« на головну 12.04.2021
Архів номерів  •  Актуальний номер » (1098)
18
Березень
 
Інтерв’ю
 
Як себе проявили в цьому кризовому році профспілки? Що вдалося у відстоюванні прав трудящих?

Як себе проявили в цьому кризовому році профспілки? Що вдалося у відстоюванні прав трудящих?


РУБРИКИ


Передплата

Статті Резонанс

Ботулізм наступає!

Ботулізм наступає!

Н е встигла Україна повніс-

тю оговтатись від інфек-

ції кору, як нова напасть

– ботулізм. Від початку

року більше трьох десят-

ків людей підхопили цю недугу. На

превеликий жаль, не вдалося уник-

нути летальних випадків. І все, ка-

жуть медики, через власну необач-

ність. Бо винуватця хвороби усі до-

бре знають, однак нехтують поперед-

женнями про небезпеку. А винува-

тець – в’ялена чи сушена риба. У літ-

ній період вона особливо підступна,

якщо виготовлена без дотримання

санітарних норм. Держспоживслуж-

ба рекомендує відмовитись від спо-

живання цього продукту і не купува-

ти його в місцях стихійної торгівлі.

Ботулізм – надзвичайно тяжке

харчове отруєння, що виникає вна-

слідок потрапляння в організм лю-

дини з їжею токсину бактерії боту-

лізму. Характеризується високою

смертністю, яка коливається в ме-

жах 37–100%. Специфічне та неспе-

цифічне лікування не завжди

успішне, тому основну увагу слід

приділяти питанням профілактики.

Варто пам’ятати, що наші річ-

ки – Дніпро, Дністер, Південний

Буг, згідно даних науково-прак-

тичних досліджень, забруднені

бактеріями ботулізму на 40% і

вище. Це результат забруднення

промисловими підприємствами і

приватними господарствами. Ви-

лов і безконтрольне приготування

копченої, солоної та в’яленої риби

стають основним фактором ризи-

ку «підчепити» цю хворобу.

Це неправда, що ботулізм може

бути тільки в продукції, що пропо-

нується на стихійних ринках. При-

гадаймо рік минулий. Більшість

випадків ботулізму трапились че-

рез рибні делікатеси, придбані в

супермаркетах. Експерти кажуть,

що до цього призвів мораторій на

перевірки виробників та продавців

рибної продукції. Бізнес скорис-

тався цим і знехтував будь-якими

санітарно-технологічними прави-

лами. Норми зберігання і реаліза-

ції продукції були проігноровані.

Та якщо говорити про стихійну

торгівлю, то зосереджуватись лише

на в’яленій чи копченій рибі не вар-

то. Адже в таких не-

санкціонованих міс-

цях продаються кон-

сервовані м’ясні,

рибні, овочеві, гриб-

ні вироби домашньо-

го приготування, які

теж приховують не-

безпеку захворіти на

ботулізм. Відрізни-

ти інфіковані про-

дукти від якісних не-

можливо.

А от ліків проти

цієї недуги в Україні

немає вже 3 роки. Як

пояснили в Міністер-

стві охорони здоров’я,

дія сертифікату пре-

парату російського

виробництва закінчи-

лася 2014-го. Фахівці

наголошують, що од-

ним з найважливі-

ших методів лікуван-

ня ботулізму є вве-

дення сироватки, а не

вакцини.

Україна, як і чимало інших

країн, не має власного виробни-

цтва сироваток від ботулізму.

Зважаючи на воєнний конфлікт з

РФ, українці нині мають самі

привозити сироватку з-за кордо-

ну. Попри летальні випадки від

ботулізму, сироватка від цієї не-

безпечної недуги з’явиться в

Україні лише на початку серпня,

заявляють у МОЗ.

Поки що Держпродспожив-

служба настійно рекомендує не

брати в дорогу і на відпочинок

продукти, які швидко псуються,

дотримуватися термінів придат-

ності та умов зберігання. Вжива-

ні продукти, особливо консерво-

вані, рекомендує ретельно про-

варювати, просмажувати або

тушкувати перед споживанням,

сирі і в’ялені продукти обробля-

ти окремими ножами. __

Володимир

Курпіта,

генеральний

директор

держустанови

«Центр

громадського

здоров’я МОЗ

України»:

«Я сподіваюся, що сироватка

від ботулізму надійде в Україну

в серпні – вересні. Поки в Украї-

ні будуть консервувати в до-

машніх умовах м’ясо або навіть

недостатньо промиті гриби, а

також зберігати ці продукти в

невідповідних умовах, доти в

країні буде ботулізм. На жаль,

ботулізм не можна визначити на

око, смак або колір. Це мікроор-

ганізм, який не псує продукти.

За зовнішнім виглядом продукт

може бути доброї якості, але

містити токсини цього мікроор-

ганізму. Для свого розвитку

йому не потрібен кисень. Тому

він може розвиватися в консер-

вації або в копченостях. Для

нього це ідеальне середовище».


НОВИНИ

21.03.2021 19:41

21.03.2021 19:40

09.03.2021 00:35

09.03.2021 00:34

09.03.2021 00:34

09.03.2021 00:33

09.03.2021 00:22

24.01.2021 21:07

24.01.2021 21:06

02.01.2021 15:47

Усі новини


Опитування

Якою б Ви хотіли бачити улюблену газету "Профспілкові вісті" надалі?

Традиційною паперовою, друкованою
- 0 %
Новітньою електронною (виключно в інтернеті за передплатою)
- 0 %
Змішаною (відкриття передплати на електронну версію при збереженні паперово-друкованого формату)
- 0 %
Усього: голосів


 

Профспілкові ВІСТІ, 1990-2019©

01042, Украіна, м. Київ
Майдан Незалежності, 2
Тел/факс: 528-70-49
Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання