« на головну 18.01.2019
Архів номерів  •  Актуальний номер » (983)
10
Січень
 
Інтерв’ю
 
Степан Кривов’язий: «Кабмін уже четвертий рік не передбачає в бюджеті жодної копійки на лісо- господарські заходи»

Степан Кривов’язий: «Кабмін уже четвертий рік не передбачає в бюджеті жодної копійки на лісо- господарські заходи»


РУБРИКИ


Передплата

Статті Резонанс

СТАЖ ДЛЯ ПЕНСІЇ «ПІДРОСТАЄ»

В ід початку нового року на повну силу запра­цює ухвалена восени пенсійна реформа. Від­тепер, аби вийти на заслуже­ний відпочинок, кожен має відпрацювати 25 років. І з кож­ним наступним роком стаж буде «підростати» на 12 міся­ців. Більше того, тим, хто не відпрацював бодай 15 років, пенсія взагалі не світитиме. Нагадаємо, що до реформи можна було отримувати міні­мальну пенсію за віком, маю­чи 15 років трудового стажу.

Змінюється й формула роз­рахунку розміру пенсійних ви­плат. Минулого року для розра­хунку брали середню зарплату за 2014–2016 роки з коефіцієнтом 1,35% за кожен відпрацьований рік. З 1 січня до 31 грудня п. р. застосують середній показник за два роки – 2016 і 2017, однак коефіцієнт стажу не перевищу­ватиме 1%. Це означає, що нара­хування будуть на 26% менше, ніж за старою схемою. Хоча, ка­жуть експерти, слід зважати на те, що розмір середньої зарпла­ти зросте, тож нові пенсії мо­жуть бути вищими за оформле­ні у 2017 році.

А ще аналітики одностайні в тому, що саме з 1 січня пенсіо­нери відчують наслідки рефор­ми. Влада всіма силами намага­ється врегулювати питання зло­вживання сумами пенсійних накопичень в різних фондах, оскільки має намір створити базу для акумулювання коштів з метою інвестицій у розвиток загальної економіки держави.

Те, що урядовці заперечува­ли підвищення пенсійного віку, вже не сприймається як запере­чення. Бо воно насправді відбу­лося. Народний депутат Роман Семенуха коментує нові норми: «У Європі середній вік виходу на пенсію становить 63–67 років, але там зовсім інша тривалість життя. Не впровадивши реформ у медицині, не домігшись збіль­шення середньої тривалості життя, підвищення пенсійного віку – це цинізм».

Зауважимо, що зростання стажу відбуватиметься до 2028 року. Але експерти побоюють­ся, що до цього часу 35 років не­обхідного стажу матимуть лише 55% 60-річних громадян. Якщо в людини не буде відпо­відного страхового стажу, варі­антів малувато. Хіба що його докупити. Один рік стажу у профільному міністерстві оці­нили в 16,896 тис. грн.

Із приємних новин: з 2021 року відбуватиметься щорічна індексація пенсій. Її проводити­муть за такою формулою: 50% від середньої заробітної плати по країні за останні 3 роки плюс 50% від зростання індексу спо­живчих цін за останній рік. Та­кож пенсійною реформою пе­редбачено 20% надбавку для пенсіонерів, що проживають у гірських районах Закарпаття.

Із планів на майбутнє: запро­вадження з 2019 року накопичу­вальної пенсійної системи, або так званого другого рівня загальнообов’язкового пенсій­ного страхування. Якщо в за­гальних рисах, то вона передба­чатиме сплату кожним грома­дянином України, молодшим за 35 років, накопичувального пер­сонального внеску. Його розмір варіюватиме: у 2019 році стано­витиме 4% від заробітної плати, у 2020 – 5%, у 2021 – 6%, у 2022 – 7%. Також доведеться сплачу­вати єдиний соціальний внесок у розмірі 22% від заробітної плати. Також українці мати­муть право користуватися послугами недержавних пенсійних фондів, що пропо­нуватимуть добровільну на­копичувальну систему. Для порівняння: сьогодні в Укра­їні діє солідарна пенсійна система, за якої всі пенсіоне­ри отримують виплати за ра­хунок Пенсійного фонду, який наповнюють працевла­штовані українці, сплачую­чи єдиний соціальний вне­сок у розмірі 22% від заробіт­ної плати.


АНДРІЙ РЕВА, МІНІСТР СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ:

«Із 2000 року нам не потрібні довідки з підприємств, нам не потрібні тру­дові книжки, тому що ми чітко бачимо, скільки людина заплатила. І в нас є можливість порахувати, скільки вона внесла в Пенсійний фонд для того, щоб потім призначити їй пенсію відповідно до її внеску. Це дуже важливо. В цю систему втрутитись неможливо, змінити і «нахімічити» нічого не мож­на, це абсолютно об’єктивний показник».

 

ДОРОЖНЯ ГАЛУЗЬ – НА СТАРТІ РЕФОРМИ

З 1 січня починає роботу Дорожній фонд, за­вдяки чому автошляхова галузь отримає державне фінансування в сумі 33 млрд грн. Про це заявив глава Міністерства інфра­структури Володимир Омелян. Це, на його переко­нання, означає початок реформування галузі.

З’ясуємо, що ж таке новостворений орган. Відповід­но до чинного Закону «Про джерела фінансування дорожнього господарства України» фінансування дорожньої галузі здійснюється за рахунок акцизів, спеціальних мит і деяких інших зборів.

Однак на практиці все виглядає інакше. Адже гро­ші спочатку надходять до загального бюджету, а вже звідти спрямовуються на дороги. При цьому суми державних витрат на дороги завжди менше, ніж відповідні збори. Саме цей перекіс і має усуну­ти Дорожній фонд. Його головна функція – акуму­лювати гроші для дорожньої галузі. Витрачання ко­штів має бути виключно цільовим. Бюджет фонду не можна буде спрямовувати на латання будь-яких інших дірок, окрім дорожніх ям.

Нагадаємо, Верховна Рада схвалила створення До­рожнього фонду ще в листопаді 2016 року. Згідно з документом, 60% коштів фонду спрямовуватимуть­ся на будівництво, реконструкцію, ремонт та утри­мання автодоріг загального користування держав­ного значення. 35% – на дороги місцевого значення, 5% – на фінансування безпеки дорожнього руху.

На думку експертів, відтепер дорожня сфера здобуде необхідну для неї прогнозованість і можливість пла­нувати не категоріями одного року, а проектами. Що, до речі, є звичайною світовою практикою. Більш того, саме Дорожній фонд запускатиме процес де­централізації в сфері дорожнього господарства.

Профільний міністр пояснює: з 1 січня Укравто­дор буде відповідати лише за 50 тис. км автомо­більних доріг, решта 120 тис. передаються на ба­ланс областей з гарантованим фінансуванням держави з Дорожнього фонду. Вперше автошляхо­ва галузь отримає гарантоване державою фінан­сування, заявляють у профільному міністерстві. Цьогоріч це майже 33 млрд грн плюс окреме до­даткове фінансування низки ключових магістра­лей – понад 14 млрд грн.

«Якщо минулого року в мене кожна зустріч почина­лася із зауваження «Де дороги?», то тепер почина­ється з «Дякуємо за дороги». Я не кажу, що цього до­статньо. Але робота йде. Я бачу і сприймаю крити­ку щодо стану доріг, але об’єктивно картина зміню­ється на краще. Галузь хоч і повільно, але реформу­ється», – резюмує міністр.

  • КОМЕНТАР

Володимир ОМЕЛЯН, міністр інфра­структури України:

«Так, з 1 січня запрацює Дорожній фонд, а також відбудеться децентралізація «Украв­тодору» – 120 тис. км доріг буде передано на обласний рівень разом з відповідним фі­нансуванням. Це є справжньою реформою, оскільки вперше ми матимемо захищену статтю фінансу­вання на дороги, і кошти від акцизів будуть спрямовува­тись туди, куди й мають, – на ремонт доріг. 5% Дорожньо­го фонду йтимуть на безпеку автошляхів – це теж рево­люційний для України крок. Наземні і підземні пішохідні переходи, освітлення, відбійники, механічні засоби для зменшення швидкості – ці та інші заходи мають знизити смертність і травматизм на автошляхах.

Більше того, незабаром ми впровадимо одну цікаву про­граму з інтерактивною картою, що здійснюватиме онлайн-аналіз ремонту українських доріг».

31.01.2018ДОДАТИ КОМЕНТАР 2000
Ваше ім'я:
Коментар:
  введіть цифри на картинці
УВАГА!

З метою підвищення попиту на газету "Профспілкові вісті" редакція прийняла рішення припинити практику розміщення повного чергового номеру у pdf-форматі на власному сайті. Натомість обмежитися публікацією першої сторінки та анонсів найрезонансніших матеріалів. Пропонуємо читачам передплачувати видання. З умовами передплати можна ознайомитися у розділі ПЕРЕДПЛАТА.

НОВИНИ

16.01.2019 17:40

16.01.2019 17:40

16.12.2018 03:28

02.12.2018 23:51

02.12.2018 23:51

19.11.2018 17:37

19.11.2018 17:36

19.11.2018 17:35

26.10.2018 20:54

26.10.2018 20:54

Усі новини


Опитування

Чи подобається вам новий дизайн газети?

Так
- 63,89 %
Ні
- 31,94 %
Усього: 72 голосів


Аккумуляторы для ноутбуков
Интернет-магазин по продаже батарей и блоков питания.


 

Профспілкові ВІСТІ, 1990-2018©

01042, Украіна, м. Київ
бульвар Дружби народів, 5.
Тел/факс: 528-70-49
Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання