« на головну 24.06.2024
Архів номерів  •  Актуальний номер » (1249)
18
Квітень
 
Інтерв’ю
 
СЕРГІЙ БИЗОВ: «МИ ПРАЦЮЄМО НАД ЗРОСТАННЯМ АВТОРИТЕТУ ПРОФСПІЛОК У СУСПІЛЬСТВІ»

СЕРГІЙ БИЗОВ: «МИ ПРАЦЮЄМО НАД ЗРОСТАННЯМ АВТОРИТЕТУ ПРОФСПІЛОК У СУСПІЛЬСТВІ»


РУБРИКИ


Передплата

Статті Що відбувається?

НЕГАЙНО ЛІКВІДУВАТИ ЗАБОРГОВАНІСТЬ ІЗ ЗАРПЛАТИ НА ПІДПРИЄМСТВАХ ХОЛДИНГУ OSTCHEM!

НЕГАЙНО ЛІКВІДУВАТИ ЗАБОРГОВАНІСТЬ ІЗ ЗАРПЛАТИ НА ПІДПРИЄМСТВАХ ХОЛДИНГУ OSTCHEM!

З такою вимогою звернулась Центральна рада Профспілки працівників хімічних та на­фтохімічних галузей промис­ловості України до голови ради Групи компаній Group DF Дмитра Фірташа та генераль­ного директора OSTCHEM Олександра Халіна.

У документі, зокрема, йдеться: «На виконання протоколу зу­стрічі Прем’єр-міністра Украї­ни Володимира Гройсмана з представниками Всеукраїнських профспілок та профоб’єднань від 7 листопада 2017 року щодо подальшо­го інформування Кабінету Міністрів України про стан заборгованості з ви­плати заробітної плати (щомісячно) на галузевих підприємствах, просимо вас у стислий термін провести відпо­відну роботу щодо її ліквідації на:

– ПрАТ «Сєвєродонецьке об’єднання Азот» – 58 114,00 тис. грн (на 1 січня 2018 року заборговано зарпла­ту 5239 працівникам).

– ПАТ «Азот» м. Черкаси – 48 000,00 тис. грн (на 1 січня 2018 року заборго­вано зарплату 3256 працівникам).

– ПАТ «Рівнеазот» – 50 090,1 тис. грн (на 1 січня 2018 року заборговано зарплату 2437 працівникам).

Звертаємо вашу увагу на те, що Центральна рада профспілки неодноразово зверталася до вас із про­ханням щодо вирішення зазначено­го питання.

Про прийняте рішення та графік погашення зазначених боргів проси­мо повідомити Центральну раду профспілки та підприємства-борж­ники.

З повагою

Василь МОЙСЮК,

голова ЦР Профспілки працівників хімічних та нафтохімічних галузей промисловості України»

 

ФПУ ДОЛУЧИТЬСЯ ДО РОЗРОБКИ СТРАТЕГІЇ ПРОМИСЛОВОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ


Експертною радою Національного комітету з промислового розвитку (НКПР), до складу якої входить Голова СПО об’єднань профспілок, Го­лова Федерації профспілок України Григорій Осовий, проаналізовано і направлено на доопрацювання проект Стратегії промислового розвитку держави, розроблений Міністерством економічного розвитку і торгівлі України.

З а оцінками експертів, така Стратегія має стати плат­формою для консолідованої роботи влади, бізнесу і громадськості щодо припинення деіндустріалізації нашої країни, запровадження високотехнологічних виробництв, залучення інвестицій до реального сектору еко­номіки та створення сучасних робочих місць з гідною опла­тою праці. Натомість представлений на розгляд проект Стратегії був визнаний суто концептуальним документом, на кшталт «розгорнутого реферату» про стан вітчизняної промисловості, в якому лише задекларовано необхідність індустріального «стрибка», а конкретних важелів або меха­нізмів для його досягнення не прописано.

Наголошувалось, що підготовка Стратегії розвитку промис­ловості – це надзвичайно великий обсяг роботи. Такий доку­мент має визначати пріоритетні сфери економіки, вказува­ти на інструменти їх оновлення, розміри інвестицій, необ­хідну кількість трудових ресурсів, зміни у грошово-кредит­ній політиці держави, зокрема податковому і валютному за­конодавствах, заходи з просування українських товарів на європейські ринки, преференції для вітчизняного виробника з держзамовлення тощо.

Для проведення зазначеної роботи з числа членів Експерт­ної ради НКПР сформовано робочу групу, яка протягом 1–1,5 місяця разом з фахівцями провідних фінансово-економічних організацій, роботодавцями, представниками ІТ-сектору, на­уковцями напрацює новий документ. Голова ФПУ Григорій Осовий також увійшов до складу цієї групи. Він висловив пропозицію долучити до розробки Стратегії фахівців нещо­давно створеного в апараті ФПУ Департаменту з питань еко­номічного розвитку та ціноутворення.

Прийняття Стратегії промислового розвитку України допо­може вирішити такі нагальні проблеми, як недостатній освітній рівень фахівців, задіяних у реальному секторі, від­сутність системи перепідготовки кадрів та підвищення ква­ліфікації у промисловості, непрестижність і демотивація праці на виробництві через низьку заробітну плату та ін.

На останньому засіданні Кабінету Міністрів України Прем’єр-міністр Володимир Гройсман, окреслюючи завдання на середньострокову перспективу, зазначив, що Уряд ставить перед собою мету досягти темпів економічного зростання в Україні на рівні 5–7%, тоді як цьогоріч цей показник задекла­ровано в розмірі 3%. Умови для якісного економічного зрос­тання, за словами Глави Уряду, мають створювати насампе­ред реальний сектор, а також розвиток бізнесу і підприємни­цтва. Для цього планується внести низку інновацій до законо­давчо-нормативної бази, які мають бути ухваленими вже най­ближчим часом, тому Стратегія промислового розвитку України, яка розробляється, покликана й може стати однією з ланок у ланцюгу прийдешніх змін.

Прес-центр ФПУ

 

СОЛІДАРНА ПІДТРИМКА ЄКПО У БОРОТЬБІ ЗА ПРАВА УЧИТЕЛЬСТВА

31 січня – 2 лютого в м. Києві з офіційним ві­зитом перебували європейський директор Європейського комітету профспілок освіти (ЄКПО) Сьюзан Флокен та спеціаліст відді­лу з питань прав людини та профспілкових прав ЄКПО Валерія Деспайне.

Ц е перший візит Сьюзан Флокен на посаді єв­ропейського директора ЄКПО (виконання своїх обов’язків вона розпочала 1 січня 2017 року).

Мета візиту – детальне ознайомлення з діяльністю Профспілки працівників освіти і науки України, ви­вчення питання реформування системи освіти краї­ни, її проблем і викликів, а також солідарна під­тримка Профспілки на рівні ЄКПО у боротьбі за права учительства. У рамках візиту було заплано­вано кілька важливих заходів та зустрічей.

1 лютого Сьюзан Флокен разом з колегами зустріла­ся із заступником міністра освіти і науки України Павлом Хобзеєм, який поінформував про діяль­ність профільного відомства, зміни в освітньому за­конодавстві, реформування середньої освіти, Нову українську школу тощо. Він, зокрема, наголосив: «Ми дорожимо співпрацею з Профспілкою, особли­во в питаннях підвищення оплати праці учителів і поліпшення умов їх праці». Також заступник міні­стра висловив сподівання, що окрім цих надважли­вих питань співпраця пошириться й на інші, зокре­ма підвищення рівня професійності учителів, їх пе­репідготовки відповідно до вимог сучасного зако­нодавства.

У свою чергу, Сьюзан Флокен розповіла про роботу Інтернаціоналу освіти та його регіонального офісу в Європі – ЄКПО і підкреслила, що лише в конструк­тивній співпраці обох партнерів права учительства будуть захищені, а імідж та переваги освітянської діяльності належним чином оцінені в суспільстві.

Під час візиту делегація ЄКПО ознайомилася з хо­дом реконструкції Будинку професійних спілок на майдані Незалежності, завітала до Київської місь­кої організації Профспілки та столичної гімназії № 19, а також відвідала один з найбільших христи­янських центрів-святинь України, визначну пам’ятку історії та архітектури – православний мо­настирський комплекс «Києво-Печерська лавра», що є частиною Світової спадщини ЮНЕСКО.

Прес-служба Профспілки працівників освіти і науки України,

Міжнародний відділ ЦК Профспілки

14.02.2018ДОДАТИ КОМЕНТАР 2000
Ваше ім'я:
Коментар:
  введіть цифри на картинці
УВАГА!

З метою підвищення попиту на газету "Профспілкові вісті" редакція прийняла рішення припинити практику розміщення повного чергового номеру у pdf-форматі на власному сайті. Натомість обмежитися публікацією першої сторінки та анонсів найрезонансніших матеріалів. Пропонуємо читачам передплачувати видання. З умовами передплати можна ознайомитися у розділі ПЕРЕДПЛАТА.

НОВИНИ

08.05.2024 21:25

08.05.2024 21:01

05.04.2024 21:44

22.03.2024 19:35

15.03.2024 18:49

15.03.2024 18:46

10.02.2024 18:02

10.02.2024 18:01

10.02.2024 17:58

10.02.2024 17:48

Усі новини


Опитування

Якою б Ви хотіли бачити улюблену газету "Профспілкові вісті" надалі?

Традиційною паперовою, друкованою
- 0 %
Новітньою електронною (виключно в інтернеті за передплатою)
- 0 %
Змішаною (відкриття передплати на електронну версію при збереженні паперово-друкованого формату)
- 0 %
Усього: голосів


 

Профспілкові ВІСТІ, 1990-2023©

01042, Украіна, м. Київ
Майдан Незалежності, 2
Тел/факс: 528-70-49
Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання