« на головну 25.02.2024
Архів номерів  •  Актуальний номер » (1244)
08
Лютий
 
Інтерв’ю
 
ГРИГОРІЙ ОСОВИЙ: РАТИФІКАЦІЯ В ПОВНОМУ ОБСЯЗІ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ СОЦІАЛЬНОЇ ХАРТІЇ Є НАШОЮ ВИМОГОЮ І УМОВОЮ НАБУТТЯ УКРАЇНОЮ ЧЛЕНСТВА В ЄС

ГРИГОРІЙ ОСОВИЙ: РАТИФІКАЦІЯ В ПОВНОМУ ОБСЯЗІ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ СОЦІАЛЬНОЇ ХАРТІЇ Є НАШОЮ ВИМОГОЮ І УМОВОЮ НАБУТТЯ УКРАЇНОЮ ЧЛЕНСТВА В ЄС


РУБРИКИ


Передплата

Статті Що відбувається?

УГОДА ПРО СТВОРЕННЯ СПО МАТИМЕ КРЕАТИВНИЙ ЗМІСТ ТА СОЦІАЛЬНЕ НАПОВНЕННЯ

УГОДА ПРО СТВОРЕННЯ СПО МАТИМЕ КРЕАТИВНИЙ ЗМІСТ ТА СОЦІАЛЬНЕ НАПОВНЕННЯ

Актуальні питання активного й ефективного захисту законних прав та інтересів людини праці, що мають знайти відображення в Угоді про утворення СПО репре­зентативних всеукраїнських об’єднань профспілок на національному рівні, обгово­рили під час наради 1 серпня керівники репрезентативних об’єднань профспілок.

Я к повідомляє прес-центр ФПУ, вів нараду Голова СПО об’єднань профспілок, Голо­ва Федерації профспілок України Григорій Осовий.

У жвавій, гострій та конструктивній дискусії навколо пропозицій до проек­ту Угоди взяли участь голова Конфеде­рації вільних профспілок України Ми­хайло Волинець, голова Об’єднання всеукраїнських автономних профспі­лок Анатолій Широков, голова всеукра­їнського профспілкового об’єднання «Єдність» Анатолій Онищук та його за­ступник Галина Колосюк, відповідаль­ний секретар Федерації профспілок транспортників України Володимир Мельник, керівник департаменту пра­вового захисту апарату ФПУ Ірина Ту­белець, керівник Управління соціаль­ного діалогу та колективно - договірно­го регулювання апарату ФПУ Олена Лобченко, її заступник, завідувач від­ділу соціального діалогу Валентина Приходько, заступник голови Проф­спілки працівників нафтової і газової промисловості Сергій Українець.

Зокрема, учасники дискусії обгово­рили питання про надання народним депутатам України пропозицій до за­конопроекту про внесення змін до де­яких законодавчих актів України щодо запобігання надмірному тиску на суб’єктів господарювання заходів державного нагляду (контролю) за до­держанням законодавства про працю та зайнятість населення (реєстр. № 6489), який прийнято в першому чи­танні. Також учасники наради опра­цювали пропозиції робочої групи до проекту Угоди про утворення нового СПО на національному рівні для ве­дення колективних переговорів щодо Генеральної угоди.

Нагадаємо, що перше засідання ро­бочої групи з підготовки проектів Уго­ди про утворення СПО об’єднань профспілок та Положення про СПО об’єднань профспілок відбулося 19 липня, що дає змогу розпочати ко­лективні переговори щодо нової Гене­ральної угоди на наступний період.

 

ПРОЖИТКОВИЙ МІНІМУМ ДЛЯ ПРАЦЕЗДАТНОЇ ОСОБИ ЗАНИЖЕНИЙ НА 133,02%

Відповідно до статті 5 Закону України «Про прожитковий мінімум», Міністерство соціальної політики України повідомляє, що фактичний розмір прожиткового мінімуму у цінах червня 2017 року у розрахунку на місяць на одну особу становив 3050 грн (з урахуванням суми подат­ку на доходи фізичних осіб – 3499 грн), для дітей віком до 6 років – 2902 грн, для дітей віком від 6 до 18 років – 3522 грн, для працездатних осіб – 3159 грн (з урахуванням суми податку на доходи фізичних осіб – 3924 грн), для осіб, які втратили працездатність, – 2580 грн.

Т аким чином, за інформацією департаменту захисту соціально-економічних прав ФПУ, офіційна вели­чина прожиткового мінімуму в середньому на одну особу, встановлена на червень 2017 року статтею 7 Закону України «Про Державний бюджет України на 2017 рік», занижена порівняно з фактичним розміром прожит­кового мінімуму на одну особу на 1426 грн, або на 87,81%, а для працездатної особи – на 2240 грн, або 133,02%.

 

ПРОФСПІЛКИ – ЗА ЕФЕКТИВНІСТЬ ТА ПРОЗОРІСТЬ МЕДИЧНОЇ РЕФОРМИ

Актуальні проблеми системи охорони здоров’я, пошук нових ефективних шляхів її реформуван­ня в інтересах людей праці та роль у цьому про­цесі профспілок – ці та інші важливі питання, що турбують нині спілчан, усіх громадян Украї­ни, обговорили під час робочої зустрічі 2 серпня Голова СПО об’єднань профспілок, Голова ФПУ Григорій Осовий та директор програм Центру солідарності АФП–КВП в Україні Трістан Масат.

Я к повідомляє прес - центр ФПУ, у зустрічі взяли участь голова Профспілки працівників охорони здоров’я України Вікторія Коваль, її заступник Ірина Швець, керівник департаменту охорони пра­ці ФПУ Юрій Андрієвський, керівник Управління соціаль­ного страхування і пенсійного забезпечення ФПУ Володи­мир Максимчук, працівники апарату ФПУ.

«На наше глибоке переконання, медична реформа в Украї­ні впливає не тільки на пацієнтів, а й на працівників ме­дичної галузі, – зазначив Трістан Масат. – Тому ми хотіли б почути про роль профспілок у цьому процесі, а саме: про іс­торію взаємовідносин профспілок з Міністерством охоро­ни здоров’я, а також їх зауваження та пропозиції до рефор­ми медичної галузі та системи охорони здоров’я в цілому».

Григорій Осовий поінформував про ситуацію, що склалась у вітчизняному секторі надання медичних послуг, та про дії Федерації профспілок України із забезпечення захисту конституційних, соціально - економічних прав та інтересів працюючої людини. «Нас, звичайно, цікавлять і турбують два важливих аспекти медичної реформи, – наголосив профспілковий лідер. – Це, по - перше, як будуть захищені під час проведення реформи права пацієнтів, і, по - друге, як будуть захищені права та інтереси самих працівників галу­зі. Ми поки що з боку Міністерства охорони здоров’я чітких та зрозумілих відповідей на ці запитання не отримали».

Голова ФПУ зазначив, що фахівці ФПУ спільно з фахівця­ми Профспілки працівників охорони здоров’я України під­готували та запропонували свої зауваження та пропозиції до медичної реформи, які було надіслано на адресу Мініс­терства охорони здоров’я та до парламентських фракцій.

 

ІЗ ПЕРШИХ ВУСТ

Вікторія КОВАЛЬ,

голова Профспілки працівників охорони здоров’я України:

«Наша позиція така: медична реформа має бути ефективною, прозорою, соці­ально наповненою. Але діалог з мініс­терством проходить дуже важко. До профспілкових ініціатив та пропозицій там не хочуть дослухатися. Документи, спрямовані на реформу­вання галузі, незважаючи на вимоги закону про соці­альний діалог, не узгоджуються з профспілками. Наша профспілка, Федерація профспілок України на­магаються відновити соціальний діалог, але зараз це дуже складно. Чому профспілки не сприймають цю реформу? По-перше, тому що до її розроблення не були залучені ні профспілки, ні роботодавці. Проф­спілка, яка представляє інтереси понад 700 тис. пра­цівників галузі, має право та обов’язок брати участь у процесі реформування цієї сфери. По-друге, ми не маємо чітких економічних висновків про те, як буде відбуватися ця реформа. Тому у профспілок до неї є чимало зауважень та пропозицій».

 

16.08.2017ДОДАТИ КОМЕНТАР 2000
Ваше ім'я:
Коментар:
  введіть цифри на картинці
УВАГА!

З метою підвищення попиту на газету "Профспілкові вісті" редакція прийняла рішення припинити практику розміщення повного чергового номеру у pdf-форматі на власному сайті. Натомість обмежитися публікацією першої сторінки та анонсів найрезонансніших матеріалів. Пропонуємо читачам передплачувати видання. З умовами передплати можна ознайомитися у розділі ПЕРЕДПЛАТА.

НОВИНИ

10.02.2024 18:02

10.02.2024 18:01

10.02.2024 17:58

10.02.2024 17:48

12.01.2024 20:50

12.01.2024 20:49

24.12.2023 14:26

24.12.2023 14:21

24.12.2023 14:20

12.12.2023 21:10

Усі новини


Опитування

Якою б Ви хотіли бачити улюблену газету "Профспілкові вісті" надалі?

Традиційною паперовою, друкованою
- 0 %
Новітньою електронною (виключно в інтернеті за передплатою)
- 0 %
Змішаною (відкриття передплати на електронну версію при збереженні паперово-друкованого формату)
- 0 %
Усього: голосів


 

Профспілкові ВІСТІ, 1990-2023©

01042, Украіна, м. Київ
Майдан Незалежності, 2
Тел/факс: 528-70-49
Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання