« на головну 24.06.2019
Архів номерів  •  Актуальний номер » (1008)
20
Червень
 
Інтерв’ю
 
Лабораторії ДІЛА нададуть знижки власникам Соціального профспілкового квитка

Лабораторії ДІЛА нададуть знижки власникам Соціального профспілкового квитка


РУБРИКИ


Передплата

Статті Резонанс

Держава привласнює «Рассвет». Профспілки виступили проти виконання судових рішень минулої влади

Держава привласнює «Рассвет». Профспілки виступили проти виконання судових рішень минулої влади

Рішуче «ні!» на адре­су тих, хто намагаєть­ся привласнити май­но, що по закону і по праву належить профспілкам, пролу­нало 29 травня в Дні­прі. Представники всеукраїнських проф­спілкових організа­цій міста та Дніпро­петровської області, трудові колективи ак­ціонерних товариств, заснованих за участю ПрАТ «Укрпрофтур», представники проф­спілкових організацій та трудових колекти­вів регіону провели мирне зібрання на за­хист профспілкового майна та прав трудо­вого колективу ПрАТ «Дніпротурист».

Ц ей захід відбувся від­повідно до рішення Ради Федерації проф­спілок України від 29 березня, закріплено­го в постанові «Про наступ на права профспілок, у тому числі майнові», а також на виконан­ня постанови Президії ФПУ від 30 вересня 2016 року «Про під­тримку позиції Наглядової ради ПрАТ «Укрпрофтур» щодо ситуації з нерухомим майном ПрАТ «Волиньтурист», ПрАТ «Дніпротурист», ПрАТ «Запо­ріжтурист» та ПрАТ «Чернігів­турист», керуючись постанова­ми Наглядової ради ПрАТ «Укрпрофтур» від 21 квітня, 4 серпня, 14 вересня 2016 року та 1 листопада 2017 року, з метою захисту інтересів трудового ко­лективу ПрАТ «Дніпротурист».

Слід зазначити, що відповідно до постанов державного виконав­ця від 17 травня 2018 року, 29 трав­ня мали відбутися виконавчі дії щодо примусового виселення з будівлі готелю «Рассвет».

Трудівники, профспілкові активісти вимагали вирішува­ти спірні питання тільки в пра­вовому полі, дати рішучу від­січ намаганням відібрати май­но у законних власників – проф­спілок.

Під час мирного зібрання від­бувся мітинг, на якому виступи­ли президент ПрАТ «Укрпроф­тур» Сергій Стрілець, голова Наглядової ради ПрАТ «Укрпрофтур» Ярема Жугаєвич, за­ступник голови Дніпропетров­ського облпрофоб’єднання Юрій Чернов, голова Профспілки пра­цівників рибного господарства Михайло Петров, представники трудового колективу ПрАТ «Дніпротурист», трудових ко­лективів регіону. У заході та­кож взяли участь голова Дні­пропетровського обласного об’єднання профспілок Віталій Дубіль, голова Запорізької об­ласної ради профспілок Віктор Сластьон, голова Профспілки трудящих металургійної і гір­ничодобувної промисловості України Сергій Комишев.

У виступах зазначалось, що злочинною владою колишнього Президента Віктора Януковича, колишнього голови Вищого гос­подарського суду України Вікто­ра Татькова, його заступника Артура Ємельянова незаконним судовим рішенням було позбав­лено ПрАТ «Дніпротурист» пра­ва власності на будівлю готелю «Рассвет». Незаконність вказа­ного судового рішення підтвер­джується кримінальним прова­дженням № 42013110000001050, по­рушеним Генеральною прокура­турою України 29.11.2013 проти вказаних осіб, у ході якого 17.03.2017 ПрАТ «Дніпротурист» визнано потерпілим у даному кримінальному провадженні.

Незважаючи на незаконність прийнятого судового рішення, від­діл примусового виконання рішень управління Державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції у Дніпропетров­ській області намагається виселити трудовий колектив ПрАТ «Дніпро­турист» з будівлі готелю «Рассвет».

Крім того, станом на сьогодні ро­бочою групою, створеною відповід­но до рішення Урядового комітету з питань економічної, фінансової та правової політики, розвитку палив­но-енергетичного комплексу, інфра­структури, оборонної та правоохо­ронної діяльності від 1 березня 2018 року, протокол № 9, за участю пред­ставників Фонду державного майна України, Мінекономрозвитку, Мін­фіну, Мін’юсту, Мінсоцполітики, Се­кретаріату Кабінету Міністрів Укра­їни та Федерації професійних спілок України підготовлено законодавчі пропозиції щодо остаточного врегу­лювання питання статусу майна професійних спілок, їх об’єднань, які після розгляду в Урядовому ко­мітеті будуть внесені Урядом на роз­гляд до Верховної Ради України.

У виступах наголошувалось, що мета мирного зібрання – збережен­ня майна Товариства та профспі­лок, захист прав та інтересів трудо­вого колективу ПрАТ «Дніпроту­рист», захист від незаконної прива­тизації профспілкового майна – бу­дівлі готелю «Рассвет» та вимога перегляду незаконно прийнятих рі­шень судів щодо вказаного проф­спілкового майна.

Відповідно до статті 39 Консти­туції України громадяни мають право збиратися мирно, без зброї і проводити збори, мітинги, походи і демонстрації, про проведення яких завчасно сповіщаються орга­ни виконавчої влади чи органи міс­цевого самоврядування.

Згідно із статтею 11(1) Конвенції про захист прав людини і основопо­ложних свобод кожен має право на свободу мирних зібрань та свободу об’єднання з іншими, включаючи пра­во створювати профспілки і вступати до них для захисту своїх інтересів.

Учасники зібрання ухвалили відповідну резолюцію акції.

Делегація представників трудо­вих колективів ПрАТ «Укрпрофтур» та профспілок передала текст Резолюції голові Дніпропе­тровської ОДА.

«Профспілки не опустили руки. На цей час боротьба ПрАТ «Укрпрофтур», ПрАТ «Дніпротурист» триває. До правоохоронних органів подано заяву про численні пору­шення законодавства під час сило­вого захоплення будівлі готелю», – зазначив президент ПрАТ «Укрпрофтур» Сергій Стрілець.

Нагадаємо, що відповідно до рі­шення Ради Федерації профспілок України від 29 березня, попереджу­вальні акції протесту профспілок відбулися 12 квітня в м. Полтаві та 16 травня в м. Ужгороді.

ОЛЕКСІЙ ПЕТРУНЯ

ФОТО АВТОРА

01.06.2018ДОДАТИ КОМЕНТАР 2000
Ваше ім'я:
Коментар:
  введіть цифри на картинці
УВАГА!

З метою підвищення попиту на газету "Профспілкові вісті" редакція прийняла рішення припинити практику розміщення повного чергового номеру у pdf-форматі на власному сайті. Натомість обмежитися публікацією першої сторінки та анонсів найрезонансніших матеріалів. Пропонуємо читачам передплачувати видання. З умовами передплати можна ознайомитися у розділі ПЕРЕДПЛАТА.

НОВИНИ

21.06.2019 23:41

21.06.2019 23:38

21.06.2019 23:07

21.06.2019 23:07

10.06.2019 00:21

10.06.2019 00:20

27.05.2019 00:32

27.05.2019 00:20

27.05.2019 00:16

21.05.2019 21:43

Усі новини


Опитування

Чи подобається вам новий дизайн газети?

Так
- 63,89 %
Ні
- 31,94 %
Усього: 72 голосів


Аккумуляторы для ноутбуков
Интернет-магазин по продаже батарей и блоков питания.


 

Профспілкові ВІСТІ, 1990-2018©

01042, Украіна, м. Київ
бульвар Дружби народів, 5.
Тел/факс: 528-70-49
Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання