« на головну 24.07.2024
Архів номерів  •  Актуальний номер » (1254)
04
Липень
 
Інтерв’ю
 
ЗАКЛАД ВИЩОЇ ОСВІТИ – ЯК ОСНОВА СОЦІАЛЬНОЇ СТАБІЛЬНОСТІ ТА ВІДБУДОВИ УКРАЇНИ

ЗАКЛАД ВИЩОЇ ОСВІТИ – ЯК ОСНОВА СОЦІАЛЬНОЇ СТАБІЛЬНОСТІ ТА ВІДБУДОВИ УКРАЇНИ


РУБРИКИ


Передплата

Статті Що відбувається?

ГІДНА ПРАЦЯ – В ПЕРСПЕКТИВІ

ГІДНА ПРАЦЯ – В ПЕРСПЕКТИВІ

31 березня відбулося засідання президії Національної тристо­ронньої соціально-економічної ради.

Як повідомляє прес- центр ФПУ, у заході взяли участь Голова НТСЕР, міністр со­ціальної політики України Павло Розенко, співголова Національної ради від профспілкової сторони, Го­лова Федерації профспілок України Григорій Осовий, співголова Національної ради від сторони роботодав­ців, заступник голови Ради Федерації роботодавців України Олексій Мірошни­ченко, члени президії НТСЕР, Національний ко­ординатор МОП в Україні Сергій Савчук, секретар НТСЕР Олександр Шубін.

Під час засідання членів президії було поінформо­вано про стан підготовки до підписання Меморанду­му між Україною та МОП щодо Програми гідної пра­ці на 2016–2019 роки, про за­ходи Міжнародної органі­зації праці, заплановані з нагоди 100-річчя її засну­вання, та пропозиції щодо участі у них сторін соці­ального діалогу, а також про План заходів з реаліза­ції пріоритетів діяльності НТСЕР у 2016 році та стан підготовки до її засідання. Засідання НТСЕР плану­ється провести 7 квітня, за­просивши до участі в ньо­му віце-прем’єр-міністра – міністра культури України В’ячеслава Кириленка, го­лову Комітету Верховної Ради України з питань со­ціальної політики, зайня­тості та пенсійного забез­печення Людмилу Денісо­ву, голову Представництва ЄС в Україні Яна Томбін­ського, регіонального ди­ректора МОП Хайнца Кол­лера, координатора систе­ми ООН в Україні Ніла Во­кера, послів США, Франції, Німеччини, Бельгії, Шве­ції, Канади, Японії, Кореї, керівників Представни­цтва Європейського інвес­тиційного банку в Україні, Європейського банку ре­конструкції та розвитку в Україні, Представництва Фонду ім. Фрідріха Еберта в Україні та Білорусі, Гру­пи технічної підтримки з питань гідної праці Регіо­нального бюро МОП для країн Центральної та Схід­ної Європи, представників громадськості, територі­альних тристоронніх соці­ально-економічних рад тощо.

За результатами роботи президія НТСЕР ухвалила рішення провести наступне засідання в другій декаді травня 2016 року.

 

КОНСТИТУЦІЙНИЙ СУД УКРАЇНИ РОЗГЛЯНУВ ЗВЕРНЕННЯ ФПУ

Федерація професійних спілок України звернулась до Консти­туційного Суду України з про­ханням щодо офіційного тлума­чення положення статті 1 ЗУ «Про підприємства, установи та організації союзного підпоряд­кування, розташовані на тери­торії України» від 10 вересня 1991 року № 1540-XII.

Необхідність у такому зверненні виникла через неоднозначне застосування положення стат­ті 1 Закону судами, що призве­ло до порушення конституційних прав на власність ФПУ. Так, при розгляді справ, у яких ФПУ була стороною, суди України, на її думку, в одних ви­падках застосовували зазначену пра­вову норму, поширюючи її дію на май­но підприємств, установ, організацій колективної форми власності, а в ін­ших – не застосовували.

29 березня Конституційний Суд Украї­ни у формі письмового слухання роз­почав розгляд справи. Матеріали справи у ході пленарного засідання Конституційного Суду України пред­ставляла суддя-доповідач у справі На­талія Шаптала. Від ФПУ на засіданні був присутній юрист Юрій Багаченко. Головував на пленарному засіданні Голова Конституційного Суду Украї­ни Юрій Баулін.

Конституційний Суд України завер­шив дослідження матеріалів справи на відкритому пленарному засіданні і перейшов до закритої його частини для подальшого обговорення та при­йняття рішення.

Дар’я ЛАЗАРЄВА,

спеціально для «ПВ»

 

 

08.04.2016ДОДАТИ КОМЕНТАР 2000
Ваше ім'я:
Коментар:
  введіть цифри на картинці
УВАГА!

З метою підвищення попиту на газету "Профспілкові вісті" редакція прийняла рішення припинити практику розміщення повного чергового номеру у pdf-форматі на власному сайті. Натомість обмежитися публікацією першої сторінки та анонсів найрезонансніших матеріалів. Пропонуємо читачам передплачувати видання. З умовами передплати можна ознайомитися у розділі ПЕРЕДПЛАТА.

НОВИНИ

10.07.2024 21:02

08.07.2024 20:16

08.05.2024 21:25

08.05.2024 21:01

05.04.2024 21:44

22.03.2024 19:35

15.03.2024 18:49

15.03.2024 18:46

10.02.2024 18:02

10.02.2024 18:01

Усі новини


Опитування

Якою б Ви хотіли бачити улюблену газету "Профспілкові вісті" надалі?

Традиційною паперовою, друкованою
- 0 %
Новітньою електронною (виключно в інтернеті за передплатою)
- 0 %
Змішаною (відкриття передплати на електронну версію при збереженні паперово-друкованого формату)
- 0 %
Усього: голосів


 

Профспілкові ВІСТІ, 1990-2023©

01042, Украіна, м. Київ
Майдан Незалежності, 2
Тел/факс: 528-70-49
Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання