« на головну 23.10.2021
Архів номерів  •  Актуальний номер » (1125)
23
Вересень
 
Інтерв’ю
 
ВІКТОР ТУРМАНОВ: «НАШЕ ЗАВДАННЯ – ЗБЕРЕГТИ ГАЛУЗЬ»

ВІКТОР ТУРМАНОВ: «НАШЕ ЗАВДАННЯ – ЗБЕРЕГТИ ГАЛУЗЬ»


РУБРИКИ


Передплата

Статті Резонанс

АТОМПРОФСПІЛКА МАЄ НАМІР ВДАТИСЯ ДО БЕЗСТРОКОВОЇ АКЦІЇ ПРОТЕСТУ

АТОМПРОФСПІЛКА МАЄ НАМІР ВДАТИСЯ ДО БЕЗСТРОКОВОЇ АКЦІЇ ПРОТЕСТУ

6 листопада в агентстві «Інтерфакс-Україна» відбулася прес-конференція, на якій очіль­ники Атомпрофспілки намагалися донести інформа­цію про надкритичну ситуа­цію в ядерній галузі.

Голова Атомпрофспілки Вале­рій Матов, відкриваючи прес- конференцію, зазначив, що про­блеми в галузі накопичувалися роками. Спричинювали їх часті зміни керівництва галузевого управління, вимивання з цих ор­ганів профільних фахівців, а го­ловне – відсутність довгостроко­вої програми розвитку, «яка б до­зволила вибудувати стратегію роботи атомно-промислового комплексу. Попереднє керівни­цтво нефахівців згортало розви­ток атомної генерації, теперішнє Міністерство енергетики цей розвиток «обнуляє». У промисло­вості така ж ситуація, незважаю­чи на те, що за своїми запасами і якістю сировини українське під­приємство з видобутку урану – ДП «СхідГЗК» входить у десятку найкращих у Європі».

На думку заступника голови Атомпрофспілки Олексія Лича, «ручне, непрофесійне, адміні­стративне втручання в роботу нового «Енергоринку» лише по­гіршило ситуацію. Борги попе­реднього ДП «Енергоринок» пе­ред «Енергоатомом», що накопи­чувалися протягом багатьох ро­ків, досягли 11,7 млрд грн, але з початку цього року за нового «Енергоринку» заборгованість перед НАЕК зросла на стільки ж, тобто подвоїлася. До цього додалася заборгованість НЕК «Укренерго», чого раніше не було, в 3 млрд грн».

Унаслідок того, що атомну енергетику Уряд використову­вав для збалансування тарифу на електричну енергію як для населення, так і для промисло­вості, шляхом покладення на компанію ПСО спеціальних со­ціальних зобов’язань продажу електроенергії собі у збиток (до 90%), склалася катастрофічна ситуація з фінансуванням усіх програм: поточної експлуатації атомних електростанцій, вико­нання комплексної зведеної програми підвищення безпеки, інвестиційних програм і про­грам капітального будівництва.

Компанію ДП НАЕК «Енергоатом», вочевидь, штучно дово­дять до банкрутства. Підтвер­дженням цьому, на думку Олек­сія Лича, «є протокол, підписаний нещодавно Прем’єр-міністром України стосовно корпоратизації ДП НАЕК «Енергоатом», який дає можливість подвійного тракту­вання, з чого, враховуючи й інші фактори, можна зробити висно­вок про підготовку НАЕК «Енер­гоатом» до приватизації».

Олексій Лич також розповів про повну відсутність комуніка­цій між профспілкою і профіль­ним органом управління – Мі­ністерством енергетики. «Усе вирішується кулуарно. На жод­не запитання не можемо отри­мати відповіді. Чи є програма виходу з безвихідної ситуації? Кажуть, що є, але ми її вам не покажемо. Жодного слова про погашення боргів перед НАЕК, лише перед відновлюваною енергетикою. Ніхто не каже, як надалі буде розвиватися атомна енергетика. Як зможемо ми за­безпечувати ядерну, радіаційну, екологічну безпеку?».

ПРЕС-СЛУЖБА АТОМПРОФСПІЛКИ

 

  • ПРЯМА МОВА

Олексій Лич,

заступник голови Атомпрофспілки:

«В ивчивши фінансо­вий план на 2021 рік, ми зрозуміли, що прогнозний ба­ланс не дозволить виконати виробничі програми, постало навіть питання про зниження рівня заробітної плати праців­ників. Це не могло не спричи­нити невдоволення у трудових колективах. Працівники вима­гають від Уряду виконання взятих на себе зобов’язань. Але механізмів реалізації Закону України «Про заходи, спрямо­вані на погашення заборгова­ності, що утворилася на опто­вому ринку електричної енер­гії», прийнятого у червні 2020 року, досі немає. Цьогоріч ніх­то не обіцяє виконання поло­жень цього закону. Також ні Міністерством енергетики, ні Кабінетом Міністрів України не реалізуються заходи з виконан­ня Указу Президента № 406/2020 «Про невідкладні заходи щодо стабілізації ситуації в енерге­тичній сфері та подальшого розвитку ядерної енергетики». Без цього НАЕК не зможе роз­рахуватися по кредитах, у тому числі міжнародних».

 

ПРОФКОМ ЗАПОРІЗЬКОЇ АЕС ПІДБИВ ПІДСУМКИ ДИТЯЧОГО ОЗДОРОВЛЕННЯ

П ервинна профспіл­кова організація Запорізької АЕС підбила підсумки та відзвітувала про результати літнього відпо­чинку дітей працівників станції.

Цьогоріч вдалося оздорови­ти лише 350 дітей, адже літній сезон – 2020 для дітей пройшов з великими обмеженнями.

Через складний епідеміоло­гічний стан, спричинений CОVID-19, більшу частину літа дитячі табори й оздоровчі за­клади в Україні не працювали. Тому діти працівників станції не змогли оздоровитися в улю­блених закладах: позамісько­му закладі оздоровлення та відпочинку «Юність» в Кири­лівці та енергодарському при­шкільному таборі «Усмішка».

«Єдиний заклад, з яким нам вдалося співпрацювати в цьо­му році, це новий дитячий та ­бір «Сузір’я Таврії» в Скадов­ську. З 25 липня 2020 року Уря­дом було дозволено працювати приватним таборам. Профспіл­ковій організації ВП ЗАЕС вда­лося організувати туди два за­їзди – спортивний і театраль­ний, кожен по 100 дітей. У пер­ший заїзд вирушили спортсме­ни – діти, які займаються в ди­тячо-юнацькій спортивній школі та в плавальному басей­ні спортивно-оздоровчого комплексу Запорізької АЕС. У другий заїзд потрапили ті, що відвідують театральні колек­тиви в культурно-діловому центрі станції», – розповіла фа­хівець первинної профспілко­вої організації ВП ЗАЕС Олена Борисенко.

Дитячий оздоровчий центр «Червона гвоздика», розташо­ваний у м. Бердянську, з 8 серп­ня прийняв на оздоровлення 150 дітей з міста-супутника ВП ЗАЕС Енергодара.

АТОМПРОФСПІЛКА

20.11.2020ДОДАТИ КОМЕНТАР 2000
Ваше ім'я:
Коментар:
  введіть цифри на картинці
УВАГА!

З метою підвищення попиту на газету "Профспілкові вісті" редакція прийняла рішення припинити практику розміщення повного чергового номеру у pdf-форматі на власному сайті. Натомість обмежитися публікацією першої сторінки та анонсів найрезонансніших матеріалів. Пропонуємо читачам передплачувати видання. З умовами передплати можна ознайомитися у розділі ПЕРЕДПЛАТА.

НОВИНИ

08.10.2021 21:16

08.10.2021 21:15

05.09.2021 22:03

05.09.2021 22:02

05.09.2021 22:01

29.08.2021 22:46

15.08.2021 22:50

15.08.2021 22:49

15.08.2021 22:48

15.08.2021 22:47

Усі новини


Опитування

Якою б Ви хотіли бачити улюблену газету "Профспілкові вісті" надалі?

Традиційною паперовою, друкованою
- 0 %
Новітньою електронною (виключно в інтернеті за передплатою)
- 0 %
Змішаною (відкриття передплати на електронну версію при збереженні паперово-друкованого формату)
- 0 %
Усього: голосів


 

Профспілкові ВІСТІ, 1990-2019©

01042, Украіна, м. Київ
Майдан Незалежності, 2
Тел/факс: 528-70-49
Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання