« на головну 25.02.2024
Архів номерів  •  Актуальний номер » (1244)
08
Лютий
 
Інтерв’ю
 
ГРИГОРІЙ ОСОВИЙ: РАТИФІКАЦІЯ В ПОВНОМУ ОБСЯЗІ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ СОЦІАЛЬНОЇ ХАРТІЇ Є НАШОЮ ВИМОГОЮ І УМОВОЮ НАБУТТЯ УКРАЇНОЮ ЧЛЕНСТВА В ЄС

ГРИГОРІЙ ОСОВИЙ: РАТИФІКАЦІЯ В ПОВНОМУ ОБСЯЗІ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ СОЦІАЛЬНОЇ ХАРТІЇ Є НАШОЮ ВИМОГОЮ І УМОВОЮ НАБУТТЯ УКРАЇНОЮ ЧЛЕНСТВА В ЄС


РУБРИКИ


Передплата

Статті Що відбувається?

ЗУПИНКА ГІРНИЧО- ЗБАГАЧУВАЛЬНОГО КОМБІНАТУ – ЦЕ ЗАГРОЗА НАЦІОНАЛЬНІЙ БЕЗПЕЦІ

ЗУПИНКА ГІРНИЧО- ЗБАГАЧУВАЛЬНОГО КОМБІНАТУ – ЦЕ ЗАГРОЗА НАЦІОНАЛЬНІЙ БЕЗПЕЦІ

18 серпня біля стін Кабінету Міністрів України зібралися кілька сотень працівників ДП «Східний гірничо-збага­чувальний комбінат». На жаль, прибули гірники до столиці України не для уро­чистих реляцій і рапортів напередодні свого профе­сійного свята – Дня шахта­ря, а щоб продовжити про­тестні акції за право на ви­добуток уранової руди.

Я к повідомляють Атомпрофспіл­ка та «Атомник України», піке­тувальники цього дня блокува­ли будівлю Кабміну під час чер­гового засідання Уряду з однією резо­нансною вимогою: терміново продовжи­ти дію спеціальних дозволів (ліцензій) на користування надрами від Державної служби геології та надр України. Через безпідставну, злочинну, за оцінкою учас­ників акції, затримку чиновниками Держгеонадр спецдозволу на розробку Мічурінського, Центрального та Вату­тінського родовищ уранових руд третій місяць простоюють Інгульська та Смо­лінська шахти. Хоч як парадоксально, але контрольоване державою підприєм­ство «Східний ГЗК» уже зазнало збитків більш як 300 млн грн, при цьому не спла­чуються податки та інші відрахування до центрального і місцевого бюджетів, сума яких перевищила 10 млн грн. Під загрозою зриву виконання комбінатом контрактних зобов’язань, згідно з якими Україна отримує ядерне паливо для сво­їх атомних електростанцій, що підриває енергетичну незалежність і національну безпеку держави.

Трудовий колектив комбінату обуре­ний недержавницькою позицією Держге­онадр, що поставила підприємство в над­критичну ситуацію, незаконно блокуючи видачу спецдозволу на використання надр. Державне підприємство уже понад 65 років проводить видобуток урану.

Відповідно до постанови Уряду про порядок видачі дозволу на використан­ня надр, комбінат своєчасно, за 6 місяців до закінчення терміну дії попередніх до­зволів, подав усі потрібні документи. Однак спецкомісія Держгеонадр під різ­ними приводами (наприклад, через пер­манентну відсутність кворуму під час засідань) ось уже дев’ятий місяць не може розглянути пакет документів ура­нодобувників. На сьогодні більшість працівників перебувають у вимушених відпустках, аж ніяк не святковий на­стрій панує в родинах шахтарів.

«Ми хочемо працювати, годувати сім’ї, – заявляють мітингувальники, – як і працівники будь-якого підприємства, та бути впевненими, що завтра ніхто не зможе його зупинити, керуючись яки­мись намірами! Ми хочемо справедли­вості і перспектив для себе, для атомної енергетики, для України! Нам уже дово­дилося рятувати галузь, коли політики приймали рішення про припинення фі­нансування видобутку урану. Хто знає, що було б з державою, якби не електро­енергія українських АЕС, отримана з кі­ровоградської руди. Україна пережила три важкі осінньо-зимові періоди тільки завдяки атомній енергетиці!». Коли ж державні мужі звернуть увагу на пробле­ми стратегічного підприємства, принай­мні на ті, які вони самі ж і створюють?

Протестувальники раз у раз скандува­ли: «Ліцензію!», «Роботу!», вимагали зу­стрічі з Прем’єр-міністром та прийняття саме на засіданні Уряду рішення про про­довження дії спецдозволів на користуван­ня надрами. Однак останнього, на чому наполягали учасники акції, здійснити не вдалося. Дещо пізніше до Кабміну зайшла уповноважена від маніфестантів група профспілковців на чолі з головою Атомпрофспілки Валерієм Матовим. Представ­ники Уряду, після тривалих перемовин, пообіцяли, що буде підготовлено додатко­ве розпорядження Прем’єр-міністра Укра­їни Володимира Гройсмана, яке зобов’яже Держгеонадра і комісію, що днями прово­дитиме своє засідання, прийняти відпо­відне рішення. Проте, таких розпоря­джень уже було три, і всі вони не викону­валися, точніше кажучи, просто саботува­лися комісією Держгеонадр. Тож чи до­слухаються до уранодобувників цього разу, стане зрозумілим найближчим ча­сом. Гірники погодилися зачекати, але на­голосили, що не мають наміру відступати. Якщо їхні вимоги буде знову проігнорова­но, працівники комбінату готові вдатися до масштабніших і набагато радикальні­ших акцій протесту.

Нагадаємо, що уранодобувники нещо­давно вже провели три масові акції про­тесту під стінами Міністерства екології та природних ресурсів і Держгеонадр на захист своїх трудових прав та інтересів. Під Кабміном у день протесту градус ки­піння маніфестантів зашкалював – 7 го­дин вони блокували урядову установу під періодичний стукіт касок по асфаль­ту, що згодом трощилися, а від ударів по металевих буферних щитах загорожі сточувалися флагштоки транспарантів. На одному з них було розміщено ульти­мативно-промовисте гасло гірників: «За­хищаємо Україну в АТО – захистимо й атомну промисловість!».

Фото Миколи ВАРЧИНОГО

 

КУРС НА МОДЕРНІЗАЦІЮ СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ

18 серпня відбулася зустріч народного де­путата України, представника ФПУ у Вер­ховній Раді Сергія Капліна з профактивом Миколаївської області.

Я к повідомляє Миколаївська обласна рада професійних спілок, на зустрічі були присут­ні голови обласних галузевих та первинних профспілкових організацій, а також пред­ставники відділення НСПП в області. Відкрив захід голова Миколаївської облпрофради Юрій Толмачов, який зупинився на основних проблемах області, що постійно перебувають у полі зору профспілок, а саме щодо гідного рівня життя працюючих та членів їх­ніх сімей, заборгованості із заробітної плати, тіньо­вої зайнятості та ін.

Сергій Каплін у своєму виступі окреслив три осно­вних кроки, які необхідно зробити профспілкам для посилення їхньої ролі в суспільстві. По-перше, роз­робити курс Федерації профспілок України на мо­дернізацію соціальної політики. По-друге, більш широко використовувати право на страйк, як інстру­мент тиску на владу, що практикується у Європі й інших розвинутих країнах, а також створити для цього страйковий фонд. І нарешті, аби мати можли­вість впливати на вирішення соціально-економіч­них питань, представникам профспілок потрібно ба­лотуватися до Верховної Ради України.

Активну участь в обговоренні взяли голова обласної організації профспілки працівників житлово-кому­нального господарства, місцевої промисловості, по­бутового обслуговування населення Світлана Начи­нова, голова обласного комітету профспілки праців­ників державних установ Таміла Бугаєнко, голова обласної організації профспілки працівників охоро­ни здоров’я Євгенія Заяць, голова обласної організа­ції профспілки працівників агропромислового комп­лексу Антон Яковлев, голова первинної профспілко­вої організації ДП «Суднобудівний завод ім. 61 кому­нара» та ін.

Обговорювались також наслідки медичної реформи, питання гідної заробітної плати для працівників бю­джетних установ та організацій, несвоєчасного дер­жавного фінансування підприємств житло-кому­нальної сфери щодо субсидій та пільг, фінансування професійно-технічних училищ, проблеми підпри­ємств суднобудування в області й т. ін.

03.09.2017ДОДАТИ КОМЕНТАР 2000
Ваше ім'я:
Коментар:
  введіть цифри на картинці
УВАГА!

З метою підвищення попиту на газету "Профспілкові вісті" редакція прийняла рішення припинити практику розміщення повного чергового номеру у pdf-форматі на власному сайті. Натомість обмежитися публікацією першої сторінки та анонсів найрезонансніших матеріалів. Пропонуємо читачам передплачувати видання. З умовами передплати можна ознайомитися у розділі ПЕРЕДПЛАТА.

НОВИНИ

10.02.2024 18:02

10.02.2024 18:01

10.02.2024 17:58

10.02.2024 17:48

12.01.2024 20:50

12.01.2024 20:49

24.12.2023 14:26

24.12.2023 14:21

24.12.2023 14:20

12.12.2023 21:10

Усі новини


Опитування

Якою б Ви хотіли бачити улюблену газету "Профспілкові вісті" надалі?

Традиційною паперовою, друкованою
- 0 %
Новітньою електронною (виключно в інтернеті за передплатою)
- 0 %
Змішаною (відкриття передплати на електронну версію при збереженні паперово-друкованого формату)
- 0 %
Усього: голосів


 

Профспілкові ВІСТІ, 1990-2023©

01042, Украіна, м. Київ
Майдан Незалежності, 2
Тел/факс: 528-70-49
Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання