« на головну 25.02.2024
Архів номерів  •  Актуальний номер » (1244)
08
Лютий
 
Інтерв’ю
 
ГРИГОРІЙ ОСОВИЙ: РАТИФІКАЦІЯ В ПОВНОМУ ОБСЯЗІ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ СОЦІАЛЬНОЇ ХАРТІЇ Є НАШОЮ ВИМОГОЮ І УМОВОЮ НАБУТТЯ УКРАЇНОЮ ЧЛЕНСТВА В ЄС

ГРИГОРІЙ ОСОВИЙ: РАТИФІКАЦІЯ В ПОВНОМУ ОБСЯЗІ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ СОЦІАЛЬНОЇ ХАРТІЇ Є НАШОЮ ВИМОГОЮ І УМОВОЮ НАБУТТЯ УКРАЇНОЮ ЧЛЕНСТВА В ЄС


РУБРИКИ


Передплата

Статті Що відбувається?

СЕРГІЙ КАПЛІН: «ПОЗБАВЛЕННЯ ТРУДЯЩИХ ЗАКОННОЇ ВИНАГОРОДИ ЗА ЇХНЮ ПРАЦЮ – ЗЛОЧИН, І КЕРІВНИКИ, ЯКІ ЦЕ ДОПУСТИЛИ, МАЮТЬ НЕСТИ СУВОРУ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ»

СЕРГІЙ КАПЛІН: «ПОЗБАВЛЕННЯ ТРУДЯЩИХ ЗАКОННОЇ ВИНАГОРОДИ ЗА ЇХНЮ ПРАЦЮ – ЗЛОЧИН, І КЕРІВНИКИ, ЯКІ ЦЕ ДОПУСТИЛИ, МАЮТЬ НЕСТИ СУВОРУ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ»

Представник ФПУ у парламенті Сергій Каплін зареєстрував два профспілкових за­конопроекти № 7002 та № 7003 щодо посилення захисту працівника у випадку за­тримання зарплати, повідомляє прес-центр ФПУ.

К рім компенсації за кожен день затримання зарплати, людям має нараховуватись пеня у роз­мірі 0,2% неотриманої суми.

Порушення гарантованого стат­тею 43 Конституції України права працівників на своєчасне одержання винагороди за працю та, як наслідок, наявність заборгованості із заробіт­ної плати зали­шається одні­єю з найго­стріших соці­альних про­блем Украї­ни протягом усього періо­ду її незалеж­ності. При цьо­му забезпечити ліквідацію забор­гованості не спро­можні ні традиційні за­соби адміністративного впливу на роботодавців-боржників, ні періоди економічного зростання.

«Тільки нещодавно зустрічався з львівськими шахтарями, постійно тримаю зв’язок з працівниками Ми­колаївського суднобудівного заводу, спілкуюся з робітниками Сєвєродо­нецького та Черкаського «Азотів». Усі ці люди щодня ризикують жит­тям, а їм роками затримують зарп­лати. По всій Україні таких ошука­них сотні тисяч. Усе це прирікає на­ших громадян на бідність, генерує зростання соціальної напруги в тру­дових колективах, сім’ях та цілих регіонах. Не отримавши заробітної плати, працівник фізично не може сплатити ра­хунки, які що­місяця пач­ками надси­лають кому­нальники. Що вже го­ворити про їжу, навчан­ня та лікуван­ня. За тотальну бідність трудя­щих кожен керів­ник-боржник має не­сти персональну відпові­дальність!» – резюмував парламент­ський представник профспілок.

При цьому й дотепер у чинному законодавстві відсутні норми, які б гарантували працівнику достатній законодавчий захист права на своє­часне одержання винагороди за пра­цю, а також норми, які б гарантува­ли адекватну компенсацію збитків, понесених унаслідок затримання зарплати.

Сергій Каплін сподівається, що колеги-парламентарі відкинуть по­літичні амбіції та підтримають ці дійсно соціально орієнтовані зако­нодавчі ініціативи Федерації проф­спілок України.

 

ПРЯМА МОВА

Сергій КАПЛІН,

народний депутат України, представник ФПУ у Верховній Раді України:

«Працівник має право тимчасово припинити роботу, якщо її не оплачують, не більш як на 15 днів. Своїм законопро­ектом ми пропонуємо в судовому по­рядку позбавляти на 3 роки права за­ймати певні посади керівникам, які повторно затримують зарплати. Нині в Україні загальний зарплатний борг сягає майже 2,5 млрд грн. Люди міся­цями, а то й роками позбавлені засо­бів для існування, а дехто з них ще й позбавлений права на страйк. Біль­шість керівників – злісних боржників акцій протесту не бояться. Вплинемо на них законними важелями!».

 

ЧАС І ЛЮДИ ВИМАГАЮТЬ РІШУЧИХ СОЛІДАРНИХ ДІЙ

Президія Центрального комітету Профспілки металургів і гірників Укра­їни звернула­ся до Феде­рації профе­сійних спілок України.

У тексті звернення, зокрема, зазначається:

«Пройшов майже рік з часу проведення мину­лорічного маршу протесту профспілок у фор­мі пікетування Кабінету Міністрів України та Верховної Ради України, метою якого був захист прав та інтересів працівників і ветеранів праці на гідне життя в умовах шокового підвищення цін на енерго­носії і тарифів на житлово-комунальні послуги.

Чи досягли ми сьогодні поставленої мети? На наше переконання, ні!

За цей час фактично не відбулося покращення стану справ у сфері захисту соціально-економічних прав та інтересів громадян. Навпаки, він погіршується. Уря­дом та роботодавцями не здійснено нейтралізації підвищення ціни на газ і тарифів ЖКГ для населен­ня, не ліквідовано заборгованості із зарплати, не за­безпечено кожній людині гідних умов життя та ефек­тивного соціального захисту. Часткове та переважно декларативне виконання Кабінетом Міністрів Украї­ни домовленостей із профспілками не привело до ба­жаних результатів.

Маніпулятивні заяви та дешеві піар-акції Уряду щодо пожвавлення промислового виробництва, зростання економіки, росту реальної заробітної плати, непідви­щення пенсійного віку не здатні ввести в оману укра­їнське суспільство. Громадяни кожного дня відчува­ють на собі вкрай негативні наслідки невпинного зростання цін на продукти харчування та товари ши­рокого вжитку, що, за прогнозами незалежних екс­пертів, призведе до річної інфляції на рівні 20%. При цьому Україна за рівнем середньомісячної заробітної плати посідає ганебне 11-те місце серед країн СНД!

Антисоціальна політика, яку продовжують реалізову­вати у поточному році Уряд та роботодавці, вже стала нестерпною і призвела до різкого зростання соціаль­ної напруги в трудових колективах, зокрема до стихій­них страйків на підприємствах Кривбасу. Це реально загрожує перерости в соціальний вибух, що може по­рушити соціально-політичну стабільність у державі.

Конструктивний соціальний діалог у країні фактично відсутній. До цього часу з вини Уряду не визначено розмір тарифної ставки робітника І розряду на 2017 рік.

У такій надскладній ситуації Президія Центрального комітету Профспілки вважає, що ФПУ, її членські ор­ганізації не повинні залишатися пасивними спостері­гачами за активізацією стихійного робітничого руху і так званих незалежних профспілок, а зобов’язані ор­ганізовано й ефективно діяти. Час і люди вимагають від нас рішучих солідарних дій!».

 

20.08.2017ДОДАТИ КОМЕНТАР 2000
Ваше ім'я:
Коментар:
  введіть цифри на картинці
УВАГА!

З метою підвищення попиту на газету "Профспілкові вісті" редакція прийняла рішення припинити практику розміщення повного чергового номеру у pdf-форматі на власному сайті. Натомість обмежитися публікацією першої сторінки та анонсів найрезонансніших матеріалів. Пропонуємо читачам передплачувати видання. З умовами передплати можна ознайомитися у розділі ПЕРЕДПЛАТА.

НОВИНИ

10.02.2024 18:02

10.02.2024 18:01

10.02.2024 17:58

10.02.2024 17:48

12.01.2024 20:50

12.01.2024 20:49

24.12.2023 14:26

24.12.2023 14:21

24.12.2023 14:20

12.12.2023 21:10

Усі новини


Опитування

Якою б Ви хотіли бачити улюблену газету "Профспілкові вісті" надалі?

Традиційною паперовою, друкованою
- 0 %
Новітньою електронною (виключно в інтернеті за передплатою)
- 0 %
Змішаною (відкриття передплати на електронну версію при збереженні паперово-друкованого формату)
- 0 %
Усього: голосів


 

Профспілкові ВІСТІ, 1990-2023©

01042, Украіна, м. Київ
Майдан Незалежності, 2
Тел/факс: 528-70-49
Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання