« на головну 13.11.2018
Архів номерів  •  Актуальний номер » (973)
25
Жовтень
 
Інтерв’ю
 
Степан Кривов’язий: «Кабмін уже четвертий рік не передбачає в бюджеті жодної копійки на лісо- господарські заходи»

Степан Кривов’язий: «Кабмін уже четвертий рік не передбачає в бюджеті жодної копійки на лісо- господарські заходи»


РУБРИКИ


Передплата

Статті Що відбувається?

ПРОФСПІЛКИ ПРОВЕЛИ ІНФОРМАЦІЙНЕ ПІКЕТУВАННЯ ПАРЛАМЕНТУ

ПРОФСПІЛКИ ПРОВЕЛИ ІНФОРМАЦІЙНЕ ПІКЕТУВАННЯ ПАРЛАМЕНТУ

19 вересня у столиці біля Вер­ховної Ради України представ­никами профспілок було про­ведено профспілкове інфор­маційне пікетування щодо не­допущення погіршення умов пенсійного забезпечення, під час якого народним депутатам України роздавалися листівки стосовно запропонованих Уря­дом змін до законодавства з пенсійних питань (законопро­ект «Про внесення змін до дея­ких законодавчих актів України щодо підвищення пенсій», ре­єстр. № 6614 від 22.06.2017).


Я к повідомляє Управління соці­ального страхування та пенсій­ного забезпечення ФПУ, зазна­чалось, зокрема, що профспілка­ми підтримується підвищення та осучас­нення пенсій, скасування обмежень при виплаті пенсій працюючим пенсіонерам, проведення щорічної індексації пенсій для захисту від росту цін і вартості про­життя, ліквідація спеціальних пенсій і зрівнялівки для абсолютної більшості пенсіонерів та ін.

Водночас профспілки не підтримують зменшення коефіцієнта страхового ста­жу з 1,35 до 1,0 та підвищення до 35 років страхового стажу для призначення пен­сії, скасування пенсій за вислугу років учителям, медикам, працівникам льот­ного складу авіації, спортсменам та ін.

Профспілки закликають народних де­путатів України підтримати профспілко­ві пропозиції до законопроекту, зокрема:

– встановити стимулюючі норми для тих, хто працює більше 25 років, підви­щеними коефіцієнтами до страхового стажу;

– не підвищувати страховий стаж для призначення пенсії більш як до 30 років;

– встановити розмір пенсії за 30 років страхового стажу на рівні не менше 40% заробітку, як того вимагають міжнарод­ні соціальні стандарти;

– зберегти пенсії за вислугу років для вчителів, медиків, працівників льотного складу авіації та всіх інших, хто працює в шкідливих і небезпечних умовах праці.

 

 

ГРИГОРІЙ ОСОВИЙ: «ПОВАГА ДО СТАРШИХ ПОКОЛІНЬ Є ОДНИМ З ОСНОВНИХ ПРИНЦИПІВ БУДЬ- ЯКОЇ РОЗВИНЕНОЇ ТА ЦИВІЛІЗОВАНОЇ ДЕРЖАВИ»

Голова ФПУ Григорій Осовий взяв участь та виступив на урочистих зборах з нагоди Міжна­родного дня людей похилого віку.

Я к повідомляє Управління соціального страхування і пенсійного забезпечення ФПУ, 25 вересня Рада Організації ветеранів України провела збори, при­свячені Міжнародному дню громадян похилого віку, Дню ветерана, які відзначаються щорічно 1 жовтня. Тема зборів – «Співпраця та взаємодія ветеранських орга­нізацій з органами влади та іншими організаціями щодо посилення соціального захисту ветеранів війни, громадян похилого віку».

У своєму виступі Григорій Осовий привітав ветеранів з Міжнародним днем громадян похилого віку і, зокрема, зазначив: щороку цього дня здійснюються заходи для вшанування і соціальної підтримки пенсіонерів, інвалі­дів, одиноких літніх людей. Повага до старших поколінь є одним з основних принципів будь - якої розвиненої та ци­вілізованої держави.

ФПУ послідовно захищає права та інтереси людей похило­го віку щодо забезпечення соціальних гарантій, підвищен­ня якості соціального обслуговування. Профспілкові орга­нізації всіх рівнів беруть активну участь у вирішенні по­всякденних проблем цих громадян.

На підприємствах через колективні договори ветеранам надається допомога на оздоровлення, надання різноманіт­них послуг, матеріальна підтримка тощо. Окремі питання соціального захисту ветеранів війни і праці передбачають­ся регіональними та галузевими угодами, а також Гене­ральною угодою. Це особливо важливо сьогодні, коли важ­ка соціально - економічна ситуація в нашій країні негатив­но впливає на матеріальний стан громадян. Ветерани, пен­сіонери, які зробили багато для нашої держави, заслугову­ють на гідне до них ставлення.

Сьогодні пенсійне забезпечення в критичному стані. Біль­шість пенсіонерів опинилися поза межею бідності. Більше 80% з них отримують пенсії менше реального прожитково­го мінімуму. Розміри пенсій, призначених у різні роки, вже втричі різняться між собою. Існують інші проблеми, що потребують вирішення. Тому, як зазначив профспілко­вий лідер, ФПУ підтримує законодавчі пропозиції щодо осучаснення пенсій з 1 жовтня 2017 року; відновлення з 1 жовтня виплати пенсій працюючим пенсіонерам у повно­му розмірі; вдосконалення перерахунку пенсій та ін.

Водночас Григорій Осовий зазначив, що у профспілок є низка зауважень до законопроекту, зокрема не підтриму­ється зменшення коефіцієнта страхового стажу з 1,35 до 1,0, збільшення тривалості страхового стажу до 35 років, скасування пенсій за вислугу років для працівників осві­ти, охорони здоров’я, соціального захисту, працівників льотного складу авіації та ін. Відповідні пропозиції проф­спілок щодо доопрацювання окремих положень законо­проекту були направлені до Верховної Ради України.

Також Голова ФПУ поінформував присутніх про позицію профспілок щодо медичної реформи.

02.10.2017ДОДАТИ КОМЕНТАР 2000
Ваше ім'я:
Коментар:
  введіть цифри на картинці
УВАГА!

З метою підвищення попиту на газету "Профспілкові вісті" редакція прийняла рішення припинити практику розміщення повного чергового номеру у pdf-форматі на власному сайті. Натомість обмежитися публікацією першої сторінки та анонсів найрезонансніших матеріалів. Пропонуємо читачам передплачувати видання. З умовами передплати можна ознайомитися у розділі ПЕРЕДПЛАТА.

НОВИНИ

26.10.2018 20:54

26.10.2018 20:54

26.10.2018 20:53

26.10.2018 20:41

26.10.2018 20:41

15.10.2018 00:24

15.10.2018 00:24

15.10.2018 00:23

07.10.2018 00:12

07.10.2018 00:11

Усі новини


Опитування

Чи подобається вам новий дизайн газети?

Так
- 63,89 %
Ні
- 31,94 %
Усього: 72 голосів


Аккумуляторы для ноутбуков
Интернет-магазин по продаже батарей и блоков питания.


 

Профспілкові ВІСТІ, 1990-2018©

01042, Украіна, м. Київ
бульвар Дружби народів, 5.
Тел/факс: 528-70-49
Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання