« на головну 23.10.2021
Архів номерів  •  Актуальний номер » (1125)
23
Вересень
 
Інтерв’ю
 
ВІКТОР ТУРМАНОВ: «НАШЕ ЗАВДАННЯ – ЗБЕРЕГТИ ГАЛУЗЬ»

ВІКТОР ТУРМАНОВ: «НАШЕ ЗАВДАННЯ – ЗБЕРЕГТИ ГАЛУЗЬ»


РУБРИКИ


Передплата

Статті Резонанс

Сєвєродонецький «Азот» протестував у Києві

Сєвєродонецький «Азот» протестував у Києві

«Не дозволяйте вмирати працівни-

кам! Поверніть оплату лікарняних!»,

«Поверніть наші пенсії», «Ми більше

не будемо мовчати», «Солідарність –

головна зброя профспілок» – під та-

кими гаслами 24 жовтня активісти лу-

ганських профспілок – представники

трудових колективів підприємств Лу-

ганської області пройшли протест-

ною ходою по м. Києву від Будинку

профспілок на майдані Незалежності

до Кабінету Міністрів України.

П онад 50 осіб

з різних під-

приємств

Луганської

області, зо-

крема ПрАТ «Сєвєродо-

нецьке об’єднання Азот»,

АТ «Луганськгаз», а та-

кож шахтарі приїхали до

Києва з однією метою:

посприяти розв’язанню

питання з блокуванням

виплат єдиного соціаль-

ного внеску від підпри-

ємств з арештованими

рахунками. Учасники ак-

ції вимагали «закрити»

питання щодо соціаль-

них виплат працівникам

підприємств і обіцяли пі-

кетувати під стінами від-

повідних служб, допоки

їхні вимоги не буде вико-

нано в повному обсязі.

Варто зазначити, що

ця проблема не нова, у

№ 40 «ПВ» від 3 жовтня

2019 року вже повідомля-

лося про те, що працівни-

ки ПрАТ «Сєвєродонець-

ке об’єднання Азот» ли-

шилися без соціальних

виплат. Понад 80 млн грн

ЄСВ, виплачених підпри-

ємством з 2015 року, мали

надійти в Пенсійний

фонд, Фонд соціального

страхування, натомість

«зависли» на рахунках

фіскальної служби. На-

віть рішення Верховного

Суду визнати платежі

правомірними не вирі-

шило питання.

Голова Федерації

профспілок Луганської

області Валерій Черниш

зазначив, що людям не

нараховують страховий

стаж, вони не отримують

пенсії, не виплачуються

лікарняні, в повному об-

сязі не виплачується до-

помога по безробіттю:

«Ми зверталися до Кабі-

нету Міністрів ще попе-

реднього складу. Праців-

никами області було на-

писано декілька тисяч

звернень. Найгірше, що є

люди, які не дочекалися і

померли, так і не отри-

мавши ні лікарняних, ні

трудового та пенсійного

стажу. Ми хочемо, щоб за

тими зверненнями, які

ми подавали ще з лютого

п. р., у червні, липні, серп-

ні, доручили податковій

службі виконати позови

людей. Виконати якомо-

га швидше, бо люди вже

не можуть чекати».

Працівник ПрАТ «Сє-

вєродонецьке об’єднання

Азот» Олександр Кльоп з

болем констатував, що

складну соціально-еконо-

мічну ситуацію довгий

час не помічають пред-

ставники влади. Навів

жахливий приклад, коли

на одному з найбільших

підприємств Луганської

області люди з онкологією

помирали, так і не

дочекавшись лікарняних

виплат. Він висловив спо-

дівання, що акція дасть

імпульс певним змінам:

«Люди очікують на ство-

рення робочої групи в

Кабміні, яка займати-

меться цим питанням».

Олександр Кльоп та-

кож зазначив, що напере-

додні, 23 жовтня, активіс-

ти луганських профспі-

лок виходили на пікету-

вання під стінами Офісу

великих платників по-

датків Державної фіс-

кальної служби, однак на

перемовини до них так

ніхто й не вийшов.

ОЛЕНА ОВЕРЧУК,

«ПВ»

ФОТО АВТОРА __

 

До теми

Профспілки вимагають повернути

ЄСВ робітникам

24 жовтня у прес-центрі інформагентства «Інтерфакс-Україна» відбулася пресконференція

на тему «Блокування виплат єдиного соціального внеску. Як людям

отримати соціальні виплати на підприємстві з арештованими рахунками?».

П ро критичну ситуацію з блокуванням рахунків

ПрАТ «Сєвєродонецьке об’єднання Азот», ПАТ

«Азот» (Черкаси), ПрАТ «Рівнеазот», АТ «Луганськгаз

», складність механізмів фінансових розрахун-

ків між ДФС та підприємствами із заарештовани-

ми рахунками представників ЗМІ поінформували заступник

Голови Федерації профспілок України, голова правління Фонду

соціального страхування України Володимир Саєнко, голова

Федерації профспілок Луганської області, голова профспілково-

го комітету ПрАТ «Сєвєродонецьке об’єднання Азот» Валерій

Черниш, заступник директора з економіки шахти ім. Мельнико-

ва, представник ПАТ «Лисичанськвугілля», член Профспілки

працівників вугільної промисловості України Вадим Лейба та

заступник голови правління АТ «Луганськгаз» Євген Сеньков.

Валерій Черниш повідомив, що проблема з блокуванням

виплат ЄСВ існує вже тривалий час і виникла через законо-

давчу неврегульованість. Підприємства, чиї рахунки з низки

причин заарештовані, здійснюють виплати ЄСВ через третіх

осіб – за договором поруки. Однак, попри рішення Верховного

Суду визнати такі платежі, фіскальні органи розцінюють їх

як неправомірні. У зв’язку з цим виплати не надходять до Пен-

сійного фонду, Фонду соціального страхування, а працівни-

кам не нараховують трудовий стаж і не здійснюють виплати

за листками тимчасової непрацездатності.

За словами Валерія Черниша, необхідні зміни до ЗУ «Про

загальнообов’язкове державне соціальне страхування», а також

до ЗУ «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’

язкове

державне соціальне страхування». «Слід також зробити виняток,

і згідно з рішенням Верховного Суду, постановою Кабінету Міні-

стрів дозволити визнавати платежі ЄСВ через третю особу на пе-

ріод, доки не буде внесено зміни до законодавства», – додав він.

Володимир Саєнко наголосив на необхідності створення ро-

бочої групи у складі представників роботодавців, профспілок,

податкових органів, Уряду для розв’язання зазначеної проблеми.

На жаль, на прес-конференції так і не з’явилися голова Дер-

жавної податкової служби України Сергій Верланов, в. о. на-

чальника Офісу великих платників податків ДПС Оксана Нече-

порук, голова правління Пенсійного фонду України Євген Капі-

нус, яких було запрошено для участі в обговоренні цього резо-

нансного питання.

ПРЕС-ЦЕНТР ФПУ

 

«Східний гірничо-

збагачувальний комбінат»

на межі зупинки

16 жовтня біля будівлі Міністерства

енергетики та захисту довкілля Украї-

ни у м. Києві відбулась акція протесту

працівників ДП «СхідГЗК », організова-

на Атомпрофспілкою України.

З а повідомлен-

н я м п р е с -

служби Атомпрофспілки,

учасники акції

протестували проти безді-

яльності міністерства в си-

туації зупинки урановидо-

бувного підприємства. Зу-

пинка підприємства стане

справжньою бідою для тру-

дового колективу та меш-

канців м. Жовті Води та смт

Смоліне, для яких ДП

«СхідГЗК» є містоутворюю-

чим підприємством.

Замість того, щоб створи-

ти вертикально інтегроване

підприємство від видобутку

уранової сировини до вироб-

ництва електроенергії на

31.10.2019ДОДАТИ КОМЕНТАР 2000
Ваше ім'я:
Коментар:
  введіть цифри на картинці
УВАГА!

З метою підвищення попиту на газету "Профспілкові вісті" редакція прийняла рішення припинити практику розміщення повного чергового номеру у pdf-форматі на власному сайті. Натомість обмежитися публікацією першої сторінки та анонсів найрезонансніших матеріалів. Пропонуємо читачам передплачувати видання. З умовами передплати можна ознайомитися у розділі ПЕРЕДПЛАТА.

НОВИНИ

08.10.2021 21:16

08.10.2021 21:15

05.09.2021 22:03

05.09.2021 22:02

05.09.2021 22:01

29.08.2021 22:46

15.08.2021 22:50

15.08.2021 22:49

15.08.2021 22:48

15.08.2021 22:47

Усі новини


Опитування

Якою б Ви хотіли бачити улюблену газету "Профспілкові вісті" надалі?

Традиційною паперовою, друкованою
- 0 %
Новітньою електронною (виключно в інтернеті за передплатою)
- 0 %
Змішаною (відкриття передплати на електронну версію при збереженні паперово-друкованого формату)
- 0 %
Усього: голосів


 

Профспілкові ВІСТІ, 1990-2019©

01042, Украіна, м. Київ
Майдан Незалежності, 2
Тел/факс: 528-70-49
Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання