« на головну 23.10.2021
Архів номерів  •  Актуальний номер » (1125)
23
Вересень
 
Інтерв’ю
 
ВІКТОР ТУРМАНОВ: «НАШЕ ЗАВДАННЯ – ЗБЕРЕГТИ ГАЛУЗЬ»

ВІКТОР ТУРМАНОВ: «НАШЕ ЗАВДАННЯ – ЗБЕРЕГТИ ГАЛУЗЬ»


РУБРИКИ


Передплата

Статті Резонанс

РЕЙДЕРСТВО ПІД ПРИКРИТТЯМ «ДЕРЖАВНИХ ІНТЕРЕСІВ»

РЕЙДЕРСТВО ПІД ПРИКРИТТЯМ «ДЕРЖАВНИХ ІНТЕРЕСІВ»

П рес-служби СБУ та ДБР показово від­звітували про черго­ву «перемогу»: на­кладено арешт на 45 майнових комплексів проф­спілок та зупинено «злочин­ну схему».

Арешти майна, допити, про­ведення обшуків та вилучення документів – саме такими діями держава, в бюджет якої сплачу­ються багатомільйонні податки з діяльності профспілкових ор­ганізацій та їх підприємств, на­магається блокувати ФПУ. Ак­центуємо: саме з профспілкових організацій, майно яких було створено за рахунок профспіл­кових коштів.

А хтось переймався питанням ефективності використання май­на державних санаторно-курорт­них закладів та розміру дотацій на їх утримання з бюджету? Яку частину прибутків віддають ці заклади державі? Бо з профспіл­ковими готелями та санаторія­ми все прозоро та зрозуміло: здійснення діяльності – отри­мання прибутку – сплата обов’язкових податків та платежів.

Яскравим прикладом неефек­тивності державного управлін­ня витребуваними у державну власність оздоровницями, ту­ристичними базами та готеля­ми є санаторій «Зелений Мис», «Cанаторій ім. Коцюбинського», санаторії «Сокілець», «Гір­ський», «Великий Луг» (Приазовкурорт), туристична база «Форель», «Горіховий Гай», го­тель «Хортиця». Відсутність пе­редбаченого фінансування на утримання таких об’єктів при­звела до скорочення робочих місць, припинення господар­ської діяльності, відсутності відрахувань до бюджету та, як наслідок, руйнування об’єктів. Отже, незрозуміло з якою ме­тою, всупереч науково-експерт­ним висновкам, рішенням наці­ональних та міжнародних су­дів, позиції Міністерства юсти­ції України держава намагаєть­ся націоналізувати профспілко­ве майно.

Прикриваючись поняттями «державних інтересів» та «нане­сення збитків державі», Держав­не бюро розслідувань, Офіс Ге­нерального прокурора та Служ­ба безпеки України порушили низку кримінальних прова­джень проти Федерації профспі­лок України, ПрАТ «Укрпрофоздоровниця» та ПрАТ «Укрпрофтур», в яких розслідується нібито незаконне відчуження об’єктів державної форми влас­ності.

Але щодо такого майна дер­жава, в особі уповноважених на те органів, здійснила реєстрацію права власності за профспілка­ми та створеними за їх участю акціонерними товариствами, в тому числі на підставі чинних рішень судів, винесених іменем України, якими було встановле­но правомірність набуття права власності профспілками.

Користуючись невизначеніс­тю правового режиму майна за­гальносоюзних громадських ор­ганізацій та нормативно-право­вими актами, які не мають зво­ротної дії у часі, держава займа­ється вільним трактуванням норм підзаконних актів для ви­лучення майна у законних влас­ників. При цьому Європейський суд з прав людини вважає, що обмеження права приватної власності без виплати справед­ливої компенсації вартості ви­лученого майна є нічим іншим, як порушенням державою стат­ті 1 Першого протоколу до Кон­венції.

ДЕПАРТАМЕНТ КОРПОРАТИВНИХ ПРАВ ТА МАЙНА ФПУ

15.08.2021ДОДАТИ КОМЕНТАР 2000
Ваше ім'я:
Коментар:
  введіть цифри на картинці
УВАГА!

З метою підвищення попиту на газету "Профспілкові вісті" редакція прийняла рішення припинити практику розміщення повного чергового номеру у pdf-форматі на власному сайті. Натомість обмежитися публікацією першої сторінки та анонсів найрезонансніших матеріалів. Пропонуємо читачам передплачувати видання. З умовами передплати можна ознайомитися у розділі ПЕРЕДПЛАТА.

НОВИНИ

08.10.2021 21:16

08.10.2021 21:15

05.09.2021 22:03

05.09.2021 22:02

05.09.2021 22:01

29.08.2021 22:46

15.08.2021 22:50

15.08.2021 22:49

15.08.2021 22:48

15.08.2021 22:47

Усі новини


Опитування

Якою б Ви хотіли бачити улюблену газету "Профспілкові вісті" надалі?

Традиційною паперовою, друкованою
- 0 %
Новітньою електронною (виключно в інтернеті за передплатою)
- 0 %
Змішаною (відкриття передплати на електронну версію при збереженні паперово-друкованого формату)
- 0 %
Усього: голосів


 

Профспілкові ВІСТІ, 1990-2019©

01042, Украіна, м. Київ
Майдан Незалежності, 2
Тел/факс: 528-70-49
Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання