« на головну 20.10.2018
Архів номерів  •  Актуальний номер » (971)
11
Жовтень
 
Інтерв’ю
 
Степан Кривов’язий: «Кабмін уже четвертий рік не передбачає в бюджеті жодної копійки на лісо- господарські заходи»

Степан Кривов’язий: «Кабмін уже четвертий рік не передбачає в бюджеті жодної копійки на лісо- господарські заходи»


РУБРИКИ


Передплата

Статті Що відбувається?

ПРАТ «УКРПРОФТУР» ЗВІТУЄ ПЕРЕД АКЦІОНЕРАМИ

ПРАТ «УКРПРОФТУР» ЗВІТУЄ ПЕРЕД АКЦІОНЕРАМИ

Напередодні Нового року Правління акціонерного то­вариства підбило підсумки своєї роботи за 9 місяців та очікуванню кінцевих фінан­сових показників 2017 року в цілому.


Т ак, 5 грудня 2017 року у м. Києві, в повному складі членів Нагля­дової ради, відбулося чергове за­сідання Наглядової ради При­ватного акціонерного товариства «Укрпрофтур» під головуванням голо­ви Наглядової ради Яреми Жугаєвича.

Серед розглянутих питань порядку денного найбільш актуальними були кадрові питання та «Про ре­зультати фінансово-госпо­дарської діяльності Това­риства», «Основні напрям­ки діяльності та показники фінансового плану ПрАТ «Укрпрофтур» на 2018 рік», «Показники фінансового плану діяльності та інвес­тиційного плану модерні­зації об’єктів на 2018–2020 роки».

Під час звіту президен­та Товариства Сергія Стрільця встановлено, що тільки за фактом роботи 9 місяців поточного року Правлінням ПрАТ «Укрпрофтур» отримано сукуп­них доходів на загальну суму 155 млн грн, що на 38 млн грн більше від запла­нованих і становить 130% виконання планового показника.

Протягом звітного періоду було на­дано послуг 126 тис. туристів у готель­них комплексах та інших категорій спо­живачів, а також 28 тис. екскурсантів.

У результаті госпо­дарської роботи Товари­ства фактично отрима­но 8601 тис. грн чистого прибутку, що забезпе­чує повне виконання по­ставлених завдань акці­онерами Товариства, його прибуткову та рен­табельну діяльність.

За 9 місяців 2017 року фонд оплати праці під­приємств і товариств системи ПрАТ «Укрпрофтур» становить 34,4 млн грн, порівняно з ми­нулим роком цей показник збільшив­ся на 5456,1 тис. грн, або на 19%. З ура­хуванням чисельності працівників в еквіваленті повної зайнятості серед­ньомісячні доходи одного працюючо­го збільшилися на 43,5% порівняно з аналогічним періодом 2016 року і ста­новлять 4804,48 грн на одного праців­ника в середньому по системі.

Як результат успішної роботи орга­нів управління Товариства, вперше за останні 25 років діяльності, за попере­днім погодженням Президії ФПУ, 7 грудня 2017 року, за адресою Товари­ства відбулися позачергові Загальні збори акціонерів ПрАТ «Укрпрофтур», на яких розглянуто питання «Про за­твердження основних напрямків ді­яльності та показників фінансового плану ПрАТ «Укрпрофтур» та його суб’єктів господарювання на 2018 рік».

Правління Товариства впевнено за­вершує роботу поточного року і вступає у новий, 2018, рік уже із затвердженим акціонерами Товариства фінансовим бюджетом наступного року, перспек­тивним планом основних фінансових показників та інвестиційним планом модернізації об’єктів на 2018–2020 роки.

Правління ПрАТ «Укрпрофтур»

Фото Олексія ПЕТРУНІ

 

 

ПРОЕКТ «Я МАЮ ПРАВО» ОБ’ЄДНУЄ ІНТЕРЕСИ СОЦІАЛЬНИХ ПАРТНЕРІВ

5 грудня, з нагоди Всеукраїнського тиж­ня права, присвяченого Загальній де­кларації прав людини, відбулася зустріч представників Головного територіаль­ного управління (ГТУ) юстиції у Чернігів­ській області з членськими організація­ми Федерації профспілкових організа­цій Чернігівської області.

Н а зустрічі було представлено проект Мі­ністерства юстиції України «Я МАЮ ПРАВО». Презентували проект перший заступник начальника ГТУ Сергій Рудий, начальник Управління реєстрації нормативно- правових актів, правової роботи та правової осві­ти Людмила Кузьміна, начальник відділу дер­жавної реєстрації друкованих засобів масової ін­формації та громадських формувань Управління державної реєстрації Олена Ромашко, заступник начальника відділу організації та контролю за виконанням рішень Управління державної вико­навчої служби Олена Міщенко. Фахівці розпові­ли про напрями діяльності органів юстиції об­ласті, поінформували про новації в законодав­стві стосовно примусового стягнення заборгова­ності із сплати аліментів, систему надання безо­платної правової допомоги та ін.

Присутній на заході голова ФПО Ігор Моска­ленко наголосив на важливості заходу, зазна­чивши, що такі проекти надають громадянам знання про їхні права і практичні навички того, як ці права реалізовувати та захищати.

Присутні отримали інформаційні буклети про права громадян та механізми їх захисту, зокре­ма: «Не знаєш, як оформити субсидію?», «Не зна­єш, як вирішити спір?», «Не знаєш, як оформити договір оренди землі?», «Забирають бізнес? Від­бирають майно?», а також інформаційний бюле­тень Головного територіального управління юс­тиції у Чернігівській області, який містить теле­фон всеукраїнської гарячої лінії безоплатної правової допомоги, а також адресу та телефон приймальні, за якими можна здійснити запис на особистий прийом у м. Чернігові.

Представники ГТУ відповіли на численні за­питання профспілкових лідерів, що свідчить про актуальність і корисність заходу.

Наприкінці зустрічі голова ФПО Ігор Москален­ко щиро подякував керівництву ГТУ та запро­сив до співпраці у рамках соціального діалогу.

Людмила НІЦЕНКО,

головний технічний інспектор праці ФПО

Чернігівської області

17.12.2017ДОДАТИ КОМЕНТАР 2000
Ваше ім'я:
Коментар:
  введіть цифри на картинці
УВАГА!

З метою підвищення попиту на газету "Профспілкові вісті" редакція прийняла рішення припинити практику розміщення повного чергового номеру у pdf-форматі на власному сайті. Натомість обмежитися публікацією першої сторінки та анонсів найрезонансніших матеріалів. Пропонуємо читачам передплачувати видання. З умовами передплати можна ознайомитися у розділі ПЕРЕДПЛАТА.

НОВИНИ

15.10.2018 00:24

15.10.2018 00:24

15.10.2018 00:23

07.10.2018 00:12

07.10.2018 00:11

29.09.2018 23:52

29.09.2018 23:52

29.09.2018 23:37

29.09.2018 23:36

03.09.2018 00:04

Усі новини


Опитування

Чи подобається вам новий дизайн газети?

Так
- 63,89 %
Ні
- 31,94 %
Усього: 72 голосів


Аккумуляторы для ноутбуков
Интернет-магазин по продаже батарей и блоков питания.


 

Профспілкові ВІСТІ, 1990-2018©

01042, Украіна, м. Київ
бульвар Дружби народів, 5.
Тел/факс: 528-70-49
Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання