« на головну 18.08.2019
Архів номерів  •  Актуальний номер » (1008)
20
Червень
 
Інтерв’ю
 
Лабораторії ДІЛА нададуть знижки власникам Соціального профспілкового квитка

Лабораторії ДІЛА нададуть знижки власникам Соціального профспілкового квитка


РУБРИКИ


Передплата

Статті Регіональні новини

Сім десятиліть відповідальності перед людьми праці

Сім десятиліть відповідальності перед людьми праці

У широкому представниць­кому колі соціальних партне­рів від влади та роботодавців Прикарпаття, представників облдержадміністрації і об­ласної ради, міського голови Івано-Франківська, ветеранів профспілкового руху та нині діючих голів обласних галу­зевих профспілкових органі­зацій, за участю голови Фе­дерації профспілок України, численних запрошених гос­тей – очільників громадських організацій, з якими співпра­цюють профспілки, творчих колективів Прикарпаття, мит­ців від пісні, музики та слова, засобів масової інформації Рада профспілок Івано-Фран­ківської області відзначила своє поважне 70-ліття.

В едучі святкового дійства були красномовними та щедрими на слова вітань і побажань всім, хто долучився до історії та сьо­годення профспілкового руху Прикарпаття.

Доповідь голови облпрофради, заслу­женого працівника профспілок України Ігоря Басюка містила історичний екскурс – від перших кроків народження обласної ради профспілок до аналізу сучасних ви­кликів і бачення профспілкового руху в майбутньому.

Щирими оплесками присутні вітали цьо­го дня Голову Федерації профспілок Украї­ни Григорія Осового. «Відбулися надзвичай­но складні трансформації у житті країни та профспілок, які мали одні умови діяльності в радянські часи й абсолютно інакші – зараз. Виклики, які постали перед профспілками в умовах монополізації ринку, антинарод­них дій олігархічної системи, є надзвичайно великими і складними. Озвучувати пору­шення і невиконання владою гарантованих Конституцією прав та інтересів людей праці стало місією профспілок. Маючи за собою величезну силу – понад 5 млн профспілчан, профспілки мають також величезну відпо­відальність перед цими людьми і перед кра­їною», – зазначив у своєму виступі на уро­чистостях Григорій Осовий.

Напередодні відзначення 5-ї річниці по­чатку Революції гідності дуже символіч­ним був подарунок Голови ФПУ Раді проф­спілок Івано-Франківської області – карти­на відродженого в Києві Будинку профспі­лок, спаленого під час подій на Майдані. Віддавши в приміщенні Будинку профспі­лок місце для створення Музею Небесної Сотні, ФПУ виявляє глибоку шану борцям за волю і незалежність України, за євро­пейські цінності, з відстоювання яких роз­почався Майдан гідності.

Ігор Басюк та Григорій Осовий викона­ли приємну місію вручення нагород, яких було цього дня дуже багато. Зокрема, По­дяки Голови Федерації профспілок Украї­ни та грошової винагороди був удостоєний колишній редактор профспілкової газети «Єдність», її засновник, автор книги двох видань «Права не дарують – їх виборюють і захищають» Олександр Шеремет. Почес­ною грамотою ФПУ нагороджені голова первинної профспілкової організації Ка­луської ТЕЦ Лідія Анатієнко та голова Верховинського райкому профспілки пра­цівників культури Ганна Паньків.

Найвищої профспілкової нагороди «Заслужений працівник профспілок України» удостоєний голова обласної ор­ганізації профспілки працівників освіти і науки Мирослав Габорак.

Про високий авторитет профспілок Прикарпаття, їх активну позицію у своїх виступах розповідали міський голова Іва­но-Франківська Руслан Марцінків та чи­мало інших поважних гостей і запроше­них, представників соціальних партнерів, влади і роботодавців.

Особлива увага на святі приділялася ветеранам профспілкового руху. Людям, які заклали підвалини профоб’єднання, – хвала і вдячність від спілчан усіх поко­лінь. Понад 50 років працював і продовжує працювати на профспілковій роботі Свя­тослав Зіновійович Остап’юк – почесний голова обласної організації профспілки нафтової і газової промисловості. Велика група ветеранів профспілкового руху були удостоєні нагород облпрофради.

Надзвичайно щиру, натхненну, патрі­отично піднесену і просто розважальну палітру пісень, музики, жартів подарува­ли присутнім мистецькі колективи, зокре­ма дует «Барвінок», тріо бандуристок «Зо­рецвіт», квартет коледжу фізичної куль­тури, виконавці Оксана Романюк, Вікто­рія Панюк, Юлія Федюк, Сергій Грабець, Христина Лікар, а також неперевершений сміхованець Володимир Пушкар.

РАДА ПРОФСПІЛОК ІВАНО- ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

  •  Григорій Осовий, Голова Федерації профспілок України:

«Ми сьогодні не тільки виборюємо свої законні права, а можна сказа­ти, що крім найбільш масової, об’єднаної соціальними та еконо­мічними гаслами громадської інсти­туції, якою є профспілки, вони на­бувають ще однієї поважної риси – стають чи не найпотужнішою пра­возахисною організацією».

 

Обласній профспілковій організації працівників культури – 65

Закарпатська обласна профспілкова ор­ганізація працівників культури – третя за чисельністю галузева профспілка в на­шому краї. Вона об’єднує 138 первинних профспілкових організацій, загалом 5,8 тис. спілчан. За ініціативою президії об­ласної галузевої профспілки в Ужгород­ському коледжі культури і мистецтв відбу­лися збори голів первинок. Їх проведення співпало з відзначенням 65-річчя утво­рення в Закарпатті обласної профспілко­вої організації працівників культури.

Я к зазначила голова обласної галузевої профспілки Наталія Товтин, активізації діяльності низової профспілкової ланки сприяло проведення торік, у Рік первинної профспілкової організації, семіна­рів-нарад у всіх містах і районах, організованих облпрофрадою спільно з галузевими профспілками. У заходах взяли участь практично всі голови первинок галузей культури, з якими була можливість поспілкуватися, дізнатися про їхні проблеми, а за можливості, й допомогти в їх вирішенні. Ефек­тивності роботи низової ланки сприяють колективна угода між департаментом культури Закарпатської облдержадміні­страції і обласною організацією профспілки працівників куль­тури, колективі договори на місцях, якими охоплено 100% пра­цюючих. До 65-річчя утворення обласної профспілки протягом 2017–2018 років, у два етапи, проводився обласний галузевий огляд-конкурс на кращу первинну профспілкову організацію.

Члени профспілки – активні учасники профспілкових ак­цій протесту в мм. Києві та Ужгороді, акцій облпрофради про­ти владного і судового свавілля та рейдерства з боку Закарпат­ського окружного адміністративного суду щодо Будинку профспілок в обласному центрі на площі Народній, 5.

Наталія Товтин та виступаючі на зібранні голови первин­них профспілкових організацій порушили цілу низку невирі­шених питань щодо оплати праці, існуючої заборгованості із заробітної плати в окремих районах, дотримання законодав­ства щодо доплат і надбавок працівникам галузей культури, співпраці з місцевими органами влади і самоврядування, об’єднаними територіальними громадами щодо збільшення асигнувань на утримання закладів культури і спорту, мистець­кої освіти в місцевих бюджетах на 2019 рік, їх фінансування в повному обсязі, недопущення скорочення працюючих, форму­вання позитивного іміджу галузей культури і спорту тощо.

На питаннях соціального партнерства, виконання вимог проф­спілок, висунутих на Всеукраїнській акції протесту профспілок в м. Києві 17 жовтня 2018 року, наголошували у своїх виступах на­чальник управління виконавчої дирекції Фонду соціального стра­хування України в Закарпатській області Ігор Сегляник та голова Закарпатської облпрофради Володимир Фленько.

Було ухвалено Заяву зборів голів первинних профспілко­вих організацій працівників культури, яку надіслано Кабіне­ту Міністрів, Верховній Раді України, ФПУ, всім галузевим первинним профорганізаціям області. Також відбулося наго­родження переможців галузевого огляду-конкурсу на кращу первинну профспілкову організацію.

СЕРГІЙ БАРАНЧИКОВ,

ЗАВІДУВАЧ ВІДДІЛУ ОРГАНІЗАЦІЙНО- ГУМАНІТАРНОЇ РОБОТИ

ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛПРОФРАДИ


02.12.2018ДОДАТИ КОМЕНТАР 2000
Ваше ім'я:
Коментар:
  введіть цифри на картинці
УВАГА!

З метою підвищення попиту на газету "Профспілкові вісті" редакція прийняла рішення припинити практику розміщення повного чергового номеру у pdf-форматі на власному сайті. Натомість обмежитися публікацією першої сторінки та анонсів найрезонансніших матеріалів. Пропонуємо читачам передплачувати видання. З умовами передплати можна ознайомитися у розділі ПЕРЕДПЛАТА.

НОВИНИ

21.06.2019 23:41

21.06.2019 23:38

21.06.2019 23:07

21.06.2019 23:07

10.06.2019 00:21

10.06.2019 00:20

27.05.2019 00:32

27.05.2019 00:20

27.05.2019 00:16

21.05.2019 21:43

Усі новини


Опитування

Чи подобається вам новий дизайн газети?

Так
- 63,89 %
Ні
- 31,94 %
Усього: 72 голосів


Аккумуляторы для ноутбуков
Интернет-магазин по продаже батарей и блоков питания.


 

Профспілкові ВІСТІ, 1990-2018©

01042, Украіна, м. Київ
бульвар Дружби народів, 5.
Тел/факс: 528-70-49
Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання