« на головну 26.02.2024
Архів номерів  •  Актуальний номер » (1244)
08
Лютий
 
Інтерв’ю
 
ГРИГОРІЙ ОСОВИЙ: РАТИФІКАЦІЯ В ПОВНОМУ ОБСЯЗІ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ СОЦІАЛЬНОЇ ХАРТІЇ Є НАШОЮ ВИМОГОЮ І УМОВОЮ НАБУТТЯ УКРАЇНОЮ ЧЛЕНСТВА В ЄС

ГРИГОРІЙ ОСОВИЙ: РАТИФІКАЦІЯ В ПОВНОМУ ОБСЯЗІ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ СОЦІАЛЬНОЇ ХАРТІЇ Є НАШОЮ ВИМОГОЮ І УМОВОЮ НАБУТТЯ УКРАЇНОЮ ЧЛЕНСТВА В ЄС


РУБРИКИ


Передплата

Статті Що відбувається?

МАЙНОВИЙ КОМПЛЕКС ФПУ: ОБГОВОРЕНО СТРАТЕГІЮ ЕФЕКТИВНОГО ВИКОРИСТАННЯ В ІНТЕРЕСАХ ЛЮДИНИ ПРАЦІ

МАЙНОВИЙ КОМПЛЕКС ФПУ: ОБГОВОРЕНО СТРАТЕГІЮ ЕФЕКТИВНОГО ВИКОРИСТАННЯ В ІНТЕРЕСАХ ЛЮДИНИ ПРАЦІ

11–12 липня у столичному готельному комплексі «Турист» відбувся форум-семінар за участю керівни­ків суб’єктів господарювання майнового комплексу ФПУ, в тому числі керівників оздоровниць та го­тельних комплексів. Захід було організовано за результатами засідання Президії ФПУ від 22 червня п. р., а також за ініціативи заступника Голови ФПУ Володимира Саєнка департаментом корпоративних прав та майна ФПУ. Формат проведення форуму був орієнтований на обмін досвідом та думками щодо визначення стратегічних орієнтирів діяльності в інтересах членів профспілок.

Я к зазначив Голова ФПУ Григорій Осовий, важливим завданням за­ходу є формування майданчика для навчання та вироблення його учасниками спільного бачення щодо ефективного управління господарськи­ми об’єктами ФПУ. Крім цього, необхідне розширення співпраці із сторонами соці­ального діалогу – Урядом та роботодав­цями – з метою збереження профспілко­вого майна.


За словами заступника Голови ФПУ Во­лодимира Саєнка, в умовах пенсійної та медичної реформ, інших законодавчих змін профспілкові об’єкти повинні працю­вати не лише паралельно, а й виробляти активну політику щодо випередження за­значених тенденцій, модернізації роботи, бути прикладом втілення людиноорієнто­ваного підходу в своїй діяльності.

Президент ПрАТ «Укрпрофтур» Сергій Стрілець поінформував про стабільну тен­денцію зростання фактично всіх показни­ків діяльності товариства, а також переви­конання плану за І квартал 2017 року. Сер­гій Стрілець наголосив, що підтримувати динаміку розвитку підприємству дозволя­ють, зокрема, суворі внутрішні стандарти, спрямовані на підвищення якості обслуго­вування та соціальний захист трудових ко­лективів дочірніх підприємств.

Про результати фінансово-господар­ської діяльності поінформували голова Наглядової ради ПрАТ «Укрпрофтур» Ярема Жугаєвич і голова Наглядової ради ПрАТ «Укрпрофоздоровниця» Олек­сій Романюк.

Було обговорено успішні маркетингові кроки, ефективні напрями інвестування та стратегію досягнення і підтримання профі­циту. Презентовано роботу власного сервісу онлайн-бронювання санаторно-курортних путівок «UKRTOUR-PRO».

Крім того, заступник Голови ФПУ Воло­димир Саєнко повідомив, що майже завер­шено процедуру реорганізації фондів со­ціального страхування – уже з 1 серпня но­востворений Фонд соціального страхуван­ня України має повністю перейняти на себе обов’язки реорганізованих фондів, а ті – остаточно скласти свої повноваження.

Нагадаємо, Володимира Саєнка було обрано головою Правління Фонду соці­ального страхування України, який об’єднав фонди соціального страхування з тимчасової втрати працездатності та від нещасних випадків на виробництві.

Участь у заході також взяв директор Ви­конавчої дирекції Фонду соціального стра­хування України Євген Баженков, який по­відомив про перспективу зміни механізму взаємодії Фонду соцстрахування з оздоров­ницями. Очікується, що з 1 січня 2018 року стару систему замовлення та розподілення пільгових путівок на відновне лікування замінить адресне забезпечення реабіліта­ції. Такий крок дозволить збільшити кіль­кість осіб, які матимуть можливість відно­вити здоров’я на базі санаторіїв. Сьогодні, за інформацією Євгена Баженкова, таким лікуванням забезпечується лише близько 50% від існуючої потреби.

Важливим джерелом інформації для при­йняття рішень керівництвом акціонерних то­вариств та ФПУ щодо управління профспілко­вими об’єктами стали результати опитування учасників форуму-семінару. Вони свідчать, що 98% опитаних керівників ПрАТ «Укрпрофоздоровниця» та 92% керівників ПрАТ «Укрпрофтур» вважали питання маркетинго­вої політики та збуту найбільш актуальними для обговорення, 78% опитаних ПрАТ «Ук­рпрофоздоровниця» вважали за необхідне об­говорення питань участі підприємств у тенде­рах державних закупівель, в той час як 88% учасників ПрАТ «Укрпрофтур» – питання бю­джетного та економічного планування. Біль­шість опитаних керівників акціонерних това­риств вважають, що для покращення марке­тингової політики товариства необхідно, на­самперед, налагодити та забезпечити ефек­тивну діяльність відділу маркетингу і збуту (78% від ПрАТ «Укрпрофоздоровниця» та 86% від ПрАТ «Укрпрофтур»), а також підвищити свободу керівників у ціноутворенні та впрова­дити єдину систему онлайн-бронювання по­слуг (78% від ПрАТ «Укрпрофоздоровниця» та 82% від ПрАТ «Укр профтур»).

Департамент корпоративних прав та майна ФПУ

 

ВОЛОДИМИР САЄНКО, ЗАСТУПНИК ГОЛОВИ ФЕДЕРАЦІЇ ПРОФСПІЛОК УКРАЇНИ:

«За останні роки ПрАТ «Укрпрофтур» вдалось досягти дуже вагомих результа­тів та показників росту. Власні кошти доходу були спрямовані на осучаснення майнових комплексів, на 39% збільшено фонд оплати праці тощо. Нагадаю, ще в 2012 році «Укрпрофтур» мав збитки за результатами роботи. Сьогодні си­туація протилежна, підприємства активно розвиваються.

Значну роботу з відновлення здоров’я українців проводить і ПрАТ «Укрпрофоздоровниця» – за 3 роки було проліковано 400435 хворих, з них 38717 дітей. 3651 учасник АТО пройшов реабілітацію в профспілкових оздоровницях».

 

 

29.07.2017ДОДАТИ КОМЕНТАР 2000
Ваше ім'я:
Коментар:
  введіть цифри на картинці
УВАГА!

З метою підвищення попиту на газету "Профспілкові вісті" редакція прийняла рішення припинити практику розміщення повного чергового номеру у pdf-форматі на власному сайті. Натомість обмежитися публікацією першої сторінки та анонсів найрезонансніших матеріалів. Пропонуємо читачам передплачувати видання. З умовами передплати можна ознайомитися у розділі ПЕРЕДПЛАТА.

НОВИНИ

10.02.2024 18:02

10.02.2024 18:01

10.02.2024 17:58

10.02.2024 17:48

12.01.2024 20:50

12.01.2024 20:49

24.12.2023 14:26

24.12.2023 14:21

24.12.2023 14:20

12.12.2023 21:10

Усі новини


Опитування

Якою б Ви хотіли бачити улюблену газету "Профспілкові вісті" надалі?

Традиційною паперовою, друкованою
- 0 %
Новітньою електронною (виключно в інтернеті за передплатою)
- 0 %
Змішаною (відкриття передплати на електронну версію при збереженні паперово-друкованого формату)
- 0 %
Усього: голосів


 

Профспілкові ВІСТІ, 1990-2023©

01042, Украіна, м. Київ
Майдан Незалежності, 2
Тел/факс: 528-70-49
Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання