« на головну 21.09.2018
Архів номерів  •  Актуальний номер » (965)
30
Серпень
 
Інтерв’ю
 
Юрій Піжук: «Ключовим при проведенні реформ має бути принцип справедливості»

Юрій Піжук: «Ключовим при проведенні реформ має бути принцип справедливості»


РУБРИКИ


Передплата

Статті Що відбувається?

УРЯД ПІШОВ НАЗУСТРІЧ ПРОФСПІЛКАМ. АКЦІЮ ПРОТЕСТУ ПЕРЕНЕСЕНО

УРЯД ПІШОВ НАЗУСТРІЧ ПРОФСПІЛКАМ. АКЦІЮ ПРОТЕСТУ ПЕРЕНЕСЕНО

18 жовтня на Президії ФПУ, яка зібрала­ся на своє засідання відразу після за­вершення зустрічі Прем’єр-міністра Володимира Гройсмана з керівниками всеукраїнських профспі­лок та їх об’єднань, ухвалено рішення про перенесення дати всеукраїн­ської акції про­тесту профспі­лок у формі піке­тування Верхо­вної Ради Украї­ни з 20 жовтня на 17 листопада ц.р.

Як повідомляє прес-центр ФПУ, відповідні зміни внесено до по­станови Президії ФПУ від 30.09.2016 № П-4-2 «Про виконан­ня вимог профспілок, визначених поста­новою Ради ФПУ від 23.06.2016 № Р-2-4 «Про позицію і дії ФПУ, її членських ор­ганізацій на захист прав та інтересів працюючих в умовах шоко­вого підвищення ціни на газ і тарифів на житлово-комунальні послу­ги» та подальші дії ФПУ, її членських організацій».

У строк до зазначеної дати з урахуван­ням досягнутих домовленостей під час зустрічі з Главою Уряду вирішено про­вести роботу з урядовими структурами, парламентськими комітетами щодо вне­сення змін до проекту Державно­го бюджету України на 2017 рік з ме­тою підвищення соціальних стандартів, ліквідації заборгованості із зарплати на підприємствах та нейтралізації підви­щення цін на газ і ЖКГ для населення.

До акції 17 листопада планується та­кож організувати пікетування офісу Міжнародного валютного фонду в Києві під час роботи його місії в Україні.

 

ВИЗНАЧИЛИ ВЕКТОРИ РУХУ

13 жовтня у Києві відбулася селекторна нарада представни­ків членських організацій Федерації профспілок України.

Як повідомляє прес- центр ФПУ, вів засі­дання Голова СПО об’єднань профспілок, Голова ФПУ Григорій Осовий. У заході взяв участь заступ­ник Голови ФПУ Володимир Саєнко.

Учасники наради – керівни­ки та представники всеукраїн­ських галузевих профспілкових організацій, регіональних профоб’єднань обговорили ак­туальні та надзвичайно важли­ві питання, які постали перед профспілками в умовах склад­ної соціально-економічної ситу­ації в країні. Йдеться про гостру потребу кардинального рефор­мування системи оплати праці, вирішення проблем заборгова­ності із зарплати, шокове підви­щення цін на побутовий газ і та­рифів на послуги ЖКГ. Як профспілки, як головні захис­ники прав та інтересів людини праці, мають діяти в таких умо­вах? На ці питання шукали від­повіді учасники наради. Тому і основні питання порядку ден­ного були:

– Про забезпечення виконан­ня постанови Президії ФПУ від 30.09.2016 № П-4-2 «Про виконан­ня вимог профспілок, викладе­них в постанові Ради ФПУ від 23.06.2016 № З-2-4 «Про позицію й дії ФПУ, її членських організа­цій на захист прав та інтересів працюючих в умовах шокового підвищення ціни на газ і тари­фів на житлово-комунальні по­слуги» та подальші дії ФПУ.

– Про зустріч з Прем’єр- міністром України Володими­ром Гройсманом, членами Уря­ду та СПО роботодавців.

У своїх виступах учасники наради акцентували на необ­хідності продовжувати соці­альний діалог з Урядом і робо­тодавцями, при цьому залиша­ючи за собою право на масові акції протесту. Треба дуже до­бре підготуватися до цих важ­ливих зустрічей, аргументува­ти справедливі вимоги проф­спілок і працівників, права яких вони захищають. Проф­спілки мають вести діалог як на рівні Уряду та СПО сторони роботодавців, так і на рівні мі­ністерств, відомств, місцевих органів державної влади та ор­ганів роботодавців, на кожно­му конкретному підприємстві, у кожній конкретній організа­ції, зазначалося у виступах.

 

НА ЧАСІ – СТВОРЕННЯ НАВЧАЛЬНО- МЕТОДИЧНОГО ЦЕНТРУ З ПИТАНЬ ДОТРИМАННЯ ПРАВ ЛЮДИНИ

У рамках реалізації Меморандуму про співпрацю між ФПУ і Уповно­важеним Верховної Ради України з прав людини 17 жовтня відбулася робоча зустріч Голови ФПУ Григо­рія Осового та Уповноваженого Верховної Ради з прав людини Валерії Лутковської.

Як повідомляє прес-центр ФПУ, у зустрічі взяли участь заступник Голови ФПУ Євген Драп’ятий, рек­тор Академії праці, соціальних відносин і туризму ФПУ Вікторія Буяшен­ко, представник Уповноваженого з питань дотримання соціально-економічних та гу­манітарних прав Дмитро Лях.

Учасники обговорили питання про реалі­зацію Меморандуму стосовно створення на базі АПСВТ Навчально-методичного центру з питань дотримання прав людини та його територіальних представництв на базах обласних рад ФПУ.

Створення Центру має на меті:

– поширення серед профспілкових ліде­рів, представників органів державної вла­ди та місцевого самоврядування знань про міжнародні стандарти у сфері захис­ту соціально-економічних прав людини;

– навчання інспекторів праці профспілок (правових) інспекторів праці, громад­ських інспекторів праці членських орга­нізацій ФПУ та представників з питань охорони праці, а також регіональних ко­ординаторів взаємодії з громадськістю, які здійснюють свою діяльність спільно з Уповноваженим, методам застосування превентивних та контролюючих заходів з метою дотримання роботодавцями та ор­ганами влади вимог законодавства у сфе­рі праці;

– здійснення моніторингу та аналізу про­блем у сфері дотримання соціально-еко­номічних та гуманітарних прав людини.

Григорій Осовий акцентував увагу на ак­туальності співпраці профспілок та Упо­вноваженого ВР з прав людини для забез­печення трудівників правовими знання­ми й необхідними практичними навичка­ми для їх обстоювання, а також підготов­ки правових інспекторів праці.

Валерія Лутковська розповіла про діяль­ність Інституту Омбудсмена, можливості організації і проведення спільно з ФПУ навчання із здобуття правової освіти та доступу громадян до публічної інформа­ції, а також залучення до співпраці між­народних організацій.

Вікторія Буяшенко розповіла про досвід і потенціал АПСВТ щодо впровадження но­вітніх навчальних програм і проектів, зо­крема з правової освіти.

22.10.2016ДОДАТИ КОМЕНТАР 2000
Ваше ім'я:
Коментар:
  введіть цифри на картинці
УВАГА!

З метою підвищення попиту на газету "Профспілкові вісті" редакція прийняла рішення припинити практику розміщення повного чергового номеру у pdf-форматі на власному сайті. Натомість обмежитися публікацією першої сторінки та анонсів найрезонансніших матеріалів. Пропонуємо читачам передплачувати видання. З умовами передплати можна ознайомитися у розділі ПЕРЕДПЛАТА.

НОВИНИ

03.09.2018 00:04

03.09.2018 00:04

18.08.2018 23:39

18.08.2018 23:37

18.08.2018 23:29

18.08.2018 23:28

05.08.2018 00:18

22.07.2018 00:58

22.07.2018 00:39

08.07.2018 02:28

Усі новини


Опитування

Чи подобається вам новий дизайн газети?

Так
- 63,89 %
Ні
- 31,94 %
Усього: 72 голосів


Аккумуляторы для ноутбуков
Интернет-магазин по продаже батарей и блоков питания.


 

Профспілкові ВІСТІ, 1990-2018©

01042, Украіна, м. Київ
бульвар Дружби народів, 5.
Тел/факс: 528-70-49
Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання