« на головну 05.06.2020
Архів номерів  •  Актуальний номер » (1055)
28
Травень
 
Інтерв’ю
 
Марія Яцейко: «Потреба в профспілці посилюється»

Марія Яцейко: «Потреба в профспілці посилюється»


РУБРИКИ


Передплата

Статті Регіональні новини

Профспілка працівників культури готова вести боротьбу за права працюючих

Профспілка працівників культури готова вести боротьбу за права працюючих

Президія Закарпатської обласної профспілкової ор­ганізації працівників культури звернулася до членів профспілки галузі культури краю. У зверненні, зо­крема, зазначається, що останнім часом українське суспільство стурбоване відкритим тиском окремих представників центральних органів влади на проф­спілки. Це сталося в ході підготовки до прийняття Верховною Радою України важливих суспільних за­конів, які викликали глибоке обурення.

«У рядом і де­путатами від фрак­ції «Слуга народу» під новорічну ялинку без оприлюд­нення і попереднього обговорення було вкинуто законопроєкти: про працю, щодо окремих питань діяль­ності професійних спілок, страйки і локаути, соціальне страхування та інші, спрямовані на звуження еко­номічних і соціально - трудових прав та гарантій працівників, усунення профспілок як єдиної правозахисної організації у сфері праці. Вони фак­тично підривають діяльність проф­спілок і ведуть до руйнації проф­спілкового руху в Україні.

Особливу соціальну напругу ви­кликав проєкт Закону «Про працю» (реєстр. № 2708), яким фактично уза­конюється в країні рабська праця. Більше того, парламентська біль­шість намагалася прийняти цей За­кон приховано, в «турборежимі», практично не читаючи і не обгово­рюючи його. Прийняття цього Зако­ну однозначно відкривало дорогу великому бізнесу в посиленні екс­плуатації найманих працівників, зведенні до мінімуму їх захисту в правовому полі. Навіть роботодавці, здивовані такою позицією влади, не могли визначитись щодо одностай­ної підтримки цього законопроєкту.

Особливу активність у пропагу­ванні так званих соціально-еконо­мічних реформ, запропонованих за­конопроєктів, паплюженні профспі­лок виявили міністр економічного розвитку, торгівлі і сільського гос­подарства Тимофій Милованов та голова парламентського Комітету з питань соціальної політики і захис­ту прав ветеранів Галина Третьяко­ва. Всіляко дискредитуючи проф­спілки, прищеплюючи їм ярлик «ра­дянщини», новоспечені ідеологи на­магалися вбити клин у сучасний профспілковий рух.

Можливо, своїми діями пред­ставники влади насправді прагну­ли допомогти профспілкам, навчи­ти їх європейським стандартам мислення і практичних дій? На­вряд чи. Адже профспілки дошку­ляють владі своїми захисними про­тестними діями, не дають провлад­ній більшості у Верховній Раді в «турборежимі» приймати антикон­ституційні закони.

Але ж попереду – приватизація державного майна, земельна рефор­ма, реформування фондів соціаль­ного страхування та пенсійного, тощо. Тому необхідно мінімізувати вплив профспілок на формування громадської думки, оскільки вони – вагома сила, яка може протистоя­ти намірам влади.

Крім того, значною проблемою стає масове безробіття. Повсюдно відбувається скорочення людей, ро­бочих місць. А ще – масовий виїзд населення за кордон у пошуках ро­боти. Це явище стало справжнім на­ціональним лихом. І таких проблем нині накопичилося чимало.

Однак, швидко «проштовхну­ти» запропоновані законопроєкти новоспеченим прислужникам олі­гархату не вдалося. Всеукраїнська акція «Профспілкова хвиля гніву», яка 30 січня відбулася в столиці України та обласних центрах, зі­брала тисячі людей, які широким фронтом виступили проти антисо­ціальних законів. Повсюдно учас­ники профспілкових акцій вимага­ли висловлення недовіри та від­ставки пана Милованова та пані Третьякової.

Своє вагоме слово сказали і міжнародні організації профспі­лок. У своїх зверненнях на адресу Президента, Верховної Ради, Кабі­нету Міністрів вони відкрито зая­вили про урізання прав людини праці, наступ на права профспілок в Україні, що суперечить міжна­родним нормам і стандартам.

Усе це змусило владу повернути­ся до соціального діалогу, оскільки профспілки є загальновизнаною формою представництва інтересів працюючої людини у її захисті від загрози скорочення, незаконного звільнення, невиплати зарплати, по­рушень норм праці тощо. Запропо­новано створити робочу групу для подальшого опрацювання законо­проєкту «Про внесення змін до дея­ких законодавчих актів України (щодо окремих питань професійних спілок» (реєстр. № 2681). При цьому сам законопроєкт запропоновано поділити на два документи: один щодо майнових питань, інший – щодо всіх інших питань профспіл­кової діяльності.

У цей складний і відповідальний час президія обласної профспілко­вої організації працівників культу­ри, яка об’єднує понад 5,3 тис. спіл­чан галузей культури Закарпаття, звертається до вас: міцніше згурту­вати наші ряди, щоб жодні провока­тивні сили не змогли нас розколоти. Сьогодні як ніколи ми маємо бути згуртованими і єдиними, об’єднаними нашою вірою і прав­дою, конкретними практичними ді­ями в інтересах людей.

Профспілка працівників культу­ри – третя за чисельністю в Закар­патті, налаштована на рішучі дії і готова вести боротьбу за соціальні та економічні права працюючих».

25 лютого члени президії Закар­патської обласної профспілкової ор­ганізації працівників культури при­єдналися до акції в рамках Глобаль­ного дня дій «Руки геть від україн­ських профспілок!», що проходив у країнах Європи.

НАТАЛІЯ ТОВТИН,

ГОЛОВА ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛОРГАНІЗАЦІЇ

ПРОФСПІЛКИ ПРАЦІВНИКІВ КУЛЬТУРИ

 

Підписано Територіальну угоду

     Після тривалого узгодження, нарешті, під час засідання територіальної тристо­ронньої соціально-економічної ради Територіальну угоду на 2020–2022 роки між Хмельницькою обласною державною адміністрацією, Федерацією профспілок області та Об’єднанням організацій роботодавців області підписано.

Д окумент своїми підписами засвідчили голова ОДА Дмитро Габінет, голова ФПО Геннадій Харьковський і голова Об’єднання організацій роботодавців області Іван Дунець.

Як зауважив Дмитро Габінет, це дуже важлива для області подія: «Конституція України не лише визнає людину найвищою соціальною цінністю, а й передба­чає її право заробляти на життя працею у належних умовах та отримувати за це гідну винагороду. Підпи­сання територіальної угоди, з одного боку, є формаль­ністю, але без цього неможливо наповнити текст цього документа реальним змістом. Я знаю, яку колосальну роботу було проведено профспілками, об’єднанням ро­ботодавців, облдержадміністрацією та всіма членами робочої групи, і дуже вдячний усім за неї. Це не просто угода, це консенсус щодо основних підходів до розви­тку економіки та забезпечення прав і свобод кожного працівника».

Як зазначалося, угода сприятиме і розвитку еконо­міки, і підвищенню продуктивності праці, а головне, вона відіграє важливу роль у забезпеченні соціально-економічних прав кожного мешканця Хмельниччини, який чесно заробляє собі на життя.

Сьогодні держава ще недостатньо робить для того, щоб захистити вітчизняного виробника, модернізувати належ­ним чином промисловість, мінімізувати чинники, які спо­нукають українців шукати кращого життя і роботу за кор­доном. Про ці та інші виклики йшлося у виступі голови Об’єднання організацій роботодавців області Івана Дунця.

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ВІДДІЛ ФП ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

Профспілкова «молодіжка» звітувала про роботу в 2019 році

25 лютого відбулося чергове за­сідання президії Федерації проф­спілкових організацій Чернігівської області, одне з питань порядку ден­ного якого передбачало звіт голови Молодіжної ради ФПО Віталія Копи­ша про діяльність у минулому році.

Т ак, 2019 року членами Молодіжної ради було реалізовано наступні ініціативи:

• виготовлено власний прапор, який використовується на публічних захо­дах, у тому числі акціях протесту;

• продовжено традицію проведення екологічної акції до Дня Землі з прибиранням у регіональному ландшафтному парку «Ялівщина»;

• виготовлено мотиваційні наліпки на профспіл­кову тематику для розповсюдження в первинних профспілкових організаціях;

• створено два відеоролики на тему «Що ти знаєш про 1 Травня?» та «Покоління Z у профспілках: по­гляд на життя та працю»;

• підтримано своєю участю загальноміський ма­совий захід «Велодень».

Молодіжна рада активно співпрацювала з між­народними та громадськими організаціями:

• За підтримки Центру солідарності проведено ІІІ Чернігівський літній табір «Молодість. Активність. Профспілка» (МАП–2019). У заході взяли участь представники не лише Чернігівської, а й Донецької та Луганської областей.

• Реалізовано спільний з Навчально - методичним центром профспілок проєкт «Популяризація проф­спілкових цінностей у молодіжному середовищі Чер­нігівської області України» (за підтримки Фонду «Со­лідарність через кордони» Данської профспілки 3F).

• Реалізовано мініпроєкт «Молодь Чернігівщини обирає медіаграмотне майбутнє» (за підтримки Ака­демії української преси, Агенції США з міжнародного розвитку USAID та міжнародної організації Internews).

• Підписано меморандум про співпрацю та обмін інформацією з Чернігівською молодіжною міською радою.

У рамках обміну досвідом та розширення діло­вих контактів делегація Молодіжної ради відвідала Чорнобильську атомну електростанцію та провела зустріч з представниками організації молоді пер­винної профспілкової організації ЧАЕС.

Наприкінці року Молодіжна рада за підтримки членських організацій ФПО провела благодійну ак­цію для вихованців Центру соціально - психологічної реабілітації дітей (с. Хмільниця). За зібрані кошти було придбано подарунки та необхідні для життя дітей речі, а також влаштовано свято з аніматорами.

Новий 2020 рік Молодіжна рада зустріла з онов­леним, більш прогресивним Положенням, затвер­дженим планом роботи та розпочатим процесом до­укомплектування складу.

НОВИНИ

01.06.2020 17:50

16.05.2020 23:47

20.04.2020 01:07

20.04.2020 00:19

06.04.2020 03:13

06.04.2020 03:12

09.03.2020 02:27

09.03.2020 02:27

29.12.2019 00:52

29.12.2019 00:48

Усі новини


Опитування

Якою б Ви хотіли бачити улюблену газету "Профспілкові вісті" надалі?

Традиційною паперовою, друкованою
- 0 %
Новітньою електронною (виключно в інтернеті за передплатою)
- 0 %
Змішаною (відкриття передплати на електронну версію при збереженні паперово-друкованого формату)
- 0 %
Усього: голосів


 

Профспілкові ВІСТІ, 1990-2019©

01042, Украіна, м. Київ
Майдан Незалежності, 2
Тел/факс: 528-70-49
Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання