« на головну 14.11.2018
Архів номерів  •  Актуальний номер » (973)
25
Жовтень
 
Інтерв’ю
 
Степан Кривов’язий: «Кабмін уже четвертий рік не передбачає в бюджеті жодної копійки на лісо- господарські заходи»

Степан Кривов’язий: «Кабмін уже четвертий рік не передбачає в бюджеті жодної копійки на лісо- господарські заходи»


РУБРИКИ


Передплата

Статті Резонанс

ТВОРИТИ ЕКОНОМІЧНЕ ДИВО ЗА МЕЖАМИ УКРАЇНИ

ТВОРИТИ ЕКОНОМІЧНЕ ДИВО ЗА МЕЖАМИ УКРАЇНИ

С кільки наших співгромадян мешкають і працюють у су­сідній Польщі, не знає ніх­то. Різні джерела назива­ють такі ж різні цифри. Найчастіше приблизні оцінки вказують на те, що в сусідній країні живуть понад мільйон наших співвітчизників. По­їхали вони до Польщі хоча й з влас­ної волі, але не від гарного життя. Польські експерти називають укра­їнських заробітчан потужним еко­номічним рушієм, адже своїми ру­ками вони створюють «польське еко­номічне диво». І вдаються до істо­ричних аналогій: колись подібне диво турки створювали в Німеччині.

У Національному банку Польщі пішли далі. Там вважають україн­ських працівників вагомим факто­ром впливу як на ринок праці, так і на платіжний баланс і темпи інфля­ції. Саме тому польський центро­банк разом із Варшавським універ­ситетом підготували дослідження про українських заробітчан. Його висновки нещодавно презентовано на економічному форумі.

Згідно досліджень, впродовж 3 останніх років кількість працівни­ків з України зросла майже вчетве­ро. Не виключено, що така динамі­ка збережеться і за підсумками ни­нішнього року. На це вказують ре­зультати опитування. Якщо мину­лого року було видано 127 тис. на­ціональних віз, то лише за І півріч­чя поточного – 95 тисяч.

Наразі більшість (58,7%) україн­ських заробітчан у Польщі – це до­свідчені працівники, що в середньо­му вже 9 разів виїжджали на заро­бітки, відвідуючи Польщу по 2–3 рази на рік.

Особливістю ж останніх 3 років стала поява нових мігрантів. 41,3% приїхали до Польщі вперше у 2014 році або пізніше. Більше того, до­слідження показують зростання відсотка людей, що вперше приїз­дять на роботу в цю країну.

Чому українці їдуть до Польщі на заробітки? Дехто каже про політичну ситуацію в Україні, яка змушує спів­громадян «тікати» подалі. Однак та­ких не більше 12%. Переважна біль­шість пояснюють такий крок вищим рівнем оплати праці. Звідси висновок: головна причина міграції – відсут­ність роботи в Україні і низькі зарпла­ти. Водночас стрімко зростає число охочих молодих українців навчатись у польських вишах. Нині понад 40 тис. студентів з України здобувають у су­сідній державі вищу освіту, але число щороку зростає. Причина – не потрібно складати тестування, відсутність ко­рупції, вищий рівень знань, вивчення мов, інтеграція в європейське суспіль­ство, бажання залишитись в Європі.

Що це означає на практиці у гло­бальному масштабі? Вимивання по­тужної робочої сили, демографіч­ної, а це вже пряма загроза націо­нальній безпеці нашої країни. Бо виїжджають молоді, здорові й пра­цьовиті українці, яким під силу творити національне економічне диво. Держава в жодному разі не повинна закривати на це очі. Тим більше, що міграція з України де­монструє тенденцію до зростання. Зупинити відтік фахових людей може лише стабілізація економіч­ної і політичної ситуації, коли лю­дина зможе реалізувати себе і гідно заробити в своїй державі. Під час соціологічного опитування з’ясувалось, що при зарплаті у 10 тис. грн молоді люди готові зали­шатись в Україні. У Польщі ж се­редня зарплата заробітчан стано­вить 500 євро на місяць. До того ж, можна досить оперативно отрима­ти дозвіл на тимчасове працевла­штування.

ВАСИЛЬ ВОСКОБОЙНИК, ГОЛОВА ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ АСОЦІАЦІЇ КОМПАНІЙ З МІЖНАРОДНОГО ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ:

«Українці їдуть в Польщу, тому що державна політика в цій країні максимально спрощує в’їзд для українських трудових мігрантів. Крім того, поляки спрощують процедуру працевлаштування на те­риторії своєї країни. І якщо порівнювати з тією ж Чехією, яка цього­річ надала нам квоту на робочі місця в кількості 7200, то 950 тис. ви­даних запрошень тільки за першу половину 2017 року говорять про те, що по- справжньому Польща є для українців широкими воротами і можливістю заробити більший дохід, ніж вони могли б заробити на території України сьогодні».

 

ВОДУ Й ТЕПЛО ПОРАХУЮТЬ ПО-НОВОМУ

У країнці мусять готуватися до нових платіжних доку­ментів за квартиру. Набрав чинності новий закон «Про комерційний облік теплової енергії та водопостачан­ня», за яким облік споживаних українцями комуналь­них послуг буде відбуватися не тільки поквартирно, а й у ціло­му по будинку. А це означає, що споживачів послуг зобов’яжуть за власний кошт встановити загальнобудинкові лічильники, на які і будуть орієнтуватися постачальники.

Що це означає, здогадатися неважко: непередбачуване збільшен­ня платежів на комунальні послуги. Найбільше від нового закону постраждають мешканці старих будинків, де переплати через енерговитрати найвищі. Через брак коштів на ремонт та підтрим­ку мереж у належному стані все це виллється у невиправдано ви­сокі рахунки за комунальні послуги, переконують експерти. Але якщо не платити, можна взагалі залишитись без води й тепла.

Про спільні для всього будинку лічильники чимало дискусій. У законі нечітко прописано, що таке послуга, себто опалення, а де товар – теплова енергія. На думку юристів, поки не буде чіткого формулювання, закон працювати не буде. До того ж, новий за­кон зобов’язує самих мешканців стежити за станом своїх вну­трішньобудинкових мереж. А це означає, якщо в підвалі багато­квартирного будинку прорве трубу, винні у втратах мереж бу­дуть мешканці. І байдуже, що трубу встановлено ще до культур­ної революції. Постачальники самоусуваються від проблем бу­динку через прорив чи пошкодження труби.

В Уряді на нарікання громадян особливо не зважають. Заявля­ють, що мета нових правил – домогтися, щоб ресурс води і тепла, який заходить у будинок, оплачувався на 100%. Чиновники виді­ляють два види обліку тепла, холодної та гарячої води: вузол ко­мерційного обліку (будинковий) і вузли розподільного обліку (квартирні). А от різниця між показниками будинкового лічиль­ника та сумою показань квартирних має розподілятись між усі­ма мешканцями будинку.

Приміром, загальнобудинковий лічильник зафіксував, що до бу­динку зайшло 16 кубометрів холодної води. Загальне число всіх квартирних лічильників засвідчило, що було 15 «кубів». Різни­цю в один кубометр «розкидають» на всі квартири. Виходить, що будемо плати за себе і «за того хлопця»?

Експерти кажуть, у жодному разі! Традиція перекладати оплату за загальне на всіх і нікого одночасно завдяки закону про комер­ційний облік комунальних послуг має зникнути. Адже якщо лі­чильник не просто належить усім у будинку, а й платять за ньо­го усі, то й економити доведеться всім.

Координатор житлово-комунальних та енергетичних програм Громадянської мережі «ОПОРА» Тетяна Бойко роз’яснює: «Доки ми не знаємо, скільки ми споживаємо енергоресурсів комуналь­них послуг, первинного і вторинного, доти не зможемо скласти нормального балансу і спрогнозувати на рівні держави. З іншо­го боку, споживачі, які не бачать, скільки вони витрачають фак­тично, ніяк не зацікавлені у збереженні й ощадливому викорис­танні ресурсів. Тому облік має бути. Проте жодним законодав­чим актом він у нас не був передбачений».

Низка аналітиків побачили в новому законі вигоди для спожи­вачів. Адже після встановлення лічильників усі мають сплачу­вати тільки за фактично спожиті енергоресурси, а не абстрактні.

КОМЕНТАР

Євген БУШМА, директор енергосервісної компанії «ДТЕК ЕСКО»:

«Після установки лічильників всі будуть платити тільки за фактично спожиті енергоресурси, а не абстрактні, за роз­рахунковим або нормативним методом. Прилади обліку самі по собі не економлять енергію, але дисциплінують споживача енергоресурсів, дозволяють контролювати ви­трати і знижувати їх за допомогою енергоефективних заходів. Прилади обліку дають відправну точку для визначення, чи вдалося досягти ре­зультату від виконання енергоефективних заходів. Прилади обліку – це основа для енергоменеджменту на рівні як усього будинку, так і окре­мих квартир. Вони дають змогу людям своїми діями впливати на розмір платіжки. Домогтися реальної економії можна тільки при комплексному підході. Наведу приклад з лічильниками електроенергії. Набір енергоефективних товарів дозволяє заощадити до 50% витрат на електрое­нергію за рахунок використання двозонного лічильника, LED-лампочок, розумних розеток та інструкції з порадами щодо економії, яка дозволяє на рівні квартири організувати елементи енергоменеджменту».

 

 

26.09.2017ДОДАТИ КОМЕНТАР 2000
Ваше ім'я:
Коментар:
  введіть цифри на картинці
УВАГА!

З метою підвищення попиту на газету "Профспілкові вісті" редакція прийняла рішення припинити практику розміщення повного чергового номеру у pdf-форматі на власному сайті. Натомість обмежитися публікацією першої сторінки та анонсів найрезонансніших матеріалів. Пропонуємо читачам передплачувати видання. З умовами передплати можна ознайомитися у розділі ПЕРЕДПЛАТА.

НОВИНИ

26.10.2018 20:54

26.10.2018 20:54

26.10.2018 20:53

26.10.2018 20:41

26.10.2018 20:41

15.10.2018 00:24

15.10.2018 00:24

15.10.2018 00:23

07.10.2018 00:12

07.10.2018 00:11

Усі новини


Опитування

Чи подобається вам новий дизайн газети?

Так
- 63,89 %
Ні
- 31,94 %
Усього: 72 голосів


Аккумуляторы для ноутбуков
Интернет-магазин по продаже батарей и блоков питания.


 

Профспілкові ВІСТІ, 1990-2018©

01042, Украіна, м. Київ
бульвар Дружби народів, 5.
Тел/факс: 528-70-49
Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання