня 2017 року, однак перші установчі збори, призначені на 14 грудня 2017 року, не відбулись у зв’язку з відсутністю кво­руму, затвердженого рішенням ініціативної групи першого скликання – на засіданні були присутні 19 делегатів із 21 необхідного. Попри це вже через кілька днів процес формування Громадської ради було розпочато повторно задля реалізації контролю за роботою Фонду.

Зазначимо, що кворум правомочності засі­дання 1 лютого 2018 року, відповідно до за­твердженого Порядку проведення установчих зборів, становив не менш ніж 21 учасник уста­новчих зборів і був забезпечений, що дозволи­ло встановити громадський контроль за робо­тою Фонду соціального страхування.

Серед першочергових завдань створеної Гро­мадської ради на І квартал – розгляд щорічно­го звіту виконавчої дирекції Фонду про її ро­боту після його затвердження Правлінням Фонду, що визначено постановою Кабінету Міністрів України № 555, а також стану вико­нання Фондом статутних завдань, викорис­тання страхових коштів та ін.

Установчі збори відбулись на виконання по­станови Кабінету Міністрів України від 05.09.2015 № 555 «Деякі питання здійснення контролю за діяльністю Фонду соціального страхування», Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування» та з метою забезпечення ефективного громад­ського контролю за роботою органу.

Прес-центр ФПУ

14.02.2018ДОДАТИ КОМЕНТАР 2000
Ваше ім'я:
Коментар:
  введіть цифри на картинці
УВАГА!

З метою підвищення попиту на газету "Профспілкові вісті" редакція прийняла рішення припинити практику розміщення повного чергового номеру у pdf-форматі на власному сайті. Натомість обмежитися публікацією першої сторінки та анонсів найрезонансніших матеріалів. Пропонуємо читачам передплачувати видання. З умовами передплати можна ознайомитися у розділі ПЕРЕДПЛАТА.

НОВИНИ

08.05.2024 21:25

08.05.2024 21:01

05.04.2024 21:44

22.03.2024 19:35

15.03.2024 18:49

15.03.2024 18:46

10.02.2024 18:02

10.02.2024 18:01

10.02.2024 17:58

10.02.2024 17:48

Усі новини


Опитування

Якою б Ви хотіли бачити улюблену газету "Профспілкові вісті" надалі?

Традиційною паперовою, друкованою
- 0 %
Новітньою електронною (виключно в інтернеті за передплатою)
- 0 %
Змішаною (відкриття передплати на електронну версію при збереженні паперово-друкованого формату)
- 0 %
Усього: голосів


 

Профспілкові ВІСТІ, 1990-2023©

01042, Украіна, м. Київ
Майдан Незалежності, 2
Тел/факс: 528-70-49
Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання