« на головну 20.07.2019
Архів номерів  •  Актуальний номер » (1008)
20
Червень
 
Інтерв’ю
 
Лабораторії ДІЛА нададуть знижки власникам Соціального профспілкового квитка

Лабораторії ДІЛА нададуть знижки власникам Соціального профспілкового квитка


РУБРИКИ


Передплата

Статті Регіональні новини

Молодь – за профспілкові цінності

Молодь – за профспілкові цінності

Нещодавно м. Миколаїв приймало профспілкову молодь з Житомир­ської, Миколаївської, Одеської, Харківської та Херсонської облас­тей у рамках семінару «Профспіл­кові цінності в дії: прозорість, рів­ність, солідарність».


З ахід організовано Молодіжною ра­дою Профспілки працівників дер­жавних установ України за під­тримки Центру солідарності та ГО «Трудові ініціативи». Участь у се­мінарі взяли голова Профспілки Юрій Пі­жук, заступник голови Національного агент­ства України з питань державної служби Ан­дрій Заболотний, голова Миколаївської об­ласної організації профспілки Таміла Буга­єнко. Вітаючи учасників семінару, голова Профспілки Юрій Піжук підкреслив значен­ня підтримки молоді для майбутнього та сьогодення Профспілки.

На семінарі розглянуто питання щодо принципів доброчесності у публічному управ­лінні та основні аспекти боротьби з корупцією на державній службі. Заступник голови Наці­онального агентства України з питань держав­ної служби Андрій Заболотний презентував український та зарубіжний досвід боротьби з корупцією, наголосив на важливості принци­пу доброчесності під час здійснення посадо­вих обов’язків. Цікаві приклади та запитання до аудиторії сприяли дискусіям та обговорен­ням. Андрій Володимирович зазначив, що Профспілка працівників державних установ України має найбільш активну позицію щодо роботи з молоддю, її залучення на державну службу. Особливо важливо, що профспілковці займаються питаннями доброчесності, чесно­го та гідного виконання посадових обов’язків.

Підполковник поліції відділу із запобіган­ня корупції Головного управління національ­ної поліції в Миколаївській області Сергій Жовнірчик обговорив з учасниками семінару питання співпраці правоохоронних органів та громадськості в протидії корупції та захисту викривачів корупції. На прикладах та прак­тичних ситуаціях учасники вчилися визнача­ти ознаки корупційних дій, виробили алго­ритм дій із запобігання корупції в конкретних ситуаціях. Сергій Васильович підкреслив, що поліція потребує якісної та ефективної співпраці з громадськістю у питаннях подолання та запобігання цьому ганебному явищу.

Завдяки захоплюючому викладанню тре­нера, керівника Центру освіти дорослих «Пер­спектива» Навчально-методичного центру Федерації профспілок Чернігівської області Віталія Копиша профспілкова молодь навчи­лася комунікувати, взаємодіяти у вирішенні спільних завдань, а також застосовувати на практиці отримані знання. Так, для закрі­плення на практиці теоретичних навичок під час ділової гри молодь організовувала кампа­нії солідарних дій за ратифікацію Конвенції МОП № 151, розгорнула інформаційну кампа­нію проти нелегальної зайнятості, а також ви­значила алгоритм кампанії на підтримку за­хисту права на гідну пенсію для державних службовців. Говорили про прояви дискримі­нації на робочому місці та можливості проф­спілки щодо захисту працівників від нетоле­рантного ставлення, насилля та приниження.

З метою реалізації на практиці завдання щодо впровадження та відстоювання проф­спілкових цінностей для кожного учасники семінару приєдналися до флешмобу Інтерна­ціоналу громадського обслуговування за без­печне середовище для молоді «Насилля не є частиною роботи!» в рамках відзначення Між­народного дня молоді 2018 року.

Молодіжна рада Профспілки працівників державних установ України висловлює вдяч­ність за співпрацю у підтримці молодіжного профспілкового руху Центру солідарності та ГО «Трудові ініціативи».

Особливі слова подяки – голові Профспілки працівників державних установ України Юрію Піжуку за сприяння розвитку молодіжної по­літики Профспілки, допомогу та підтримку ді­яльності Молодіжної ради. Цінуємо участь у семінарі й обміні досвідом заступника голови Національного агентства України з питань державної служби Андрія Заболотного.

Щирі слова вдячності за гостинність, орга­нізаційну допомогу в проведенні навчання профспілкової молоді й голові Миколаївської обласної організації профспілки Тамілі Буга­єнко. Дякуємо за підтримку профспілкової мо­лоді та сприяння щодо участі у семінарі голів та членів молодіжних рад регіональних орга­нізацій Профспілки голові Житомирської об­ласної профорганізації Петру Закусило, голові Одеської обласної профорганізації Ларисі Ур­бан, голові Харківської обласної профорганіза­ції Валерію Буйнову, голові Херсонської облас­ної профорганізації Людмилі Татариновій.

ОКСАНА ГУЗЬ,

ГОЛОВА МОЛОДІЖНОЇ РАДИ

ПРОФЕСІЙНОЇ СПІЛКИ ПРАЦІВНИКІВ

ДЕРЖАВНИХ УСТАНОВ УКРАЇНИ

 


Бібліотека в системі координат культурного простору територіальної громади

21 серпня на базі Вінницької облас­ної універсальної наукової бібліо­теки ім. К. А. Тімірязєва відбулося заняття Школи керівників біблі­отек області на тему «Бібліотека в системі координат культурного простору територіальної громади».

У заході взяли участь начальник відділу взаємодії з місцевими органами влади Департаменту з питань місцевого са­моврядування та територіальної орга­нізації влади Міністерства регіональ­ного розвитку, будівництва та житлово-комуналь­ного господарства України Лілія Попова, заступ­ник голови Вінницької обласної ради Михайло Кременюк, начальник управління культури і мис­тецтв Вінницької обласної державної адміністра­ції Станіслав Городинський, голова Вінницької обласної організації профспілки працівників куль­тури Тетяна Побережна, а також директори цен­тральних бібліотечних систем, центральних ра­йонних, міських та публічних бібліотек об’єднаних територіальних громад Вінницької області.

Новопризначений директор ВОУНБ ім. К. А. Тімірязєва Лариса Сеник у своєму виступі виклала основні орієнтири стратегічного розви­тку головної книгозбірні області та взаємодії з бі­бліотеками ОТГ в умовах децентралізації.

Актуальну та корисну інформацію щодо дер­жавної політики, спрямованої на розвиток тери­торіальних громад, отримали учасники школи з виступу Лілії Попової «Чотири роки реформи міс­цевого самоврядування та територіальної органі­зації влади в Україні. Регіональний вимір». Було наведено приклади успішної роботи Барської, Ка­линівської та Тульчинської ОТГ.

Жвавий інтерес до питання забезпечення тру­дових та соціально-економічних прав і гарантій працівників культури в умовах проведення ре­форм викликав виступ Тетяни Побережної.

До заходу долучився експерт Вінницького Центру розвитку місцевого самоврядування між­народного проекту Європейського Союзу «U-LEAD з Європою» Євген Шаповал, який озна­йомив учасників зібрання з процесом децентра­лізації в області.

Учасники школи активно обговорювали пре­зентації-виступи практиків бібліотечної роботи: директора централізованої бібліотечної системи Немирівської міської ради Олени Коваль, дирек­тора КЗ «Публічна бібліотека Жданівської сіль­ської ради Хмільницького району Вінницької об­ласті» Марії Вонхольської та завідувача науково- методичного відділу Вінницької ОУНБ ім. К. А. Тімірязєва Тетяни Марченко. Під час диску­сії було акцентовано, насамперед, на реформі де­централізації, її досягненнях і викликах для пра­цівників культури області.

ПРОФСПІЛКА ПРАЦІВНИКІВ КУЛЬТУРИ УКРАЇНИ

02.09.2018ДОДАТИ КОМЕНТАР 2000
Ваше ім'я:
Коментар:
  введіть цифри на картинці
УВАГА!

З метою підвищення попиту на газету "Профспілкові вісті" редакція прийняла рішення припинити практику розміщення повного чергового номеру у pdf-форматі на власному сайті. Натомість обмежитися публікацією першої сторінки та анонсів найрезонансніших матеріалів. Пропонуємо читачам передплачувати видання. З умовами передплати можна ознайомитися у розділі ПЕРЕДПЛАТА.

НОВИНИ

21.06.2019 23:41

21.06.2019 23:38

21.06.2019 23:07

21.06.2019 23:07

10.06.2019 00:21

10.06.2019 00:20

27.05.2019 00:32

27.05.2019 00:20

27.05.2019 00:16

21.05.2019 21:43

Усі новини


Опитування

Чи подобається вам новий дизайн газети?

Так
- 63,89 %
Ні
- 31,94 %
Усього: 72 голосів


Аккумуляторы для ноутбуков
Интернет-магазин по продаже батарей и блоков питания.


 

Профспілкові ВІСТІ, 1990-2018©

01042, Украіна, м. Київ
бульвар Дружби народів, 5.
Тел/факс: 528-70-49
Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання